Z Tribalwars Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání

Kmen

Kmen je sdružení několika hráčů, kteří tak bojují spolu proti jiným kmenům a hráčům. Být v kmenu má mnoho výhod a proto většina hráčů v nějakém kmenu je. Kmen můžeš buďto sám založit a nebo se můžeš připojit již k nějakému existujícímu. Pokud jeden kmen obsadí 80 procent aktivních vesnic světa, splní tak cíl hry (pokud je toto stanoveno jako ukončení světa)

Založení kmenu

pro zvětšení klikněte na náhled

Založit kmen může každý, nezáleží na počtu bodů. Pokud si založíte kmen, jste zakladatelem kmenu a máte všechna kmenová práva.

Jak založit kmen:
V horní liště na vlevo od oznámení vidíte kmen. Otevřením kmene se zobrazí kolonky kde napíšete: Jméno kmenu a Zkratku kmenu - tag (max 6 písmen) a kliknete na založit. Je samozřejmě zakázáno používat v jménu kmene vulgární názvy a nepovolené znaky.

Zakladatel kmenu

Zakladatel kmene má všechna kmenová práva, může Kmen přejmenovat nebo rozpustit, změnit domovskou stránku kmenu, IRC-Channel a Kmenový erb (pokud má aktivní Prémiový účet), vést interní Fórum a jmenovat jiné hráče zakladateli Kmenu. Může dávat jiným hráčům v kmeni práva jen pro některé vybrané úkony (diplomacii, nábor, hromadný dopis, a další)

Rozpuštění kmenu

pro zvětšení klikněte na náhled

Kmen může rozpustit pouze zakladatel kmenu. Pokud jste zakladatelem kmenu a hodláte se rozpustit kmen, klikněte na kmen v horním panelu na vlastnosti a dole uvidíte rozpustit kmen.


Pozvání hráče do kmenu

Pokud jste založili kmen, je třeba do něj pozvat nějaké hráče. To lze učinit buď v sekci Kmen - Rekrutovat, kde zadáním nicku příslušného hráče do kolonky a kliknutím na OK pošlete pozvánku. Ta se hráči zobrazí jako oznámení (pokud je nemá odfiltrované) a v jeho sekci Kmen, není-li v žádném, bude mít možnost pozvání přijmout nebo odmítnout. Druhá možnost je v náhledu hráče, kde je odkaz Pozvat do kmenu. Dokud hráč do kmenu nevstoupí, je možné pozvánku stáhnout.

Jakou zvolit při zvaní strategii, koho pozvat a koho ne, nebo zda si na tuhle činnost nenajít radši náboráře, je na vás. Obecně ovšem platí podobná pravidla jako v diplomacii. Pokud chcete mít v kmenu dobré hráče, snažte se působit seriózně, kvalitně a ukázat, že víte, co děláte. Je fajn poslat s pozvánkou i nějakou zprávu, tím se vaše šance razantně zvyšují. Mnoho hráčů, a zejména těch zkušených či silných, dostává plno pozvánek a pokud je neoslovíte "osobně", tak je rovnou zahazují. Též to, jestli se vyplatí zvát lidi z cizích kmenů nebo ne, je na vašem zvážení. Na jednu stranu tím připravíte konkurenci o hráče, na druhou stranu však získáte hráče, kteří bez skurpulí jdou za lepším, naskytne-li se jim ta možnost...

Latka 26.png

Rekrutace

Vůdce kmenu, má možnost nastavit, zda zájemci o členství v kmenu, připojí bez pozvání, dají si žádost o přijetí či pouze prostřednictví obdržené pozvánky.

Tyto možnosti najdete Kmen -> Vlastnosti a v levé dolní části najdete "Rekrutace" a 3 možnosti

Rekrutace.PNG

1) Otevřeno (každý hráč se může svobodně připojit) Tato možnost, umožní všem zájemcům, připojit se bez jakékoliv pozvánky a schválení.

2) Hráči se mohou ucházet o členství Každý zájemce má možnost si dát do kmenu žádost o přijetí do kmenu. Vůdce má možnost napsat šablonu, jak by žádost měla vypadat a co by se v ní mělo nacházet. Žádosti se vůdcům objeví v rekrutaci.

