Z Tribalwars Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání
(Založena nová stránka s textem „== Definice == Speed of Barbars (SoB) je druh speed kola. Ve své podstatě se jedná o speciální Blesk - vítězí v něm to…“)
(Žádný rozdíl)

Verze z 5. 10. 2015, 11:37

Definice

Speed of Barbars (SoB) je druh speed kola. Ve své podstatě se jedná o speciální Blesk - vítězí v něm totiž hráč nebo kmen s největším počtem bodů, případně vesnic (což je ale velice vzácné). Již z názvu lze odvodit, že je pro tento speed typický vysoký počet barbarských vesnic na hráče (zpravidla 15 a více), které lze dobývat.
Velmi častá je vysoká úroveň rozestavěné vesnice - obvykle 10 (12130 bodů). Poměrně obvyklá jsou nastavení jako systém třístupňového panského dvora s konstantními cenami šlechticů a snížení oddanosti šlechticem vždy o 100.
To vše zpravidla vytváří ideální podmínky pro tvorbu na poměry speed kol obrovských herních účtů s mnoha miliony bodů a stovkami vesnic.

Herní pojetí

Pro kvalitní hraní tohoto druhu speedu je nutné mít aktivovaný prémiový účet kvůli nutnosti spravování velkého množství vesnic.
Zcela útočný herní styl se může vyplatit pouze velkým hráčům, kteří nemohou být reálně nikým ohroženi a veškerou svou slabou konkurenci jednoduše zničí.
Zcela obranný herní styl je aplikovatelný pouze u menších hráčů a v případě, kdy nehrozí, že časem dojdou barbarské vesnice, které by bylo možné zabírat.

Nastavení a vliv na hru

Nastavení speedů typu Speed of Barbars určuje vývoj speedu.
Obvyklá délka je 4-12 hodin, vzácně však může trvat i déle.
V závislosti na rozestavěné vesnici, počtu opuštěných vesnic na hráče a systému šlechtice v zásadě může dojít ke 2 výsledkům.
1) Velké opuštěné vesnice zůstanou ve většině oblastí mapy, hráči je nestihnou rozebrat.
Tento vývoj speedu není u většiny hráčů vůbec oblíben, neboť vše závisí pouze na tempu zabírání opuštěných vesnic a často ani nedojde k velkým bojům, protože se útočný styl pro mnohé zdá být neefektivní.
Je teoreticky možné postavit ve všech vesnicích obranu. Důležitou úlohu v celém průběhu hry hraje strategie zabírání opuštěných vesnic. Zejména pro obranné účely je podstatná tvorba kruhového území a zabírání vesnic tak, aby nezůstaly žádné bezprostředně sousedící s územím potenciálního obránce pro případ, že by se do blízkosti nastěhoval soupeř. Pro rychlé zabírání šedých ploch kolem je vhodné vytvoření několika vesnic se šlechtici mimo celistvé území. Z nich se poté rychleji zabere jejich okolí.
2) Poměrně dlouho před koncem speedu stihnou hráči rozebrat všechny opuštěné vesnice (kromě malého počtu stále vznikajících na kraji mapy).
Tento speed se časem vyvine v něco, co připomíná starší klasický svět. Všechny vesnice jsou velké a zabrané hráči, i strategické uvažování by mělo být podobné tomu na běžných světech. Důležitou úlohu hraje celistvost území, pokud možno útočné vesnice umístěné hlavně na hranicích s nepřáteli. Tvorba od sebe navzájem vzdálenějších kolonií území sice obě části území oslabí a zvětší délku hranice, avšak vytvoří více příležitostí k útočným úderům a jistotu bezpečí před hráči, kteří zničí pouze jednu část (není poté nutné začínat znovu), navíc časem lze obě území spojit. Čistě obranný styl zde není klíčem k úspěchu.

Účast

Speed kola typu Speed of Barbars patří dlouhodobě k nejnavštěvovanějším ze všech českých speedů, ačkoli má i mnoho odpůrců.
Tento speed je však náchylný ke vzniku problémů s hráči využívajícími skripty k rychlejšímu zabírání vesnic nebo posílání mnoha ostrých a fake útoků během několika sekund.

Podobné cizí speedy

Speed of Barbars v českém provedení sdružuje obecně Blesky s vysokým počtem opuštěných vesnic na hráče a rostoucích do vysokého počtu bodů. Na cizích jazykových verzích DK existují speed kola definovaná přísněji, na nichž vzniká podobný stav jako na Speed of Barbars.
V takových případech je typická rozestavěná vesnice mezi 7000 a 12130 body (větší jen na .ae). a počet opuštěných vesnic na hráče:
5-15 (odpovídá na .cz ještě Blesku) -> Zumbizada (.es, .br), Classic (.fr, .uk, .ma), Barbarenronde (.nl)
20-100 -> Mini Conquistadores (.br), Conquistadores (.br), Cероедство (.ru), Barbarenronde (.nl)