Z Tribalwars Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání
(oprava údajů)
Řádek 2: Řádek 2:
  
  
{{Paragraf|1|Pravidla}}
+
== Globální pravidla ==
  
# Tato pravidla jsou závazná. Jsou doplněním stávajících Všeobecných Obchodních Podmínek.  
+
'''§ 1) Všeobecné informace'''
# Tím, že se hráč přihlásí na účet potvrzuje, že s pravidly souhlasí a zavazuje se podle nich řídit.  
+
* Důkladně si prosím přečtěte následující pravidla a dodržujte je.
# Pravidla mohou být podle potřeby bezpečnosti a dobrých mravů na www.divokekmeny.cz měněna i bez souhlasu hráčů. O změnách pravidel budou hráči informováni.  
+
* Pamatujte, že tato pravidla se týkají všech aspektů a funkcí ve hře a s nimi spojených služeb.
# Hráči mohou podávat návrhy na doplnění pravidel. Návrhy se musí týkat řešení konkrétního problému.
+
* InnoGames si vyhrazuje právo kdykoliv pravidla změnit. Případná změna bude oznámena minimálně na fóru a na úvodní stránce Divokých kmenů.
 +
* Berte na vědomí, že na speciální či krátkodobé světy se mohou vztahovat dodatečná pravidla či omezení. Ta budou uvedena v oznámení na fóru v sekci daného světa.
 +
* InnoGames nenese žádnou odpovědnost za akce či komentáře uživatelů ve hře a na ostatních platformách. Uživatelský obsah může být odstraněn bez varování či upozornění, nebo bez udání důvodu, pokud se zdá, že porušuje naše pravidla.
 +
* Budete-li mít jakékoliv otázky ohledně pravidel a regulací či omezení zmíněných v těchto paragrafech, kontaktujte prosím herní podporu.
 +
* Tato pravidla nedokážou pokrýt každou situaci. Herní podpora se může rozhodnout pro udělení trestů i v situaci, kterou nepokrývají tato pravidla.
 +
* Upozorňujeme, že mimo pravidla hry se na naše služby vztahují také Všeobecné obchodní podmínky, které musí být dodržovány.
 +
* Členové herní podpory, administrátor hry, ani zaměstnanci InnoGames od vás nikdy nebudou žádat heslo od vašeho účtu.
  
 +
'''§ 2) Kodex chování'''
 +
* Vždy se chovejte k ostatním členům herní komunity slušně. Komunikace s ostatními hráči by měla být přátelská a přiměřená.
 +
* Tým herní podpory si vyhrazuje právo potrestat nebo zablokovat hráče, kteří porušují tato pravidla, ve hře a/nebo v s hrou spojených službách, a to v závislosti na vážnosti porušení i bez předcházejícího varování či upozornění. Proti zablokování můžete protestovat pouze přes systém herní podpory.
 +
* V případech nepřístojného jednání či zneužívání systému herní podpory může jeho člen takovému hráči znemožnit přístup do systému.
 +
* Každý hráč je povinen dodržovat instrukce dané týmem herní podpory. Administrátor hry je nejvyšší instancí ve všech záležitostech herní podpory. Jeho rozhodnutí je konečné.
 +
* Cokoliv, co je napsáno ve hře nebo v s ní spojených službách, může být nahlášeno a použito jako důkaz vůči protestu proti zablokování či během jiných záležitostí herní podpory. V případě pochybností bude interpretace zpráv posouzena týmem herní podpory.
 +
* Je zakázáno napodobovat nebo se vydávat za jiného hráče, za člena herní podpory či za zaměstnance InnoGames.
 +
* Je zakázáno předstírat známosti či kontakty v týmu herní podpory či mezi zaměstnanci InnoGames za jakýmkoliv účelem.
 +
* Zveřejňování obsahu jakékoliv komunikace s herní podporou nebo s ostatními hráči bez jejich plného souhlasu není dovoleno.
 +
* Hráči jsou povinni informovat herní podporu o chybách a závadách hry hned, jak je objeví, nebo se o nich dozví. Pokud nebude chyba nebo závada bezprostředně nahlášena, zejména pokud někoho zvýhodňuje, může to vést k trestu.
 +
* Získávání výhod z toho, že jiný hráč porušuje herní pravidla, může vést až k potrestání profitujícího účtu. Hráči, kteří si myslí, že jsou zvýhodněni díky porušení pravidel, musí neprodleně kontaktovat herní podporu.
 +
* Je zakázáno vyžadovat akce nebo informace přímo či nepřímo se týkající vlastnictví účtu, nebo za takovým účelem hráči vyhrožovat, vydírat ho, lhát mu či jej ohrožovat. Je také zakázáno navádět jiné hráče k porušování herních pravidel.
 +
* Ukládání, sdílení, zveřejňování či rozšiřování jakékoliv informace, která porušuje pravidla hry nebo s ní spojených platforem, je přísně zakázáno.
 +
* Použití externích nebo herních prostředků či metod k obcházení pravidel, blokací či technických omezení zavedených do hry, nebo do s ní souvisejících služeb, je přísně zakázáno.
  