3) Pouze pro pozvané Toto nastavení, zakáže zájemcům, dávat si žádost o přijetí do kmenu.

Opuštění kmenu

Stává se, že nejste šťastni v kmenu, ke kterému jste se připojili, nebo který jste vytvořili. Je tedy možné změnit kmen. Klikněte na "Opustit kmen", abyste opustili kmen. Tlačítko se nachází vpravo nahoře nad interním oznámením, když kliknete na Kmen. Je ovšem třeba mít na paměti, že všechny vaše vstupy a výstupy z kmenu jsou zaznamenány ve statistikách, které, až se budete ucházet o místo v nějakém jiném kmenu, náborář obvykle pečlivě prohlíží. Příliš velký počet přestupů vzbuzuje nedůvěru.

Lll.png

Diplomacie (Diplomat)

pro zvětšení klikněte na náhled
Diplomacie je podstatná a zajímavá součást hry. Každý kmen by měl mít alespoň jednoho diplomata. Diplomat kmene vyřizuje spojenectví, DON (dohoda o neutočení) a nepřátelství s ostatními kmeny. Poté tyto kmeny označuje pro celý kmen patřičnou barvou na mapě.

Označení cizího kmenu na mapě či napsání jeho tagu na profil kmenu pod zdobený nadpis Naši spojenci samo o sobě nic neznamená. Chcete-li uzavřít s okolním kmenem nějakou diplomatickou dohodu (spojenectví, DoN), musí diplomat či vůdce kmenu kontaktovat svůj protějšek z druhého kmenu a vše předem ujednat. Poté oba kmeny tuto dohodu zaznamenají do své diplomacie a tím se zobrazí v mapě obou kmenů (viz obrázek).

Jak uzavřít diplomacii

Jak tedy postupovat, jste-li diplomatem kmenu a chcete uzavřít pro vás výhodné dohody? Na to neexistuje stoprocentně účinný postup, ovšem i tak lze vaši šanci razantně zvýšit.
Pište spisovně a na úrovni.
Uveďte důvody, proč máte o dohodu zájem (čím její uzavření prospěje jak vašemu, tak protějšímu kmenu). Dobré důvody jsou například společný nepřítel, vzájemné kamarádské vztahy a spolupráce mezi členy vašich kmenů, poloha na mapě, posílení pozic apod.
Chovejte se solidně ke stávajícím spojencům. Pokud měníte spojence často, nebude vám žádný kmen, pravděpodobně věřit.
Používejte i jiné cesty komunikace - instant messaging a pod.
Berte to s odstupem. I když se vám nepodaří s tím silným kmenem, co sídlí hned vedle vás, nic domluvit a zítra se do vás s největší pravděpodobností pustí na poli válečném, stále to není důvod si zoufat. Diplomat musí být klidný a vyrovnaný i když se mu nedaří.

... a dál?

Toto je pouze pár obecných rad, zbytek je na vás a na vaší strategii. Kolik budete mít spojenců, zda mnoho, jednoho nebo klidně žádné, budete-li zásadoví nebo budete jednat podle momentálního prospěchu, zda-li uvedete své spojence na profilu kmenu nebo je raději utajíte, to jsou všechno možné cesty, které si každý volí podle svého.

Velmi doporučuji diplomatům stále sledovat dění, jak se daří okolním kmenům, kdo s kým bojuje, kdo komu pomáhá, kdo roste, kdo se rozpadá... I zde platí, že informace jsou často rozhodující zbraní...


Kmenové války

Kmenové války jsou funkce, díky které mají hráči lepší přehled o vedených válkách proti ostatním kmenům. Existují od verze 7.0. Po vyhlášení války mohou všichni sledovat statistiky válek, válečné body hráčů a podobně. Panel Kmenových válek můžete najít v nabídce kmenu.

Kmenové války na panelu kmene
Kmenové války na panelu kmene

Vyhlášení války

Vyhlásit válku jinému kmenu mohou pouze zakladatelé, vůdci a diplomaté kmenu. Navíc musí mít kmen minimálně 5 členů nebo 15 000 bodů. Jestli tyto podmínky splňujete, pak se vám pro vyhlášení války zobrazí formulář, do kterého musíte vyplnit název války, kmen, kterému válku vyhlašujete, popis války a předchozí téma fóra.

