Z Tribalwars Wiki CZ
Verze z 22. 10. 2019, 00:56, kterou vytvořila DragonLady (diskuse | příspěvky) (založení stránky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Změny a vylepšení

Šablony účinku v simulátoru (Návrh od hráčů)

Nově bude možné v okně simulátoru uložit více účinků současně ve formě šablony. To vám ulehčí využítí simulátoru zejména, chcete-li vypočítat větší množství možných výsledků boje.

Verze 188.jpg