Z Tribalwars Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání

Příkazové ikony


Ikony pro Vaše vlastní příkazy se nyní budou měnit v závislosti na typu a obsahu příkazu.


• Útoky, ve kterých bude méně než 1 000 vojáků, budou zobrazeny šedou/klasickou ikonou (sekera).

• Útoky, ve kterých bud rozmezí 1 000 - 5 000 vojáků, budou zobrazeny oranžovou ikonou (sekera).

• Útoky, ve kterých bud více než 5 000 vojáků, budou zobrazeny červenou ikonou (sekera).

Tyto ikony budou zobrazeny i v oznámení.


Inventář


Přidán inventář pro ukládání předmětů, který můžete najít v menu Profil. V inventáři na Vás čeká malá odměna.

Do inventář můžete momentálně ukládat prémiové funkce, bude jej možné použit pro ukládání cen z mimořádných akcí. Plánujeme tam také přemístit i předměty Paladina, jako součást většího projektu k Paladinovi.


Vylepšení


• Přidána informace v kostele, o tom, jaké vesnice jsou v dosahu víry kostela a které budou v dosahu víry dalšího stupně. (Nápad hráče Willbald z CZ fóra).


• Informace o pozici hráče na hráčských profilech se bude aktualizovat stejně rychle, jako obvyklé pořadí.

• Přidána ikonka na mapě pro příchozí podporu. V případě, že je u jedné vesnice na mapě více ikon, postupně se zmenšují.

• Stavební tlačítka v hlavní budově se budou automaticky aktualizovat vždy, když bude dostatek surovin, již nebude potřeba znovu nahrát stránku, aby se zaktualizovala.

Vaše podpora ve vesnici byla přepadena, nyní budou oznámení sloučena do jednoho v případě, že Vaše podpora bude znovu přepadena ve stejné vesnici.

• Přidána nová možnost napsat osobní zprávu uchazeči o kmen, pro oznámení o schválení nebo zamítnutí jeho žádosti.

• Nyní bude jednodušší nahrát si profilový obrázek. Obrázky, které jsou příliš velké, budou automaticky změněny, aby splňovaly požadavky na velikost ... gif se nezmění.

• Zvýšení výchozí herní obrazovky z 840px na 900px

• Přátelé: Na mapě přibude skupina Přátelé, budete mít také možnost zjistit on-line stav přátel ve zprávách nebo v žebříčku.

• Přidán čas příjezdu obchodníků v oznámeních o obchodu.

• Mnoho dalších menších oprav, textových zlepšení a vylepšení rozhraní.


Změny


• Ze hry odstraněny odkazy na toolbar neboť jej již nepodporujeme. Hráči, kteří je již stáhli, je mohou i nadále používat.

• Poslední příkazy jsou uvedeny v přehledu mobilní vesnice tak, aby je nebylo těžké najít, pokud je zadáno hodně příkazů.

• V Prémiu přidán nový přehled o využívání prémiových výhod, v němž se mimo jiné zobrazí charakter výhody a doba jejího trvání.

• Pokud se probíhající obchodování přeruší, přijde vám o tom oznámení.

• Data ve formátu, například Prosinec 09, 2013 18:48, nebudou již zobrazovat rok, aby se v určitých případech ušetřilo místo, například v Seznamu zpráv.

• Nové grafické rozvržení pro stránku Premium Předplatné.


Tato verze byla nahrána 12.2.2014