Z Tribalwars Wiki CZ
Verze z 24. 10. 2012, 18:49, kterou vytvořila Strify (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka: <h1>Tribal Wars Maps</h1> [http://cz.twmaps.org/ TW maps] je stránka monitorující dění na všech světech v podobě map. Nejzásadnější výhodou oproti TW stats…)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Tribal Wars Maps

TW maps je stránka monitorující dění na všech světech v podobě map. Nejzásadnější výhodou oproti TW stats je především archiv map. Významné je také monitorování speed serveru.

Základní mapa


Jedná se o hlavní funkci celé stránky. Zobrazí se hned po kliknutí na daný svět v přehledu.
Na výběr je z 9 přiblížení, které se nachází v nabídce Zoom. Vpravo od této nabídky je možné vybrat bod na mapě, na který se mapa vycentruje. Zatržením pole "show left villages" zobrazíte i opuštěné vesnice ( barbarské a bonusové ). Zatržené "show ally tags" pak zobrazí tagy kmenů ve stejné barvě, jakým je kmen na mapě vyznačen ( neplatí pro hráče, vesnice nebo neoznačené kmeny ) přibližně v geometrickém středu- nemá tedy příliš smysl u kmenů nacházejících se na mnoha koutech mapy.
Na mapě lze označit kmeny ( ally ), hráče ( player ) nebo vesnice ( village ). Výběr kmene provedete po kliknutí na lupu vypsáním nebo po rozbalení seznamu kmenů podle pořadí. U hráčů a vesnic je nutné jméno hráče nebo koordináty vesnic vypsat. Vpravo od každé položky se nalézá malá plocha v barvě, kterou bude daná položka zaznačena na mapě. Pro změnu barvy je třeba na tuto plochu kliknout. Zobrazí se seznam dostupných barev. Počet druhů barev je omezen, ale na běžné potřeby stačí. Přidání další položky se provede pod seznamem již stávajících tlačítkem "add ...". Vytvoření mapy provedete kliknutím na "create map".
I poté můžete mapu buď dále upravovat, pokud vlevo nahoře kliknete na "map settings". Zobrazí se Vám znovu vše, co je na mapě zaznačeno a vše můžete dále upravovat.
V levé horní části se také nachází možnost "link it". Po kliknutí na ni můžete zkopírovat odkaz na vzniklou mapu, tento odkaz je však trvalý a nemění se spolu se změnami na mapě.


Mapu lze také upravovat přímo skrz ni. Kliknutím na vesnici zobrazíte informace o ní- jméno, koordináty, body ( 1. řádek ), jméno majitele ( 2. řádek ), jméno a tag kmene ( 3. řádek ). Na posledním řádku můžete centrovat mapu na danou vesnici s vybraným přiblížením.
Vpravo od informací o vesnici naleznete na každém řádku 2 ikony ( +, pokud daná věc ještě není zvýrazněna, - v případě, že je na mapě již daná věc zaznačena ), pomocí nichž můžete daný kmen, hráče či vesnici zvýraznit. Pravá ikona způsobí po vybrání barvy okamžité znovunačtení mapy.


Po vytvoření jakékoli mapy se úplně dole zobrazují statistiky vyznačených kmenů, hráčů a vesnic.

Mapa historie světa


Mapu a statistiky 20 nejlepších kmenů určité doby lze nalézt například po kliknutí vlevo nahoře na tlačítko "map archive". Poté kliknete na "go to the map archive". Zobrazí se odkazy na stav světa v posledních několika dnech, avšak po kliknutí na "all entries" naleznete stavy světa a statistiky od startu světa ( u nejstarších světů od zapnutí stránek TW maps pro daný svět ).