Z Tribalwars Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání
(Zrušena verze 7723 od uživatele Paseracekczech (diskuse))
Řádek 1: Řádek 1:
 
<table border="0" width="100%" bgcolor="NavajoWhite"><tr><td><center>[[O hře]] • [[BB-kódy]] • [[Slovník]] • [[Technické rady]] • [[První kroky]] • [[Verze hry]] • [[Speed kolo]] • [[Cíl hry]]</center></td></tr></table><br>
 
<table border="0" width="100%" bgcolor="NavajoWhite"><tr><td><center>[[O hře]] • [[BB-kódy]] • [[Slovník]] • [[Technické rady]] • [[První kroky]] • [[Verze hry]] • [[Speed kolo]] • [[Cíl hry]]</center></td></tr></table><br>
 
=Classic=
 
 
== Charakteristika ==
 
 
<br>Classic je obecné označení pro speciální světy různých jazykových verzí DK.
 
<br>Tyto světy jsou často placené nebo mají určitý hráčský limit, do jehož naplnění se mohou přihlásit hráči i bez prémiového účtu. Svět je předem otevřen na určitou dobu, po jejím uplynutí se spouští další kolo. Po určité době od startu světa se do něj již nemohou přihlásit ani hráči s prémiovým účtem.
 
<br>Vítězí kmen s největším počtem bodů.
 
 
== Účel ==
 
 
<br>Základním účelem existence těchto speciálních světů je vytvoření zcela jedinečného prostředí pro ty nejkvalitnější hráče. Je samozřejmé, že největší zájem o hru na takovémto světě mají právě nejlepší hráči, a proto jsou tyto světy nakonec nejvíce hrány právě jimi.
 
<br>Světy typu Classic jsou lákavé zejména svým zcela unikátním nastavením, které se na obvyklých světech nevyskytuje a díky své délce jej nemůžeme nalézt ani na [[speed kolo|speed serverech]]. Hráčský limit nebo placenost zajišťuje, že se zúčastní převážně lidé, kteří mají zájem hrát kvalitně a pokusit se o útok na konečné vítězství.
 
 
== Nastavení ==
 
 
<br>Nejdůležitějším prvkem nastavení je zejména rychlost hry. Ta se pohybuje v hodnotách 3-5. Tyto rychlosti na běžných světech nejsou povoleny, jedná se o nejčastější důvod, proč se hráči na tyto světy přihlašují. Tato rychlost umožňuje dohrát svět v poměrně krátké době ( obvykle kolem 6-12 měsíců ).
 
<br>Dále je poměrně významná rychlost jednotek. Ta je nejčastěji 0-5-1, občas se však vyskytuje i nižší, což vede k výsledné rychlost jednotek 1 ( rychlost jednotek je tedy stejná jako na normálních světech s rychlostí 1 a rychlostí jednotek 1 ).
 
<br>Bourání budov je obvykle aktivní.
 
<br>Na světech typu Classic je téměř vždy nastavován vícestupňový výzkum, což vede k projevení rozdílů mezi hráči. Vyskytují se dokonce i desetistupňové systémy výzkumu.
 
<br>Obvykle je nastaven malý limit členů kmene ( 10-20 ), často je po určité době po startu světa znemožněno opustit kmen. Vzácněji se však vyskytují i normální limity jako například 100.
 
<br>Opuštěné vesnice obvykle rostou do poměrně malého počtu bodů.
 
 
== Rozšíření ==
 
 
<br>Světy typu Classic se vyskytují pouze na nejvýznamnějších jazykových verzích DK. Jejich přítomnost tak dostává danou jazykovou verzi DK mezi ty nejprestižnější a nejzajímavější.
 
<br>Servery na svět typu Classic se vyskytují například na německé, světové, polské, brazilské, nizozemské, rumunské, portugalské a arabské jazykové verzi DK. Server pro Classicy dále můžeme nalézt jako společný pro dánskou, finskou, norskou a švédskou jazykovou verzi DK.
 
 
== Český Classic ==
 
 
<br>I na české jazykové verzi DK je plán do budoucna svět typu Classic spustit. Zatím však termín spuštění není znám, realizace plánu se protahuje. Již se uskutečnilo i několik jeho testů, z toho jeden veřejný.
 
<br>Více se o něm můžete dočíst na stránce [[Projekt]].
 
 
== Názvy Classiců ==
 
 
<br>V souvislosti se světem typu Classic se lze na různých jazykových verzích setkat s dalšími názvy pro tento svět.
 
<br>Jedním ze specifických názvů ( někde samozřejmě tyto servery nesou název Classic ) je název High performance, se kterým se lze setkat na světové verzi DK a také na serveru společném pro severské jazykové verze.
 
<br>Na polské jazykové verzi DK se ujal název Special ( nebo Świat Special ).
 
<br>Jak již bylo řečeno, na českých DK se tento svět ( byť zatím nezrealizovaný ) nazývá Projekt.
 
  
 
== '''Speed kolo''' ==
 
== '''Speed kolo''' ==
Řádek 63: Řádek 24:
  
  
== Základní rozdělení speedů ==
+
== '''Základní rozdělení speedů''' ==
  
===Blesk===
+
'''<u>MiniBlesk</u>'''
  
==== Charakteristika ====
+
[[Soubor:tachometr.jpg]]
  
<br>Blesk může být označením pro všechna [[speed kolo|speed kola]] délky do 36 hodin, z čehož jsou občas vyňaty speedy délky kratší než 6 hodin, tzv. MiniBlesky.
+
- doba trvání 20 minut - 5 hodin
<br>V užším smyslu se tak však říká speed kolu délky 6-36 hodin, ve kterých vítězí hráč nebo kmen s největším počtem bodů, vesnic, případně největším průměrným počtem bodů na vesnici.
 
  
==== Rozšíření a četnost ====
+
[[Miniblesky|MiniBlesk]] je nejkratší druh speedu.
  
<br>Tento typ ( nebo jeho obdoby na cizích jazykových verzích DK ) speed kola je základním typem speedu na všech jazykových verzích DK, které mají svůj speed server. Vyskytuje se tedy jako nejčastější ze všech typů speedů na každé takovéto jazykové verzi.
 
<br>Důležité je však říct, že na některých jazykových verzích jsou přeci jen tato speed kola naprosto dominantní a jinde naopak takovou převahu nemají. Za obdobu českého Blesku můžeme považovat kromě speed kol délky 6 a více hodin každý další speed, který je odměňován prémiovými body.
 
<br>Naprosto dominantní jsou Blesky na světové, německé, polské a brazilské jazykové verzi.
 
<br>Naopak česká, ruská, maďarská a portugalská speed kola se vyznačují velmi pestrým programem s mnohými speedy typu např. [[Bash]], [[CAT]], [[Tantaller]] a [[Železná pevnost]].
 
  
==== Nastavení ====
+
'''<u>Blesk</u>'''
  
<br>Je samozřejmé, že se tato speed kola díky své časté nastavovanosti mohou pochlubit velmi různorodými druhy svého nastavení.
+
[[Soubor:Blesk.jpg]]
<br>Rychlost se na těchto speed kolech může pohybovat v rozmezí 50-400, samozřejmě jsou však na českých speed kolech rychlosti pod 400 vzácné. Rychlost závisí na délce hry a je-li velmi pomalá, jedná se rovněž o velmi zajímavý speed.
 
<br>Oproti ostatním typům speedů zde dochází ke velmi zajímavému úkazu, a to k vysoké rozmanitosti rozestavěných vesnic. Byť jsou rozestavěné vesnice na levelech 2 a 6-9 velmi vzácné, přesto jsou Blesky jediný typ speed kola, kde se reálně mohou vyskytnout ( neplatí pro level 2 ).
 
<br>Byť to není naprosto typické, i u Blesků se často vyskytuje [[farm limit]], nejčastěji o hodnotě 1000, 1500 nebo 2000- je tedy využitelný jen po zbourání selského dvora nebo brání-li se velké vojsko. Velmi vzácně se však vyskytuje farm limit 50, 200 nebo 500. Jedná se však většinou jen o jednotlivé případy na českých speed kolech, samozřejmě čím větší farm limit, tím je jeho nastavení pravděpodobnější.
 
<br>K zajímavostem některých Blesků patří dále zajímavé způsoby vytváření a ceny šlechticů ( [[Balíčkový systém šlechticů]], [[zlatá mince|zlaté mince]] poloviční nebo dvojnásobné hodnoty oproti normálnímu nastavení, případně mající zvláštní hodnoty- např. 100.000 jednotek od každé suroviny )
 
<br>Hráčský limit je u českých Blesků vždy 100, vítězný hráč nebo kmen získává dohromady 100 PB.
 
  
==== Taktika ====
+
- doba trvání 6 h - 36 hodin
  
<br>Taktika je velmi odlišná, mění se podle toho, jak je speed kolo dlouhé, jakou má rychlost, jaká je rozestavěná vesnice, kolik je barbarských a bonusových vesnic na hráče ( pokud vůbec nějaké jsou ), apod.
+
[[Blesk]] nejčastěji trvá 8 hodin.
<br>Obecně lze říci, že podle taktika můžeme speed kola rozdělit na 3 základní typy:
 
<li>Na speedu je rozestavěná vesnice 0-3 a bonusové a barbarské vesnice.
 
