Z Tribalwars Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání
(Založena nová stránka: {{Paragraf|1|Pravidla}} # Tato pravidla jsou závazná. Jsou doplněním stávajících Všeobecných Obchodních Podmínek. # Tím, že se hráč přihlásí na účet p...)
 
Řádek 12: Řádek 12:
 
# Ustanovení odstavce 1) se nevztahuje na účty, které hráč zastupuje přes Režim dovolená.  
 
# Ustanovení odstavce 1) se nevztahuje na účty, které hráč zastupuje přes Režim dovolená.  
 
# Je zakázáno přihlásit se na účet jiného hráče jinak, než přes ZvD.  
 
# Je zakázáno přihlásit se na účet jiného hráče jinak, než přes ZvD.  
# Je povoleno převzetí jiného účtu, za předpokladu, že hráč bude vlastnit na daném světě pouze jeden účet. Toto předání je povolené za dodržením následujicích podmínek  
+
# Je povoleno převzetí jiného účtu, za předpokladu, že hráč bude vlastnit na daném světě pouze jeden účet. Toto předání je povolené za dodržením následujicích podmínek:
# původní hráč provede změnu registrační emailové adresy  
+
## Původní hráč provede změnu registrační emailové adresy  
# nový majitel účtu si na novou emailovou adresu nechá zaslat nové heslo  
+
## Nový majitel účtu si na novou emailovou adresu nechá zaslat nové heslo  
# je zakázáné, aby nový majitel účtu vstupoval na darovaný účet před tím, než dané změny na darovaném účtu proběhnou.
+
## Je zakázáné, aby nový majitel účtu vstupoval na darovaný účet před tím, než dané změny na darovaném účtu proběhnou.
  
 
'''Příklady:'''
 
'''Příklady:'''

Verze z 5. 9. 2010, 14:35

§ 1 Pravidla
 1. Tato pravidla jsou závazná. Jsou doplněním stávajících Všeobecných Obchodních Podmínek.
 2. Tím, že se hráč přihlásí na účet potvrzuje, že s pravidly souhlasí a zavazuje se podle nich řídit.
 3. Pravidla mohou být podle potřeby bezpečnosti a dobrých mravů na www.divokekmeny.cz měněna i bez souhlasu hráčů. O změnách pravidel budou hráči informováni.
 4. Hráči mohou podávat návrhy na doplnění pravidel. Návrhy se musí týkat řešení konkrétního problému.


§ 2 Jeden účet pro jednoho hráče
 1. Každý hráč může mít na daném herním světě jen jeden účet.
 2. Ustanovení odstavce 1) se nevztahuje na účty, které hráč zastupuje přes Režim dovolená.
 3. Je zakázáno přihlásit se na účet jiného hráče jinak, než přes ZvD.
 4. Je povoleno převzetí jiného účtu, za předpokladu, že hráč bude vlastnit na daném světě pouze jeden účet. Toto předání je povolené za dodržením následujicích podmínek:
  1. Původní hráč provede změnu registrační emailové adresy
  2. Nový majitel účtu si na novou emailovou adresu nechá zaslat nové heslo
  3. Je zakázáné, aby nový majitel účtu vstupoval na darovaný účet před tím, než dané změny na darovaném účtu proběhnou.

Příklady:

 • Je dovolena hra více hráčů na jednom PC. Nicméně tito hráči se mohou přihlašovat pouze na svůj účet a ne na účty ostatních členů rodiny nebo kamarádů a musí dodržovat pravidla v §3.
 • Je zakázáno vyžadovat hesla od jiných hráčů. Pro přihlášení na účet jiného hráče (v případě zástupu) je nutno použít Režim dovolená (Nastavení -> Režim dovolená).
 • Je přísně zakázáno pokoušet se jakkoliv vniknout na jiný účet. Tyto pokusy jsou zaznamenány a budou potrestány.
 • Neobnovujeme, ani nenahrazujeme škody způsobené jiným hráčem, který se dostane na váš účet vlivem “slabého” hesla. Taktéž nemůžeme nahradit škody, způsobené jiným hráčem, který se na účet dostal jiným způsobem (podvodné vylákání hesla, atp.)