{{Paragraf|2|Jeden účet pro jednoho hráče}}
+
'''§ 3) Jazyk a komunikace'''
 +
* Slovní výrazy, vyjádření, média nebo odkazy spojené s obsahem, který zobrazuje, povoluje nebo nabádá k politicky extrémnímu, pornografickému, násilnému, sexuálně explicitnímu, sexistickému, urážlivému, škodlivému, ohrožujícímu nebo protizákonnému obsahu, jsou zakázány ve hře a ve všech s hrou spojených platformách. Toto zahrnuje i cenzurované nebo jinak upravené verze.
 +
* Hráči nemohou používat rozpoznatelné značky, ochranné známky a/nebo chráněné názvy jako součást svého účtu, profilu, vesnice či kmenu.
 +
* Využívání hry nebo s ní spojených služeb na přímou či nepřímou reklamu webových stránek, projektů, značek a podobně, není dovoleno. Jediná možnost, jak tak učinit, je nejdříve získat výslovný souhlas od herní podpory.
 +
* Komunikace mezi hráči a herní podporou musí probíhat v českém nebo slovenském jazyce. Členové herní podpory nemusí odpovídat na zprávy a žádosti, které nejsou srozumitelné (např. jsou psány automatickým překladačem).
 +
* Hráčské a kmenové profily musí být v českém nebo slovenském jazyce. Krátké a známé citace či věty v jiných jazycích jsou povoleny pouze, je-li k nim připsán překlad v českém nebo slovenském jazyce.
 +
* Žádáme hráče, aby s nikým nesdíleli své osobní údaje, protože to může být použito ke zneužití jejich herního účtu nebo k jiným neoprávněným účelům.
  
1) Každý hráč může mít na daném herním světě jen jeden účet.  
+
'''§ 4) Herní účty'''
2) Ustanovení odstavce 1) se nevztahuje na účty, které hráč zastupuje přes Režim dovolená.  
+
* Hráči nemohou mít více jak jeden účet na každém světě. Hráči mohou hrát na více světech pomocí stejného účtu, případně hrát Divoké kmeny na více účtech, pokud dané účty nejsou na stejném světě.
3) Je zakázáno přihlásit se na účet jiného hráče jinak, než přes ZvD.  
+
* Rozhodne-li se hráč z jakéhokoliv důvodu hrát na jiném účtu na stejném světě, musí se ujistit, že na tom předešlém bylo nastaveno smazání účtu a uběhlo od té doby 24 hodin, než se přihlásí na nový účet. Není dovoleno následně však zrušit proces smazání účtu.
4)Je povoleno převzetí jiného účtu, za předpokladu, že hráč bude vlastnit na daném světě pouze jeden účet. Toto předání je povolené za dodržením následujících podmínek
+
* Hráčské účty jsou zpravidla mazány po 14 dnech bez přihlášení.
a)původní hráč provede změnu registrační emailové adresy
+
* Vytváření a/nebo používání jednoho či více účtů za účelem pomáhání jiným účtům (tzv. "podporující účty"), stejně jako profitování z takového činu, je zakázáno.
b)nový majitel účtu si na novou emailovou adresu nechá zaslat nové heslo
+
* Není dovoleno získat nebo pokoušet se získat neautorizovaný přístup na účet jiného uživatele. Trestá se i samotný pokus o to.
c)je zakázané, aby nový majitel účtu vstupoval na darovaný účet před tím, než dané změny na darovaném účtu proběhnou.  
+
* Je zakázáno sdílet hesla nebo jiné přihlašovací údaje s jinými hráči. Herní podpora není povinna pomáhat vám v takových případech.
 +
* Pokud se hráč nemůže přihlásit do svého účtu a/nebo si myslí, že byl účet ukraden, musí v průběhu sedmi dnů kontaktovat herní podporu a potvrdit vlastnictví svého účtu. Po tomto čase je nepravděpodobné, že bude Herní podpora schopna vrátit přístup na účet.
 +
* Během funkce "Zástup v dovolené" je majitel účtu výhradně zodpovědný za výběr svého zástupu a předpokládá se, že zástupce se bude řídit podle jeho/jejích instrukcí. Toto se vztahuje na jakékoliv změny na účtu (nebo způsobené účtem) během aktivního zástupu v dovolené. Případné škody způsobené zástupem není možné vrátit a nebudou kompenzovány. Pokud zástupce poruší pravidla, trest může být udělen i zastupovanému účtu.
 +
* Hráči, kteří hrají ze stejného zařízení nebo sítě (např. sdílená domácnost, škola, pracoviště) toto musí zapsat do Nastavení v části "Sdílení připojení".
 +
* Je zakázáno používat dočasné/jednorázové e-mailové adresy k registraci či k používání účtu na Divokých kmenech.
 +
* Každý hráč je zodpovědný za platnost a bezpečnost svého účtu a za všechny vložené údaje.
 +
* Abychom mohli poskytovat naše služby, hráči nemohou tajit informace týkající se účtu před herní podporou pomocí technických nástrojů či jakékoliv jiné metody. Právo hráče týkající se ochrany osobních údajů vůči jiným uživatelům (např. používání anonymní přezdívky) není tímto pravidlem ovlivněno.
  
'''Příklady:'''
+
'''§ 5) Prémiová měna'''
:* Je dovolena hra více hráčů na jednom PC. Nicméně tito hráči se mohou přihlašovat pouze na svůj účet a ne na účty ostatních členů rodiny nebo kamarádů a musí dodržovat pravidla v §3.
+
* Prémiové body mohou být zakoupeny pouze z oficiálního obchodu ve hře nebo mobilních aplikací. Kupování Prémiových bodů z jiných zdrojů je zakázáno a takové body mohou být odebrány bez kompenzace. InnoGames neposkytuje žádnou podporu v případě prémiové měny, která nebyla zakoupena z oficiálního obchodu ve hře či mobilní aplikace.
:* Je zakázáno vyžadovat hesla od jiných hráčů. Pro přihlášení na účet jiného hráče (v případě zástupu) je nutno použít Režim dovolená (Nastavení -> Režim dovolená).
+
* Prodej, nákup nebo nabízení herních účtů, jejich částí, případně externích služeb týkajících se účtů, výměnou za Prémiové body či jakýkoliv jiný benefit, je přísně zakázáno. Jedinou výjimkou jsou herní prvky nebo funkce, které jsou přímou součástí hry a jsou vytvořeny tak, aby pracovaly s herní ekonomikou.
:* Je přísně zakázáno pokoušet se jakkoliv vniknout na jiný účet. Tyto pokusy jsou zaznamenány a budou potrestány.
+
* Posílání Prémiových bodů mezi hráči je uskutečňováno výhradně na riziko zúčastněných hráčů. Herní podpora nemá žádnou povinnost pomáhat v takových případech. Upozorňujeme, že Prémiové body získané od jiných hráčů mohou být dodatečně kdykoliv odebrány, například jsou-li součástí storna, jsou získány podvodem nebo porušením zde uvedených pravidel. Získá-li hráč Prémiové body z neznámého zdroje, měl by před jejich použitím kontaktovat herní podporu.
:* Neobnovujeme, ani nenahrazujeme škody způsobené jiným hráčem, který se dostane na váš účet vlivem “slabého” hesla. Taktéž nemůžeme nahradit škody, způsobené jiným hráčem, který se na účet dostal jiným způsobem (podvodné vylákání hesla, atp.)
 
