Z Tribalwars Wiki CZ
Verze z 7. 8. 2018, 02:02, kterou vytvořila DragonLady (diskuse | příspěvky) (oprava údajů)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Speed kolo


Speed neboli SDS kolo je zrychlený svět běžící obvykle rychlostí 25-400. Historicky nejmenší rychlost je rychlost 1 z prvních minut některých výročních kol, nejmenší rychlost celého speedu pak asi 5 z testování projektu. Naopak největší rychlost je nejspíše rychlost 600 z testování rychlosti, avšak tato rychlost trvala pouze 2 hodiny a byla součástí speedu, který proběhl v rychlostech 200, 400 a nakonec právě 600. Největší rychlost celého speedu v novodobé historii u nás byla 500. Rychlost převyšující 400 však není při běžných speed kolech povolena- to samé platí i o výsledné rychlosti jednotek.

Nyní běžící speed kola naleznete ZDE.
Do budoucna plánovaná speed kola naleznete ZDE.
Výsledky již ukončených speedů naleznete ZDE.

Na každé jazykové verzi DK existuje nejvýše jeden speed server. Výjimkou jsou pouze německé DK, kde nalezneme 2 speed servery- jak já říkám, jeden je pro speedy dlouhé, druhý pro ještě delší. Slovenská verze DK bohužel speed server nemá.


Speed kolo neboli Speed je upravená hra originální hry, která běží zvýšenou rychlostí a délka jednoho kola se pohybuje mezi jednou hodinou až dvěma týdny.


Základní rozdělení speedů

MiniBlesk

Miniblesklogo.jpg

- doba trvání 20 minut - 5 hodin

MiniBlesk je nejkratší druh speedu.

Noční blesk

Nocniblesk.jpg

- doba trvání 5 - 6 hodin

Blesk

Blesk.jpg

- doba trvání 6 h - 36 hodin

Blesk nejčastěji trvá 8 hodin.

Vítr

Vitr.jpg

- doba trvání 2 dny - 4 dny

Vítr je speed, který trvá většinou 3 dny. Rychlost se pohybuje v rozmezí 200 - 400.

Rozdělení podle typu vítěze

Normální speed

Default speed.jpg

Vítězem se stává hráč nebo kmen s největším počtem bodů při ukončení speedu. Lze zabírat vesnice. Nese název speedu podle jeho délky ( např. když trvá 3 dny, jmenuje se Vítr, když 2 hodiny, Miniblesk ). Vzácněji se speed ukončí, když nejlepší hráč či kmen dosáhne určitého počtu bodů.

Bash

Bash.jpg

Vítězem se stává hráč nebo kmen s největším off rankem, vzácněji pak OD rankem. Má nejvýše délku Větru, ale obvykle se jedná o speed délky Blesku nebo Miniblesku. Často se zde vyskytuje farm limit a jednotky jsou zpomalené, aby šlo útokům uhýbat. Většinou nelze zabírat vesnice.

CAT

Cat img.jpg

Vítězem se stává hráč, který má jako první 1 svou vesnici plně dostavěnou. Pokud je vítězem kmen, obvykle všichni jeho členové musí mít dostavěnou vesnici a musí být celý kmen hráčsky zaplněn ( nejčastěji to bývá tak, že vyhraje první dvojčlenný kmen, jehož oba členové mají dostavěnou vesnici ). Obvykle nelze zabírat vesnice. Speed má obvykle délku nejvýše 6 hodin a rychlost nejčastěji 400. Někdy se vyskytuje farm limit.

Železná pevnost

Zeleznapevnost.jpg

V tomto typu speed kola je do mapy přidána železná pevnost, tedy vesnice s více než 200.000 body. Hraje se buď na to, kdo ji jako první zabere, kdo ji na konci speedu bude vlastnit, nebo kdo bude mít nejvíce bodů ( a k tomu mu železná pevnost může posloužit ). Vítězem může být hráč i kmen. Lze nastavit i více železných pevností na 1 speed kolo i frekvenci jejích přidávání.

Osada v kouzelném lese

V tomto typu speed kola je do hry přidána osada v kouzelném lese, tedy skupina čítající 6 nebo 9 vesnic. Musí se zabrat buď celou skupinu těchto vesnic nebo co nejvíce těchto vesnic. Obvykle se vítězem stává kmen.