§ 3 Více hráčů na jednom internetovém připojení

Po dobu sdílení internetového připojení a ještě 24 hodin poté, není dovoleno jakékoliv vzájemné působení mezi účty. Hráči, kteří mají společné SIP, musí počkat minimálně 3 týdny před útočením, podporováním, či posíláním surovin na stejného hráče. To znamená, že až po uplynutí 3 týdnů od POSLEDNÍHO vykonaného příkazu z jedného účtu, může jiný hráč na stejném SIP podpořit, zaútočit či poslat suroviny na toho samého hráče, nebo cíl. Je stále zakázané koordinovat akce z účtů na společném připojení ve stejnou dobu. Vždy musí uplynout čekací doba 3 týdnů před jakýmkoliv příkazem z různých účtů na společném SIP. Toto neovlivňuje zástup v dovolené, protože ten je myšlený jako dočasný a zastupované účty mohou být přenesené na jiné připojení. Pravidelné sdílení připojení musí být nahlášeno (Nastavení -> Sdílení internetového spojení) Na Speed serverech (SDS) je sdílení internetového připojení vyloučeno. Je povoleno hrát pouze s jedním účtem z jednoho internetového připojení.

Přesné vysvětlení: Toto pravidlo platí pro všechny, kteří sdílí počítač nebo síť (společná IP) s jedním nebo více hráči. Sdílená síť může být v domácnosti, práci, ve škole, nebo podobně (vždy v rámci jedné IP adresy). Všichni hráči, kteří vědomě pravidelně sdílí internetové připojení (častěji jak 4 dny v týdnu), se musí navzájem zapsat v “Nastavení” -> “Sdílení internetového spojení”

Příklady:

 • Je zakázáno používat účet jakýmkoliv způsobem, kterým by získal výhodu jiný účet na stejném připojení.
 • Hráči, kteří sdílí připojení, nemohou útočit, podporovat stejného hráče, nebo zasílat suroviny stejnému hráči, před 3 týdenní lhůtou nutnou ke spolupráci mezi účty v SIP.
 • Hráči, kteří sdílí připojení, na sebe nemohou útočit, posílat si navzájem suroviny nebo jednotky.
 • Je zakázáno používat třetí účet pro zasílání surovin mezi účty na stejném připojení.V tomto případě všechny 3 účty porušují pravidla!
 • Je doporučeno nepoužívat pro přístup na účet veřejná místa (internetové kavárny, školy, knihovny, …). Je zde nebezpečí, že tyto počítače mohou obsahovat sledovací software, který by mohl zaznamenávat vaše přístupová hesla.
 • Oplácení útoků (odveta) ze stejného připojení je zakázána. Odveta je to, když zaútočíte na hráče, který útočí na některý z účtů na vašem připojení, ať už je to sdílený účet nebo účet v zástupu. Zde je uvedeno pár příkladů, co je považované za povolené a co ne.
 • Hráč A je zástupce na účtě (nebo zástupce na více účtech), který je pod útoky a nikdo z útočníků neútočí na hráče A, tak potom hráč A musí počkat 24 hodin po ukončení zástupu v dovolené, aby mohl zaútočit na kteréhokoliv hráče, který útočil na účet, který měl hráč A v zástupu.
 • Hráči A a B sdílejí společné připojení a na oba zaútočí hráč C, pouze jeden z nich mu může oplatit útok.
 • Hráči A a B sdílejí společné připojení a na hráče A zaútočí hráč C, pouze hráč A může zaútočit na hráče C.
 • Hráč A má zástup v dovolené na účtě hráče B a na oba účty zaútočí hráč C, pouze jeden z účtů mu může oplatit útok. Druhý účet musí počkat 24 hodín po ukončení zástupu, a až potom může zaútočit i on.
 • Hráči, kteří sdílí připojení, mohou útočit na rozdílné hráče z jednoho kmene.


§ 4 Zástup v dovolené (ZvD)

Zástup v dovolené je dočasný způsob, jak se starat o účet jiného hráče po dobu, kdy se daný hráč nemůže přihlásit na svůj účet.

