Z Tribalwars Wiki CZ
Verze z 14. 8. 2019, 21:12, kterou vytvořila DragonLady (diskuse | příspěvky) (doplnění údajů)
Přejít na: navigace, hledání
InventářPoložky inventáře


Inventář obsahuje předměty, které můžeš získat za registraci, za denní přihlášení do hry, nebo v herních událostech.

Ve hře existují různé druhy předmětů, které ovlivňují různé funkce hry a pomáhají s hrou a herní strategií.

Předměty se dají rozdělit na několik kategorií, například na předměty s dočasným a nebo trvalým účinkem.

Některé předměty se podle efektivity mohou dělit na tři úrovně: bronz, stříbro a zlato.

Ve hře existují i speciální předměty, které najdeš ve spodní části této stránky.

Trvalé účinky

Když aktivuješ ve vesnici trvalý předmět, účinek zůstane v této vesnici i v případě, že ji zabere jiný hráč nebo se změní na vesnici barbarů.

Obrázek Popis předmětu a jeho účinku
3022.png Pěstování obilí: Trvale zvýší maximální počet obyvatel v aktuální vesnici o 10%.
3032.png Nabroušené nástroje: Trvale zvýší produkci dřeva v aktuální vesnici o 10%.
3033.png Pevné cihly: Trvale zvýší produkci hlíny v aktuální vesnici o 10%.
3034.png Vylepšené důlní vozíky: Trvale zvýší produkci železa v aktuální vesnici o 10%.
3035.png Efektivní pracovníci: Trvale zvýší produkci dřeva, hlíny a železa v aktuální vesnici o 3%.
3036.png Mistr zbraně : Trvale zvýší rychlost rekrutace v budově Kasárna v aktuální vesnici o 10%.
3037.png Vylepšená sedla: Trvale zvýší rychlost rekrutace v budově Stáj v aktuální vesnici o 10%.
3038.png Vylepšené strojírenství: Trvale zvýší rychlost rekrutace v budově Dílna v aktuální vesnici o 10%.
3039.png Dobré kontakty: Trvale zvýší kapacitu skladiště a obchodníků v aktuální vesnici o 25%.


Prémium a produkce

V případě dočasně trvající funkce se účinky stejného předmětu nesčítají, ale prodlužují.

Obrázek Popis předmětu a jeho účinku
Premium 3.png Premium 14.png Premium 30.png Prémiový účet: Prodlouží nebo aktivuje funkci Prémiový účet na určitý počet dní.
Hodnoty: 3 dny, 7 dní, 14 dní, 30 dní.
Fa 7.png Fa 30.png Pomocník rabování: Prodlouží nebo aktivuje funkci Pomocník rabování na určitý počet dní.
Hodnoty: 7 dní, 30 dní.
Am 3.png Am 14.png Am 30.png Správce účtu: Prodlouží nebo aktivuje funkci Správce účtu na určitý počet dní.
Hodnoty: 3 dny, 7 dní, 14 dní, 30 dní.
Wood 1.png Wood 7.png Wood 30.png +20% produkce dřeva: Prodlouží nebo aktivuje funkci +20% produkce dřeva na určitý počet dní.
Hodnoty: 1 den, 7 dní, 30 dní.
Stone 1.png Stone 7.png Stone 30.png +20% produkce hlíny: Prodlouží nebo aktivuje funkci +20% produkce hlíny na určitý počet dní.
Hodnoty: 1 den, 7 dní, 30 dní.
Iron 1.png Iron 7.png Iron 30.png +20% produkce železa: Prodlouží nebo aktivuje funkci +20% produkce železa na určitý počet dní.
Hodnoty: 1 den, 7 dní, 30 dní.
Resources 100.png Resources 200.png Resources 300.png Surovinový balíček: Přidá přesný počet od každé suroviny do skladu v aktuální vesnici.
Hodnoty: 100 surovin, 200 surovin, 300 surovin.
3053.png 3027.png 3028.png Válečné úsilí 30%: Zvýší produkci surovin o 30% ve všech vesnicích na určitý počet dní.
Bronz 24 hodin, stříbro 48 hodin, zlato 168 hodin.
Resources percent.png Surovinový balíček: Přidá určité procento surovin z tvé skladové kapacity do všech vesnic.
Hodnoty: 5%, 10%, 15%, 20%, 30%, 40%, 50%, 100%.
Resources snob.png Prestižní surovinový balíček: Tento předmět získáš, pokud aktivuješ předmět Velkolepý projev a následně rekrutuješ šlechtice. Počet surovin balíčku se rovná 50% z ceny šlechtice. Balíček obdržíš po dokončení rekrutace. Nevztahuje se na položku Privilegium.


Jednotky

V případě dočasně trvající funkce se účinky stejného předmětu nesčítají, ale prodlužují.