  
 +
'''§ 6) Boti a skripty'''
 +
* Divoké kmeny musí být hrány na podporovaných prohlížečích přes oficiální webové verze, nebo na oficiálních a aktuálních mobilních aplikacích. Jakákoliv akce ve hře musí být vykonána ručně nebo výhradně pomocí povolených skriptů či nástrojů.
 +
* Boti, nástroje, skripty a jiné způsoby, které umožňují automatické akce, případně nahrazují a/nebo udělují přístup k prémiovým funkcím, jsou zakázány, není-li uvedeno jinak.
 +
* Přehled informací o povolených skriptech ve hře můžete najít zde.
  
{{Paragraf|3|Více hráčů na jednom internetovém připojení}}
 
  
Po dobu sdílení internetového připojení a ještě 24 hodin poté, není dovoleno jakékoliv vzájemné působení mezi účty. Hráči, kteří mají společné SIP, musí počkat minimálně 3 týdny před útočením, podporováním, či posíláním surovin na stejného hráče. To znamená, že až po uplynutí 3 týdnů od POSLEDNÍHO vykonaného příkazu z jednoho účtu, může jiný hráč na stejném SIP podpořit, zaútočit či poslat suroviny na toho samého hráče, nebo cíl. Je stále zakázané koordinovat akce z účtů na společném připojení ve stejnou dobu. Vždy musí uplynout čekací doba 3 týdnů před jakýmkoliv příkazem z různých účtů na společném SIP. Toto neovlivňuje zástup v dovolené, protože ten je myšlený jako dočasný a zastupované účty mohou být přenesené na jiné připojení. Pravidelné sdílení připojení musí být nahlášeno (Nastavení -> Sdílení internetového spojení) Na Speed serverech (SDS) je sdílení internetového připojení vyloučeno. Je povoleno hrát pouze s jedním účtem z jednoho internetového připojení.
+
== Lokální pravidla ==
  
'''Přesné vysvětlení:'''
+
'''§ 7) Ostatní'''
Toto pravidlo platí pro všechny, kteří sdílí počítač nebo síť (společná IP) s jedním nebo více hráči. Sdílená síť může být v domácnosti, práci, ve škole, nebo podobně (vždy v rámci jedné IP adresy). Všichni hráči, kteří vědomě pravidelně sdílí internetové připojení (častěji jak 3 dny v týdnu), se musí navzájem zapsat v “Nastavení” -> “Sdílení internetového spojení”
 
  
'''Příklady:'''
+
Speed kola
:* Je zakázáno používat účet jakýmkoliv způsobem, kterým by získal výhodu jiný účet na stejném připojení.
+
* Je přísně zakázána hra více hráčů během stejného speed kola ze stejné sítě.
:* Hráči, kteří sdílí připojení, nemohou útočit, podporovat stejného hráče, nebo zasílat suroviny stejnému hráči, před 3 týdenní lhůtou nutnou ke spolupráci mezi účty v SIP.
+
* Prémiové body za vyhraná speed kola hráči obdrží zpravidla do 14 dnů po odehrání kola.
:* Hráči, kteří sdílí připojení, na sebe nemohou útočit, posílat si navzájem suroviny nebo jednotky.
+
* Hráči mohou za vyhraná speed kola získávat Prémiové body, v případě však, že v dané době porušili pravidla hry, mohou o výhru přijít.
:* Je zakázáno používat třetí účet pro zasílání surovin mezi účty na stejném připojení.V tomto případě všechny 3 účty porušují pravidla!
+
* Ostatní pravidla týkající se speed kola jsou uvedena v příslušné sekci na herním fóru. Hráči, kteří se do speed kol zapojí, s pravidly automaticky souhlasí.
:* Je doporučeno nepoužívat pro přístup na účet veřejná místa (internetové kavárny, školy, knihovny, …). Je zde nebezpečí, že tyto počítače mohou obsahovat sledovací software, který by mohl zaznamenávat vaše přístupová hesla.
 
:* Oplácení útoků (odveta) ze stejného připojení je zakázána. Odveta je to, když zaútočíte na hráče, který útočí na některý z účtů na vašem připojení, ať už je to sdílený účet nebo účet v zástupu. Zde je uvedeno pár příkladů, co je považované za povolené a co ne.
 
:* Hráč A je zástupce na účtě (nebo zástupce na více účtech), který je pod útoky a nikdo z útočníků neútočí na hráče A, tak potom hráč A musí počkat 24 hodin po ukončení zástupu v dovolené, aby mohl zaútočit na kteréhokoliv hráče, který útočil na účet, který měl hráč A v zástupu.
 
:* Hráči A a B sdílejí společné připojení a na oba zaútočí hráč C, pouze jeden z nich mu může oplatit útok.
 
:* Hráči A a B sdílejí společné připojení a na hráče A zaútočí hráč C, pouze hráč A může zaútočit na hráče C.
 
