Z Tribalwars Wiki CZ
Verze z 17. 10. 2015, 10:27, kterou vytvořil Tantalena (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

V tomto tématu naleznete přesné významy hodnot uvedených v podrobném nastavení, tzv. konfiguraci světa, kterou naleznete po dodání /interface.php?func=get_config za webovou adresu světa.
Kurzívou jsou vyznačena nejasná nastavení.

<config> Konfigurace
<speed> rychlost světa udaná číslem
<unit_speed> relativní rychlost jednotek udaná číslem
<moral> morálka; 0 = chybí, 1 = klasická, 2 = časová s omezením časového faktoru, 3 = časová bez omezení časového faktoru

<build> Stavba
<destroy> možnost demolovat budovy v HB; 0 = nelze, 1 = lze

<misc> Různé
<log_losses>1</log_losses>
<kill_ranking> způsob započítávání OD ranku; 0 = během hry se poražený protivník nezobrazuje, 1 = podle SD, 2 = podle bodů
<tutorial> druh tutoriálu; 0 = žádný, 1 = starý, 2 = není známo, nepoužívá se, 3 = krátký, 4 = systém úkolů
<trade_cancel_time> čas v sekundách, dokdy lze přerušit odeslání surovin do jiné vesnice
<online_time> čas od poslední aktivity účtu, dokdy je hráč zobrazován jako online

<commands> Příkazy
<millis_arrival> systém milisekund; 0 = neaktivní (jednotky přicházejí v celé sekundy), 1 = aktivní
<command_cancel_time> čas v sekundách, dokdy lze přerušit podporu nebo útok

<newbie> Nově registrovaní hráči
<minutes> začátečnická ochrana v minutách
<ratio_minutes> poměrová ochrana v minutách
<ratio> poměr (číslo ku 1), mimo nějž se hráči nemohou v době poměrové ochrany napadat
<removeNewbieVillages> možnost přemístit vesnici; 0 = neaktivní, 1 = aktivní

<game> Hra
<base_config> základní konfigurace, vždy nastaveno 6, na jiné hra není zvyklá
<new_buildtime_formula> možnost rychlé stavby prvních několika úrovní budov; 0 = neaktivní, 1 = aktivní
<knight> paladin; 0 = neaktivní, 1 = aktivní bez předmětů, 2 = aktivní s předměty
<knight_new_items> vylepšené předměty; 0 = aktivní, 1 = neaktivní
<archer> lučištníci; 0 = aktivní, 1 = neaktivní
<tech> výzkum; 0 = 10stupňový, 1 = 3stupňový, 2 = jednoduchý
<spy> špeh; 0 = pro zjištění vojska ve vesnici je třeba mít přes 100 % špehů obránce nebo zabít přes polovinu bránícího se vojska, ostatní informace nelze zjistit, 3 = špeh zkoumá vojsko ve vesnici (0), budovy (70), suroviny (50), vojsko mimo vesnici (90), které z vesnice pochází, v závorce uvedena procenta přeživších špehů, aby se informace zobrazila, pro přežití útočících špehů je třeba mít více než počet špehů obránce, 4 = to samé, ale třístupňové, možnost vyšpehovat suroviny na stupni 2 a vojsko mimo vesnici na stupni 3; 10 = špeh může vyzkoumat vojsko (0), budovy (70) a suroviny (50), pro přežití útočících špehů je třeba více než polovina špehů bránících
<farm_limit> hodnota farm limitu
<church> kostel; 0 = neaktivní, 1 = aktivní
<fake_limit> hodnota fake limitu, 0 = neaktivní
<barbarian_rise> rychlost růstu barbarských a bonusových vesnic (světy -> 0.001-0.003, výjimka cs16: 0.25, speedy -> 0,25-5)
<barbarian_shrink> demolice barbarských vesnic (nastává v případě, že body vesnice > body, do kterých podle nastavení vesnice roste); 0 = neaktivní, 1 = aktivní
<barbarian_max_points> počet bodů, do kterých rostou opuštěné vesnice
<hauls> rabování; 0 = jednotky se nikdy nevrací se surovinami, 1 = klasické rabování, 2 = rabování omezené denním limitem ( hauls base * počet dní na světě * počet vesnic )
<hauls_base> hodnota hauls base (při hauls 2)
<hauls_max> hodnota maximálního počtu surovin, které lze vyrabovat (při hauls 2)
<base_production> rychlost produkce surovin; tradičně 30
<event> událost konající se na světě; 0 = žádná, ostatní čísla značí určité události

<buildings> Startovní úrovně budov při vzniku vesnice
<custom_main> hlavní budova
<custom_farm> selský dvůr
<custom_storage> skladiště
<custom_place> nádvoří
<custom_barracks> kasárna
<custom_church> kostel
<custom_church_f> první kostel
<custom_smith> kovárna
<custom_wood> dřevorubec
<custom_stone> lom na těžbu hlíny
<custom_iron> železný důl
<custom_market> tržiště
<custom_stable> stáj
<custom_wall> opevnění
<custom_garage> dílna
<custom_hide> skrýš
<custom_snob> panský dvůr
<custom_statue> socha