2,3,4,6,10 kmenů

Zde jsou hráči automaticky rozřazeni do příslušného počtu kmenů. Vítězem se stává hráč s největším počtem bodů, hráč s největším počtem bodů z vítězného kmenu, skupina ( např. nejlepší 3 ) hráčů z vítězného kmenu, celý vítězný kmen, atd. Lze hrát na off rank, OD rank i body ( to je asi nejčastější ).

Další rozdělení - druhy speedů

viz stránka Speed nápověda

Odměny pro vítěze

Délka trvání -> Odměna -> Podmínky k vítězství

 • 6 - 24 hodin -> 100PB -> Hráč nejvíce bodů / Nejvíce útočných bodů
 • 48 - 72 hodin -> 200PB -> Hráč nejvíce bodů
 • 1 týden -> 400PB -> Hráč nejvíce bodů // 30PB/hráč -> Kmen nejvíce bodů
 • 2 týdny -> 800PB -> Hráč nejvíce bodů // 60PB/hráč -> Kmen nejvíce bodů
 • 4 týdny -> 1000PB -> Hráč nejvíce bodů // 100PB/hráč -> Kmen nejvíce bodů


Kola kratší 6 hodin jsou bez nároku na odměnu.


Pojmy

 • Bug (chyba v programu)

Každý hráč je povinen okamžitě nahlásit chyby ve hře supportu. Jedná se zpravidla o nestandardní chování hry oproti předchozímu stavu, např. při připojení do speed kola má hráč 2 startovní vesnice a další neobvyklé chování hry oproti standartu.

Každý hráč je povinen okamžitě nahlásit chyby ve hře supportu -> úmyslné využívání chyb k získání výhod povede k vyloučení ze hry nebo k jiným trestům.

 • Duál

= 2 hráči na jednom účtu. Duál je na speedu zakázán!!

 • Výzkum v kovárně

Na speed kolech se vyskytují tyto 3 typy výzkumu:
Jednoduchý - nejčastěji na delších kolech, ale celkově je asi nejběžnější. Hodí se především pro začátečníky. Každou jednotku lze vyzkoumat jen na její základní stupeň.
3 stupňový - každou jednotku lze vyzkoumat na 3 stupně. Je vhodný pro kvalitní hráče, ale na delších speed kolech dosti zvýhodňuje hráče s prémiem, proto je na nich vzácnější. Dohromady lze vyzkoumat pouze 15 stupňů různých jednotek.
10 stupňový - každou jednotku lze vyzkoumat na 10 stupňů. Díky tomu se hodí prakticky pouze na miniblesky nebo kratší blesky. Počet všech výzkumů není omezen.

 • Farm limit

udává, kolik jednotek na úroveň selského dvora se brání při napadení. Např. je-li farm limit 100 a selský dvůr na stupni 24, brání se při napadení nepřítelem jen 2400 jednotek. Jednotky jsou v tomto případě obyvatelé, které jednotky zabírají. Takže do těch 2400 jednotek se vejde jen 300 katapultů, 400 TK, 2400 sekerníků, apod. Na normálních světech se mu říká "limit selského dvora"- vyskytuje se však na německých světech, možná na světové verzi DK, ale na českých DK asi ne...

 • Fake limit

udává, kolik obyvatel musí nejméně obsahovat útok v % bodů vesnice, ze které útok vychází. Např. je-li fake limit 5% a vesnice má 10.000 bodů, musí útok obsahovat nejméně 500 obyvatel ( např. 50 TK, 100 kopí a 50 špehů ), aby ho šlo odeslat. Platí jen pokud se útočí na hráče. Také neplatí, když se odesílá samotné špehy. To lze poslat obvykle minimálně 5 špehů a na nějaké velikosti vesnice vůbec nezáleží.

 • Hráčský limit

je počet hráčů, kteří se mohou do speed kola přihlásit bez prémia.