 1. Používat ZvD způsobem, který by činil prospěch zástupci, či jinému hráči na úkor zastupovaného hráče, je zakázáno.
 2. Není dovoleno vytvořit si více účtů a hrát za ně použitím funkce “Režim dovolená“.
 3. Každý účet musí mít svého aktivního majitele.
 4. Účet hráče nesmí být celkem déle než 60 dní v “Režimu dovolená”. Nezáleží na tom, jestli zástupy prováděli různí hráči, a nezáleží na tom, kolik dnů mezi jednotlivými zástupy hrál majitel účtu. Počítá se celková doba trávená v zástupu za posledních 120 dní.
 5. Po dobu, kdy hráč hraje za jiný účet v “Režimu dovolená”, platí pro něj omezení §3. Toto omezení je platné pro všechny účty, které má zástupce zadány ve sdílení připojení (např. rodina, kamarádi nebo kolegové z práce na stejném připojení).
 6. Zástupci, kteří bez souhlasu majitele nabídnou zastupovaný účet k rozebrání, úmyslně jej zničí nebo vážně poškodí, budou potrestáni. Pozn.: Ujistěte se, že můžete důvěřovat osobě, kterou jste zvolili za svého zástupce. Škody vzniklé na účtu vlivem volby špatného zástupce nenahradíme.
 7. Hráči se zpravidla v soukromých zprávách domluví, na jakou dobu bude zástup potřeba a co během zástupu bude s účtem činěno (uchovejte a vyžadujte tyto zprávy ve vlastním zájmu pro případnou obhajobu, kdyby vás zastupovaný nařkl z nějaké nekalosti). Pokud si majitel účtu po smluvené době účet nepřevezme zpět, zástupce může v zástupu pokračovat nebo zástup ukončit. Pokud bude zástupce pokračovat v zástupu i po smluvené době, musí se i nadále řídit odst. 6) tohoto §.
 8. Není povoleno útočit nebo podporovat hráče, který je zastoupený kýmkoliv na vašem internetovém připojení, nebo Pc.


§ 5 Komunikace
 1. Přímé urážení ostatních hráčů, či spojovat slova v urážlivém kontextu je zakázáno.
 2. Vyhrožování a vydírání ostatních hráčů je povoleno pouze v souvislosti s hrou samotnou. Jakékoliv vyhrožování fyzickou či jinou újmou mimo hru je přísně zakázáno a povede k trvalému zablokování.
 3. Extremistické, rasistické nebo jiné ilegální vyjadřování, kterým by mohl být porušen zákon ČNR č. 40/2009 Sb. (Trestní zákon), je ve hře přísně zakázáno.
 4. Phishing (podvodné získávání údajů ostatních hráčů) v jakékoli podobě je přísně zakázán.
 5. Uražka člena supportu v ticket systému může vést k trvalému zablokování účtu na všech světech. V případě urážky hráče členem supportu si vyžádejte konzultaci s administrátorem hry (Indigra) a to výhradně přes ticket systém.
 6. Je zakázáno napodobovat nick supportéra, nebo se za něj jakkoliv vydávat, toto porušení může mít za následek i globální vyloučení ze hry.
 7. Tresty za urážky mohou být realizovány ve všech aspektech hry, tzn nejen na světovém, ale i kmenovém foru.
 8. Je zakázané zverejňovat na veřejném DK fóru Váš rozhovor (ticket) s DK Support Teamem. Toto zveřejnění je povoleno ve zprávách mezi hráči, a na kmenovém foru.
 9. Řetězové emaily nebo linky k tzv. “Zlodějským hrám” (hra ve které provozovatelé požadují rozšiřování linků) nesmí být rozesílány.
 10. Hru není povoleno používat pro šíření reklamního materiálu či pro jiné reklamní účely bez souhlasu InnoGames GmbH.
 11. Profily hráčů a kmenů mohou být psány pouze v češtině či slovenštině. Při použití jiného jazyka je nutný smysluplný český či slovenský překlad.

Příklady:

 • Je dovoleno označit hráče jako “začátečník” a kritizovat jeho způsob hry užitím vhodného slovníku.
 • Je dovoleno vymáhat po hráči suroviny pod pohrůžkou zničení vesnice nebo jiné újmy ve hře. Je zakázáno vymáhat od hráče suroviny nebo podpory vyhrožováním, které zasahuje mimo hru. (např. “Jestli mi nepošleš suroviny, tak tě ve škole zbiju.” nebo “Jestli mi nepošleš podpory, tak ti zítra seberu všechny peníze na svačinu.” a podobně).
 • Je přísně zakázáno vymáhat od hráče prémiové body nebo věci mimo hru (peníze a jiné).
 • Je zakázáno urážet hráče nebo s nimi komunikovat urážlivým způsobem (např. nadávky přímo na hráče nebo na jeho rodinu, a podobně).
 • Je zakázáno používat rasistické, nelegální, nevhodné nebo reklamu propagující výrazy při pojmenovávání svých vesnic, kmenů nebo v kmenovém či osobním profilu.
 • Je zakázáno zveřejňovat pornografické odkazy v osobním nebo kmenovém profilu.
 • Rasistická, nelegální, nevhodná nebo reklamu propagující jména povedou k okamžitému hernímu BANu. Jména jako "Adolf Hitler" nebo "pedofilní násilník" vedou k okamžitému vyloučení ze hry.
 • Hráč urážející ostatní ve fóru nebo chatu může být vyloučen ze hry nebo z kterékoliv součásti herního servisu. Toto se týká nejen světového, ale i kmenového fora.