<li>Na speedu je rozestavěná vesnice 4-10 a bonusové a barbarské vesnice.
 
<li>Speed kolo se odehrává bez barbarských a bonusových vesnic.
 
<br>Pro všechny tyto typy je společný jeden základní charakterový rys v taktice: Hlavní, co je potřeba dělat, je získávat co nejrychleji co nejvíce surovin. To znamená nutnost [[farmení|farmit]] co nejvíce vesnic a zajistit dostatečně rychlý růst své hlavní vesnice.
 
<br>Jakmile je na speed kole rozestavěná vesnice 0-3 nebo neobsahuje-li žádné barbarské a bonusové vesnice, v podstatě se nelze obejít bez kvalitního útoku. Smíšená vesnice je samozřejmě také variantou, poměrně často však vede ke konečnému selhání útočné i obranné složky hry. Je-li rozestavěná vesnice na levelu 3 a obsahuje-li speed nějaké barbarské a bonusové vesnice, je pravděpodobnost úspěchu s obrannou vesnicí ( s útočnou složkou ) vyšší než v ostatních případech, avšak ani tak nedosahuje uspokojivých výsledků. Další vesnice je často velmi obtížné dobýt, je proto nutné se v samotných začátcích hry zaměřit na armádu oproti samotnému dobývání.
 
<br>Při ostatních typech rozestavěných vesnic a určitém počtu barbarských nebo bonusových vesnic je samozřejmě taktika odlišná. Smíšené i obranné vesnice zezačátku hry mohou být poměrně úspěšné- pravděpodobnost je vyšší než v předchozím případě. Naopak jedna z prvních věcí, na které hráči při podobném speedu myslí, je, jak co nejrychleji dobýt co nejvíce vesnic. Tato schopnost je totiž v dalším vývoji speed kola klíčová, zvláště v případě, je-li převyšován počet barbarských a bonusových vesnic počtem vesnic hráčů. V takovém případě celá situace vede k bitvám o jednotlivé opuštěné vesnice. Po dobytí určitého počtu vesnic nastává ve hře fáze typická hledáním vesnic slabých a neaktivní hráčů a zvyšováním síly vojenské i bodové.
 
  
  
  
===Vítr===
+
'''<u>Vítr</u>'''
  
 
[[Soubor:Vítr.gif]]
 
[[Soubor:Vítr.gif]]
Řádek 111: Řádek 55:
  
  
===Země===
+
'''<u>Země</u>'''
  
 
[[Soubor:Země.jpg]]
 
[[Soubor:Země.jpg]]
Řádek 121: Řádek 65:
  
  
===Slunce===
+
'''<u>Slunce</u>'''
  
 
[[Soubor:Slunce.jpg]]
 
[[Soubor:Slunce.jpg]]
Řádek 130: Řádek 74:
  
  
===Maximum endurance===
+
'''<u>[[Maximum endurance|Maximum Endurance]]</u>'''
  
Maximum endurance je typ speed kola, který se konal za celou historii DK pouze 1x na českém speed serveru. Jedná se o speed kolo délky 1 měsíce a velmi nízké rychlosti. Rozestavěná vesnice je na stupni 0. Další spuštění podobného speedu se prozatím neplánuje.
+
Délka tohoto speedu je přibližně 30 dní. Jedná se tedy o nejdelší speed. Rychlost je 50. Tento speed proběhl pouze 1x, odměna 1000 PB. Rozestavěná vesnice je na levelu 0.
Níže můžete vidět nastavení:
 
  
== Rozdělení podle typu vítěze ==
+
== '''Rozdělení podle typu vítěze''' ==
  
  
===Normální speed===
+
'''Normální speed'''
  
 
Vítězem se stává hráč nebo kmen s největším počtem bodů při ukončení speedu. Lze zabírat vesnice. Nese název speedu podle jeho délky ( např. když trvá 3 dny, jmenuje se Vítr, když 2 hodiny, Miniblesk ). Vzácněji se speed ukončí, když nejlepší hráč či kmen dosáhne určitého počtu bodů.
 
Vítězem se stává hráč nebo kmen s největším počtem bodů při ukončení speedu. Lze zabírat vesnice. Nese název speedu podle jeho délky ( např. když trvá 3 dny, jmenuje se Vítr, když 2 hodiny, Miniblesk ). Vzácněji se speed ukončí, když nejlepší hráč či kmen dosáhne určitého počtu bodů.
  
===Bash===
+
'''Bash'''
  
 
Vítězem se stává hráč nebo kmen s největším off rankem, vzácněji pak OD rankem. Má nejvýše délku Větru, ale obvykle se jedná o speed délky Blesku nebo Miniblesku. Často se zde vyskytuje farm limit a jednotky jsou zpomalené, aby šlo útokům uhýbat. Většinou nelze zabírat vesnice.
 
Vítězem se stává hráč nebo kmen s největším off rankem, vzácněji pak OD rankem. Má nejvýše délku Větru, ale obvykle se jedná o speed délky Blesku nebo Miniblesku. Často se zde vyskytuje farm limit a jednotky jsou zpomalené, aby šlo útokům uhýbat. Většinou nelze zabírat vesnice.
  
==== Charakteristika ====
+
'''CAT'''
 
 
<br>Bash, případně MiniBash ( Bash délky kratší než 6 hodin ) je speciální druh [[speed kolo|speed kola]], ve kterém je vítězný hráč nebo kmen určen velikostí svého poraženého protivníka, ať už celkového či některé jeho složky ( off rank, deff rank ).
 
 
 
==== Nastavení ====
 
 
 
<br>Bashe mají obvykle rychlost 400. Na českých speed kolech jsou nejčastěji nastavovány rychlosti jednotek 0,5, aby bylo možné lépe manévrovat s vojskem při napadení a vykompenzovala se tak pozice obránce.
 
<br>Délka je celkem rozmanitá, zvláště na české verzi DK. Nalézt můžeme Bashe délky 30 minut ( MiniBash ) i délky 2, případně 3 dnů ( Vítr Bash ). Nejčastěji však mají délku 6 hodin.
 
<br>Rozestavěná vesnice je nejčastěji na levelu 0, level 10 je oproti Bleskům velmi vzácný, skoro vůbec se nevyskytuje.
 
 
 
<br>Kromě těchto nastavení se na některých speedech typu Bash uplatňují i speciální druhy, díky nimž jsou tato speed kola tak zajímavá.
 
<br>[[Farm limit]] ohraničuje maximální počet obyvatel, kteří se brání při napadení nepřítelem / 1 stupeň selského dvora. Z toho vyplývá, že je-li například farm limit 200 a vesnice obránce má selský dvůr na levelu 23, brání se po napadení pouze 4600 obyvatel, tedy např. 2000 kopiníků, 1000 šermířů a 400 lehkých kavalérií. Na tento počet obyvatel jsou redukovány jednotky ve vesnici tak, aby byl naplněn v daném poměru. Výsledné bránící se jednotky a počet % jednotek ve vesnici, které se brání, lze nalézt v selském dvoře. Nejčastější na Bashi je farm limit 200, dále 50, 100, 1 a 300 nebo 400.
 
<br>Dalším zajímavým nastavením je, že na většině Bashů nelze dobývat vesnice. Toho lze docílit například nastavením snížení oddanosti vždy 0 nebo maximálním dosahem šlechty 0 polí.
 
 
 
==== Podmínky vítězství ====
 
 
 
<br>Jak již bylo řečeno, výhru může získat hráč nebo kmen, který získá největší off, deff nebo OD rank.
 
<br>Zdaleka nejčastější je samozřejmě vítězství hráče, případně kmene, s největším off rankem. Na takovém speedu je obvykle zaveden farm limit a nelze dobývat vesnice. Výjimky jsou poměrně vzácné.
 
<br>Vzácněji vyhrává hráč nebo kmen s největším OD rankem. V takovém případě je nastavení obvykle podobnější normálnímu Blesku v tom smyslu, že se častěji neobjevuje farm limit ( aby bylo možné získat i body do deff ranku ).
 
<br>Nejvzácnější druh nastavení je v poslední době typický jen pro české speedy a i zde je poměrně vzácný. Nastavení je obvykle stejné jako u Blesků, proto je tento speciální druh speedu často nazýván Bleskem, občas se však vyskytuje i označení Bash. Taktika na tomto speedu je pak samozřejmě odlišná- vzájemné útoky jsou spíše vzácné, nejčastěji hráči útočí sami na sebe.
 
 
 
==== Speciální nastavení ====
 
 
 
<br>Ať už na českých či na arabských nebo maďarských DK jsou velmi zřídka používány pro speedy typu Bash obrovské rozestavěné vesnice velikosti podobné železné pevnosti. Vyskytují se samozřejmě mírně větší i o něco menší vesnice. Toto nastavení samozřejmě vede k velmi tuhým bojům, délkově se jedná obvykle o dvouhodinovky nebo tříhodinovky, jen vzácně jsou výherní.
 
