Z Tribalwars Wiki CZ
Verze z 20. 8. 2017, 22:10, kterou vytvořila DragonLady (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „Aktualizace přináší některá vylepšení a drobné změny. '''Dostupnost úspěchů''' Některé (denní) úspěchy lze získat pouze tehdy, je-li…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Aktualizace přináší některá vylepšení a drobné změny.


Dostupnost úspěchů

Některé (denní) úspěchy lze získat pouze tehdy, je-li svět spuštěn určitý počet dní. V náhledu úspěchů na hráčském profilu se nyní zobrazí doba, od kdy je možné daný úspěch získat.


Filtr strážní věže

V příchozích přehledech strážní věže lze filtrovat informace získané ze strážní věže.

Filtr strazni veze.jpg


Zlepšení bonusů za denní přihlášení

Mezi bonusy za denní přihlášení jsme přidali další odměny.