 • Na českých DK obecně platí, že ve speed kolech kratších než 6 hodin je hráčský limit 50, u speed kol délky 6 a více hodin je pak hráčský limit 100.
 • Na ruských DK je situace podobná, akorát v prvním případě je hráčský limit 60.
 • Na řeckých DK je hráčský limit buď 60 nebo žádný- tzn. není omezen počet přihlášených hráčů bez prémia.
 • Na švýcarských DK je ve většině speed kol vstup pouze s prémiem, na zbytku bývá obvykle hráčský limit 30.
 • Na německých DK se hráčský limit liší speed od speedu- obvykle 500-14.000.
 • Na ostatních jazykových verzích DK bývá obvykle hráčský limit 100 u všech speedů.
 • Výjimky jsou u svátečních a výročních speedů, kde jsou hráčské limity obvykle silně zvýšené na 200-1000.
 • Snížení oddanosti šlechticem

Znamená, o kolik šlechtic snižuje oddanost vesnice. Nejčastěji je 20-35, ale toto nastavení může být různé.

Na speedech jsou obvyklé tyto druhy snížení oddanosti:

20-35

25-45

35-45

vždy 50

45-55

vždy 100

1-100

 • Omezení na rekrutaci šlechtice

Znamená, kolik šlechticů lze vyrobit na jednu vesnici.

 • Ochrana začátečníka

Znamená, jak dlouho bude mít ochranu hráč, který se přihlásil na speed. Doba ochrany se pohybuje od 1 minuty (bash) až ke třem hodinám.

 • Dosah šlechtice

Znamená, jak daleko může šlechtic cestovat.

 • SIP (sdílené internetové spojení)

Znamená, zda je povoleno či zakázáno mít více účtů na jednom počítači.

 • Bonusové vesnice

Mohou a nemusí být aktivní. Bonusové vesnice jsou opuštěné vesnice, kde je nějaký bonus(např. 100% větší produkce hlíny). Jejich množství na spedu je velmi odlišné, dle nastavení speedu.

 • Stavební smyčka

Pokud je zapnuta, znamená, že můžeme zadat více než 2 stavby, přičemž od 3. stavby se započítávají extra náklady na stavbu(vyjádřeno v %). Pokud je vypnuta, lze zadat maximálně 2 stavby.

 • Morálka

Znamená výhodu pro bránícího se hráče před vícebodovým hráčem.

 • Kmeny - limit členů kmenu

Na speed kolech existuje limit členů kmenu. Udává, kolik hráčů se maximálně může stát členem 1 kmenu. Dále existují speed kola, kde není možné ze kmenu vystoupit ani jej rozpustit. To zaručuje, že hráči nemohou stále měnit kmeny, jak to někdy na českých speedech bývá... Také lze nastavit, že nelze útočit na člena kmenu nebo že nelze posílat podpory mimo kmen.

 • Noční režim

Pokud hráč potřebuje odejít, má možnost si nastavit noční režim a účet nebude moci být napaden, ale nemůže s ním být ani manipulováno. Jeho vesnice jsou na mapě označeny černě. Aktivuje se v nastavení. Nejčastěji je NR 6-10 hodin.

Pokud jste na delším speedu, NR automaticky naskočí po 36 hodinách.

 • Rychlost speedu

Rychlost se pohybuje mezi 10-400.

 • Rychlost vojska

Znamená, jakou rychlostí cestuje vojsko. Existují 3 rychlosti vojsk: 0.5 / 0.667 / 1.

 • Železná pevnost

Vesnice, kterou musí hráči dobýt. V této vesnici přibývá automaticky vojsko a je těžké ji dobýt. Většinou má více bodů než ostatní vesnice, protože jsou tam stavby na vyšším levelu. Tato vesnice na nikoho neútočí. Kdo ji bude vlastnit na konci speedu, je vítězem.


Startovní levely vesnic

Je přesně daný druh vesnice, kterou každý hráč dostane automaticky při začátku speedu. Pokud jsou ve speedu barbarské a bonusové vesnice, i ony budou po přidání do hry stejně velké. Barbarské a bonusové vesnice také mohou automaticky růst do příslušného počtu bodů.


 • Level 0 (26 bodů)

Obsahuje pouze základní budovy, vše ostatní se musí postavit.
Odpovídá zahraničním levelům N0.