Obrázek Popis předmětu a jeho účinku
3007.png 3008.png 3009.png Vylepšené meče: Posilnění útočné a obrané síly šermířů.
Trvá 48 hodin ve všech vesnicích.
Bronz 5%, stříbro 10%, zlato 15%.
3010.png 3011.png 3012.png Vylepšené sekery: Posilnění útočné a obrané síly sekerníků.
Trvá 48 hodin ve všech vesnicích.
Bronz 5%, stříbro 10%, zlato 15%.
3044.png 3045.png 3046.png Posilnění lučištníků : Posilnění útočné a obrané síly lučišníků.
Trvá 48 hodin ve všech vesnicích.
Bronz 5%, stříbro 10%, zlato 25%.
3047.png 3048.png 3049.png Posilnění lučištníků na koni : Posilnění útočné a obrané síly lučisníků na koni.
Trvá 48 hodin ve všech vesnicích.
Bronz 10%, stříbro 25%, zlato 40%.
3050.png 3051.png 3052.png Posilnění těžké kavalerie : Posilnění útočné a obrané síly těžké kavalerie.
Trvá 48 hodin ve všech vesnicích.
Bronz 10%, stříbro 15%, zlato 20%.
3016.png 3017.png Posilnění útoku: Posilnění útočné síly lehké kavalerie a sekerníků.
Trvá 48 hodin ve všech vesnicích.
Stříbro 5%, zlato 15%.
3018.png 3019.png Posilnění obrany: Posilnění obranné síly kopiníků a šermířů.
Trvá 48 hodin ve všech vesnicích.
Stříbro 5%, zlato 15%.
3003.png 3004.png 3005.png Symbol nouze: Je-li aktivní, příchozí podpora bude cestovat o 10% rychleji. Nemá však žádný vliv na již dříve odeslané podpory.
Trvá 48 hodin v jedné vesnici.
Bronzová 10%, modrá 20%, zlatá 30%.
3063.png 3064.png 3065.png Barbarský nájezdník : Útoky zaslané na barbarské vesnice budou rychlejší.
Trvá 24 hodin ve všech vesnicích.
Bronz 5%, stříbro 10%, zlato 15%.
3013.png 3014.png 3015.png Posilnění lupu: Jednotky unesou více surovin na cestě z rabování.
Trvá 48 hodin ve všech vesnicích.
Bronz 10%, strříbro 15%, zlato 25%.
3054.png 3055.png 3002.png Posilnění šlechty: Navýší snižování oddanosti pro všechny úspěšné útoky se šlechtou.
Bronz o 2 na 24 hodin, stříbro o 2 na 48 hodin, zlato o 5 na 48 hodin.
3060.png 3061.png 3062.png Rozzlobení sedláci : Zvýšení obranné síly domobrany ve všech vesnicích na 24 hodin.
Bronz 25%, stříbro 50%, zlato 100%.
3082.png 3083.png 3084.png Posilnění útoku špehů : Útočící špehové mají větší výdrž při přežití. Platí pro všechny vesnice na 24 hodin.
Bronz 5%, stříbro 10%, zlato 20%.
3085.png 3086.png 3087.png Posilnění obrany špehů : Obranní špehové mají větší výdrž při přežití. Platí pro všechny vesnice na 24 hodin.
Bronz 5%, stříbro 10%, zlato 20%.
3066.png Posilnění katapultů: Posilnění poškození budov způsobené střelbou z katapultu o 25% pro všechny útoky na 24 hodin.


Vesnice

V případě dočasně trvající funkce se účinky stejného předmětu nesčítají, ale prodlužují.

