Z Tribalwars Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání
(Založena nová stránka s textem „''Tato stránka pojednává o stylech ve spojení se speed koly. Netýká se stylů hraní ve strategickém slova smyslu.''…“)
(Žádný rozdíl)

Verze z 11. 10. 2015, 17:09

Tato stránka pojednává o stylech ve spojení se speed koly. Netýká se stylů hraní ve strategickém slova smyslu.

Definice

Styly jsou speciálně vytvořené části nastavení, případně celá nastavení, speed kol tradičně používané v navrhování a nastavování speed kol. Platí, že zařazení speed kola podle stylu je podřazené určování speed kola podle "typu v českém pojetí" (např. Blesky, Bashe, CATy atd.).
Účelem je usnadnění plánování speedů, vzácně i simulace prvních klasických světů dané jazykové verze.
Styly na českých speed kolech neexistují. Na cizích jazykových verzích se vyskytují na německé, švýcarské, nizozemské a masters verzi DK. Za styly lze považovat i jistá ustálená nastavení na španělských, brazilských, ruských a portugalských DK.

Německé styly


W1-Style
- W1/W2 konfigurace
- Výběr světové strany: Aktivní
- Morálka: Ne
- Výzkum: 10-stupňový
- Špeh může zjistit pouze vojsko nacházející se ve špehované vesnici.
- Třístupňový panský dvůr; konstantní ceny šlechticů; v jedné vesnici lze postavit maximálně 3 šlechtice.
- Mapový systém: 1000x1000, dělení na kontinenty

W2-Style
- W1/W2 konfigurace
- Výběr světové strany: Aktivní
- Morálka: Klasická (založená pouze na bodech)
- Výzkum: 10-stupňový
- Špeh může zjistit pouze vojsko nacházející se ve špehované vesnici.
- Třístupňový panský dvůr; konstantní ceny šlechticů; v jedné vesnici lze postavit maximálně 3 šlechtice.
- Mapový systém: 1000x1000, dělení na kontinenty

W3-Style
- W3 konfigurace
- Výběr světové strany: Aktivní
- Morálka: Časová (pravděpodobně limited_time_based)
- Výzkum: 10-stupňový
- Špeh může zjistit vojsko, budovy a suroviny nacházející se ve špehované vesnici a vojsko mimo tuto vesnici, jež z ní pochází.
- Třístupňový panský dvůr; balíčkový systém šlechticů; první 3 šlechtici mají konstantní cenu, 4. šlechtic stojí 4 balíčky surovin, 5. šlechtic 5 balíčků atd.; v jedné vesnici lze postavit maximálně 3 šlechtice
- Mapový systém: 1000x1000, dělení na kontinenty
- Pravidlo selského dvora: Aktivní; není-li udáno jinak, má hodnotu 1000

W4-Style
- Výběr světové strany: Aktivní
- Morálka: Časová (pravděpodobně limited_time_based)
- Výzkum: 3-stupňový
- Špeha lze vyzkoumat na 3 stupně; v případě dostatečného prozkoumání může zjistit vojsko, budovy a suroviny nacházející se ve špehované vesnici a vojsko mimo tuto vesnici, jež z ní pochází.
- Třístupňový panský dvůr; balíčkový systém šlechticů; první 3 šlechtici mají konstantní cenu, 4. šlechtic stojí 4 balíčky surovin, 5. šlechtic 5 balíčků atd.
- Mapový systém: 1000x1000, dělení na kontinenty

SDS-Style auf W4-Basis
- Výběr světové strany: Aktivní
- Morálka: Časová (pravděpodobně limited_time_based)
- Výzkum: 3-stupňový
- Špeha lze vyzkoumat na 3 stupně; v případě dostatečného prozkoumání může zjistit vojsko, budovy a suroviny nacházející se ve špehované vesnici a vojsko mimo tuto vesnici, jež z ní pochází.
- Třístupňový panský dvůr; konstantní ceny šlechticů
- Mapový systém: 1000x1000, dělení na kontinenty

