Z Tribalwars Wiki CZ
Verze z 6. 1. 2019, 00:14, kterou vytvořila DragonLady (diskuse | příspěvky) (doplnění obrázku)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Mapa

náhled malé a velké mapky
Mapa s vesnicemi je určena pro orientaci hráče. Ve hře jsou k dispozici 3 druhy map. Světovou mapu můžeme otevřít tlačítkem pod mini mapou. Je to mapa celého světa a je dost nepřehledná. Vidíme na ní pouze své vesnice (označeny žlutě) a vesnice ostatních hráčů (označeny rudě). Pod světovou mapou můžeme nalézt statistiky, jako je například počet vesnic ve světě, počet barbarských vesnic (početně i v procentech), počet vesnic kmenu a vašich vesnic (početně i procentně). Levá mapa zobrazuje vesnice v nejbližším okolí vycentrované vesnice (Vaší vesnice) nebo okolí jiného místa. Najetím myši na nějakou vesnici uvidíte základní informace - komu patří, ze kterého je kmenu a kolik má bodů. S prémiovým účtem si můžete nastavit další viditelné vlastnosti - kdo vesnici rezervuje, čas případného pochodu armády z aktuální vesnice, výsledek a čas posledního útoku a u vlastních vesnic i dostupné vojsko, suroviny, selský dvůr apod. Po kliknutí na vesnici se zobrazí malé grafické menu urychlující základní příkazy (zobrazit profil majitele, náhled vesnice, poslat vojsko, suroviny, napsat majiteli zprávu apod). Některé jsou opět přidány s prémiovým účtem. S tím je možné též měnit velikost zobrazovaného území. S novou verzí 8.0 nabízí velká mapa velikosti 4x4, 5x5, 7x7, 9x9, 11x11, 13x13, 15x15, 20x20 a 30x30. Tyto mapy jsou interaktivní, takže lze se po nich posouvat přetahováním myši apod. Hrajete-li na zařízení, které to nezvládá či příliš vytěžuje, je možnost tuto vlastnost vypnout v Nastavení. Pak je tato mapa vždy jen vygenerovaným obrázkem.

Malá mapa napravo zobrazuje část aktivního kontinentu, ale dává Vám méně informací o vesnicích. Po vstupu/vytvoření kmenu je možné vidět na obou mapách vaše soukmenovce, spojence, nepřátele (jestli nějaké označil Váš diplomat/Vy) a Vesnice barbarů. Nově ve verzi 8.0. je možné s PÚ i změnit velikost mini mapy na 20x20, 30x30, 40x40, 50x50, 60x60, 70x70, 80x80, 90x90, 100x100, 110x110 a 120x120.

Mapa se skládá z kontinentů. Začíná se obsazovat příchozími hráči ze středu, další noví/poražení hráči se dostávají na okraj mapy a kruh se rozšiřuje. Tudíž na středových kontinentech (44, 45, 54 a 55) jsou hráči zpravidla největší a nejsilnější, kdežto na krajích se nacházejí hráči méně rozvinutí.

Kromě základního značení (modrá = vlastní kmen, světle modrá = spojenci, fialová = DoN, červená = nepřítel, hnědá = neutrální a zelená = přátelé) je možné s prémiovým účtem doplňovat pro větší přehlednost značení libovolných kmenů, hráčů, vesnic či jejich kombinací, viz skupiny.

V únorovém update 2014 byla přidána ikonka pro příchozí podporu. V případě, že je u jedné vesnice na mapě více ikon, postupně se zmenšují.

Skupina Přátelé má možnost zjistit on-line stav přátel ve zprávách nebo v žebříčku.

Mapa004.PNG


Od verze 8.25 přidána šipka na mapě v kraji, která udává, jak daleko se při pohybu na mapě nacházíte od své vesnice, při kliknutí na šipku se opět vrátíte ke své vesnici.

Mapa.8.25.png

Uspořádání kontinentů

Ukázku systému uspořádání kontinentů máte zde:

Kontinenty:

16879816ur0.jpg


Každý kontinent se skládá ze 100 sektorů:


Kontinent.png

Každý sektor se skládá z 25 oblastí:

Sektor.png


Další velikosti mapy

Existují světy, které mají jiné velikosti map. Tyto světy se vyskytují především na jazykových verzích DK s nižší návštěvnosti. Důvodem pro zmenšení mapy může být, aby se pak tato mapa zaplnila vesnicemi tak, aby sahaly až na její okraj nebo je mapa zmenšená z důvodu, že velká je jednoduše zbytečná.
Existují pouze mapy menší než 1000x1000 polí, nikoli větší. Také neexistují mapy s jiným než čtvercovým tvarem.
Vyskytují se různé velikosti map. Nejčastější je samozřejmě 1000x1000, ale vyskytuje se i 900x900, 800x800, 700x700, 600x600, 500x500. Některé speed servery mají mapu i 200x200. Některé Classicy mají i jiné druhy mapy- například 250x250.
Všechny velikosti map mají střed na souřadnicích 500|500.