Obrázek Popis předmětu a jeho účinku
3057.png 3058.png 3059.png Posilnění výstavby : Rychlost výstavby budov ve všech vesnicích na 24 hodin.
Bronz 10%, stříbro 15%, zlato 25%.
3056.png 3042.png 3043.png Náborář : Všechny rekrutace jsou rychlejší ve všech vesnicích.
Bronz 5% na 12 hodin, stříbro 5% na 24 hodin, zlato 10% na 24 hodin.
3079.png 3080.png 3081.png Válečný velitel: Náklady na rekrutaci jsou sníženy ve všech vesnicích.
Bronz 24 hodin, stříbro 72 hodin, zlato 120 hodin.
3068.png 3069.png 3070.png Posilnění kasáren : Všechny rekrutace v budově Kasárna jsou rychlejší ve všech vesnicích na 24 hodin.
Bronz 5%, stříbro 10%, zlato 15%.
3071.png 3072.png 3073.png Posilnění stájí: Všechny rekrutace v budově Stáj jsou rychlejší ve všech vesnicích na 24 hodin.
Bronz 5%, stříbro 10%, zlato 15%.
3074.png 3075.png 3076.png Posilnění dílny: Všechny rekrutace v budově Dílna jsou rychlejší ve všech vesnicích na 24 hodin.
Bronz 5%, stříbro 10%, zlato 15%.
3077.png 3078.png 3006.png Válečná truhla: Přidá určitý počet zlatých mincí do panského dvora, který se rovná x% vesnic, které vlastníš, jakmile tuto položku použiješ.
Malá 25%, střední 50%, velká 100%.
3088.png 3089.png 3090.png Opevněné stavby: Budovy ve všech vesnicích jsou na 24 hodin odolnější vůči útokům obléhacích strojů. Bronz 5%, stříbro 10%, zlato 20%.
3091.png 3092.png 3093.png Útočné posily: Po určitém čase přidá určité procento útočných jednotek (sekerník, lehká kavalérie, lučištník na koni) z volné kapacity selského dvora do jedné vesnice. Bronz 5% (14 - 18 hodin), stříbro 10% (20 - 24 hodin), zlato 15% (28 - 32 hodin).
3094.png 3095.png 3096.png Obranné posily: Po určitém čase přidá určité procento obranných jednotek (kopiník, šermíř, lučištník) z volné kapacity selského dvora do jedné vesnice. Bronz 5% (14 - 18 hodin), stříbro 10% (20 - 24 hodin), zlato 15% (28 - 32 hodin).
Dekr1.png Dekr2.png Dekr3.png Dvorský dekret: Urychlí všechny rekrutace šlechticů v panském dvoře, ve všech vesnicích na 24 hodin. Bronz (o 10% rychlejší), stříbro (o 15% rychlejší), zlato (o 25% rychlejší).
3023.png Šlechtický dekret : Snížení ceny mince ve všech vesnicích o 10% na 24 hodin.
3026.png Dědictví: Okamžitě vylepší budovu Panský dvůr o jeden stupeň. Ve vesnici nesmí probíhat žádné vylepšování budovy Panský dvůr.
3030.png Tajný klíč: Okamžitě vylepší budovu Skrýš o 5 stupňů. Ve vesnici nesmí probíhat žádné vylepšování budovy Skrýš.
3024.png Privilegium: Okamžitě přidá 1 Šlechtic do tvé právě vybrané vesnice, jsou-li splněny požadavky na jednotky, je-li v ní dostatek populace a počet vyražených mincí.
3025.png Velkolepý projev: Za každého vytvořeného šlechtice během aktivované položky, získáš surovinový balíček v hodnotě 50% z jeho ceny. Tuto položku je možné využít v každé vesnici. Trvá 24 hodin ve všech vesnicích.
3029.png Vynucený pokrok: Rychlost výstavby budov je zvýšena o 20% ve všech vesnicích na 24 hodin.
3001.png Válečný stav: Všechny rekrutace jsou ve všech vesnicích o 25% rychlejší a zároveň je snížená produkce surovin o 10% na 48 hodin.
3021.png Posilnění vlajky: Zdvojnásobí účinek současné vlajky. Změna vlajky tento účinek zruší. Nelze použít na vlajkách typu: Počet obyvatel. Trvá 48 hodin v jedné vesnici.
3067.png Královská stuha: Zdvojnásobí účinek současné vlajky. Změna vlajky tento účinek zruší. Lze použít pouze na vlajkách typu: Levnější mince. Trvá 168 hodin v jedné vesnici.


Speciální předměty

Tyto předměty se vyznačují speciálním nastavením nebo je můžeš používat pouze po dobu herní události.

Obrázek Popis předmětu a jeho účinku
Relocate.png Přemístit: Položka přemístí tvoji současnou vesnici na jiné místo. Na výběr je nová oblast dle světových stran, nebo do blízkosti tvého přítele, kterého si můžeš vybrat ze seznamu přátel. Tato možnost může být použita pouze v případě, máš-li jen jednu vesnici. Předmět má omezenou platnost.
Flag package.png Balíček vlajek: Použij tuto položku k získání červené, žluté a zelené vlajky. Budeš mít také 25% šanci, že jedna z těchto vlajek bude o jednu úroveň vyšší.
Knihaschop.png Kniha schopností: Tvoji paladinové mohou využít knihu pro zvýšení svých schopností. Každá kniha má svou ikonu a popis schopnosti, kterou se má možnost paladin naučit, zlepšit.
Hat 2012 X81.png Klobouk: Klobouky se objevují jako aprílový žertík. Jsou darovatelné.
Crown5.png Člen královské rodiny: Princ nebo princezna, které zachráníš během herní události Záchrana královské rodiny. Každý člen rodiny má svou vlastní korunu.
4000.png Bezplatné roztočení: Umožní ti jednou zdarma roztočit kolo. Použitelné pouze v herní události.
4001.png Volný důlní vozík: Umožní ti těžit drahokamy (jednou za každé kolo).Použitelné v herní události Diamantový důl. Předmět je použitelný v každém kole pouze jednou.
4002.png Odhalovač: Po otevření se objeví náhodný dárek ze zbývajících položek. Pokud nezbývají již žádné položky, použije se odhalovač, jakmile bude dostupná následující sbírka položek. Použitelné pouze v herní události.
4003.png Otvírač: Umožní ti otevřít jeden vybraný dárek zdarma. Použitelné pouze v herní události.
4004.png Zdvojovač: Jakmile získáš zdvojovač, následující otevřený dárek získáš dvakrát. Použitelné pouze v herní události.
3000.png Výbušné pasti: Výbušné pasti: Je-li bitva prohrána, poškodí sice vaše hradby, ale zničí útočníkovi další jednotky. Tento předmět se v hře už nenachází.