Formulář pro vyhlášení války
Formulář pro vyhlášení války

Probíhající války

V sekci Probíhající války najdete přehled všech válek vedených momentálně vaším kmenem, členové kmenu s právem diplomata zde mohou také nabídnout protější straně mír. Můžete zde také najít jejich statistiky. Ty jsou rozděleny na počet dobytých a ztracených vesnic, růst bodů, poražení protivníci v útoku a v obraně. Hodnoty se ukazují v časových intervalech. Od verze 8.0 se změnil grafický náhled statistik.

Přehled válek
Přehled válek
Ukázka statistiky války
Sloupcový graf
Ukázka statistiky války
Spojnicový graf

Filtrace statistik

Ve verzi 8.0 je nově zpřístupněno filtrování válečných statistik.

Filtrování dle:
- Zobrazit všechny kmeny
- Zobrazit kmen
- Zobrazit spojence
Nadále je možnost zobrazit pouze aktivní hráče.

Ukázka statistiky války
Filtrace
Ukázka statistiky války
Časování filtrace

Válečné body hráčů

V této sekci jsou zobrazeny statistiky hráčů kmenu v dobytých a ztracených vesnicích a bodech poražených protivníků v útoku a obraně v rámci všech válek kmenu.

Latka 53.png

Válečný archiv

Zde najdete seznam ukončených válek vašeho kmenu. Stejně jako v sekci Probíhající války nechybí ani válečné statistiky. Navíc tu lze najít také procentuálně vyjádřený poměr vyhraných, prohraných a nerozhodných válek.


Změny

Od verze 7.1

Válka skončí, pokud jednomu z kmenů nezůstane ani jedna vesnice

Od verze 7.2

Mírové nabídky budou automaticky přijmu ty po sedmi dnech, pokud nebudou zamítnuty (z důvodu možnosti ukončení války s neaktivním kmenem). Přidáno potvrzovací pole do nabídky míru. Přidány tečky k číselným údajům ve statistikách pro lepší čitelnost (například 59.487.521).

Od verze 8.0

Změna zobrazení statistik. Možnost filtrování statistik. Pořadí v kmenových válkách jako součást Žebříčku.

Od verze 8.2

Data v grafech: data v každém jednotlivém místě jsou nyní zobrazena v grafech vznášejících se nad požadovaným místem, spolu s hodnotou v tomto bodě.
Válečný žebříček: sloupec "Kmen" je nyní přidán do pořadí hráče ve válkách a spoluhráči jsou nyní zvýrazněni jako normální pozice.
Filtr Obnovit: přidáno tlačítko pro obnovení všech filtrů ve statistice.
Prohlížení válek: byly přidány šipky (<<>>), které umožňují hráčům snadno přepínat mezi válkami.
Úkoly (Mobilní verze): zobrazení a dokončení úkolů je nyní možné i v mobilní verzi.

Od verze 8.5

V náhledu bitev přidána k navigačním šipkám jména samotných bitev

Forum kmenu

Forum kmenu je důležitý nástroj pro komunikaci, na kmenovém fóru se domlouváte s hráči o útocích na nepřátelský kmen, nebo jen můžete lépe komunikovat s členy vašeho kmenu. Naleznete ho po kliknutí na Kmen nahoře v menu a posléze na Fórum, nyní to usnadňuje hvězdička vedle Kmen, která zmodrá, jsou-li na fóru nové příspěvky. Na úpravy fóra potřebuje mít právo Forum mod1.png Moderátor v interním fóru (Správce) (nebo být zakladatel či vůdce kmene). Moderátor fóra může mazat příspěvky z fóra,nebo uzamykat (uzamčení téma na fóru znamená že už do toho tématu nemůžete přidávat další příspěvky). Forum kmenu najdete v nabídce Kmen. V kmenovém fóru je rovněž možnost vyhledat podle písmena téma nebo přímo příspěvek, vyhledáváš najdete na viditelném místě přímo v kmenovém fóru.