<snob> Šlechtic
<gold> zlaté mince; 0 = neaktivní (-> balíčky surovin nebo třístupňový PD), 1 = aktivní
<cheap_rebuild> levná obnova šlechtice; 0 = neaktivní, 1 = aktivní
<simple>1</simple> nezjištěno
<rise> navýšení cen šlechtice; 0 = konstantní ceny, 1 = první 3 šlechtici stojí 1 balíček surovin, další 4 BS, 5 BS, ... , 2 = každý další šlechtic stojí o 1 BS nebo ZM více než předchozí
<max_dist> počet polí maximálního dosahu šlechtice
<factor> faktor zlevnění ZM nebo BS (ZM/BS stojí factor * níže uvedené ceny)
<coin_wood> cena dřeva za ZM/BS
<coin_stone> cena hlíny za ZM/BS
<coin_iron> cena železa za ZM/BS
<no_barb_conquer> nemožnost dobývat opuštěné vesnice; 0 = neaktivní, 1 = aktivní

<ally> Kmen
<wars_enabled> kmenové války; 0 = neaktivní, 1 = aktivní
<no_harm> nemožnost zaútočit na člena vlastního kmene; 0 = neaktivní, 1 = aktivní
<no_other_support> nemožnost podpořit vesnici mimo vlastní kmen nebo sebe sama; 0 = neaktivní, 1 = aktivní
<allytime_support>0</allytime_support>

<no_leave> nemožnost opustit kmen; 0 = neaktivní, 1 = aktivní
<no_admin> kmeny bez zakladatelů; 0 = neaktivní, 1 = aktivní
<limit> limit členů kmene (uveden v čísle); 0 = neomezen
<fixed_allies> hráči jsou automaticky rozděleni do zde uvedeného počtu kmenů (toto nastavení musí být nastaveno speciálně: spuštění speedu s heslem -> založení daného počtu účtů -> založení kmenů -> dodání tohoto počtu kmenů do nastavení -> odstranění hesla); 0 = neaktivní
<diplomacy> kmenová diplomacie; 0 = neaktivní, 1 = aktivní
<reservation_manager> rezervační systém; 0 = neaktivní, 1 = aktivní
<points_member_count> x, kmenové bodové žebříčky obsahují položku "nejlepších x hráčů", podle čehož je řazeno pořadí
<wars_member_requirement> minimální počet členů kmene potřebný k vyhlášení války
<wars_points_requirement> minimální počet bodů kmene potřebný k vyhlášení války
<wars_autoaccept_days> počet dní, po jejichž uplynutí se automaticky ukončí válka, jestliže není nabídka na ukončení odmítnuta

<coord> Mapa
<map_size> počet polí na ose (x nebo y) mapy
<func> vzdálenosti mezi vesnicemi; 1 = uprostřed vesnic kruh, 2 = nízké, 3 = střední, 4 = velké
<empty_villages> stonásobek počtu opuštěných barbarských vesnic na hráče
<bonus_villages> stonásobek počtu opuštěných bonusových vesnic na hráče
<bonus_new> nové bonusy bonusových vesnic; 0 = neaktivní, 1 = aktivní
<inner> obsah kruhu, do kterého se umísťují vesnice v rané fázi hry
<select_start> možnost volby světové strany; 0 = neaktivní, 1 = aktivní
<village_move_wait> čas v hodinách, který minimálně musí dělit 2 bezprostředně po sobě jdoucí zvolení funkce "začít znovu"; 0 = nelze začít znovu použitím této funkce
<noble_restart> možnost začít znovu po dobytí poslední vesnice; 0 = neaktivní, 1 = aktivní
<worldmap> světová mapa; 0 = neaktivní, 1 = aktivní
<legacy_scenery>0</legacy_scenery>

<start_villages> počet startovních vesnic

<sitter> Zástup v dovolené
<allow> funkce ZvD; 0 = neaktivní, 1 = aktivní

<sleep> Noční režim
<active> funkce NR; 0 = neaktivní, 1 = aktivní
<delay> minimální počet minut mezi nastavením NR a začátkem NR
<min> minimální délka NR v hodinách; 0 = neomezeno
<max> maximální délka NR v hodinách; 0 = neomezeno
<min_awake> minimální doba v hodinách mezi 2 bezprostředně po sobě následujícími NR; 0 = neomezeno
<max_awake> maximální doba v hodinách mezi 2 bezprostředně po sobě následujícími NR; 0 = neomezeno
<warn_time> x, upozornění na blízký NR přichází x minut před jeho začátkem

<night> Noční bonus
<active> funkce NB; 0 = neaktivní, 1 = aktivní
<start_hour> NB začíná každý den v tomto čase
<end_hour> NB končí každý den v tomto čase
<def_factor> faktor NB; jednotky se během trvání NB brání svou běžnou silou násobenou faktorem

<win> Vítězství
<check> svět se ukončí po dosažení určité podmínky vítězství, každá podmínka má jiné číslo; 0 = svět se neukončí