Z Tribalwars Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání

První kroky

Na začátku hlavně potřebujete jednu věc: Suroviny. Zatímco se koncentrujete na získávání surovin, nesmíte zapomenout na jejich následnou ochranu. Nechcete o ně přece kvůli zloději přijít, že? Ochránit je můžete pomocí skrýše. Čím větší je skrýš, tím více surovin je chráněno před útočníky. Skrýš je důležitá především pokud máte kolem sebe silné hráče. Také je dobré postavit opevnění. S každým následujícím stupněm této budovy ztratí útočník více jednotek a Vaše vesnice se pro něj stává nevýhodnou.

Potom, co máte dostatečně vysokou produkci surovin, můžete začít rekrutovat jednotky a stavět budovy. V kasárnách (zapotřebí k jejich stavbě je hlavní budova na stupni 3) můžete začít rekrutovat kopiníky. Tito vojáci obyčejně nejsou dobrými útočnými jednotkami, ale jsou velmi cenní ze začátku při útocích na malé vesnice a hráče, kvůli jejich poměrně velké nosnosti kořisti.

Pokud raději obchodujete, měli byste postavit tržiště. Na to potřebujete hlavní budovu na stupni 3 a skladiště na úrovni 2). Poté se můžete podívat, co sousedé nabízejí a vyměnit, čeho máte přebytek. Také můžete vytvořit své vlastní nabídky.

Měli byste se porozhlédnout po okolí, abyste našli dobrý kmen. Vždy je jednodušší bojovat a bránit se ve skupině. Také je to cesta, jak se seznámit s přátelskými lidmi. Více informací na stránce (odkazu) Kmen.


Suroviny

Abyste postavili jednotky nebo budovy, potřebujete suroviny. Suroviny získáte díky svým budovám na suroviny (Dřevorubec, Lom na těžbu hlíny, Železný důl), případně je můžete získat jako kořist při útoku na cizí vesnici (tzv. farmu)

Náhled surovin

Produkce surovin závisí na úrovni budov na suroviny. Důležité je průběžně stavět skladiště, abyste o suroviny nepřicházeli, pokud by se vám už do vesnice nevešly. Nahoře napravo při přehledu vesnice můžete vidět, kolik surovin se do skladiště vejde a kolik jich právě máte (viz obrázek).


Tutoriál

Tutoriál se automaticky aktivuje při každé registraci na všech světech. Díky plnění úkolů z tutoriálu můžete zdarma získat některé prémiové funkce či suroviny. Tutoriálem se samozřejmě řídit nemusíte. Po splnění úkolu se vám objeví jako splněný a suroviny si můžete "vybrat" i když jste se návodem neřídili. Tutoriál můžete také úplně ignorovat, vypnout však nelze.


Začátek tutoriálu a základní info

Okamžitě po prvním přihlášení na svět se vám zobrazí upozornění na tutoriál v podobě šipky ukazující na první úkol.

Zachyceno20130601200034.png


Zadání po rozkliknutí úkolu vypadá vždy nějak takto.

Zachyceno20130601200147.png


Úkol je též barevně (zeleně) zvýrazněn po rozkliknutí hlavní budovy:

Tutorialnovy.jpg


Tlačítko "Dokončit" se odemkne až po splnění úkolu. Dále se připíše odměna, která je zobrazena pod názvem "Odměna". Tlačítko "Dále" zavře okno tutoriálu. Pokud je podmínek více v jednom úkolu, tak se pro každou část zobrazuje ukazatel splnění. Po splnění všech podmínek je možno úkol "dokončit".


Zachyceno20130601200233.png


Nový, dosud neprozkoumaný úkol se zobrazuje s malým popiskem "Nový". Díky tomu můžete snadno odlišit úkoly, o kterých již víte od těch nových.

Zachyceno20130601200115.png


Úkoly se zobrazují úplně nalevo ve sloupečku pod sebou a splněné úkoly jsou "odfajfkované" a jdou velmi dobře rozpoznat.