 
 
==== Taktika ====
 
 
 
<br>Tato speed kola jsou oproti klasickým, kde vyhrávají hráči nebo kmeny s největším počtem bodů, velmi odlišná, a tak se samozřejmě mění i taktika. Zde  bude zmíněna pouze taktika u Bashů, kde vyhrává hráč nebo kmen s největším off rankem.
 
<br>Celá hra je založena na nutnosti získat co největší off rank. To samozřejmě vede k tomu, že si hráči často vzájemně ničí a čistí ( zbavují vojska ) vesnice a využívají i farm limitu. Proto je zde potřebná co nejvyšší aktivita pro uhýbání útokům a ve chvíli, kdy je vesnice dostatečně velká, i stavba výhradně útočných jednotek. S tím souvisí nutnost mít co nejvyšší stupně budov, které nejvýrazněji ovlivňují vojsko a jeho produkci ( kasárna, stáj, dílna, opevnění, selský dvůr ). Jako na klasickém Blesku je i zde nutné farmení co nejvíce vesnic po získání tolik potřebných surovin.
 
 
 
<br>U Bashů, kde vyhrává hráč s největším OD rankem, lze teoreticky hrát i silně obranně a zataženě, pokud není nastaven farm limit. Tato hra je však obtížná, jelikož se obrana staví pomaleji než útok, a tak je potřeba využívat i jiných zdrojů než kasárny a samozřejmě se ještě více projevuje stupeň budov produkujících vojsko. Nevýhodou pasivní hry je například pravděpodobnější vyšpehovatelnost a závislost na útocích nepřítele. Výhra při ní není příliš pravděpodobná. Proto se i zde doporučuje hrát útočně.
 
 
 
==== Zahraniční Bashe ====
 
 
 
<br>Je samozřejmě jasné, že jsou speed servery každé jazykové verze specifické i nastavením Bashů a jejich frekvencí nastavování. Obecně lze říci, že Bash je menšinový typ speedu, na některých verzích DK téměř nebo úplně vymizel.
 
<br>Příkladem jazykové verze, kde je obtížné se se speed koly setkat, je samozřejmě ta německá. Tento typ speed kola je tam stále vzácnější. S něčím podobným se v minulosti setkaly i české speedy, kde bylo v určité době velmi obtížné nalézt Bash délky 6 a více hodin.
 
<br>Brazilská jazyková verze se vyznačuje typem, kdy vyhrává hráč s největším OD rankem, jedná se nejčastěji o dvouhodinovky se začátkem o 1388 bodech a bez farm limitu, vesnice není možné zabírat.
 
<br>Na maďarském speed serveru jsou speedy typu Bash občas i častější než normální Blesky. Obvykle je nastaven farm limit, vzácně se vyskytuje i velká rozestavěná vesnice. Úroveň maďarských Bashů je vysoká.
 
<br>Na polské jazykové verzi DK se jakési částečné obdoby Bashe občas vyskytují, jedná se však o speedy neodměňované a lze zabírat vesnice.
 
<br>Celkem vysoká koncentrace Bashů je i na ruských DK.
 
<br>Na ostatních jazykových verzích DK je koncentrace Bashů poměrně vyvážená, tvoří přibližně 5-15% celkového počtu speedů.
 
<br>Kdybychom porovnali současné české Bashe se zahraničními, pozitivem je jejich dostatečný počet a především rozmanitost nastavení.
 
 
 
===CAT===
 
==== Nastavení ====
 
 
 
<br>Nejprve je důležité poznamenat, že oproti ostatním speedům, kde vyhrává hráč s největším počtem bodů, vesnic, off, deff nebo OD ranku, speedy typu CAT nikdy nedosahují délky několika dnů. Je to dáno tím, že CATy, kde vyhrává kmen s největším počtem plně vystavěných vesnic, jsou velmi vzácné ( nehledě na to, že jsou často pojmenovávány jako [[Blesky|Blesky]] ) a u ostatních samozřejmě netrvá příliš dlouho dostavět vesnici. Proto jsou CATy obecně krátké speedy délky 1 hodiny ( MiniCAT ) až 12 hodin.
 
<br>Rychlost se obvykle pohybuje v rozmezí 100-400, záleží na délce, rychlosti vojska i dalším nastavení.
 
<br>Rychlost jednotek je 0,3-1, její nastavení silně ovlivňuje hru, jelikož hráči získávají suroviny převážně z [[farmení]] okolních vesnic, navíc útočí i vzájemně, takže při nízké rychlosti mohou lépe uhýbat útokům nepřítele.
 
<br>Oproti [[Bash|Bashům]] zde velkou roli hraje i počet barbarských a bonusových vesnic- právě díky možnému farmení.
 
<br>Naopak společná vlastnost s Bashi je, že se na některých speed kolech typu CAT vyskytuje i [[farm limit]]. Na těchto druzích CATu je pak samozřejmé zaměření hráčů na útok.
 
<br>Na většině CATů nelze zabírat vesnice.
 
 
 
==== Dělení CATů ====
 
 
 
<br>Celkově tyto speedy můžeme rozdělit do dvou skupin podle toho, zda lze či nelze zabírat vesnice.
 
 
 
===== CATy se zabíráním vesnic =====
 
 
 
<br>Tato skupina CATů je opravdu velice vzácná, na většině zahraničních speed serverů ji nenalezneme.
 
 
 
<br>Jeden z podtypů je druh speedu, kde vyhrává hráč nebo kmen s největším počtem dostavěných vesnic. V případě shody pak rozhodují body nebo off rank, je tedy jasné, že se takovéto speed blíží Bleskům s prvky speedů typu CAT vs. Bash. Proto jsou některé podobné druhy speedů nazývány Blesky.
 
<br>Dalším druhem je v podstatě klasický CAT, jen s tím rozdílem, že lze zabírat vesnice. V takovém případě si samozřejmě musí hráči hlídat případnou obranu. Vyhrává hráč nebo kmen, který jako první vlastní 1 nebo jiný počet plně dostavěných vesnic. Oproti předchozímu typu se zde občas vyskytuje i farm limit.
 
 
 
===== CATy bez zabírání vesnic =====
 
 
 
<br>Tyto CATy jsou častější a nalezneme je na většině speed serverů. Díky jejich častějšímu nastavování jsou více prozkoumané, což se projevuje na propracovanější taktice.
 
 
 
<br>Poměrně častý je zde farm limit, vysoké je i využití katapultů, podle nichž je i typ speedu CAT pojmenován. To samozřejmě vede k útočnému zaměření hráčů a nutnosti neustálé aktivity, aby nedošlo ke zničení vesnice a jejího vojska.
 
<br>Obvykle vyhrává hráč, který jako první dostaví svou vesnici, méně pokrokový je typ, kdy se vítězem stane hráč vlastnící největší vesnici na konci speed kola ( pak samozřejmě může mít CAT více vítězů ). Vzácněji může vyhrát i hráč s největším počtem bodů- jedná se o případy, kdy hráči jednoduše nedosáhnou hlavní podmínky vítězství dostavět vesnici a jako druhotní podmínka je nastaveno, že vyhraje hráč s největším počtem bodů.
 
<br>Další možností je, že vyhraje několikačlenný ( obvykle dvoučlenný ) kmen, jehož všichni členové dostaví jako první své vesnice.
 
 
 
==== Dostavěné vesnice ====
 
 
 
<br>Podle nastavení speed kola samozřejmě mohou mít dostavěné vesnice na různých speed kolech různou velikost v závislosti na nastavení speedu.
 
<br>Obvykle lze odvodit veškeré hodnoty jednotlivých speed kol z těchto hodnot:
 
 
 
12130 bodů má "nejprimitivnější" dostavěná vesnice, kde není socha, kostel ani třístupňový panský dvůr
 
12355 bodů má vesnice, kde je třístupňový panský dvůr a není socha ani kostel.
 
Za kostel můžeme připočíst 10 bodů, za další 2 stupně ( v případě, že je podmínkou vítězství vesnice velikosti, pro jejíž dosáhnutí jsou potřeba 2 stupně řadových [[kostel|kostelů]] v nehlavní vesnici ( v hlavní vesnici je první kostel, který nelze vystavět na 2. nebo 3. stupeň )) dohromady 4 body- za každý 2.
 
Za sochu můžeme připočíst 24 bodů, socha je samozřejmě na speedu aktivní, když je aktivní paladin.
 
 
 
=== Zahraniční CATy ===
 
 
 
<br>Rozšířenost a četnost CATů na zahraničních i českých speed kolech je obvykle nižší než rozšířenost a četnost Bashů.
 
<br>Na polských ani německých DK se CATy obvykle nevyskytují, poměrně vzácné jsou i na světové jazykové verzi.
 
<br>Naopak poměrně časté jsou na ruských DK, pravidelně se vyskytují i na speed serveru brazilském.
 
<br>Na ostatních jazykových verzích DK CATy zaujímají 4-10% celkového počtu speedů.
 
<br>Obecně v zahraničí převažují celkem jednoduché CATy, kde vyhrávají hráči a nelze zabírat vesnice, vzácněji se vyskytují i CATy, kde vyhrávají kmeny, jehož všichni členové mají plně dostavěné vesnice.
 