Fóra je možné sdílet též s jinými kmeny (obvykle spojenci nebo akademie). Nastavit tuto možnost lze po kliknutí na odkaz Spravovat fóra dole pod fórem. K tomu je třeba mít práva nejméně Moderátora. Ten může přidávat a mazat jednotlivé sekce (na obrázku je jen jedna - "Všeobecné"), dávat je jiným kmenům ke sdílení, přijímat sekce nabízené spojenci a nastavovat u vlastních sekcí úroveň oprávnění.

Existují tři možné úrovně oprávnění - normální, důvěryhodní hráči a skryté. Normální sekce vidí všichni, zbylé dvě pouze hráči, kteří mají patřičná práva nastavena. Vůdci a zakladatel mají automaticky všechna. Takto je možné vytvořit například sekci pro radu kmene. Sdílíte-li skrytou či důvěryhodnou sekci se spojencem, i v jeho kmenu se bude ukazovat jen hráčům s oprávněním pro skrytá či důvěryhodná fóra. Toho lze využít například pro koaliční radu vůdců.

Jednotlivé sekce lze tzv. ignorovat. To znamená že nebudete dostávat upozornění o nových příspěvcích z této sekce. Tuto možnost si můžete nastavit v horní části každé sekce kmenového fóra.

Kmenovéforum.PNG

Doporučená struktura fóra

Konkrétní uspořádání fóra není možné určit všeobecně. Každý kmen má jiné požadavky podle svého způsobu hry a zvyklostí hráčů. Přesto je většina kmenových fór velmi podobná. Celkový počet fór by neměl přesahovat 10-12.

Rada kmene Pro radu kmene by mělo být určeno speciální skryté fórum. Toto místo slouží k diskuzím vedení kmenu. Rozhodují se zde nové diplomatické vztahy a vojenské akce, jsou prodiskutováváni uchazeči o členství ve kmeni. V případě, že má kmen akademii nebo sesterské kmeny, je výhodnější mít jedno společné fórum pro rady těchto kmenů.

Důvěryhodné fórum Slouží k veřejnějšímu projednávání méně závažných záležitostí jako je nábor hráčů, v rané části hry diplomacie, důvěryhodní hráči mají možnost radě kmene poradit, většinou jsou časem dosazováni postupně do rady kmene.

Důležité V této sekci fóra se mohou nacházet pravidla pro chování hráčů v kmenu, veřejný výpis funkcí a jejich vykonavatelé v kmenu, ankety o budoucnosti kmenu, novinky informující o změnách ve vedení kmenu, diplomacii atd.

Nábor Toto fórum slouží k projednávání názorů a návrhů týkajících se náboru hráčů.

Diplomacie Toto fórum slouží k projednávání názorů a návrhů týkajících se mezikmenové diplomacie, nebo sesterských kmenů. Hráči se také mohou ptát na to, jak správně jednat v jejich případě, pokud se ocitnou ve sporné situaci související s diplomatickými vztahy s jejich okolím.

Vojenské fórum nebo 2 sekce Podpory a Útoky Jedná se o 2 sekce fóra sloužící k veřejné diskuzi o vojenských akcích. Akce jsou zde plánovány, a to jak útoky, tak i podpory. Měla by být dána přesná pravidla pro žádání o podporu nebo koordinovaný útok. Vojenská část fóra by měla být sdílená s akademiemi nebo sesterskými kmeny.
V některých případech se na tomto fóru objevují témata s názvy jednotlivých skupin spolupracujících hráčů. Hráči pak komunikují o lokálních akcích přímo ve své skupině.

Zábava V této sekci se nachází téma, kde je možné bavit se o čemkoli, co nesouvisí s hrou, pokec a podobně. Některé kmeny na fóru tuto sekci nemají, jelikož často vede ke spamu.

Archiv Tato část fóra je určena pro uskladnění neaktuálních témat na fóru. Za účelem odstranit zaplnění důvěryhodného fóra a fóra rady kmene bývají vytvářeny i skryté archivy.