:* Hráč A má zástup v dovolené na účtě hráče B a na oba účty zaútočí hráč C, pouze jeden z účtů mu může oplatit útok. Druhý účet musí počkat 24 hodín po ukončení zástupu, a až potom může zaútočit i on.
 
:* Hráči, kteří sdílí připojení, mohou útočit na rozdílné hráče z jednoho kmenu.
 
 
 
 
 
{{Paragraf|4|Zástup v dovolené (ZvD)}}
 
 
 
Zástup v dovolené je dočasný způsob, jak se starat o účet jiného hráče po dobu, kdy se daný hráč nemůže přihlásit na svůj účet.
 
 
 
:* Používat ZvD způsobem, který by činil prospěch zástupci, či jinému hráči na úkor zastupovaného hráče, je zakázáno.
 
:* Není dovoleno vytvořit si více účtů a hrát za ně použitím funkce “Režim dovolená“.
 
:* Každý účet musí mít svého aktivního majitele.
 
:* Účet hráče nesmí být celkem déle než 60 dní v “Režimu dovolená”. Nezáleží na tom, jestli zástupy prováděli různí hráči, a nezáleží na tom, kolik dnů mezi jednotlivými zástupy hrál majitel účtu. Počítá se celková doba trávená v zástupu za posledních 120 dní.
 
:* Po dobu, kdy hráč hraje za jiný účet v “Režimu dovolená”, platí pro něj omezení §3. Toto omezení je platné pro všechny účty, které má zástupce zadány ve sdílení připojení (např. rodina, kamarádi nebo kolegové z práce na stejném připojení).
 
:* Zástupci, kteří bez souhlasu majitele nabídnou zastupovaný účet k rozebrání, úmyslně jej zničí nebo vážně poškodí, budou potrestáni.
 
Pozn.: Ujistěte se, že můžete důvěřovat osobě, kterou jste zvolili za svého zástupce. Škody vzniklé na účtu vlivem volby špatného zástupce nenahradíme.
 
:* Hráči se zpravidla v soukromých zprávách domluví, na jakou dobu bude zástup potřeba a co během zástupu bude s účtem činěno (uchovejte a vyžadujte tyto zprávy ve vlastním zájmu pro případnou obhajobu, kdyby vás zastupovaný nařkl z nějaké nekalosti). Pokud si majitel účtu po smluvené době účet nepřevezme zpět, zástupce může v zástupu pokračovat nebo zástup ukončit. Pokud bude zástupce pokračovat v zástupu i po smluvené době, musí se i nadále řídit odst. 6) tohoto §.
 
:* Není povoleno útočit nebo podporovat hráče, který je zastoupený kýmkoliv na vašem internetovém připojení, nebo Pc.
 
 
 
 
 
{{Paragraf|5|Komunikace}}
 
 
 
:*<span style="color:#b22222"> Přímé urážení ostatních hráčů, či spojovat slova v urážlivém kontextu je '''zakázáno'''.</span>
 
:*<span style="color:green"> Vyhrožování a vydírání ostatních hráčů je '''povoleno''' pouze v souvislosti s hrou samotnou.</span> <span style="color:#b22222"> Jakékoliv vyhrožování fyzickou či jinou újmou mimo hru je '''přísně zakázáno''' a povede k trvalému zablokování.</span>
 
:*<span style="color:#b22222"> Extremistické, rasistické nebo jiné ilegální vyjadřování, kterým by mohl být porušen zákon ČNR č. 40/2009 Sb. (Trestní zákon), je ve hře přísně '''zakázáno'''.</span>
 
:*<span style="color:#b22222"> Phishing (podvodné získávání údajů ostatních hráčů) v jakékoli podobě je přísně '''zakázán'''.</span>
 
:*<span style="color:#b22222"> Urážka člena supportu v ticket systému může vést k trvalému '''zablokování''' účtu na všech světech. V případě urážky hráče členem supportu si vyžádejte konzultaci s administrátorem hry (Kozmicz) a to výhradně přes ticket systém.</span>
 
:*<span style="color:#b22222"> Je '''zakázáno''' napodobovat nick supportéra, nebo se za něj jakkoliv vydávat, toto porušení může mít za následek i globální vyloučení ze hry.</span>
 
:* Tresty za urážky mohou být realizovány ve všech aspektech hry, tzn nejen na světovém, ale i kmenovém foru.
 
:*<span style="color:#b22222"> Je '''zakázané''' zveřejňovat na veřejném DK fóru Váš rozhovor (ticket) s DK Support Teamem.</span> <span style="color:green">Toto zveřejnění je '''povoleno''' ve zprávách mezi hráči, a na kmenovém foru.</span>
 
:*<span style="color:#b22222"> Řetězové emaily nebo linky k tzv. “Zlodějským hrám” (hra ve které provozovatelé požadují rozšiřování linků) '''nesmí''' být rozesílány.</span>
 
:*<span style="color:#b22222"> Hru '''není povoleno''' používat pro šíření reklamního materiálu či pro jiné reklamní účely bez souhlasu InnoGames GmbH.</span>
 
:* Profily hráčů a kmenů mohou být psány pouze v češtině či slovenštině. Při použití jiného jazyka je nutný smysluplný český či slovenský překlad.
 