  
 
Vítězem se stává hráč, který má jako první 1 svou vesnici plně dostavěnou. Pokud je vítězem kmen, obvykle všichni jeho členové musí mít dostavěnou vesnici a musí být celý kmen hráčsky zaplněn ( nejčastěji to bývá tak, že vyhraje první dvojčlenný kmen, jehož oba členové mají dostavěnou vesnici ). Obvykle nelze zabírat vesnice. Speed má obvykle délku nejvýše 6 hodin a rychlost nejčastěji 400. Někdy se vyskytuje farm limit.
 
Vítězem se stává hráč, který má jako první 1 svou vesnici plně dostavěnou. Pokud je vítězem kmen, obvykle všichni jeho členové musí mít dostavěnou vesnici a musí být celý kmen hráčsky zaplněn ( nejčastěji to bývá tak, že vyhraje první dvojčlenný kmen, jehož oba členové mají dostavěnou vesnici ). Obvykle nelze zabírat vesnice. Speed má obvykle délku nejvýše 6 hodin a rychlost nejčastěji 400. Někdy se vyskytuje farm limit.
  
===CAT vs. Bash===
+
'''CAT vs. Bash'''
  
 
Vítězem se stává hráč, který ve stanoveném čase jako první dostaví svou vesnici. Nastavení bývá podobné jako u normálního CATu. Avšak jakmile nikdo nemá svou vesnici plně dostavěnou, výhra nepropadá a zvítězí hráč s největším off, případně OD rankem. Proto je častý farm limit.
 
Vítězem se stává hráč, který ve stanoveném čase jako první dostaví svou vesnici. Nastavení bývá podobné jako u normálního CATu. Avšak jakmile nikdo nemá svou vesnici plně dostavěnou, výhra nepropadá a zvítězí hráč s největším off, případně OD rankem. Proto je častý farm limit.
  
===Železná pevnost===
+
'''Železná pevnost'''
  
 
V tomto typu speed kola je do mapy přidána železná pevnost, tedy vesnice s více než 200.000 body. Hraje se buď na to, kdo ji jako první zabere, kdo ji na konci speedu bude vlastnit, nebo kdo bude mít nejvíce bodů ( a k tomu mu železná pevnost může posloužit ). Vítězem může být hráč i kmen. Lze nastavit i více železných pevností na 1 speed kolo i frekvenci jejích přidávání.  
 
V tomto typu speed kola je do mapy přidána železná pevnost, tedy vesnice s více než 200.000 body. Hraje se buď na to, kdo ji jako první zabere, kdo ji na konci speedu bude vlastnit, nebo kdo bude mít nejvíce bodů ( a k tomu mu železná pevnost může posloužit ). Vítězem může být hráč i kmen. Lze nastavit i více železných pevností na 1 speed kolo i frekvenci jejích přidávání.  
  
===Metaller===
+
'''Metaller'''
  
 
Tento typ speed kola se vyskytuje pouze na řeckých DK, a to výjimečně. Do hry je přidáno 5 vesnic s přibližně 30.000 body. Hraje se na to, kdo bude mít nejvíce bodů- obvykle jde o jednotlivce.
 
Tento typ speed kola se vyskytuje pouze na řeckých DK, a to výjimečně. Do hry je přidáno 5 vesnic s přibližně 30.000 body. Hraje se na to, kdo bude mít nejvíce bodů- obvykle jde o jednotlivce.
  
===Osada v kouzelném lese===
+
'''Osada v kouzelném lese'''
  
 
V tomto typu speed kola je do hry přidána osada v kouzelném lese, tedy skupina čítající 6 nebo 9 vesnic. Musí se zabrat buď celou skupinu těchto vesnic nebo co nejvíce těchto vesnic. Obvykle se vítězem stává kmen.
 
V tomto typu speed kola je do hry přidána osada v kouzelném lese, tedy skupina čítající 6 nebo 9 vesnic. Musí se zabrat buď celou skupinu těchto vesnic nebo co nejvíce těchto vesnic. Obvykle se vítězem stává kmen.
  
===2,3,4,6,10 kmenů===
+
'''2,3,4,6,10 kmenů'''
  
Zde jsou hráči automaticky rozřazeni do příslušného počtu kmenů. Vítězem se stává hráč s největším počtem bodů, hráč s největším počtem bodů z vítězného kmene, skupina ( např. nejlepší 3 ) hráčů z vítězného kmene, celý vítězný kmen, atd. Lze hrát na off rank, OD rank i body ( to je asi nejčastější ).
+
Zde jsou hráči automaticky rozřazeni do příslušného počtu kmenů. Vítězem se stává hráč s největším počtem bodů, hráč s největším počtem bodů z vítězného kmenu, skupina ( např. nejlepší 3 ) hráčů z vítězného kmenu, celý vítězný kmen, atd. Lze hrát na off rank, OD rank i body ( to je asi nejčastější ).
  
  
  
== Odměny pro vítěze ==
+
== '''Odměny pro vítěze''' ==
  
  
Řádek 280: Řádek 135:
  
 
'''Kola kratší <u>6 hodin</u> jsou <u>bez nároku</u> na odměnu.'''  
 
'''Kola kratší <u>6 hodin</u> jsou <u>bez nároku</u> na odměnu.'''  
 
 
 
 
A teď ještě další informace o zahraničních speed kolech:
 
Obecně v zahraniční je jejich N4 7272 bodů.
 
Brazilský častý level je 1388 bodů, což je takové zpomalení toho našeho levelu 4.
 
 
 
= Zahraniční speed kola =
 
 
 
Speed servery v zahraničí
 
Na závěr bych vás rád informoval o zahraničních speedech. Musím říci, že poslední dobou se ty české speedy tak zvedly, že je lze považovat za asi nejpestřejší a nejzajímavější ze všech, tak doufejme, že to vydrží :-)
 
 
Německo
 
Jak jsem již říkal, německé DK mají 2 speed servery, z nichž na jednom jsou nejčastěji speedy délky 1,5-5 dnů a na druhém 2-4 týdnů. Bohužel speedy délky 6 hodin byste zde hledali marně, stejně tak rozestavěnou vesnici na jiném stupni než 0 najdete pouze zřídkakdy ( o stupni vyšším než 1 ani nemluvě ).
 
 
Světová verze
 
Zde již nalezneme pestřejší výběr speedů. Avšak poměrně často jsou zde dlouhé speedy. Je to jeden z mála speed serverů, kde nalezneme hodinovky. Ale jedná se o poměrně špatně sestavené speedy, kde se začíná bez opevnění, apod. Prostě to také nepovažuji za něco úžasného. A celková pestrost nic moc- hodinovky, 4 hodinové speedy, půldenní, denní, 3 denní a 5 denní speedy, občas i týdenní. To je asi hlavní náplň jejich speed serveru.
 
 
Francie
 
Celkem rozmanitý speed server, jen krátké speedy s rozestavěnou vesnicí 4 zde nalezneme pouze stěží. Poslední dobou je i zde vidět trend ustupování vyloženě krátkých speedů těm delším.
 
 
Španělsko
 
Zde už tento trend proběhl- kdysi tu bylo mnoho dvouhodinovek, ale poslední dobou je to samý dlouhý speed s dlouhými intervaly, atd.
 
 
Portugalsko
 
Zde se ještě pořád udržují dvouhodinovky, ale nalezneme zde i delší speedy- do 8 hodin. Zkrátka stále je o poměrně kvalitní program. Bohužel však jejich speed server je často dost problémový. Také jsou zde pomalé jednotky.
 
 
Rusko
 
Nenalezneme zde sice speedy do 3 hodin, zato jsou zde poměrně zajímavé čtyřhodinovky, šestihodinovky a osmihodinovky. Je to různě míchané- jednou je rozestavěná vesnice na levelu 0, podruhé 4.
 
 
Nizozemsko
 
Jsou zde velké přestávky mezi speedy, nic moc program ( asi je zpracovávají Němci ).
 
 
Švýcarsko
 
Speedy s krátkými rozestupy, ale prémium je v podstatě nutností ( buď je přímo vyžadováno nebo je hráčský limit 30 ). Oproti německým speedům je zde i více speedů s větší rozestavěnou vesnicí ( 1 nebo 4 ).
 
 
Maďarsko
 
Jsou pevně dány časy speedů ( teď se trochu mění kvůli Vánocům ).
 
Rychlost se obvykle pohybuje mezi 300-380 i mezi tříhodinovkami. Během týdne je zařazen jeden dlouhý speed.
 
 
Brazílie
 
Nejčastější jsou 2-3 hodinové speedy. Skoro vše bývá odměňováno prémiovými body,, začíná se obvykle s vesnicí o 1388 bodech.
 
 
 
 
==Kompletní přehled Speedů==
 
 
Kompletní přehled Speedů naleznete [[Definice_typů_speed_kol|ZDE]]
 
 
  
  
Řádek 460: Řádek 263:
  
 
Vesnice, kterou musí hráči dobýt. V této vesnici přibývá automaticky vojsko a je těžké ji dobýt. Většinou má více bodů než ostatní vesnice, protože jsou tam stavby na vyšším levelu. Tato vesnice na nikoho neútočí. Kdo ji bude vlastnit na konci speedu, je vítězem.
 
