Z Tribalwars Wiki CZ
Verze z 5. 1. 2017, 00:55, kterou vytvořil Tantalena (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „'''USDS (Ultra Speed Die Staemme)''' je extrémně zrychlený svět běžící rychlostí vyšší než 400. (Do rychlosti 400 včetně…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

USDS (Ultra Speed Die Staemme) je extrémně zrychlený svět běžící rychlostí vyšší než 400. (Do rychlosti 400 včetně se jedná o SDS, tedy speed kolo.)
Nejčastější jsou rychlosti 450, 500 a 600.
USDS kola jsou nastavována na speed serverech, a to velmi vzácně, zpravidla za účelem testování. Několik se jich uskutečnilo i na českém speed serveru.

Jiný význam

Zkratka byla používána i pro německá a švýcarská speed kola typu Překvapení (Überraschung SDS).