W5-Style
- Výběr světové strany: Aktivní
- Morálka: Klasická
- Výzkum: 3-stupňový
- Špeha lze vyzkoumat na 3 stupně; v případě dostatečného prozkoumání může zjistit vojsko, budovy a suroviny nacházející se ve špehované vesnici a vojsko mimo tuto vesnici, jež z ní pochází.
- Třístupňový panský dvůr; balíčkový systém šlechticů
- Mapový systém: 1000x1000, dělení na kontinenty
- Fake limit: Aktivní (pravděpodobně 1 % bodů vesnice)

SDS-Style auf W5-Basis
- Výběr světové strany: Aktivní
- Morálka: Klasická
- Výzkum: 3-stupňový
- Špeha lze vyzkoumat na 3 stupně; v případě dostatečného prozkoumání může zjistit vojsko, budovy a suroviny nacházející se ve špehované vesnici a vojsko mimo tuto vesnici, jež z ní pochází.
- Třístupňový panský dvůr; konstantní ceny šlechticů
- Mapový systém: 1000x1000, dělení na kontinenty

W9-Style
- Pravděpodobně W4 konfigurace
- Výběr světové strany: Aktivní
- Morálka: Časová (pravděpodobně limited_time_based)
- Výzkum: 10-stupňový
- Špeh může zjistit vojsko, budovy a suroviny nacházející se ve špehované vesnici a vojsko mimo tuto vesnici, jež z ní pochází.
- Třístupňový panský dvůr; balíčkový systém šlechticů
- Mapový systém: 1000x1000, dělení na kontinenty
- Pravidlo selského dvora: Obvykle aktivní

W10-Style
- Výběr světové strany: Aktivní
- Morálka: Klasická
- Výzkum: Jednoduchý
- Špeh může zjistit vojsko, budovy a suroviny nacházející se ve špehované vesnici.
- Stoupající ceny šlechticů: Zlaté mince
- Mapový systém: 1000x1000, dělení na kontinenty
- Fake limit: Aktivní (pravděpodobně 1 % bodů vesnice)

SDS-Style auf W10-Basis
- Výběr světové strany: Aktivní
- Morálka: Klasická
- Výzkum: Jednoduchý
- Špeh může zjistit vojsko, budovy a suroviny nacházející se ve špehované vesnici.
- Třístupňový panský dvůr; konstantní ceny šlechticů
- Mapový systém: 1000x1000, dělení na kontinenty

W20-Style
- Výběr světové strany: Aktivní
- Morálka: Klasická
- Výzkum: Jednoduchý
- Pravděpodobně: Špeh může zjistit vojsko, budovy a suroviny nacházející se ve špehované vesnici.
- Stoupající ceny šlechticů: Zlaté mince
- Mapový systém: 1000x1000, dělení na kontinenty
- Paladin s předměty se starými bonusy
- Rostoucí barbarské vesnice s více bodovými stropy.
- Fake limit: Aktivní (pravděpodobně 1 % bodů vesnice)

SDS-Style auf W20-Basis
- Výběr světové strany: Aktivní
- Morálka: Klasická
- Výzkum: Jednoduchý
- Pravděpodobně: Špeh může zjistit vojsko, budovy a suroviny nacházející se ve špehované vesnici.
- Třístupňový panský dvůr; konstantní ceny šlechticů
- Mapový systém: 1000x1000, dělení na kontinenty
- Paladin s předměty se starými bonusy
- Rostoucí barbarské vesnice s více bodovými stropy.