Zachyceno20130601203410.png


Úkoly od mentora

Stejným způsobem se zobrazují i úkoly od mentora, včetně zobrazení jejich splnění. Po splnění a dokončení úkolu, může mentor učni zadat další úkol.


Pozdní Start

Pokud se přihlásíte do světa, který už je spuštěn nějakou dobu, je doporučeno změnit Vaši strategii. Stejně je však doporučeno rozšiřovat budovy na suroviny, abyste mohli rychle vystavět vesnici. Ale také budete muset rychle začít stavět obranu vesnice. Je doporučeno postavit Opevnění a také rekrutovat pár jednotek. Napsat útočníkovi také často pomáhá. Vždy je dobré využít vojáků a krást suroviny z ostatních vesnic. Vydrancované suroviny pomohou k rychlejšímu růstu.


Rozdíly

Nesoustřeďujte se příliš na vytvoření prvního šlechtice. Získat co nejrychleji druhou vesnici, zní logicky, ale to Vám nepomůže, pokud nebudete schopni ochránit Vaše vesnice. Pokud se soustředíte pouze na šlechtice, budete snadným terčem a také velmi oblíbeným. Vetší hráči se rádi zmocní vesnice, která už je připravena vytvářet vlastní šlechtice. Postupem času, když už na Vás začnou útočit, je už příliš pozdě.

Jediná strategie proti tomuto je obrana. To znamená vytvořit hodně šermířů a kopiníků. Pokud vytvoříte dostatek jednotek, útočníci si většinou najdou slabší cíl. I morálka pomáhá, pokud Vás napadnou větší hráči. Velký hráč ztratí kolem 70% síly jeho útoku právě díky morálce.

Správná obrana stojí spoustu času, ale vyplatí se i později ve hře. Až budete mít dobrou obranu (asi tak 1200 kopiníků, 1200 šermířů), můžete začít přemýšlet o šlechtici.


Vesnice

- Vesnice je základní jednotkou hry, stavíte v ní budovy, rekrutujete vojsko a shromažďujete suroviny.
- Snažíte se ji neustále vylepšovat, rozšiřovat o nové budovy a chránit před nepřátelským vojskem.
- Začínáte s jednou malou vesnicí, pokud ale vydržíte hrát a naberete dostatek zkušeností, brzy vaše vesnice může konkurovat okolí a můžete obsazovat další vesnice.


Obchodování

Ve světě Divokých Kmenů mezi sebou mohou hráči obchodovat se svými surovinami , výměna se provádí na tržišti. Suroviny mezi vesnicemi přenáší obchodníci. Každý obchodník unese 1000 surovin. Obchodovat s prémiovými body Vám může velice pomoci při začátcích světa, protože jsou to suroviny navíc oproti jiným hráčům.


V sekci Výměna můžete přijímat nabídky ostatních hráčů. Je zde také filtr, ve kterém můžete zvolit, jakou surovinu hledáte i jakou nabízíte, nastavit maximální poměr i maximální dobu dodávky nebo zobrazení pouze nabídek členů kmene.


V sekci Prémiový trh můžete kupovat i prodávat suroviny za premiové body.


V sekci Vytváření nabídek můžete na trhu nabízet své suroviny. Při vytváření nabídky také můžete zvolit maximální dobu cesty, popř. i na některých světech maximální poměr. Ostatní hráči poté mohou vaši nabídku přijmout.

Obrázek-2..png


Sekce Rozeslat suroviny slouží k volnému rozesílání surovin. Stačí zvolit cílovou vesnici a počet odesílaných surovin. Volné rozesílání svému kmeni je umožněno po měsíci hry, rozesílání ostatním hráčům po dvou měsících.

Obrázek-1..png


V sekci Transporty vidíte přehled kam se obchodníci pohybují.


V sekci Obchodní status uvidíte, s čím se tví obchodníci zrovna zabývají.

Obrázek-4.png


Sekce Požádat je výhoda, která ti umožní stáhnout suroviny z tvých ostatních vesnic. Vesnice jsou seřazeny podle vzdálenosti.


Nastavení

V nastavení najdete plno funkcí a informací, včetně informací o používání dat.

Nastavení.jpg