Vesnice, kterou musí hráči dobýt. V této vesnici přibývá automaticky vojsko a je těžké ji dobýt. Většinou má více bodů než ostatní vesnice, protože jsou tam stavby na vyšším levelu. Tato vesnice na nikoho neútočí. Kdo ji bude vlastnit na konci speedu, je vítězem.
 +
 +
 +
== '''Startovní levely vesnic''' ==
 +
 +
Je přesně daný druh vesnice, kterou každý hráč dostane automaticky při začátku speedu. Pokud jsou ve speedu barbarské a bonusové vesnice, i ony budou po přidání do hry stejně velké. Barbarské a bonusové vesnice také mohou automaticky růst do příslušného počtu bodů.
 +
 +
 +
 +
* '''Level 0'''  ''(26 bodů)''
 +
 +
Obsahuje pouze základní budovy, vše ostatní se musí postavit.<br>
 +
Odpovídá zahraničním levelům N0.<br>
 +
 +
[[Soubor:1..png]]
 +
 +
<u>Hlavní budova</u> - 1
 +
 +
<u>Nádvoří</u> - 1
 +
 +
<u>Dřevorubec</u> - 0
 +
 +
<u>Lom na těžbu hlíny</u> - 0
 +
 +
<u>Železný důl</u> - 0
 +
 +
<u>Selsky dvůr</u> - 1
 +
 +
<u>Sklad</u> - 1
 +
 +
<u>Skrýš</u> - 1
 +
 +
 +
* '''Level 1'''  ''(72 bodů)''
 +
 +
Kromě základních budov obsahuje i vystavěné surovinové zdroje.<br>
 +
Odpovídá zahraničním levelům N1.<br>
 +
 +
 +
[[Soubor:1..png]]
 +
 +
<u>Hlavní budova</u> - 3
 +
 +
<u>Nádvoří</u> - 1
 +
 +
<u>Dřevorubec</u> - 6
 +
 +
<u>Lom na těžbu hlíny</u> - 6
 +
 +
<u>Železný důl</u> - 6
 +
 +
<u>Selský dvůr</u> - 1
 +
 +
<u>Sklad</u> - 3
 +
 +
<u>Skryš</u> - 1
 +
 +
 +
* '''Level 2'''  ''(308 bodů)''
 +
 +
Obsahuje již i kovárnu, kasárnu, tržiště a opevnění.<br>
 +
Je poměrně vzácný, na zahraničních verzích DK se obvykle nevyskytuje.<br>
 +
 +
<u>Hlavní budova</u> - 7
 +
 +
<u>Kasárna</u> - 3
 +
 +
<u>Kovárna</u> - 6
 +
 +
<u>Nádvoří</u> - 1
 +
 +
<u>Trh</u> - 1
 +
 +
<u>Dřevorubec</u> - 12
 +
 +
<u>Lom na těžbu hlíny</u> - 12
 +
 +
<u>Železný důl</u> - 12
 +
 +
<u>Selský dvůr</u> - 9
 +
 +
<u>Sklad</u> - 6
 +
 +
<u>Skryš</u> - 1
 +
 +
<u>Opevnění</u> - 5
 +
 +
 +
* '''Level 3'''  ''(653 bodů)''
 +
 +
Má i stáje a dílnu.<br>
 +
Odpovídá zahraničnímu N2.<br>
 +
 +
[[Soubor:2..png]]
 +
 +
<u>Hlavní budova</u> - 10
 +
 +
<u>Kasárna</u> - 10
 +
 +
<u>Stáj</u> - 5
 +
 +
<u>Dílna</u> - 1
 +
 +
<u>Kovárna</u> - 10
 +
 +
<u>Nádvoří</u> - 1
 +
 +
<u>Trh</u> - 1
 +
 +
<u>Dřevorubec</u> - 15
 +
 +
<u>Lom na těžbu hlíny</u> - 15
 +
 +
<u>Železný důl</u> - 15
 +
 +
<u>Selský dvůr</u> - 12
 +
 +
<u>Sklad</u> - 10
 +
 +
<u>Skryš</u> - 1
 +
 +
<u>Opevnění</u> - 10
 +
 +
 +
* '''Level 4'''  ''(2138 bodů)''
 +
 +
Je to asi nejobvyklejší typ rozestavěné vesnice.<br>
 +
Kvalitní hráč by měl umět z tohoto levelu dobýt vesnici při rychlosti speedu i jednotek 400 a 2 bonusovkách na hráče do 25 minut v případě, že na něj nikdo neútočí.<br>
 +
Odpovídá zahraničnímu N3.<br>
 +
 +
[[Soubor:3..png]]
 +
 +
<u>Hlavní budova</u> - 15
 +
 +
<u>Kasárna</u> - 15
 +
 +
<u>Stáj</u> - 10
 +
 +
<u>Dílna</u> - 2
 +
 +
<u>Kovárna</u> - 15
 +
 +
<u>Nádvoří</u> - 1
 +
 +
<u>Trh</u> - 5
 +
 +
<u>Dřevorubec</u> - 23
 +
 +
<u>Lom na těžbu hlíny</u> - 23
 +
 +
<u>Železný důl</u> - 23
 +
 +
<u>Selský dvůr</u> - 22
 +
 +
<u>Sklad</u> - 15
 +
 +
<u>Skryš</u> - 1
 +
 +
<u>Opevnění</u> - 15
 +
 +
 +
* '''Level 5'''  ''(2824 bodů)''
 +
 +
Při tomto počátečním levelu vesnice dojde k takovému zrychlení hry s počátečním levelem vesnice 4.
 +
 +
 +
<u>Hlavní budova</u> - 16
 +
 +
<u>Kasárna</u> - 16
 +
 +
<u>Stáj</u> - 12
 +
 +
<u>Dílna</u> - 4
 +
 +
<u>Kovárna</u> - 15
 +
 +
<u>Nádvoří</u> - 1
 +
 +
<u>Trh</u> - 6
 +
 +
<u>Dřevorubec</u> - 25
 +
 +
<u>Lom na těžbu hlíny</u> - 25
 +
 +
<u>Železný důl</u> - 25
 +
 +
<u>Selský dvůr</u> - 24
 +
 +
<u>Sklad</u> - 16
 +
 +
<u>Skryš</u> - 3
 +
 +
<u>Opevnění</u> - 15
 +
 +
 +
 +
* '''Level 6'''  ''(3543 bodů)''
 +
 +
Tento level vesnice, stejně jako levely 7-9, nejsou příliš časté.
 +
 +
 +
<u>Hlavní budova</u> - 18
 +
 +
<u>Kasárna</u> - 18
 +
 +
<u>Stáj</u> - 13
 +
 +
<u>Dílna</u> - 8
 +
 +
<u>Kovárna</u> - 16
 +
 +
<u>Nádvoří</u> - 1
 +
 +
<u>Trh</u> - 10
 +
 +
<u>Dřevorubec</u> - 26
 +
 +
<u>Lom na těžbu hlíny</u> - 26
 +
 +
<u>Železný důl</u> - 26
 +
 +
<u>Selský dvůr</u> - 25
 +
 +
<u>Sklad</u> - 17
 +
 +
<u>Skryš</u> - 5
 +
 +
<u>Opevnění</u> - 16
 +
 +
 +
* '''Level 7'''  ''(4594 bodů)''
 +
 +
 +
<u>Hlavní budova</u> - 20
 +
 +
<u>Kasárna</u> - 19
 +
 +
<u>Stáj</u> - 13
 +
 +
<u>Dílna</u> - 10
 +
 +
<u>Kovárna</u> - 18
 +
 +
<u>Nádvoří</u> - 1
 +
 +
<u>Trh</u> - 18
 +
 +
<u>Dřevorubec</u> - 27
 +
 +
<u>Lom na těžbu hlíny</u> - 27
 +
 +
<u>Železný důl</u> - 27
 +
 +
<u>Selský dvůr</u> - 26
 +
 +
<u>Sklad</u> - 20
 +
 +
<u>Skryš</u> - 7
 +
 +
<u>Opevnění</u> - 17
 +
 +
 +
 +
* '''Level 8'''  ''(6043 bodů)''
 +
 +
 +
<u>Hlavní budova</u> - 22
 +
 +
<u>Kasárna</u> - 21
 +
 +
<u>Stáj</u> - 18
 +
 +
<u>Dílna</u> - 12
 +
 +
<u>Kovárna</u> - 18
 +
 +
<u>Nádvoří</u> - 1
 +
 +
<u>Trh</u> - 20
 +
 +
<u>Dřevorubec</u> - 28
 +
 +
<u>Lom na těžbu hlíny</u> - 28
 +
 +
<u>Železný důl</u> - 28
 +
 +
<u>Selský dvůr</u> - 27
 +
 +
<u>Sklad</u> - 24
 +
 +
<u>Skryš</u> - 8
 +
 +
<u>Opevnění</u> - 18
 +
 +
 +
 +
* '''Level 9'''  ''(7970 bodů)''
 +
 +
 +
<u>Hlavní budova</u> - 26
 +
 +
<u>Kasárna</u> - 23
 +
 +
<u>Stáj</u> - 19
 +
 +
<u>Dílna</u> - 13
 +
 +
<u>Kovárna</u> - 19
 +
 +
<u>Nádvoří</u> - 1
 +
 +
<u>Trh</u> - 23
 +
 +
<u>Dřevorubec</u> - 29
 +
 +
<u>Lom na těžbu hlíny</u> - 29
 +
 +
<u>Železný důl</u> - 29
 +
 +
<u>Selský dvůr</u> - 28
 +
 +
<u>Sklad</u> - 25
 +
 +
<u>Skryš</u> - 9
 +
 +
<u>Opevnění</u> - 18
 +
 +
 +
 +
* '''Level 10'''  ''(12130 bodů)''
 +
 +
 +
<u>Hlavní budova</u> - 30
 +
 +
<u>Kasárna</u> - 25
 +
 +
<u>Stáj</u> - 20
 +
 +
<u>Dílna</u> - 15
 +
 +
<u>Kovárna</u> - 20
 +
 +
<u>Panský dvůr</u> - 1
 +
 +
<u>Nádvoří</u> - 1
 +
 +
<u>Trh</u> - 25
 +
 +
<u>Dřevorubec</u> - 30
 +
 +
<u>Lom na těžbu hlíny</u> - 30
 +
 +
<u>Železný důl</u> - 30
 +
 +
<u>Selský dvůr</u> - 30
 +
 +
<u>Sklad</u> - 30
 +
 +
<u>Skryš</u> - 10
 +
 +
<u>Opevnění</u> - 20
 +
 +
 +
 +
Levely vesnic jsou uvedeny bez kostela.
 +
Dále pak nesmíme zapomenout, že jakmile je 3 stupňový panský dvůr, tak lze bez kostela i sochy dosáhnout až 12.355 bodů, takže ten level 10 nemusí být vždy úplně maximálně vystavěná vesnice, přestože pomineme kostel a sochu.
 +
 +
A teď ještě další informace o zahraničních speed kolech:
 +
Obecně v zahraniční je jejich N4 7272 bodů.
 +
Brazilský častý level je 1388 bodů, což je takové zpomalení toho našeho levelu 4.
 +
 +
 +
 +
= '''Zahraniční speed kola''' =
 +
 +
 +
'''Speed servery v zahraničí'''
 +
Na závěr bych vás rád informoval o zahraničních speedech. Musím říci, že poslední dobou se ty české speedy tak zvedly, že je lze považovat za asi nejpestřejší a nejzajímavější ze všech, tak doufejme, že to vydrží :-)
 +
 +
'''Německo'''
 +
Jak jsem již říkal, německé DK mají 2 speed servery, z nichž na jednom jsou nejčastěji speedy délky 1,5-5 dnů a na druhém 2-4 týdnů. Bohužel speedy délky 6 hodin byste zde hledali marně, stejně tak rozestavěnou vesnici na jiném stupni než 0 najdete pouze zřídkakdy ( o stupni vyšším než 1 ani nemluvě ).
 +
 +
'''Světová verze'''
 +
Zde již nalezneme pestřejší výběr speedů. Avšak poměrně často jsou zde dlouhé speedy. Je to jeden z mála speed serverů, kde nalezneme hodinovky. Ale jedná se o poměrně špatně sestavené speedy, kde se začíná bez opevnění, apod. Prostě to také nepovažuji za něco úžasného. A celková pestrost nic moc- hodinovky, 4 hodinové speedy, půldenní, denní, 3 denní a 5 denní speedy, občas i týdenní. To je asi hlavní náplň jejich speed serveru.
 +
 +
'''Francie'''
 +
Celkem rozmanitý speed server, jen krátké speedy s rozestavěnou vesnicí 4 zde nalezneme pouze stěží. Poslední dobou je i zde vidět trend ustupování vyloženě krátkých speedů těm delším.
 +
 +
'''Španělsko'''
 +
Zde už tento trend proběhl- kdysi tu bylo mnoho dvouhodinovek, ale poslední dobou je to samý dlouhý speed s dlouhými intervaly, atd.
 +
 +
'''Portugalsko'''
 +
Zde se ještě pořád udržují dvouhodinovky, ale nalezneme zde i delší speedy- do 8 hodin. Zkrátka stále je o poměrně kvalitní program. Bohužel však jejich speed server je často dost problémový. Také jsou zde pomalé jednotky.
 +
 +
'''Rusko'''
 +
Nenalezneme zde sice speedy do 3 hodin, zato jsou zde poměrně zajímavé čtyřhodinovky, šestihodinovky a osmihodinovky. Je to různě míchané- jednou je rozestavěná vesnice na levelu 0, podruhé 4.
 +
 +
'''Nizozemsko'''
 +
Jsou zde velké přestávky mezi speedy, nic moc program ( asi je zpracovávají Němci ).
 +
 +
'''Švýcarsko'''
 +
Speedy s krátkými rozestupy, ale prémium je v podstatě nutností ( buď je přímo vyžadováno nebo je hráčský limit 30 ). Oproti německým speedům je zde i více speedů s větší rozestavěnou vesnicí ( 1 nebo 4 ).
 +
 +
'''Maďarsko'''
 +
Jsou pevně dány časy speedů ( teď se trochu mění kvůli Vánocům ).
 +
Rychlost se obvykle pohybuje mezi 300-380 i mezi tříhodinovkami. Během týdne je zařazen jeden dlouhý speed.
 +
 +
'''Brazílie'''
 +
Nejčastější jsou 2-3 hodinové speedy. Skoro vše bývá odměňováno prémiovými body,, začíná se obvykle s vesnicí o 1388 bodech.
 +
 +
 +
 +
 +
==''' Speciální poděkování''' ==
 +
 +
Děkujeme Speed Moderátorovi - tantalena - za vytvoření tohoto tématu ( [http://forum.divokekmeny.cz/showthread.php?t=18977 Nápověda tantalena])

