Z Tribalwars Wiki CZ
Verze z 29. 1. 2012, 14:36, kterou vytvořil Tantalena (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka: Fake limit udává minimální počet obyvatel, z nichž se musí skládat každý útok. Je obvykle stanoven pomocí procent bodů vesnice, ze které útoky pochází. Nap...)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Fake limit udává minimální počet obyvatel, z nichž se musí skládat každý útok. Je obvykle stanoven pomocí procent bodů vesnice, ze které útoky pochází. Například má-li vesnice 5500 bodů a na světě je nastaven fake limit 2% bodů vesnice, musí se každý útok vyslaný z této vesnice skládat z minimálně 110 obyvatel. Fake limit se nevztahuje na podpory ani útoky složené pouze ze špehů. Nejčastěji jsou nastaveny fake limity hodnoty 1% nebo žádné, vzácněji ( např. na speed kolech ) se vyskytují i hodnoty jako 2%, 5%, někdy i 10%.