W36-Style
- Výběr světové strany: Aktivní
- Morálka: Klasická
- Výzkum: Jednoduchý
- Pravděpodobně: Špeh může zjistit vojsko, budovy a suroviny nacházející se ve špehované vesnici.
- Stoupající ceny šlechticů: Zlaté mince
- Mapový systém: 1000x1000, dělení na kontinenty
- Paladin s předměty s novými bonusy
- Kostel: Aktivní
- Rostoucí barbarské vesnice a vylepšené bonusové vesnice s více bodovými stropy.
- Fake limit: Aktivní (pravděpodobně 1 % bodů vesnice)

SDS-Style auf W36-Basis
- Výběr světové strany: Aktivní
- Morálka: Klasická
- Výzkum: Jednoduchý
- Pravděpodobně: Špeh může zjistit vojsko, budovy a suroviny nacházející se ve špehované vesnici.
- Třístupňový panský dvůr; konstantní ceny šlechticů
- Mapový systém: 1000x1000, dělení na kontinenty
- Paladin s předměty s novými bonusy
- Kostel: Aktivní
- Rostoucí barbarské vesnice a vylepšené bonusové vesnice s více bodovými stropy.

Nizozemské styly (scénáře)


Modrý
- Morálka: Klasická
- Výzkum: 3-stupňový
- Špeha lze vyzkoumat na 3 stupně; v případě dostatečného prozkoumání může zjistit vojsko, budovy a suroviny nacházející se ve špehované vesnici a vojsko mimo tuto vesnici, jež z ní pochází.
- Paladin: Ano, bez předmětů
- Lučištníci: Ne
- Balíčkový systém šlechticů.
- Fake limit: Aktivní
New_buildtime_formula: Aktivní

Oranžový
- Morálka: Ne
- Výzkum: 3-stupňový
- Špeha lze vyzkoumat na 3 stupně; v případě dostatečného prozkoumání může zjistit vojsko, budovy a suroviny nacházející se ve špehované vesnici a vojsko mimo tuto vesnici, jež z ní pochází.
- Paladin: Ano, s předměty se starými bonusy
- Lučištníci: Ano
- Stoupající ceny šlechtice: Zlaté mince o poloviční ceně
- Fake limit: Aktivní

Fialový
- Morálka: Klasická
- Výzkum: Jednoduchý
- Paladin: Ne
- Lučištníci: Ne
- Třístupňový panský dvůr; konstantní ceny šlechticů
- Fake limit: Aktivní

Zelený
- Morálka: Ne
- Výzkum: Jednoduchý
- Špeh může zjistit pouze vojsko nacházející se ve špehované vesnici.
- Paladin: Ano, bez předmětů
- Lučištníci: Ne
- Stoupající ceny šlechticů: Zlaté mince
- Fake limit: Aktivní

Červený
- Morálka: Ne
- Výzkum: 10-stupňový
- Paladin: Ne
- Lučištníci: Ne
- Stoupající ceny šlechtice: Zlaté mince
- V jedné vesnici lze postavit maximálně 3 šlechtice.
- Fake limit: Neaktivní

Hnědý
- Morálka: Ne
- Výzkum: Jednoduchý
- Paladin: Ano, bez předmětů
- Lučištníci: Ne
- Třístupňový panský dvůr; konstantní ceny šlechticů
- Fake Limit: 2 % bodů vesnice

Žlutý
- Morálka: Klasická
- Výzkum: 3-stupňový
- Paladin: Ne
- Lučištníci: Ne
- Balíčkový systém šlechticů.
- Fake Limit: 2 % bodů vesnice

Černý
- Morálka: Klasická
- Výzkum: Jednoduchý
- Paladin: Ano, bez předmětů
- Lučištníci: Ano
- Stoupající ceny šlechtice: Zlaté mince
- Fake Limit: 2 % bodů vesnice

Světlý
- Morálka: Klasická
- Výzkum: Jednoduchý
- Paladin: Ano, s předměty se starými bonusy
- Lučištníci: Ano
- Stoupající ceny šlechtice: Zlaté mince
- Fake Limit: 2 % bodů vesnice

Scénář nizozemských speed kol, jež nepatří do žádného z předchozích, je nazýván Alternativní.