'''Příklady:'''
 
:*<span style="color:green"> Je '''dovoleno''' označit hráče jako “začátečník” a kritizovat jeho způsob hry užitím vhodného slovníku.</span>
 
:*<span style="color:green"> Je '''dovoleno''' vymáhat po hráči suroviny pod pohrůžkou zničení vesnice nebo jiné újmy ve hře.</span>
 
:*<span style="color:#b22222"> Je '''zakázáno''' vymáhat od hráče suroviny nebo podpory vyhrožováním, které zasahuje mimo hru. (např. “Jestli mi nepošleš suroviny, tak tě ve škole zbiji.” nebo “Jestli mi nepošleš podpory, tak ti zítra seberu všechny peníze na svačinu.” a podobně).</span>
 
:*<span style="color:#b22222"> Je '''přísně zakázáno''' vymáhat od hráče prémiové body nebo věci mimo hru (peníze a jiné).</span>
 
:*<span style="color:#b22222"> Je '''zakázáno''' urážet hráče nebo s nimi komunikovat urážlivým způsobem (např. nadávky přímo na hráče nebo na jeho rodinu, a podobně).</span>
 
:*<span style="color:#b22222"> Je '''zakázáno''' používat rasistické, nelegální, nevhodné nebo reklamu propagující výrazy při pojmenovávání svých vesnic, kmenů nebo v kmenovém či osobním profilu.</span>
 
:*<span style="color:#b22222"> Je '''zakázáno''' zveřejňovat pornografické odkazy v osobním nebo kmenovém profilu.</span>
 
:*<span style="color:#b22222"> Rasistická, nelegální, nevhodná nebo reklamu propagující jména povedou k okamžitému hernímu BANu. Jména jako "Adolf Hitler" nebo "pedofilní násilník" vedou k okamžitému vyloučení ze hry.</span>
 
* Hráč urážející ostatní ve fóru nebo chatu může být vyloučen ze hry nebo z kterékoliv součásti herního servisu. Toto se týká nejen světového, ale i kmenového fora.
 
 
 
 
 
{{Paragraf|6|Nákup a prodej účtů nebo herních náležitostí}}
 
 
 
:* 1)Není dovoleno hrát účet pro komerční účely.
 
:* 2)Není dovoleno prodávat, kupovat nebo nabízet účty nebo jejich části výměnou za prémiové body nebo za jakýkoliv jiný (např. finanční) prospěch ve hře nebo mimo ni.
 
:* 3)Obchody zahrnující více herních světů jsou také zakázány. (Prakticky se jedná o vše “mezikontinentální” co lze definovat takto: “Já ti dám něco v tomhle světě a ty mi za to dáš něco v jiném světě.”)
 
 
 
Příklady:
 
 
 
:* Je zakázáno prodávat, kupovat nebo nabízet účty nebo jakoukoliv jejich část (suroviny, vesnice, vojáky,…) za peníze na E-bay, Aukro nebo kdekoliv jinde.
 
:* Je zakázáno nabízet suroviny za peníze nebo prémiové body (vyjma funkce "Obchodování s prémiovými body", která je aktivní na vybraných světech).
 
:* Je dovoleno nabízet armádu výměnou za suroviny na stejném herním světě.
 
:* Je zakázáno nabízet peníze nebo prémiové body jako odměnu za útoky nebo podpory nebo žádat o platbu výměnou za takovéto služby.
 
 
 
 
 
{{Paragraf|7|Chyby v programu}}
 
 
 
:* Každý hráč je povinen okamžitě nahlásit chyby ve hře supportu.
 
''Jedná se zpravidla o nestandardní chování hry oproti předchozímu stavu např.: “Včera mi trvalo vyrobit vojáka 5 minut a dnes mi to trvá jen 1 minutu bez toho, že bych zvýšil stupeň kasáren.” nebo samozřejmě naopak: “Doba pro výrobu vojáka je mnohem delší než včera, aniž bych snížil stupeň kasáren.” Dále viz. “Příklady”.''
 
:* Úmyslné využívání chyb k získání výhod povede k vyloučení ze hry nebo k jiným trestům.
 
'''Příklady:'''
 
:* Všimne-li si někdo, že po přerušení tvorby jednotek, dostane nazpět více surovin, než investoval, nesmí toho využívat, musí to hlásit jako chybu.
 
:* Všimne-li si někdo, u selského dvora na stupni 30., že má více obyvatel, než je maximální objem selského dvora, musí tuto chybu okamžitě nahlásit.
 
 
 
 
 
{{Paragraf|8|Bots a Skripty}}
 
 
 
:*<span style="color:green"> Hra '''může''' být hrána jen běžnými internetovými prohlížeči (včetně těch, používaných v telefonech).</span>
 
:*<span style="color:#b22222"> Bots, rozšířené Browsery (prohlížeče) nebo jiné programy, které jsou schopné automaticky přihlásit a provádět hrací akce jsou '''zakázány'''.</span>
 
:*<span style="color:#b22222"> Skripty, které nahrazují běžné herní rozhraní pro změnu herních činností, jsou '''zakázány'''.</span>
 
:*<span style="color:#b22222"> Veškeré Greasemonkey skripty jsou '''zakázané'''.
 
:*<span style="color:green"> Nástroje z jiných stránek jsou '''povoleny''', pouze po konzultaci se supportem.</span> <span style="color:#b22222"> Co je povoleno na tribalwars.net nebo die staemme '''nemusí''' být povoleno na divokekmeny.cz. Jsou to jiné portály!!</span>
 
:*<span style="color:green"> Je '''dovoleno''' automaticky používat námi poskytnutá herní data světů.</span>
 
''Pozn.: Pokud si nejste jisti, zda je skript nebo nástroj dovolen, požádejte o konzultaci Support.''
 
 
 
'''Příklady:'''
 
:*<span style="color:green"> Je '''dovoleno''' používat nástroje na http://cz.twplus.org/ .
 
