Z Tribalwars Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání

O scriptech

Zde je seznam povolených a Skript týmem schvalených skriptů.


Lokalizace šlechtice


Popis scriptu: Script dělá to samé jako původní AG-filter. Tedy profiltruje tabulku v kombinovaném náhledu a nechá pouze vesnice v kterých je jeden nebo více šlechticů. Zbylé řádky smaže a ohlásí, že filtrování bylo ukončeno.


Hromadné přejmenování vesnic


Popis scriptu: Toto je asi to nejjednoduší provedení. Po aktivaci skriptu jste dotázáni na název vesnice. Po zadání jsou všechny vesnice přejmenovány dle vzoru. V této verzi nedochází k očíslování vesnic. Název se zadává v dialogovém oknu.


Filtrování souřadnic z textu


Popis scriptu: Script najde v označeném textu v DK souřadnice vesnic a vypíše je samostatně, do nově otevřeného okna, v BBC formátu "Vesnice není k dispozici". Stačí v DK označit kus textu (nutné!) který obsahuje i souřadnice a pak spustit (ťuknout na) script.

Hromadné přejmenování oznámení


Popis scriptu: Všude, kde je na stránce v jedné buňce (sloupci,...) nápis "24000/24000" tento text zamění za malý nápis "24000". Pro optické odlišení.


Hromadné přejmenování příchozích útoků


Popis scriptu: Automatické přejmenování všech dosud nepopsaných útoků - přejmenování na aktuální datum a čas.


Lepší přehled dostavěnosti jednotek


Popis scriptu: Všude, kde je na stránce v jedné buňce (sloupci,...) nápis "24000/24000" tento text zamění za malý nápis "24000". Pro optické odlišení.

Třídění vesnic v náhledu


Popis scriptu: Tento skript při použití v náhledu (skoro v každém s prémiovým účtem) změní první čast, že je možné třídit vesnice podle jakéhokoliv roztřídění k dispozici v daném náhledu.


Univerzální přidání vzdálenosti

Popis scriptu: Všude na stránce, kde se vyskytuje klasický popis libovolné vsi (tedy souřadnice v závorkách) přidá za tuto závorku vzdálenost od aktuální vsi (od vsi, ve které právě jste). Vzdálenost se zobrazí červeně, s přesností na jedno desetinné místo.


Filtrování vesnic v profilu hráče


Popis scriptu: Vyfiltruje souřadnice z profilu hráče podle vámi zadaných podmínek.


Filtr nedostavěného opevnění


Popis scriptu: Vyfiltruje nedodělané opevnění v "Náhledy -> Budovy".


Script na přejmenování vesnic s proměnnou pořadí vesnice


Popis scriptu: Tento script si narozdíl od výše zmíněného kontroluje kde ho spouštíte (i když by to asi nemuselo být nutné). Dále podporuje očíslování vesnic. Sami si můžete zvolit, kam a jak chcete čísla umístit pomocí proměnné &n&. Tedy pokud chcete mít vesnice pojmenované třeba (číslo)Avalon tak stačí napsat do okna s výzvou na zadání názvu toto: (&n&)Avalon -skript sám pak nahradí proměnnou číslama. Pokud očíslování v názvu nechcete, tak proměnnou jednoduše nepoužijete.

Zaškrtni vesnice se šlechticem


Popis scriptu: Cílem scriptu je zaškrtat checboxy na stránce "Náhledy" -> "Vojenské jednotky" podle toho jestli je ve vesnici šlechta - a to jak přímo ve vesnici tak na cestě.

Informace v profilu hráče do BB


Popis scriptu: Tento script vám převede informace v profilu daného hráče do BB-kodu. Stačí pouze, pokud ho spustíte v profilu hráče.


Vyplnění souřadnic a vojska na nádvoří


Popis scriptu: Zapíše souřadnice a předdefinovaný počet jednotek na nádvoří. Skript je zakázán na speed serverech.


Script na přidání ikonek do rychlého náhledu


Popis scriptu: Script slouží na přidání ikonek k zápisům do rychlého náhledu. Funguje úplně jednoduše - jděte na stránku, kde zapisujete novpo položku, případně už přejmenováváte současnou a spusťte script. Na stránce se vám objeví ikonky, a poté už stačí pouze na vámi zvolenou kliknout a script jí vyplní do zápisu.

Script pro zobrazení grafů v náhledu členů kmene


Popis scriptu: Tento script se spouští na stránce, kde máte seznam členů daného kmene. Následně vám ke každému přiřadí graf nárůstu bodů, vesnic, ODA a ODD. Grafy pouze čerpá z TWstats, nedělá si je sám.

Plánovač obrany


Popis scriptu: Slouží k vyfiltrování vesnic, ze kterých vám do určené vesnice stíhá dorazit podpora.

