Z Tribalwars Wiki CZ
Verze z 13. 7. 2019, 23:18, kterou vytvořila DragonLady (diskuse | příspěvky) (oprava údajů)
Přejít na: navigace, hledání

LH University 19.jpg


Věk osvícení je typ cíle hry představený v červenci 2019, ve kterém hráči nebo kmeny budou muset dobýt jednu ze speciálních univerzitních vesnic a vylepšit ji na určitou úroveň. Jakmile kmen nebo hráč postaví poslední úroveň univerzity v této zvláštní vesnici, svět vítězně skončí.

Aby toho bylo dosaženo rychleji, musí hráči kmene spolupracovat, a posílat suroviny do vesnice. Myšlenkou vítězného konce světa je stavba a zvyšování úrovní „divu světa“.


Dobytí univerzitní vesnice

Ihned na začátku světa můžete na mapě nalézt vesnice Univerzit. Vesnice mají začátečnickou ochranu před útoky, která je jejich jedinou a poslední ochranou až do konce světa. Dříve než ochrana skončí, vy a váš kmen budete muset naplánovat, kdy a jak je zabrat. V době ochrany proti útokům se nemění bodový stav vesnice, protože ji nejde bourat katapulty a beranidly, ani naopak nebude růst jako barbarská vesnice. Pod vaší vládou musíte shromáždit suroviny potřebné pro zvýšení stupně Univerzity. Stupně univerzity lze snížit zabráním vesnice nebo úspěšným útokem s katapulty.

Univerzitní vesnice se objeví na těchto souřadnicích:

 • 499 | 450
 • 550 | 499
 • 500 | 550
 • 450 500

Ve větších světech se další vesnice objeví na:

 • 400 | 400
 • 400 | 599
 • 599 | 400
 • 599 | 599


Upgrade univerzity

LH MapIcon 03.jpg

Po 75 dnech je ochrana před útokem odstraněna a univerzitní vesnice mohou být zabrány. Když je univerzitní vesnice dobytá, majitel vesnice může začít vylepšovat univerzitu (první úroveň je již postavena a nemůže být zničena). Jiné kmeny mohou napadnout, a nebo dobýt Univerzitní vesnice, které vlastníte. V univerzitní vesnici mohou hráči zvyšovat úrovně jen univerzity (a žádné jiné stavby). Vlajky ovlivňující rekrutace jednotek nebudou mít žádný vliv. Zkrácení času pomocí premiových bodů, jakož i položky Posílení a Privilegium také nelze použít na univerzitní vesnici.

Aby bylo možné zvyšovat stupně univerzity, vy a váš kmen budete muset poslat suroviny do vesnice. Jakmile má univerzita požadované množství uložených surovin, můžete ji vylepšit na další úroveň kliknutím na tlačítko "Upgrade". Vzhledem k tomu, že univerzitní vesnice může uložit celkem 2.000.000.000 surovin, od té chvíle, nebude mít vliv využití surovinových balíčků.

V následující tabulce můžete vidět dobu potřebnou pro každou úroveň univerzity

Čas výstavby univerzity Úroveň Doba výstavby (v hodinách)
1 2 2
4 3 6
4 8 5
10 6 12
7 14 8
16 9 18
10 20 11
22 12 24
13 26 14
28 15 30
16 32 17
34 18 36
19 38 20
40 21 42
22 44 23
46 24 48
25 52 26
56 27 64
28 72 29
80 30 96


Útok na univerzitní vesnici

Nepřátelské kmeny a hráči mohou na mapě útočit na jakékoli univerzitní vesnice. Útoky na neporažené univerzitní vesnice musí být plánovány dobře, protože každá univerzitní vesnice obsahuje ve výchozím nastavení následující obranné jednotky:

 • 1.000 Kopiníků
 • 1.000 Šermířů
 • 500 jednotek Těžké kavalérie

Hráči ovládané univerzitní vesnice mohou být podporovány kmenem, takže byste měli očekávat maximální obranu. Mějte na paměti (v závislosti na nastavení serveru), že hráči mohou poslat více vojáků pro obraně ještě barbarské (nezabrané) vesnice.

Prvotním cílem útoků proti nepřátelským univerzitním vesnicím je snížit jejich úroveň univerzity, aby váš kmen dosáhl požadované maximální úrovně své univerzity před kýmkoli jiným. Existují určité akce, které mohou snížit úroveň univerzity, například:

 • Úspěšné útoky s katapulty
 • Je-li univerzitní vesnice dobytá (úroveň univerzity se sníží o 2 stupně)
 • Propuštění hráče, který vlastní univerzitní vesnici, z kmene (úroveň univerzity je snížena o 2 stupně)

V každém případě nemůže úroveň univerzity klesnout pod stupeň 1. Také Nádvoří, Selstký dvůr and Skladiště v univerzitní vesnici, nemohou být napadeny katapulty.


Náhled cíle hry

Ranking.png

Hráči se mohou podívat na náhled cíle hry v záložce Žebříček, a poté kliknutím na možnost Věk osvícení. Na této stránce mohou hráči vidět:

 • Univerzitu
 • Vedoucí kmen / hráč
 • Požadovaná úroveň univerzity, aby vyhrál svět
 • Seznam univerzitních vesnic seřazených podle úrovně
 • Aktuální seznam všech univerzitních vesnic včetně kmenů, které je vlastní. Pokud vesnice ještě není vlastněna (nebyla dobyta), bude kmenová / hráčská kolonka prázdná
 • Souřadnice univerzitní vesnice. Pokud na ně kliknete, budete přesměrováni na polohu vesnice na mapě
 • Aktuální úroveň univerzity v každé univerzitní vesnici


Endgame

Pokud se vám nebo vašemu kmeni podaří vybudovat poslední úroveň univerzity, svět skončí (po dokončení stavby) a aktivuje se nastavení míru. Během této doby hráči nemohou opustit kmen (nebo být propuštěni) a vítězný kmen nemůže být rozpuštěn.