§ 6 Nákup a prodej účtů nebo herních náležitostí
 1. Není dovoleno hrát účet pro komerční účely.
 2. Není dovoleno prodávat, kupovat nebo nabízet účty nebo jejich části výměnou za prémiové body nebo za jakýkoliv jiný (např. finanční) prospěch ve hře nebo mimo ni.
 3. Obchody zahrnující více herních světů jsou také zakázány. (Prakticky se jedná o vše “mezikontinentální” co lze definovat takto: “Já ti dám něco v tomhle světě a ty mi za to dáš něco v jiném světě.”)

Příklady:

 • Je zakázáno prodávat, kupovat nebo nabízet účty nebo jakoukoliv jejich část (suroviny, vesnice, vojáky,…) za peníze na E-bay, Aukro nebo kdekoliv jinde.
 • Je zakázáno nabízet suroviny za peníze nebo prémiové body.
 • Je dovoleno nabízet armádu výměnou za suroviny na stejném herním světě.
 • Je zakázáno nabízet peníze nebo prémiové body jako odměnu za útoky nebo podpory nebo žádat o platbu výměnou za takovéto služby.


§ 7 Chyby v programu
 1. Každý hráč je povinen okamžitě nahlásit chyby ve hře supportu.

Jedná se zpravidla o nestandardní chování hry oproti předchozímu stavu např.: “Včera mi trvalo vyrobit vojáka 5 minut a dnes mi to trvá jen 1 minutu bez toho, že bych zvýšil stupeň kasáren.” nebo samozřejmě naopak: “Doba pro výrobu vojáka je mnohem delší než včera, aniž bych snížil stupeň kasáren.” Dále viz. “Příklady”.

 1. Úmyslné využívání chyb k získání výhod povede k vyloučení ze hry nebo k jiným trestům.

Příklady:

 • Všimne-li si někdo, že po přerušení tvorby jednotek, dostane nazpět více surovin, než investoval, nesmí toho využívat, musí to hlásit jako chybu.
 • Všimne-li si někdo, u selského dvora na stupni 30., že má více obyvatel, než je maximální objem selského dvora, musí tuto chybu okamžitě nahlásit.


§ 8 Bots a Skripty
 1. Hra může být hrána jen běžnými internetovými prohlížeči (včetně těch, používaných v telefonech).
 2. Bots, rozšířené Browsery (prohlížeče) nebo jiné programy, které jsou schopné automaticky přihlásit a provádět hrací akce jsou zakázány.
 3. Skripty, které nahrazují běžné herní rozhraní pro změnu herních činností, jsou zakázány.
 4. Veškeré Greasemonkey skripty jsou zakázané.
 5. Nástroje z jiných stránek jsou povoleny, pouze po konzultaci se supportem. Co je povoleno na tribalwars.net nebo die staemme nemusí být povoleno na divokekmeny.cz. Jsou to jiné portály!!
 6. Je dovoleno automaticky používat námi poskytnutá herní data světů.

Pozn.: Pokud si nejste jisti, zda je skript nebo nástroj dovolen, požádejte o konzultaci Support.

Příklady:

 • Je dovoleno používat nástroje na http://cz.twplus.org/ .
 • Je dovoleno používat nástroje jako Google Accelerator, které nemají přímý efekt na žádnou herní činnost.
 • Je přísně zakázáno nabízet nebo používat jakékoliv druhy nástrojů, které napodobují/nahrazují vlastnosti prémiového účtu.
 • Je přísně zakázáno nabízet nebo používat jakékoliv druhy nástrojů, které automaticky nebo s vynaložením menšího úsilí vysílají vojáky nebo automaticky vojáky staví.
 • Je zakázáno vytvořit, nabízet nebo používat jakýkoliv druh nástroje, který automaticky odesílá informace z tvého účtu na jiný účet.
 • Je zakázáno nabízet nebo používat nástroje, které přidávají informace na mapu nebo do jiných oblastí.
 • Je zakázáno nabízet nebo používat jakékoliv nástroje, které vytvářejí zkratky v herní navigaci.


§ 9 Rušení/blokování/pozměnění účtu
 1. Každý účet může být pozměněn, zablokován nebo smazán z důvodu porušení pravidel.
 2. Mazání účtů se děje automaticky, pokud není účet využíván více než 14 dní.
 3. Při závažném porušení pravidel, může být herní účet zablokován ve všech světech.
 4. Jméno účtu (nick) je pevný. Může být změněn pouze ze závažných důvodů (nick porušuje pravidla).