1...png

Hlavní budova - 1

Nádvoří - 1

Dřevorubec - 0

Lom na těžbu hlíny - 0

Železný důl - 0

Selsky dvůr - 1

Sklad - 1

Skrýš - 1


 • Level 1 (72 bodů)

Kromě základních budov obsahuje i vystavěné surovinové zdroje.
Odpovídá zahraničním levelům N1.


1...png

Hlavní budova - 3

Nádvoří - 1

Dřevorubec - 6

Lom na těžbu hlíny - 6

Železný důl - 6

Selský dvůr - 1

Sklad - 3

Skryš - 1


 • Level 2 (308 bodů)

Obsahuje již i kovárnu, kasárnu, tržiště a opevnění.
Je poměrně vzácný, na zahraničních verzích DK se obvykle nevyskytuje.

Hlavní budova - 7

Kasárna - 3

Kovárna - 6

Nádvoří - 1

Trh - 1

Dřevorubec - 12

Lom na těžbu hlíny - 12

Železný důl - 12

Selský dvůr - 9

Sklad - 6

Skryš - 1

Opevnění - 5


 • Level 3 (653 bodů)

Má i stáje a dílnu.
Odpovídá zahraničnímu N2.

2..png

Hlavní budova - 10

Kasárna - 10

Stáj - 5

Dílna - 1

Kovárna - 10

Nádvoří - 1

Trh - 1

Dřevorubec - 15

Lom na těžbu hlíny - 15

Železný důl - 15

Selský dvůr - 12

Sklad - 10

Skryš - 1

Opevnění - 10


 • Level 4 (2138 bodů)

Je to asi nejobvyklejší typ rozestavěné vesnice.
Kvalitní hráč by měl umět z tohoto levelu dobýt vesnici při rychlosti speedu i jednotek 400 a 2 bonusovkách na hráče do 25 minut v případě, že na něj nikdo neútočí.
Odpovídá zahraničnímu N3.

3..png

Hlavní budova - 15

Kasárna - 15

Stáj - 10

Dílna - 2

Kovárna - 15

Nádvoří - 1

Trh - 5

Dřevorubec - 23

Lom na těžbu hlíny - 23

Železný důl - 23

Selský dvůr - 22

Sklad - 15

Skryš - 1

Opevnění - 15


 • Level 5 (2824 bodů)

Při tomto počátečním levelu vesnice dojde k takovému zrychlení hry s počátečním levelem vesnice 4.


Hlavní budova - 16

Kasárna - 16

Stáj - 12

Dílna - 4

Kovárna - 15

Nádvoří - 1

Trh - 6

Dřevorubec - 25

Lom na těžbu hlíny - 25

Železný důl - 25

Selský dvůr - 24

Sklad - 16

Skryš - 3

Opevnění - 15


 • Level 6 (3543 bodů)

Tento level vesnice, stejně jako levely 7-9, nejsou příliš časté.


Hlavní budova - 18

Kasárna - 18

Stáj - 13

Dílna - 8

Kovárna - 16

Nádvoří - 1

Trh - 10

Dřevorubec - 26

Lom na těžbu hlíny - 26

Železný důl - 26

Selský dvůr - 25

Sklad - 17

Skryš - 5

Opevnění - 16


 • Level 7 (4594 bodů)


Hlavní budova - 20

Kasárna - 19

Stáj - 13

Dílna - 10

Kovárna - 18

Nádvoří - 1

Trh - 18

Dřevorubec - 27

Lom na těžbu hlíny - 27

Železný důl - 27

Selský dvůr - 26

Sklad - 20

Skryš - 7

Opevnění - 17


 • Level 8 (6043 bodů)


Hlavní budova - 22

Kasárna - 21

Stáj - 18

Dílna - 12

Kovárna - 18

Nádvoří - 1

Trh - 20

Dřevorubec - 28

Lom na těžbu hlíny - 28

Železný důl - 28

Selský dvůr - 27

Sklad - 24

Skryš - 8

Opevnění - 18


 • Level 9 (7970 bodů)