Verze z 23. 10. 2015, 16:36

O hřeBB-kódySlovníkTechnické radyPrvní krokyVerze hrySpeed koloCíl hry


Speed kolo


Speed neboli SDS kolo je zrychlený svět běžící obvykle rychlostí 25-400. Historicky nejmenší rychlost je rychlost 1 z prvních minut některých výročních kol, nejmenší rychlost celého speedu pak asi 5 z testování projektu. Naopak největší rychlost je nejspíše rychlost 600 z testování rychlosti, avšak tato rychlost trvala pouze 2 hodiny a byla součástí speedu, který proběhl v rychlostech 200, 400 a nakonec právě 600. Největší rychlost celého speedu v novodobé historii u nás byla 500. Rychlost převyšující 400 však není při běžných speed kolech povolena- to samé platí i o výsledné rychlosti jednotek.

Nyní běžící speed kola naleznete ZDE.
Do budoucna plánovaná speed kola naleznete ZDE.
Výsledky již ukončených speedů naleznete ZDE.

Na každé jazykové verzi DK existuje nejvýše jeden speed server. Výjimkou jsou pouze německé DK, kde nalezneme 2 speed servery- jak já říkám, jeden je pro speedy dlouhé, druhý pro ještě delší. Slovenská verze DK bohužel speed server nemá.


Speed kolo neboli Speed je upravená hra originální hry, která běží zvýšenou rychlostí a délka jednoho kola se pohybuje mezi jednou hodinou až dvěma týdny.


Základní rozdělení speedů

MiniBlesk

Tachometr.jpg

- doba trvání 20 minut - 5 hodin

MiniBlesk je nejkratší druh speedu.


Blesk

Blesk.jpg

- doba trvání 6 h - 36 hodin

Blesk nejčastěji trvá 8 hodin.


Vítr

Vítr.gif

- doba trvání 2 dny - 4 dny

Vítr je speed, který trvá většinou 3 dny. Rychlost se pohybuje v rozmezí 200 - 400.


Země

Země.jpg

- doba trvání 5 dní - 7 dní

Země Rychlost se pohybuje kolem 250.


Slunce

Slunce.jpg

- doba trvání 10 dní - 30 dní

Slunce je dlouhé 14 dní a jeho rychlost se pohybuje mezi 25 - 150.


Maximum Endurance

Délka tohoto speedu je přibližně 30 dní. Jedná se tedy o nejdelší speed. Rychlost je 50. Tento speed proběhl pouze 1x, odměna 1000 PB. Rozestavěná vesnice je na levelu 0.

Rozdělení podle typu vítěze

Normální speed

Vítězem se stává hráč nebo kmen s největším počtem bodů při ukončení speedu. Lze zabírat vesnice. Nese název speedu podle jeho délky ( např. když trvá 3 dny, jmenuje se Vítr, když 2 hodiny, Miniblesk ). Vzácněji se speed ukončí, když nejlepší hráč či kmen dosáhne určitého počtu bodů.

Bash

Vítězem se stává hráč nebo kmen s největším off rankem, vzácněji pak OD rankem. Má nejvýše délku Větru, ale obvykle se jedná o speed délky Blesku nebo Miniblesku. Často se zde vyskytuje farm limit a jednotky jsou zpomalené, aby šlo útokům uhýbat. Většinou nelze zabírat vesnice.