Po spuštění v kombinovaném náhledu se vám nad náhledem zobrazí tabulka. Zde zadejte souřadnice cílové vesnice a čas, do kterého musí podpora dorazit. Nad počty vojsk je také možnost zvolit si, jaká jednotka má jít. Následně stačí kliknout na tlačítko Go.

Fake script


Popis scriptu: Tento script vám zjednoduší posílání velkého množství fakeů na určité souřadnice.

Scriptu je nutné nastavit kam chcete poslat fakey. To se udělá jednoduše - na začátku scriptu je napsáno var coords='243|465 243|465', zde vyplníte souřadnice, kam chcete útočit. Vyplnit jich můžete kolik chcete, oddělujte je mezerou, pozor aby vám zůstal apostrof jak na začátku tak na konci.

Následně jděte na nádvoří ve vesnici odkud chcete útočit a spusťte script. Ten vybere náhodnou souřadnici ze seznamu, který jste mu zadali a vyplní ji do políček pro souřadnice, kam má jít útoků.

Také vyplní jednotky na poslání - tento vyplňuje 120 kopiníků a 1 beranidlo/katapult, kdy si vybere z toho, co máte ve vesnici. Následně stačí poslat útok kliknutím na ok.


Pokud si chcete script upravit tak, aby posílal nějaké jiné jednotky místo kopiníků, uděláte to jednoduše. Pouze si najděte ve scriptu veškerá slovíčka "spear" a přepište na jednotku, kterou chcete aby script vyplnil.

Script je zakázán na speedu!

Sečtení vojska


Popis scriptu: Script vázaný na kombinovaný náhled. Stačí jenom zkopírovat do rychlého náhledu, jít na kombinované náhledy a kliknout na script.

Sečte veškeré vaše vojsko, které je aktuálně ve vesnicích a je možné s ním hýbat. To znamená, že nepočítá vojsko, které máte venku na podpoře a ani cizí podpory.

Sbírání souřadnic z mapy


Popis scriptu: Varianta získání souřadnic z mapy. Stačí script spustit na mapě a klikat na vesnice co potřebujete.

Skript je zakázán na speed serverech.

Vybalancování surovin


Popis scriptu: Popis využití: Skript slouží k přesunutí surovin tak, aby bylo ve všech vesnicících pokud možno průměrné množstvé surovin, které je v dané skupině vesnic. Využití najde zejména při rekrutacích nebo výstavbě.

Návod: Po kliknutí na "skript" (umístěný v rychlém náhledu) se otevře Nové okno s náhledem produkce. V tomto okně můžeme zvolit ve které skupině svých vesnic chceme "přesurkovat". Po navolení skupiny klikneme znova na "skript" a vyskočí na nás další možnosti volby** které popisuji až níže, potvrdíme kliknutím na "Submit" v levé polovině okna přibližně uprostřed obrazovky. V této chíli se díváme na tabulku ve které se píše odkud se bude přesunovat kolik surovin. každý řádek je zde jako jeden obchod.

Po kliknutí na [0 - 24] se nám otevře 25 oken s 25 třžišti. Nepropadejme panice, nejedná se o škodlivý kód.

V každém jednom okně máme teď tržiště. Na tržišti je předvyplněná zatím jen souřadnice vesnice kam se budou suroviny. Suroviny se doplní při opětovním kliknutí na skript v náhledu. Pak je odešleme postupně ve všech 25 oknech. Chceme-li, můžeme pokračovat okny [25- 49] a tak dále. Přesuny jsou seřazeny vřždy sestupně od největšího množství po nejmenší.

Dodatek: Možnost obchodovat jen hlínu, nebo jen železo, jen dřevo. Maximální doba pochodu obchodníků, a nebo je i možnost zasílat suroviny pouze z vesnic o 24000 obyvatelích do vesnic které mají méně než 22000 obyvatel - přímo ušité pro rekrutace.

Ukazatel v kmeni (ODA Stats, ODD Stats, Point Stats, Village Stats)


Popis scriptu: Script dává možnost ukázat v kmeni ODA Stats, ODD Stats, Point Stats, Village Stats ale také exportovat tyto údaje do zpráv nebo fóra.

Záloha fóra


Popis scriptu: Script zálohy fóra pomocí citací, stačí otevřít na požadované stránce a spustit script. Poté se Vám ukáže nad vláknem Forum dump. Zde vidíte počet příspěvků a kolik jich nemáte vybráno. První číslo značí, které příspěvky máte označeno pro zálohu, druhé celkový počet. Stačí přejít na poslední číslo a dole pod fórem vše zkopírovat.


Scripty

Scripty samotné a další informace můžete najít ZDE