Hlavní budova - 26

Kasárna - 23

Stáj - 19

Dílna - 13

Kovárna - 19

Nádvoří - 1

Trh - 23

Dřevorubec - 29

Lom na těžbu hlíny - 29

Železný důl - 29

Selský dvůr - 28

Sklad - 25

Skryš - 9

Opevnění - 18


 • Level 10 (12130 bodů)


Hlavní budova - 30

Kasárna - 25

Stáj - 20

Dílna - 15

Kovárna - 20

Panský dvůr - 1

Nádvoří - 1

Trh - 25

Dřevorubec - 30

Lom na těžbu hlíny - 30

Železný důl - 30

Selský dvůr - 30

Sklad - 30

Skryš - 10

Opevnění - 20


Levely vesnic jsou uvedeny bez kostela. Dále pak nesmíme zapomenout, že jakmile je 3 stupňový panský dvůr, tak lze bez kostela i sochy dosáhnout až 12.355 bodů, takže ten level 10 nemusí být vždy úplně maximálně vystavěná vesnice, přestože pomineme kostel a sochu.


Zahraniční speed kola

A teď ještě další informace o zahraničních speed kolech: Obecně v zahraniční je jejich N4 7272 bodů. Brazilský častý level je 1388 bodů, což je takové zpomalení toho našeho levelu 4.

Speed servery v zahraničí Na závěr bych vás rád informoval o zahraničních speedech. Musím říci, že poslední dobou se ty české speedy tak zvedly, že je lze považovat za asi nejpestřejší a nejzajímavější ze všech, tak doufejme, že to vydrží :-)

Německo Jak jsem již říkal, německé DK mají 2 speed servery, z nichž na jednom jsou nejčastěji speedy délky 1,5-5 dnů a na druhém 2-4 týdnů. Bohužel speedy délky 6 hodin byste zde hledali marně, stejně tak rozestavěnou vesnici na jiném stupni než 0 najdete pouze zřídkakdy ( o stupni vyšším než 1 ani nemluvě ).

Světová verze Zde již nalezneme pestřejší výběr speedů. Avšak poměrně často jsou zde dlouhé speedy. Je to jeden z mála speed serverů, kde nalezneme hodinovky. Ale jedná se o poměrně špatně sestavené speedy, kde se začíná bez opevnění, apod. Prostě to také nepovažuji za něco úžasného. A celková pestrost nic moc- hodinovky, 4 hodinové speedy, půldenní, denní, 3 denní a 5 denní speedy, občas i týdenní. To je asi hlavní náplň jejich speed serveru.

Francie Celkem rozmanitý speed server, jen krátké speedy s rozestavěnou vesnicí 4 zde nalezneme pouze stěží. Poslední dobou je i zde vidět trend ustupování vyloženě krátkých speedů těm delším.

Španělsko Zde už tento trend proběhl- kdysi tu bylo mnoho dvouhodinovek, ale poslední dobou je to samý dlouhý speed s dlouhými intervaly, atd.

Portugalsko Zde se ještě pořád udržují dvouhodinovky, ale nalezneme zde i delší speedy- do 8 hodin. Zkrátka stále je o poměrně kvalitní program. Bohužel však jejich speed server je často dost problémový. Také jsou zde pomalé jednotky.

Rusko Nenalezneme zde sice speedy do 3 hodin, zato jsou zde poměrně zajímavé čtyřhodinovky, šestihodinovky a osmihodinovky. Je to různě míchané- jednou je rozestavěná vesnice na levelu 0, podruhé 4.

Nizozemsko Jsou zde velké přestávky mezi speedy, nic moc program ( asi je zpracovávají Němci ).

Švýcarsko Speedy s krátkými rozestupy, ale prémium je v podstatě nutností ( buď je přímo vyžadováno nebo je hráčský limit 30 ). Oproti německým speedům je zde i více speedů s větší rozestavěnou vesnicí ( 1 nebo 4 ).

Maďarsko Jsou pevně dány časy speedů ( teď se trochu mění kvůli Vánocům ). Rychlost se obvykle pohybuje mezi 300-380 i mezi tříhodinovkami. Během týdne je zařazen jeden dlouhý speed.

Brazílie Nejčastější jsou 2-3 hodinové speedy. Skoro vše bývá odměňováno prémiovými body,, začíná se obvykle s vesnicí o 1388 bodech.