Zaplňování mapy

Mapa každého světa se zaplňuje stejným způsobem. Obecně se jedná o kruhovité zaplňování od středu mapy do všech stran.
Úplně na začátku však stojí vytvoření kruhu vesnic, který se postupně zaplňuje. Až po jeho zaplnění kruh vesnic postupně roste do všech stran. Někdy toto zaplňování probíhá v jakýchsi vlnách, kdy se postupně vytvářejí kolem kruhu vesnic úzké pruhy, které se zaplňují. Až po jejich zaplnění se vytvoří další pruh a takto kruh vesnic postupně roste.
Občas se stává, že servery vytvoří pruh nebo více pruhů bez vesnic. Tyto nedostatky jsou někdy kompenzovány natlačením mnoha vesnic před daný pruh ( bráno z pohledu od středu světa ). Hustota vesnic je pak vysoká.
Některé servery mají vyšší hustotu vesnic než jiné. To umožňuje například na velmi navštěvovaných jazykových verzích DK oddálit zaplnění světa vyšší hustotou vesnic.

Dodatečné informace

Svět o velikosti 1000x1000 polí má úhlopříčku 1415 polí.
Další zajímavostí je, že lze ze souřadnic zjistit kontinent, na kterém se vesnice s danými souřadnicemi nachází. Například vesnice na souřadnicích 648|932. Při určování kontinentů se počítá jen s počátečními číslicemi obou souřadnic ( v případě čísla nižšího než 100 se jedná o 0 ). Ty se dále přehodí a vznikne kontinent. U uvedeného příkladu jsou počáteční číslice v souřadnicích 6 a 9. Po přehození vznikne výsledek- tato vesnice se tedy nachází na kontinentu 96.
Na některých již uzavřených světech ( například německý S1 a S2 ) se lze stále setkat se zvláštním počítáním souřadnic. Existují v nich totiž i záporná čísla. 0|0 je označením pro střed světa, souřadnice x ( první ) je záporná na západ a kladná na východ, u souřadnice y ( druhá ) je záporná hodnota na jih a kladná na sever.


Politická mapa

Díky novým funkcím mohou uživatelé s PÚ využívat takzvané politické mapy. Na ní lze lehce vidět působení daných kmenů. Je na ní vyobrazeno "území" kmenů a vůdci kmenů díky tomu mají lepší přehled o situaci v jejich okolí. Ovšem tuto funkci nemusí využívat jen vůdci kmenů, ale kdokoliv, kdo má prémiový účet.

Politická mapa.PNG Polit mapa.jpg


Skupiny

Editace skupin - pro zvětšení klikněte na náhled

Skupiny na mapě slouží k lepší orientaci. Pro používání této funkce je třeba mít aktivovaný PÚ (prémiový účet).

Najdete je dole pod mapou, když kliknete na Spravovat skupiny, tam máte možnost označit si vlastními barvami ostatní kmeny, hráče i jednotlivé vesnice.
Vlastní skupiny

Ukázka označení vlastních skupin na mapě (útok, obrana, ...) - pro zvětšení klikněte na náhled

Též můžete barevně rozlišit i vlastní vesnice podle skupin (viz Prémiový účet a rozdělení vlastních vesnic do skupin). Toto značení se projeví barevným čtverečkem v rožku, do nějž je možné si dát i ikonku jednotky (sekera, kopí...). Díky tomu stačí jeden pohled na mapu a je jasné, kde máte útok, kde obranu, špehy, šlechtu apod.

Aby bylo možné označovat vlastní skupiny, musíte mít vesnice již roztříděné (Náhledy -> Skupiny). Tato funkce je k dispozici pouze s Prémiovým účtem.
Plánovač Útoků

Členové kmenu, kteří mají práva zakladatele a vůdce, mohou plánovat útoky hráčům v kmenu. Musí mít ovšem PÚ. Je možné naplánovat jak útoky, tak i falešné útoky.


Jakmile je kmenový plánovač nastaven, jsou na mapě viditelné informace.

Pozor: Každý z členů kmenu může nahlédnout do plánů útoku celého kmenu.


1) Otevři si v menu mapy plánovač útoků tím že zaháčkuješ okénko.

Plánovač útoků 01.png

2) K lepšímu rozlišení hráčů lze nastavit libovolnou barvu, která pak na mapě označuje cílové vesnice.

Plánovač útoků 02.png

3) Vyber barvu kliknutím a potvrdíš : "Změnit označení a aktualizovat mapu". Alternativa je také zvolit barvu RGB složkou.

Plánovač útoků 03.png

4) Vyber jestli na cílovou vesnici zvolíš útok či "fake", vyber zvoleného hráče který byl měl zaútočit na zadaný cíl.

Pl 1.png

5) Pokud je potřeba pokrýt útoky větší část mapy, je možné označit větší segment mapy. Tím docílíš označení myší přímo na mapě.

Pl 2.png

6) Po označení myší se zobrazí na mapě barevně označené vesnice pro daného hráče, který má vést útok. (i zde platí omezení pro IE)

Pl 3.png

7) Ke zhotovení plánu cílů a rozdělení mezi hráče, je možné po kliknutí na "Generovat BB kód"

Pla 4.png

8) Pro zobrazení cílů určeným hráčům, je nutné otevřít pop-up okno, po kliknutí na ikonku, která je označena ve screenu.

Pl 5.png

9) Cílové vesnice lze zrušit kliknutím na červený křížek

Pl 6.png

10) Pro dokončení plánování je potřeba "Uložit změnu" a dále "Zavřít plánovač"

Pl 7.png