Styly na masters verzi DK


Modrý
- Morálka: Klasická
- Výzkum: 10-stupňový
- Paladin: Ano, s předměty se starými bonusy
- Špeh může zjistit vojsko, budovy a suroviny ve špehované vesnici i vojsko mimo ni, jež z ní pochází.
- Balíčkový systém šlechticů; v jedné vesnici lze vystavět maximálně 3 šlechtice.
- Fake limit: Aktivní

Oranžový
- Morálka: Klasická
- Výzkum: Jednoduchý
- Paladin: Ano, s předměty s novými bonusy
- Lučištníci: Ano
- Špehové mohou zjistit pouze vojsko nacházející se ve špehované vesnici.
- Kostel: Aktivní
- Bonusové vesnice s novými bonusy.
- Fake limit: Aktivní
- Stoupající ceny šlechtice: Zlaté mince

Fialový
- Morálka: Časová (pravděpodobně limited_time_based)
- Výzkum: 3-stupňový
- Špeha lze vyzkoumat na 3 stupně. Po dostatečném vyzkoumání špeh může zjistit vojsko, budovy a suroviny ve špehované vesnici i vojsko mimo ni, jež z ní pochází.
- Bonusové vesnice se starými bonusy.
- Balíčkový systém šlechticů; první 3 šlechtici mají konstantní cenu, 4. šlechtic stojí 4 balíčky surovin, 5. šlechtic 5 balíčků atd.; v jedné vesnici lze postavit maximálně 3 šlechtice

Zelený
- Morálka: Časová (pravděpodobně limited_time_based)
- Výzkum: Jednoduchý
- Paladin: Ano, bez předmětů
- Lučištníci: Ano
- Špeh může zjistit vojsko, budovy a suroviny ve špehované vesnici i vojsko mimo ni, jež z ní pochází.
- Bonusové vesnice s novými bonusy.
- Fake limit: Aktivní
- Stoupající ceny šlechtice: Zlaté mince

Švýcarské styly


Modrý
- Kostel: Neaktivní
- Špeh může zjistit vojsko, budovy a suroviny nacházející se ve špehované vesnici.
- Výzkum: Jednoduchý
- Paladin: Ano, bez předmětů
- Lučištníci: Ne

Zelený
- Kostel: Neaktivní
- Výzkum: Jednoduchý
- Špeh může zjistit vojsko, budovy a suroviny nacházející se ve špehované vesnici.
- Paladin: Ano, bez předmětů
- Lučištníci: Ano

Hnědý
- Morálka: Klasická
- Kostel: Aktivní
- Výzkum: Jednoduchý
- Špeh může zjistit vojsko, budovy a suroviny nacházející se ve špehované vesnici.
- Paladin: Ano, s předměty se starými bonusy
- Lučištníci: Ne

Neonově zelený
- W1/W2 konfigurace
- Kostel: Neaktivní
- Výzkum: 10-stupňový
- Špeh může zjistit pouze vojsko ve špehované vesnici.
- Paladin: Ne
- Lučištníci: Ne
- Balíčkový systém šlechticů; v jedné vesnici lze postavit maximálně 3 šlechtice.

Červený
- W5 konfigurace
- Kostel: Neaktivní
- Výzkum: 3-stupňový
- Špeha lze vyzkoumat na 3 stupně. V případě dostatečného vyzkoumání může špeh zjistit vojsko, budovy a suroviny ve špehované vesnici i vojsko mimo ni, jež z ní pochází.
- Paladin: Ne
- Lučištníci: Ne
- Balíčkový systém šlechticů.

Černý
- W4 konfigurace
- Kostel: Neaktivní
- Výzkum: 3-stupňový
- Paladin: Ne
- Lučištníci: Ne
- Špeha lze vyzkoumat na 3 stupně. V případě dostatečného vyzkoumání může špeh zjistit vojsko, budovy a suroviny ve špehované vesnici i vojsko mimo ni, jež z ní pochází.
- Balíčkový systém šlechticů; první 3 šlechtici mají konstantní cenu, 4. šlechtic stojí 4 balíčky surovin, 5. šlechtic 5 balíčků atd.