Kmenový profil

pro zvětšení klikněte na náhled

Kmenový profil má výhodu tu, že vidíte všechny zajímavosti kmenu, které tam někdo z vyšších pozic kmenu napíše. Většinou tam můžete najít: datum vzniku kmene, jméno zakladatele kmenu, diplomata, náboráře atd. V kmenovém profilu vidíte i umístění kmenu v žebříčku (vlevo), ale ne každý kmen může mít popis, pouze jen ten, kde ho zakladatel udělá. Podle profilu se také můžete rozhodnout, jestli chcete do tohoto kmenu přistoupit.

Kmenový profil můžou upravovat pouze Diplomat, Vůdce a Zakladatel kmenu.

Pozice a práva v kmenu

  • 1.png Zakladatel kmenu

Zakladatel má všechna kmenová práva, může Kmen přejmenovat nebo rozpustit, změnit domovskou stránku kmene, IRC-Channel a Kmenový erb (pokud má aktivní Premiový účet), vést interní Fórum a jmenovat jiné hráče zakladateli Kmenu.

  • Lead.png Vůdce Kmenu

Správci Kmenu můžou určit práva a tituly jiných hráčů, hráče propustit a mají všechna další práva.

  • Invite.png Pozvat (Náborář)

Hráč smí pozvat do kmene nové hráče.

  • Diplomacy.png Diplomacie (Diplomat)

Tato práva dovolují, měnit profil Kmenu, měnit svazky a uzavírat DoN (Dohoda o Neútočení).

  • Mass mail.png Hromadný dopis

Hráč může rozesílat zprávy všem členům Kmenu.

  • Forum mod1.png Moderátor v interním fóru (Správce)

Toto právo ti dovoluje mazat a editovat členské příspěvky v interním Fóru.

  • Internal forum.png Skryté fóra

Hráč může nahlížet do skrytých fór a fór pro důvěryhodné hráče, kam obyčejní hráči přístup nemají.

  • Trusted member.png Důvěryhodný člen

Hráč může nahlížet do fór pro důvěryhodné hráče, ale ne do skrytých fór.

Jak najít kmen?

Kmen najdete jednoduše a to, když kliknete na žebříček v horním panelu a v levé liště zvolíte možnost Kmeny. Do volného políčka napíšete tag kmenu. Lze tam také nalézt i pozici kmenu.

Pokud hledáte kmen, kam byste chtěli vstoupit, můžete si najít v žebříčku možnost Kmeny na kontinentu. Tam je lépe vidět, které kmeny jsou nejsilnější ve vaší oblasti a do nichž bude pro vás výhodné vstoupit. I to je však lepší ověřit na mapě. Může se stát, že se po vstupu do nejsilnějšího kmene na kontinentu ocitnete v červeném poli...

Kmeny v okolí

Nyní máte možnost, zjistit jaké kmeny jsou ve Vašem okolí. Klikněte na horním panelu "Kmen" a po levé straně se Vám objeví "Kmeny ve tvém okolí" . Ukazuje Vám to název kmenů, počet členů na Vašem kontinentu, počet bodů na Vašem kontinentu a možnost dát žádost o přijetí.

Jak poznat dobrý kmen?

Každý kmen může mít na profilu napsané, jak je dobrý, nebo že chce ovládnout svět, porazil mnoho nepřátel, případně má alespoň hrůzostrašný erb či název, a podobně. Přesto to o ničem nevypovídá. Dobrých kmenů je málo a zejména v začátcích světa se obtížně hledají. Snad v tom pomůže pár obecných vodítek...

Střídmost v profilu - Dobré kmeny se většinou naprázdno nevychloubají, protože za ně mluví činy. Většinou si nepíšou na profil spojence, DoN, ani nepřátele, protože je to netaktické. Pravopis - Není vždy určující, ale dobří vůdci ho většinou umí.

Body, body, body... - aneb věčné debaty "kdo hraje na body a kdo na armu"... Dobrý kmen má body, mýtus je, že na nich nezáleží. Mnohem více určující však je průměr na hráče než celkový součet. Pokud ho má 10 hráčů, budou asi lepší než ten kmen vedle, kde to samé má 40 hráčů. A nejsou body jako body, rozlišujte body vystavěnosti vesnice, body v poraženým útočných jednotkách, a body v poražených obranných jednotkách. T.j. tzv. Poražený protivník - Zejména v pozdějších stádiích hry napoví, jestli se kmen hlavně brání nebo útočí a jak.