CAT

Vítězem se stává hráč, který má jako první 1 svou vesnici plně dostavěnou. Pokud je vítězem kmen, obvykle všichni jeho členové musí mít dostavěnou vesnici a musí být celý kmen hráčsky zaplněn ( nejčastěji to bývá tak, že vyhraje první dvojčlenný kmen, jehož oba členové mají dostavěnou vesnici ). Obvykle nelze zabírat vesnice. Speed má obvykle délku nejvýše 6 hodin a rychlost nejčastěji 400. Někdy se vyskytuje farm limit.

CAT vs. Bash

Vítězem se stává hráč, který ve stanoveném čase jako první dostaví svou vesnici. Nastavení bývá podobné jako u normálního CATu. Avšak jakmile nikdo nemá svou vesnici plně dostavěnou, výhra nepropadá a zvítězí hráč s největším off, případně OD rankem. Proto je častý farm limit.

Železná pevnost

V tomto typu speed kola je do mapy přidána železná pevnost, tedy vesnice s více než 200.000 body. Hraje se buď na to, kdo ji jako první zabere, kdo ji na konci speedu bude vlastnit, nebo kdo bude mít nejvíce bodů ( a k tomu mu železná pevnost může posloužit ). Vítězem může být hráč i kmen. Lze nastavit i více železných pevností na 1 speed kolo i frekvenci jejích přidávání.

Metaller

Tento typ speed kola se vyskytuje pouze na řeckých DK, a to výjimečně. Do hry je přidáno 5 vesnic s přibližně 30.000 body. Hraje se na to, kdo bude mít nejvíce bodů- obvykle jde o jednotlivce.

Osada v kouzelném lese

V tomto typu speed kola je do hry přidána osada v kouzelném lese, tedy skupina čítající 6 nebo 9 vesnic. Musí se zabrat buď celou skupinu těchto vesnic nebo co nejvíce těchto vesnic. Obvykle se vítězem stává kmen.

2,3,4,6,10 kmenů

Zde jsou hráči automaticky rozřazeni do příslušného počtu kmenů. Vítězem se stává hráč s největším počtem bodů, hráč s největším počtem bodů z vítězného kmenu, skupina ( např. nejlepší 3 ) hráčů z vítězného kmenu, celý vítězný kmen, atd. Lze hrát na off rank, OD rank i body ( to je asi nejčastější ).


Odměny pro vítěze

Penize.png

Délka trvání -> Odměna -> Podmínky k vítězství


 • 6 - 24 hodin -> 100PB -> Hráč nejvíce bodů / Nejvíce útočných bodů
 • 48 - 72 hodin -> 200PB -> Hráč nejvíce bodů
 • 1 týden -> 400PB -> Hráč nejvíce bodů // 30PB/hráč -> Kmen nejvíce bodů
 • 2 týdny -> 800PB -> Hráč nejvíce bodů // 60PB/hráč -> Kmen nejvíce bodů
 • 4 týdny -> 1000PB -> Hráč nejvíce bodů // 100PB/hráč -> Kmen nejvíce bodů


Kola kratší 6 hodin jsou bez nároku na odměnu.


Pojmy

Bublina.gif


 • Bug (chyba v programu)

Každý hráč je povinen okamžitě nahlásit chyby ve hře supportu. Jedná se zpravidla o nestandardní chování hry oproti předchozímu stavu, např. při připojení do speed kola má hráč 2 startovní vesnice a další neobvyklé chování hry oproti standartu.

Každý hráč je povinen okamžitě nahlásit chyby ve hře supportu -> úmyslné využívání chyb k získání výhod povede k vyloučení ze hry nebo k jiným trestům.


 • Duál

= 2 hráči na jednom účtu. Duál je na speedu zakázán!!


 • Výzkum v kovárně

Na speed kolech se vyskytují tyto 3 typy výzkumu:
Jednoduchý - nejčastěji na delších kolech, ale celkově je asi nejběžnější. Hodí se především pro začátečníky. Každou jednotku lze vyzkoumat jen na její základní stupeň.
3 stupňový - každou jednotku lze vyzkoumat na 3 stupně. Je vhodný pro kvalitní hráče, ale na delších speed kolech dosti zvýhodňuje hráče s prémiem, proto je na nich vzácnější. Dohromady lze vyzkoumat pouze 15 stupňů různých jednotek.
10 stupňový - každou jednotku lze vyzkoumat na 10 stupňů. Díky tomu se hodí prakticky pouze na miniblesky nebo kratší blesky. Počet všech výzkumů není omezen.


 • Farm limit

udává, kolik jednotek na úroveň selského dvora se brání při napadení. Např. je-li farm limit 100 a selský dvůr na stupni 24, brání se při napadení nepřítelem jen 2400 jednotek. Jednotky jsou v tomto případě obyvatelé, které jednotky zabírají. Takže do těch 2400 jednotek se vejde jen 300 katapultů, 400 TK, 2400 sekerníků, apod. Na normálních světech se mu říká "limit selského dvora"- vyskytuje se však na německých světech, možná na světové verzi DK, ale na českých DK asi ne...


 • Fake limit

udává, kolik obyvatel musí nejméně obsahovat útok v % bodů vesnice, ze které útok vychází. Např. je-li fake limit 5% a vesnice má 10.000 bodů, musí útok obsahovat nejméně 500 obyvatel ( např. 50 TK, 100 kopí a 50 špehů ), aby ho šlo odeslat. Platí jen pokud se útočí na hráče. Také neplatí, když se odesílá samotné špehy. To lze poslat obvykle minimálně 5 špehů a na nějaké velikosti vesnice vůbec nezáleží.


 • Hráčský limit

je počet hráčů, kteří se mohou do speed kola přihlásit bez prémia.

 • Na českých DK obecně platí, že ve speed kolech kratších než 6 hodin je hráčský limit 50, u speed kol délky 6 a více hodin je pak hráčský limit 100.
 • Na ruských DK je situace podobná, akorát v prvním případě je hráčský limit 60.
 • Na řeckých DK je hráčský limit buď 60 nebo žádný- tzn. není omezen počet přihlášených hráčů bez prémia.
 • Na švýcarských DK je ve většině speed kol vstup pouze s prémiem, na zbytku bývá obvykle hráčský limit 30.
 • Na německých DK se hráčský limit liší speed od speedu- obvykle 500-14.000.
 • Na ostatních jazykových verzích DK bývá obvykle hráčský limit 100 u všech speedů.
Výjimky jsou u svátečních a výročních speedů, kde jsou hráčské limity obvykle silně zvýšené na 200-1000.


 • Snížení oddanosti šlechticem

Znamená, o kolik šlechtic snižuje oddanost vesnice. Nejčastěji je 20-35, ale toto nastavení může být různé.

Na speedech jsou obvyklé tyto druhy snížení oddanosti: vždy 1 ( to většinou někdo chce vytvořit bash a splete to - opravdu jsem takové kolo na zahraničních DK zažil )

20-35
25-45
35-45
vždy 50
45-55
vždy 100
1-100


 • Omezení na rekrutaci šlechtice

Znamená, kolik šlechticů lze vyrobit na jednu vesnici.


 • Ochrana začátečníka

Znamená, jak dlouho bude mít ochranu hráč, který se přihlásil na speed. Doba ochrany se pohybuje od 1 minuty (bash) až ke třem hodinám.


 • Dosah šlechtice

Znamená, jak daleko může šlechtic cestovat.


 • SIP (sdílené internetové spojení)

Znamená, zda je povoleno či zakázáno mít více účtů na jednom počítači.


 • Bonusové vesnice

Mohou a nemusí být aktivní. Bonusové vesnice jsou opuštěné vesnice, kde je nějaký bonus(např. 100% větší produkce hlíny). Jejich množství na spedu je velmi odlišné, dle nastavení speedu.


 • Stavební smyčka

Pokud je zapnuta, znamená, že můžeme zadat více než 2 stavby, přičemž od 3. stavby se započítávají extra náklady na stavbu(vyjádřeno v %). Pokud je vypnuta, lze zadat maximálně 2 stavby.


 • Morálka

Znamená výhodu pro bránícího se hráče před vícebodovým hráčem.


 • Kmeny - limit členů kmenu

Na speed kolech existuje limit členů kmenu. Udává, kolik hráčů se maximálně může stát členem 1 kmenu. Dále existují speed kola, kde není možné ze kmenu vystoupit ani jej rozpustit. To zaručuje, že hráči nemohou stále měnit kmeny, jak to někdy na českých speedech bývá... Také lze nastavit, že nelze útočit na člena kmenu nebo že nelze posílat podpory mimo kmen.


 • Noční režim

Pokud hráč potřebuje odejít, má možnost si nastavit noční režim a účet nebude moci být napaden, ale nemůže s ním být ani manipulováno. Jeho vesnice jsou na mapě označeny černě. Aktivuje se v nastavení. Nejčastěji je NR 6-10 hodin.

Pokud jste na delším speedu, NR automaticky naskočí po 36 hodinách.


 • Rychlost speedu

Rychlost se pohybuje mezi 10-400.


 • Rychlost vojska

Znamená, jakou rychlostí cestuje vojsko. Existují 3 rychlosti vojsk: 0.5 / 0.667 / 1.