:*<span style="color:green"> Je '''dovoleno''' používat nástroje jako Google Accelerator, které nemají přímý efekt na žádnou herní činnost.</span>
 
:*<span style="color:#b22222"> Je '''přísně zakázáno''' nabízet nebo používat jakékoliv druhy nástrojů, které napodobují/nahrazují vlastnosti prémiového účtu.</span>
 
:*<span style="color:#b22222"> Je '''přísně zakázáno''' nabízet nebo používat jakékoliv druhy nástrojů, které automaticky nebo s vynaložením menšího úsilí vysílají vojáky nebo automaticky vojáky staví.</span>
 
:*<span style="color:#b22222"> Je '''zakázáno''' vytvořit, nabízet nebo používat jakýkoliv druh nástroje, který automaticky odesílá informace z tvého účtu na jiný účet.</span>
 
:*<span style="color:#b22222"> Je '''zakázáno''' nabízet nebo používat nástroje, které přidávají informace na mapu nebo do jiných oblastí.</span>
 
:*<span style="color:#b22222"> Je '''zakázáno''' nabízet nebo používat jakékoliv nástroje, které vytvářejí zkratky v herní navigaci.</span>
 
 
 
 
 
{{Paragraf|9|Rušení/blokování/pozměnění účtu}}
 
 
 
:* Každý účet může být pozměněn, zablokován nebo smazán z důvodu porušení pravidel.
 
:* Mazání účtů se děje automaticky, pokud není účet využíván více než 14 dní.
 
:* Při závažném porušení pravidel, může být herní účet zablokován ve všech světech.
 
:* Jméno účtu (nick) je pevný. Může být změněn pouze ze závažných důvodů (nick porušuje pravidla).
 
 
 
 
 
{{Paragraf|10|Hromadné zprávy}}
 
 
 
:* Systém hromadných zpráv je určen k usnadnění zasílání stejné zprávy více hráčům. ''Např.: Oznámení Kmenového týmu, oznámení vůdce kmenu, adresované všem členům kmenu nebo některé skupině, výzvy o pomoc adresované od jednotlivce celému kmenu, atd.''
 
:*<span style="color:#b22222"> '''Nesmí''' být použity pro distribuci spamu, reklamy, odkazů na nevhodný obsah (např.: s erotickou tématikou) nebo jakýchkoliv dalších zpráv, které nesouvisí s hrou.</span>
 
:*<span style="color:#b22222"> Pokusy o pishing použitím hromadných zpráv budou '''potrestány''' zablokováním na všech světech.</span>
 
:* Hromadné zprávy smí být používány přiměřeně. ''Aby nedošlo k tomu, že budou tyto hromadné zprávy označeny za spam.''
 
:*<span style="color:#b22222"> '''Zneužití''' hromadných zpráv je porušením pravidel a jako takové bude trestáno.</span>
 
'''Příklady:'''
 
:*<span style="color:green"> Je '''dovoleno''' posílat hromadné zprávy s aktuálními kmenovými informacemi.</span>
 
:*<span style="color:#b22222"> '''Není povoleno''' posílat soukromé hromadné zprávy používáním vnějších nástrojů/skriptů.</span>
 
 
 
 
 
{{Paragraf|11|Spojování účtů}}
 
 
 
:*<span style="color:green"> Hráči je '''dovoleno''' přenechat jinému hráči své vesnice bez boje, za předpokladu, že budou dodrženy podmínky uvedeny v odst. 2 (Vesnice lze převzít pouze šlechticem, není žádný jiný způsob jak převzít vesnici.)</span>
 
#
 
* a) účty na stejném připojení se nemohou spojit,
 
* b) rozhodne-li se hráč skončit s hraním, může dát svůj účet k rozebrání,
 
* c) chce-li hráč skončit s hraním hry ihned, může být pro účel rozebrání jeho účtu použita funkce ZvD, přičemž se hráč, který je pověřen ZvD, musí řídit ustanovením §4 odst. 4, resp. §3,
 
* d) pokud chce přebrat vesnici i hráč, který byl pověřen ZvD, musí ZvD předat jinému hráči, vyčkat 24 hodin a poté může vesnice začít přebírat,
 
* e) ZvD může trvat max. 60 dní za předpokladu, že je zastupovaný účet rozebírán z důvodu ukončení hry původním majitelem, který k rozebrání dal pokyn.
 
 
 
 
 
{{Paragraf|12|Support/cheathunters}}
 
 
 
:* Support a hlavně cheathunters team (celkově support) má právo zablokovat hráče za porušení kteréhokoliv z uvedených pravidel.
 
:* Nejste-li spokojeni s jednáním či chováním supportu, požádejte aktuálního supportera, který s vámi problém řeší, aby věc předal svému nadřízenému. Této žádosti musí být zpravidla vyhověno.
 
:*<span style="color:#b22222"> Support je služba pro hráče, proto pokud se hráč bude vyjadřovat vulgárně v komunikaci se supportem, případně urážet support, bude '''potrestán''' zpravidla globálním BANem. Taktéž i za posílání spamu na support formou ticketu.</span>
 
:* V případě, že hráče urazí supporter, je hráčovým právem zaslat stížnost, adresovanou nadřízenému provinilého supportera.
 
:* Právo na protest proti blokování či potrestání máte pouze do doby, než trest přijmete. Jakmile je trest přijat, ztrácíte nárok na protest. Vykonaný trest za porušení pravidel je nevratný.
 
:* Účty které byly smazány z důvodu 14 denní neaktivity nelze obnovit. Jsou nenávratně smazány.
 
:* Pokud hráč závažným způsobem poruší pravidla a trestem je odebrání účtu, není support oprávněn vracet případné finanční prostředky za zakoupení prémiových bodů.
 
:* Trest odebrání účtu je hráči možno udělit i za opakované porušování jednoho pravidla.
 
:* Hráči mohou být potrestáni i za jiné přestupky které nejsou v pravidlech uveřejněny, pokud je to proti duchu hry, nebo to závažným způsobem porušuje etický kodex hry, o takových trestech rozhoduje administrátor hry.
 
 
 
 
 
{{Paragraf|13|Prémiové body a prémiový účet}}
 
 
 
:* Prémiové body lze zakoupit přímo ve hře v záložce “Premium” → “Koupit” a to způsobem, který je uveden u jednotlivých hodnot.
 
:* Za prémiové body lze aktivovat Pú na kterémkoliv světě.
 