Poloha na mapě - Měla by být aspoň trochu strategicky výhodná. Hráči musí mít prostor a možnost se rozvíjet, ale i být dostatečně blízko, aby si mohli pomoct. Kmen, co je rozesetý po mapě, má mnoho předpokladů padnout.

Zkušenosti vůdců - Zapátrejte na TWStats po minulosti vůdců. Hráli/hrají nějaké starší světy? Čeho tam dosáhli?

pro zvětšení klikněte na náhled

Kmenový Erb

pro zvětšení klikněte na náhled

Kmenový erb má max. rozměry 300x200 a max. velikost 256kByte. Povolené formáty jsou: .jpg, .jpeg, .png, .gif. Nastavení naleznete v kolonce "kmen" a "vlastnosti".

pro zvětšení klikněte na náhled

Soubor nahrajete z počítače kliknutím na text, kde si vyberete obrázek splňující rozměry, velikost a formát, a potvrdíte.

Rezervační Systém

Rezervační systém je nástroj mimořádného významu v kmenu. Předchází hádkám o nově zabírané vesnice. I přesto ho může Vůdce zakázat.

pro zvětšení klikněte na náhled

RS umožňuje hráčům kmenu rezervovat vesnice, které míní dobýt, a tím je označit, aby se nesrazili s ostatními hráči. Vůdce kmenu může nastavit parametry kmenového RS: maximální počet vesnic, které si může každý hráč nárokovat, a čas, po němž rezervace vyprší, není-li vesnice rezervujícím hráčem dobyta. A dále obsahuje rezervační systém i Protokol, kde je zaznamenána historie změn v rezervacích za posledních 5 dní, což usnadňuje práci kmenového soudce, při případných sporech.

RS slouží jako značící pomůcka. Neznemožní tedy ostatním hráčům útočit (ani dobýt) rezervované vesnice, pouze je při odesílání útoku či podpory upozorní, že cíl je rezervován soukmenovcem. V případě, že někdo dobyl vámi rezervovanou vesnici, přijde vám oznámení, že byla vaše rezervace ignorována a ves dobyta. Záleží pak na pravidlech a zákonech vašeho kmenu, jak je takový přestupek řešen, kompenzován či trestán.

Rezervační systém je možné sdílet se spojenci. Pak hráči vidí jak rezervace své a soukmenovců, tak i spojenců. Ovšem kmeny mohou mít každý vlastní = jiné nastavení RS, a tak je vhodné se spojenci domluvit na shodném.

Rezervace na mapě

Přidat vesnici do rezervace může hráč v sekci Kmen - Rezervační systém zadáním jejích souřadnic. Pokud už ji nerezervuje někdo jiný, je mu připsána. Hráči s Premiovým účtem mohou rezervovat/rušit rezervace i na mapě pomocí ikonky se zámečkem v rychlém menu. Ti také na mapě hned vidí, které vesnice jsou rezervované - u těch se zobrazuje malý zámeček (žlutý pro své rezervace a modrý pro rezervace ostatních hráčů).


Neaktivní zakladatel

Každý kmen musí mít zakladatele. Občas se může stát, že hráč, který je zakladatel přestane hrát a zapomene předat práva zakladatele jinému členu kmenu, popřípadě je zablokovaný za porušení herních pravidel.

Herní podpora v tomto případě povoluje vašemu kmeni navrhnout nového zakladatele. (Herní podpora - suport - ticket)

Podmínky:


1. Neaktivní zakladatel kmenu se na svůj účet nepřihlásil více jak 12 dní, nebo byl účet natrvalo zablokován za porušení herních pravidel.

2. Hráči v kmeni si na kmenové foru vytvoří anketu, kde si sami rozhodnou a navrhnou si nového zakladatele - musí mít 2/3 většinu hlasů členů kmene.

3. Změna práv proběhne jen v případě, kdy v kmenu není jiný zakladatel.


Kmenové schopnosti a úroveň kmene

Všechny informace o kmenových schopnostech naleznete zde.