 • Železná pevnost

Vesnice, kterou musí hráči dobýt. V této vesnici přibývá automaticky vojsko a je těžké ji dobýt. Většinou má více bodů než ostatní vesnice, protože jsou tam stavby na vyšším levelu. Tato vesnice na nikoho neútočí. Kdo ji bude vlastnit na konci speedu, je vítězem.


Startovní levely vesnic

Je přesně daný druh vesnice, kterou každý hráč dostane automaticky při začátku speedu. Pokud jsou ve speedu barbarské a bonusové vesnice, i ony budou po přidání do hry stejně velké. Barbarské a bonusové vesnice také mohou automaticky růst do příslušného počtu bodů.


 • Level 0 (26 bodů)

Obsahuje pouze základní budovy, vše ostatní se musí postavit.
Odpovídá zahraničním levelům N0.

Soubor:1..png

Hlavní budova - 1

Nádvoří - 1

Dřevorubec - 0

Lom na těžbu hlíny - 0

Železný důl - 0

Selsky dvůr - 1

Sklad - 1

Skrýš - 1


 • Level 1 (72 bodů)

Kromě základních budov obsahuje i vystavěné surovinové zdroje.
Odpovídá zahraničním levelům N1.


Soubor:1..png

Hlavní budova - 3

Nádvoří - 1

Dřevorubec - 6

Lom na těžbu hlíny - 6

Železný důl - 6

Selský dvůr - 1

Sklad - 3

Skryš - 1


 • Level 2 (308 bodů)

Obsahuje již i kovárnu, kasárnu, tržiště a opevnění.
Je poměrně vzácný, na zahraničních verzích DK se obvykle nevyskytuje.

Hlavní budova - 7

Kasárna - 3

Kovárna - 6

Nádvoří - 1

Trh - 1

Dřevorubec - 12

Lom na těžbu hlíny - 12

Železný důl - 12

Selský dvůr - 9

Sklad - 6

Skryš - 1

Opevnění - 5


 • Level 3 (653 bodů)

Má i stáje a dílnu.
Odpovídá zahraničnímu N2.

2..png

Hlavní budova - 10

Kasárna - 10

Stáj - 5

Dílna - 1

Kovárna - 10

Nádvoří - 1

Trh - 1

Dřevorubec - 15

Lom na těžbu hlíny - 15

Železný důl - 15

Selský dvůr - 12

Sklad - 10

Skryš - 1

Opevnění - 10


 • Level 4 (2138 bodů)

Je to asi nejobvyklejší typ rozestavěné vesnice.
Kvalitní hráč by měl umět z tohoto levelu dobýt vesnici při rychlosti speedu i jednotek 400 a 2 bonusovkách na hráče do 25 minut v případě, že na něj nikdo neútočí.
Odpovídá zahraničnímu N3.

3..png

Hlavní budova - 15

Kasárna - 15

Stáj - 10

Dílna - 2

Kovárna - 15

Nádvoří - 1

Trh - 5

Dřevorubec - 23

Lom na těžbu hlíny - 23

Železný důl - 23

Selský dvůr - 22

Sklad - 15

Skryš - 1

Opevnění - 15


 • Level 5 (2824 bodů)

Při tomto počátečním levelu vesnice dojde k takovému zrychlení hry s počátečním levelem vesnice 4.


Hlavní budova - 16

Kasárna - 16

Stáj - 12

Dílna - 4

Kovárna - 15

Nádvoří - 1

Trh - 6

Dřevorubec - 25

Lom na těžbu hlíny - 25

Železný důl - 25

Selský dvůr - 24

Sklad - 16

Skryš - 3

Opevnění - 15


 • Level 6 (3543 bodů)

Tento level vesnice, stejně jako levely 7-9, nejsou příliš časté.


Hlavní budova - 18

Kasárna - 18

Stáj - 13

Dílna - 8

Kovárna - 16

Nádvoří - 1

Trh - 10

Dřevorubec - 26

Lom na těžbu hlíny - 26

Železný důl - 26

Selský dvůr - 25

Sklad - 17

Skryš - 5

Opevnění - 16


 • Level 7 (4594 bodů)


Hlavní budova - 20

Kasárna - 19

Stáj - 13

Dílna - 10

Kovárna - 18

Nádvoří - 1

Trh - 18

Dřevorubec - 27

Lom na těžbu hlíny - 27

Železný důl - 27

Selský dvůr - 26

Sklad - 20

Skryš - 7

Opevnění - 17


 • Level 8 (6043 bodů)


Hlavní budova - 22

Kasárna - 21

Stáj - 18

Dílna - 12

Kovárna - 18

Nádvoří - 1

Trh - 20

Dřevorubec - 28

Lom na těžbu hlíny - 28

Železný důl - 28

Selský dvůr - 27

Sklad - 24

Skryš - 8

Opevnění - 18


 • Level 9 (7970 bodů)


Hlavní budova - 26

Kasárna - 23

Stáj - 19

Dílna - 13

Kovárna - 19

Nádvoří - 1

Trh - 23

Dřevorubec - 29

Lom na těžbu hlíny - 29

Železný důl - 29

Selský dvůr - 28

Sklad - 25

Skryš - 9

Opevnění - 18


 • Level 10 (12130 bodů)


Hlavní budova - 30

Kasárna - 25

Stáj - 20

Dílna - 15

Kovárna - 20

Panský dvůr - 1

Nádvoří - 1

Trh - 25

Dřevorubec - 30

Lom na těžbu hlíny - 30

Železný důl - 30

Selský dvůr - 30

Sklad - 30

Skryš - 10

Opevnění - 20


Levely vesnic jsou uvedeny bez kostela. Dále pak nesmíme zapomenout, že jakmile je 3 stupňový panský dvůr, tak lze bez kostela i sochy dosáhnout až 12.355 bodů, takže ten level 10 nemusí být vždy úplně maximálně vystavěná vesnice, přestože pomineme kostel a sochu.

A teď ještě další informace o zahraničních speed kolech: Obecně v zahraniční je jejich N4 7272 bodů. Brazilský častý level je 1388 bodů, což je takové zpomalení toho našeho levelu 4.


Zahraniční speed kola

Speed servery v zahraničí Na závěr bych vás rád informoval o zahraničních speedech. Musím říci, že poslední dobou se ty české speedy tak zvedly, že je lze považovat za asi nejpestřejší a nejzajímavější ze všech, tak doufejme, že to vydrží :-)

Německo Jak jsem již říkal, německé DK mají 2 speed servery, z nichž na jednom jsou nejčastěji speedy délky 1,5-5 dnů a na druhém 2-4 týdnů. Bohužel speedy délky 6 hodin byste zde hledali marně, stejně tak rozestavěnou vesnici na jiném stupni než 0 najdete pouze zřídkakdy ( o stupni vyšším než 1 ani nemluvě ).

Světová verze Zde již nalezneme pestřejší výběr speedů. Avšak poměrně často jsou zde dlouhé speedy. Je to jeden z mála speed serverů, kde nalezneme hodinovky. Ale jedná se o poměrně špatně sestavené speedy, kde se začíná bez opevnění, apod. Prostě to také nepovažuji za něco úžasného. A celková pestrost nic moc- hodinovky, 4 hodinové speedy, půldenní, denní, 3 denní a 5 denní speedy, občas i týdenní. To je asi hlavní náplň jejich speed serveru.

Francie Celkem rozmanitý speed server, jen krátké speedy s rozestavěnou vesnicí 4 zde nalezneme pouze stěží. Poslední dobou je i zde vidět trend ustupování vyloženě krátkých speedů těm delším.

Španělsko Zde už tento trend proběhl- kdysi tu bylo mnoho dvouhodinovek, ale poslední dobou je to samý dlouhý speed s dlouhými intervaly, atd.

Portugalsko Zde se ještě pořád udržují dvouhodinovky, ale nalezneme zde i delší speedy- do 8 hodin. Zkrátka stále je o poměrně kvalitní program. Bohužel však jejich speed server je často dost problémový. Také jsou zde pomalé jednotky.

Rusko Nenalezneme zde sice speedy do 3 hodin, zato jsou zde poměrně zajímavé čtyřhodinovky, šestihodinovky a osmihodinovky. Je to různě míchané- jednou je rozestavěná vesnice na levelu 0, podruhé 4.

Nizozemsko Jsou zde velké přestávky mezi speedy, nic moc program ( asi je zpracovávají Němci ).

Švýcarsko Speedy s krátkými rozestupy, ale prémium je v podstatě nutností ( buď je přímo vyžadováno nebo je hráčský limit 30 ). Oproti německým speedům je zde i více speedů s větší rozestavěnou vesnicí ( 1 nebo 4 ).

Maďarsko Jsou pevně dány časy speedů ( teď se trochu mění kvůli Vánocům ). Rychlost se obvykle pohybuje mezi 300-380 i mezi tříhodinovkami. Během týdne je zařazen jeden dlouhý speed.

Brazílie Nejčastější jsou 2-3 hodinové speedy. Skoro vše bývá odměňováno prémiovými body,, začíná se obvykle s vesnicí o 1388 bodech.Speciální poděkování

Děkujeme Speed Moderátorovi - tantalena - za vytvoření tohoto tématu ( Nápověda tantalena)