:* Pú zdarma je poskytován při dosažení určitého množství bodů, případně za pomoci funkce “Získávat hráče”.
 
:* Prémiové body lze vyhrát v některé ze soutěží, lze je darovat jinému hráči.
 
:* Prémiové body nesmí být předmětem nátlaku – tedy nesmí být požadovány pod pohrůžkou jakékoliv újmy jak ve skutečném, tak na herním světě.
 
:* Jakékoliv další záležitosti týkající se prémiových bodů jsou řešeny podle Občanského zákoníku (z.č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů a novel).
 

Verze z 8. 2. 2019, 22:30

Pravidla hryPravidla fóraPravidla wikiPravidla speedGlobální pravidla

§ 1) Všeobecné informace

 • Důkladně si prosím přečtěte následující pravidla a dodržujte je.
 • Pamatujte, že tato pravidla se týkají všech aspektů a funkcí ve hře a s nimi spojených služeb.
 • InnoGames si vyhrazuje právo kdykoliv pravidla změnit. Případná změna bude oznámena minimálně na fóru a na úvodní stránce Divokých kmenů.
 • Berte na vědomí, že na speciální či krátkodobé světy se mohou vztahovat dodatečná pravidla či omezení. Ta budou uvedena v oznámení na fóru v sekci daného světa.
 • InnoGames nenese žádnou odpovědnost za akce či komentáře uživatelů ve hře a na ostatních platformách. Uživatelský obsah může být odstraněn bez varování či upozornění, nebo bez udání důvodu, pokud se zdá, že porušuje naše pravidla.
 • Budete-li mít jakékoliv otázky ohledně pravidel a regulací či omezení zmíněných v těchto paragrafech, kontaktujte prosím herní podporu.
 • Tato pravidla nedokážou pokrýt každou situaci. Herní podpora se může rozhodnout pro udělení trestů i v situaci, kterou nepokrývají tato pravidla.
 • Upozorňujeme, že mimo pravidla hry se na naše služby vztahují také Všeobecné obchodní podmínky, které musí být dodržovány.
 • Členové herní podpory, administrátor hry, ani zaměstnanci InnoGames od vás nikdy nebudou žádat heslo od vašeho účtu.

§ 2) Kodex chování

 • Vždy se chovejte k ostatním členům herní komunity slušně. Komunikace s ostatními hráči by měla být přátelská a přiměřená.
 • Tým herní podpory si vyhrazuje právo potrestat nebo zablokovat hráče, kteří porušují tato pravidla, ve hře a/nebo v s hrou spojených službách, a to v závislosti na vážnosti porušení i bez předcházejícího varování či upozornění. Proti zablokování můžete protestovat pouze přes systém herní podpory.
 • V případech nepřístojného jednání či zneužívání systému herní podpory může jeho člen takovému hráči znemožnit přístup do systému.
 • Každý hráč je povinen dodržovat instrukce dané týmem herní podpory. Administrátor hry je nejvyšší instancí ve všech záležitostech herní podpory. Jeho rozhodnutí je konečné.
 • Cokoliv, co je napsáno ve hře nebo v s ní spojených službách, může být nahlášeno a použito jako důkaz vůči protestu proti zablokování či během jiných záležitostí herní podpory. V případě pochybností bude interpretace zpráv posouzena týmem herní podpory.
 • Je zakázáno napodobovat nebo se vydávat za jiného hráče, za člena herní podpory či za zaměstnance InnoGames.
 • Je zakázáno předstírat známosti či kontakty v týmu herní podpory či mezi zaměstnanci InnoGames za jakýmkoliv účelem.
 • Zveřejňování obsahu jakékoliv komunikace s herní podporou nebo s ostatními hráči bez jejich plného souhlasu není dovoleno.
 • Hráči jsou povinni informovat herní podporu o chybách a závadách hry hned, jak je objeví, nebo se o nich dozví. Pokud nebude chyba nebo závada bezprostředně nahlášena, zejména pokud někoho zvýhodňuje, může to vést k trestu.
 • Získávání výhod z toho, že jiný hráč porušuje herní pravidla, může vést až k potrestání profitujícího účtu. Hráči, kteří si myslí, že jsou zvýhodněni díky porušení pravidel, musí neprodleně kontaktovat herní podporu.
 • Je zakázáno vyžadovat akce nebo informace přímo či nepřímo se týkající vlastnictví účtu, nebo za takovým účelem hráči vyhrožovat, vydírat ho, lhát mu či jej ohrožovat. Je také zakázáno navádět jiné hráče k porušování herních pravidel.
 • Ukládání, sdílení, zveřejňování či rozšiřování jakékoliv informace, která porušuje pravidla hry nebo s ní spojených platforem, je přísně zakázáno.
 • Použití externích nebo herních prostředků či metod k obcházení pravidel, blokací či technických omezení zavedených do hry, nebo do s ní souvisejících služeb, je přísně zakázáno.

§ 3) Jazyk a komunikace

 • Slovní výrazy, vyjádření, média nebo odkazy spojené s obsahem, který zobrazuje, povoluje nebo nabádá k politicky extrémnímu, pornografickému, násilnému, sexuálně explicitnímu, sexistickému, urážlivému, škodlivému, ohrožujícímu nebo protizákonnému obsahu, jsou zakázány ve hře a ve všech s hrou spojených platformách. Toto zahrnuje i cenzurované nebo jinak upravené verze.
 • Hráči nemohou používat rozpoznatelné značky, ochranné známky a/nebo chráněné názvy jako součást svého účtu, profilu, vesnice či kmenu.
 • Využívání hry nebo s ní spojených služeb na přímou či nepřímou reklamu webových stránek, projektů, značek a podobně, není dovoleno. Jediná možnost, jak tak učinit, je nejdříve získat výslovný souhlas od herní podpory.
 • Komunikace mezi hráči a herní podporou musí probíhat v českém nebo slovenském jazyce. Členové herní podpory nemusí odpovídat na zprávy a žádosti, které nejsou srozumitelné (např. jsou psány automatickým překladačem).
 • Hráčské a kmenové profily musí být v českém nebo slovenském jazyce. Krátké a známé citace či věty v jiných jazycích jsou povoleny pouze, je-li k nim připsán překlad v českém nebo slovenském jazyce.
 • Žádáme hráče, aby s nikým nesdíleli své osobní údaje, protože to může být použito ke zneužití jejich herního účtu nebo k jiným neoprávněným účelům.