§ 10 Hromadné zprávy
 1. Systém hromadných zpráv je určen k usnadnění zasílání stejné zprávy více hráčům. Např.: Oznámení Kmenového týmu, oznámení vůdce kmene, adresované všem členům kmene nebo některé skupině, výzvy o pomoc adresované od jednotlivce celému kmeni, atd.
 2. Nesmí být použity pro distribuci spamu, reklamy, odkazů na nevhodný obsah (např.: s erotickou tématikou) nebo jakýchkoliv dalších zpráv, které nesouvisí s hrou.
 3. Pokusy o pishing použitím hromadných zpráv budou potrestány zablokováním na všech světech.
 4. Hromadné zprávy smí být používány přiměřeně. Aby nedošlo k tomu, že budou tyto hromadné zprávy označeny za spam.
 5. Zneužití hromadných zpráv je porušením pravidel a jako takové bude trestáno.

Příklady:

 • Je dovoleno posílat hromadné zprávy s aktuálními kmenovými informacemi.
 • Není povoleno posílat soukromé hromadné zprávy používáním vnějších nástrojů/skriptů.


§ 11 Spojování účtů
 1. Hráči je dovoleno přenechat jinému hráči své vesnice bez boje, za předpokladu, že budou dorženy podmínky uvedeny v odst. 2 (Vesnice lze převzít pouze šlechticem, není žádný jiný způsob jak převzít vesnici.)
 • a) účty na stejném připojení se nemohou spojit,
 • b) rozhodne-li se hráč skončit s hraním, může dát svůj účet k rozebrání,
 • c) chce-li hráč skončit s hraním hry ihned, může být pro účel rozebrání jeho účtu použita funkce ZvD, přičemž se hráč, který je pověřen ZvD, musí řídit ustanovením §4 odst. 4, resp. §3,
 • d) pokud chce přebrat vesnici i hráč, který byl pověřen ZvD, musí ZvD předat jinému hráči, vyčkat 24 hodin a poté může vesnice začít přebírat,
 • e) ZvD může trvat max. 60 dní za předpokladu, že je zastupovaný účet rozebírán z důvodu ukončení hry původním majitelem, který k rozebrání dal pokyn.


§ 12 Support/cheathunters
 1. Support a hlavně cheathunters team (celkově support) má právo zablokovat hráče za porušení kteréhokoliv z uvedených pravidel.
 2. Nejste-li spokojeni s jednáním či chováním supportu, požádejte aktuálního supportera, který s vámi problém řeší, aby věc předal svému nadřízenému. Této žádosti musí být zpravidla vyhověno.
 3. Support je služba pro hráče, proto pokud se hráč bude vyjadřovat vulgárně v komunikaci se supportem, případně urážet support, bude potrestán zpravidla globálním BANem. Taktéž i za posílání spamu na support formou ticketu.
 4. V případě, že hráče urazí supporter, je hráčovým právem zaslat stížnost, adresovanou nadřízenému provinilého supportera.
 5. Právo na protest proti blokování či potrestání máte pouze do doby, než trest přijmete. Jakmile je trest přijat, ztrácíte nárok na protest. Vykonaný trest za porušení pravidel je nevratný.
 6. Účty které byly smazány z důvodu 14 denní neaktivity nelze obnovit. Jsou nenávratně smazány.
 7. Pokud hráč závažným způsobem poruší pravidla a trestem je odebrání účtu, není support oprávněn vracet případné finanční prostředky za zakoupení premiových bodů.
 8. Trest odebrání účtu je hráči možno udělit i za opakované porušování jednoho pravidla.
 9. Hráči mohou být potrestáni i za jiné přestupky které nejsou v pravidlech uveřejněny, pokud je to proti duchu hry, nebo to závažným způsobem porušuje etický kodex hry, o takových trestech rozhoduje administrator hry.


§ 13 Prémiové body a prémiový účet
 1. Prémiové body lze zakoupit přímo ve hře v záložce “Premium” → “Koupit” a to způsobem, který je uveden u jednotlivých hodnot.
 2. Za prémiové body lze aktivovat Pú na kterémkoliv světě.
 3. Pú zdarma je poskytován při dosažení určitého množství bodů, případně za pomoci funkce “Získávat hráče”.
 4. Prémiové body lze vyhrát v některé ze soutěží, lze je darovat jinému hráči.
 5. Prémiové body nesmí být předmětem nátlaku – tedy nesmí být požadovány pod pohrůžkou jakékoliv újmy jak ve skutečném, tak na herním světě.
 6. Jakékoliv další záležitosti týkající se prémiových bodů jsou řešeny podle Občanského zákoníku (z.č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů a novel).