§ 4) Herní účty

 • Hráči nemohou mít více jak jeden účet na každém světě. Hráči mohou hrát na více světech pomocí stejného účtu, případně hrát Divoké kmeny na více účtech, pokud dané účty nejsou na stejném světě.
 • Rozhodne-li se hráč z jakéhokoliv důvodu hrát na jiném účtu na stejném světě, musí se ujistit, že na tom předešlém bylo nastaveno smazání účtu a uběhlo od té doby 24 hodin, než se přihlásí na nový účet. Není dovoleno následně však zrušit proces smazání účtu.
 • Hráčské účty jsou zpravidla mazány po 14 dnech bez přihlášení.
 • Vytváření a/nebo používání jednoho či více účtů za účelem pomáhání jiným účtům (tzv. "podporující účty"), stejně jako profitování z takového činu, je zakázáno.
 • Není dovoleno získat nebo pokoušet se získat neautorizovaný přístup na účet jiného uživatele. Trestá se i samotný pokus o to.
 • Je zakázáno sdílet hesla nebo jiné přihlašovací údaje s jinými hráči. Herní podpora není povinna pomáhat vám v takových případech.
 • Pokud se hráč nemůže přihlásit do svého účtu a/nebo si myslí, že byl účet ukraden, musí v průběhu sedmi dnů kontaktovat herní podporu a potvrdit vlastnictví svého účtu. Po tomto čase je nepravděpodobné, že bude Herní podpora schopna vrátit přístup na účet.
 • Během funkce "Zástup v dovolené" je majitel účtu výhradně zodpovědný za výběr svého zástupu a předpokládá se, že zástupce se bude řídit podle jeho/jejích instrukcí. Toto se vztahuje na jakékoliv změny na účtu (nebo způsobené účtem) během aktivního zástupu v dovolené. Případné škody způsobené zástupem není možné vrátit a nebudou kompenzovány. Pokud zástupce poruší pravidla, trest může být udělen i zastupovanému účtu.
 • Hráči, kteří hrají ze stejného zařízení nebo sítě (např. sdílená domácnost, škola, pracoviště) toto musí zapsat do Nastavení v části "Sdílení připojení".
 • Je zakázáno používat dočasné/jednorázové e-mailové adresy k registraci či k používání účtu na Divokých kmenech.
 • Každý hráč je zodpovědný za platnost a bezpečnost svého účtu a za všechny vložené údaje.
 • Abychom mohli poskytovat naše služby, hráči nemohou tajit informace týkající se účtu před herní podporou pomocí technických nástrojů či jakékoliv jiné metody. Právo hráče týkající se ochrany osobních údajů vůči jiným uživatelům (např. používání anonymní přezdívky) není tímto pravidlem ovlivněno.

§ 5) Prémiová měna

 • Prémiové body mohou být zakoupeny pouze z oficiálního obchodu ve hře nebo mobilních aplikací. Kupování Prémiových bodů z jiných zdrojů je zakázáno a takové body mohou být odebrány bez kompenzace. InnoGames neposkytuje žádnou podporu v případě prémiové měny, která nebyla zakoupena z oficiálního obchodu ve hře či mobilní aplikace.
 • Prodej, nákup nebo nabízení herních účtů, jejich částí, případně externích služeb týkajících se účtů, výměnou za Prémiové body či jakýkoliv jiný benefit, je přísně zakázáno. Jedinou výjimkou jsou herní prvky nebo funkce, které jsou přímou součástí hry a jsou vytvořeny tak, aby pracovaly s herní ekonomikou.
 • Posílání Prémiových bodů mezi hráči je uskutečňováno výhradně na riziko zúčastněných hráčů. Herní podpora nemá žádnou povinnost pomáhat v takových případech. Upozorňujeme, že Prémiové body získané od jiných hráčů mohou být dodatečně kdykoliv odebrány, například jsou-li součástí storna, jsou získány podvodem nebo porušením zde uvedených pravidel. Získá-li hráč Prémiové body z neznámého zdroje, měl by před jejich použitím kontaktovat herní podporu.

§ 6) Boti a skripty

 • Divoké kmeny musí být hrány na podporovaných prohlížečích přes oficiální webové verze, nebo na oficiálních a aktuálních mobilních aplikacích. Jakákoliv akce ve hře musí být vykonána ručně nebo výhradně pomocí povolených skriptů či nástrojů.
 • Boti, nástroje, skripty a jiné způsoby, které umožňují automatické akce, případně nahrazují a/nebo udělují přístup k prémiovým funkcím, jsou zakázány, není-li uvedeno jinak.
 • Přehled informací o povolených skriptech ve hře můžete najít zde.


Lokální pravidla

§ 7) Ostatní

Speed kola

 • Je přísně zakázána hra více hráčů během stejného speed kola ze stejné sítě.
 • Prémiové body za vyhraná speed kola hráči obdrží zpravidla do 14 dnů po odehrání kola.
 • Hráči mohou za vyhraná speed kola získávat Prémiové body, v případě však, že v dané době porušili pravidla hry, mohou o výhru přijít.
 • Ostatní pravidla týkající se speed kola jsou uvedena v příslušné sekci na herním fóru. Hráči, kteří se do speed kol zapojí, s pravidly automaticky souhlasí.