Základy

Z Tribalwars Wiki CZ
Jump to navigation

První kroky

Na začátku hlavně potřebujete jednu věc: Suroviny. Zatímco se koncentrujete na získávání surovin, nesmíte zapomenout na jejich následnou ochranu. Nechcete o ně přece kvůli zloději přijít, že? Ochránit je můžete pomocí skrýše. Čím větší je skrýš, tím více surovin je chráněno před útočníky. Skrýš je důležitá především pokud máte kolem sebe silné hráče. Také je dobré postavit opevnění. S každým následujícím stupněm této budovy ztratí útočník více jednotek a Vaše vesnice se pro něj stává nevýhodnou.

Potom, co máte dostatečně vysokou produkci surovin, můžete začít rekrutovat jednotky a stavět budovy. V kasárnách (zapotřebí k jejich stavbě je hlavní budova na stupni 3) můžete začít rekrutovat kopiníky. Tito vojáci obyčejně nejsou dobrými útočnými jednotkami, ale jsou velmi cenní ze začátku při útocích na malé vesnice a hráče, kvůli jejich poměrně velké nosnosti kořisti.

Pokud raději obchodujete, měli byste postavit tržiště. Na to potřebujete hlavní budovu na stupni 3 a skladiště na úrovni 2). Poté se můžete podívat, co sousedé nabízejí a vyměnit, čeho máte přebytek. Také můžete vytvořit své vlastní nabídky.

Měli byste se porozhlédnout po okolí, abyste našli dobrý kmen. Vždy je jednodušší bojovat a bránit se ve skupině. Také je to cesta, jak se seznámit s přátelskými lidmi. Více informací na stránce (odkazu) Kmen.


Suroviny

Abyste postavili jednotky nebo budovy, potřebujete suroviny. Suroviny získáte díky svým budovám na suroviny (Dřevorubec, Lom na těžbu hlíny, Železný důl), případně je můžete získat jako kořist při útoku na cizí vesnici (tzv. farmu)

Náhled surovin

Produkce surovin závisí na úrovni budov na suroviny. Důležité je průběžně stavět skladiště, abyste o suroviny nepřicházeli, pokud by se vám už do vesnice nevešly. Nahoře napravo při přehledu vesnice můžete vidět, kolik surovin se do skladiště vejde a kolik jich právě máte (viz obrázek).


Tutoriál

Tutoriál se automaticky aktivuje při každé registraci na všech světech. Díky plnění úkolů z tutoriálu můžete zdarma získat odměny (některé položky, prémiové funkce či suroviny). Tutoriálem se samozřejmě řídit nemusíte. Po splnění úkolu se vám objeví jako splněný a suroviny si můžete "vybrat" i když jste se návodem neřídili. Tutoriál můžete také úplně ignorovat, vypnout však nelze.

Hlavní úkoly v novém tutoriálu obsahují všechny základní úkoly, na které jste z běžného tutoriálu zvyklí, a které není možné kategorizovat do ostatních úkolových sekcí událostí, kmenů či mentorů. Největší změnou je to, že můžete plnit více úkolů najednou, z nichž každý má svůj postupový systém. Samozřejmě, i nadále budou existovat úkolové řady, ale nově jich bude běžet více současně, než doposud.


Začátek tutoriálu a základní info

Okamžitě po prvním přihlášení na svět se vám otevře okno s tutoriálem:

Tut1.jpg


V náhledu vesnice se zobrazí upozornění na tutoriál v podobě šipky ukazující na úkol.

Tut2.jpg


Úkol je též barevně (zeleně) zvýrazněn po rozkliknutí hlavní budovy:

Tut3.jpg


Splnění úkolu

Pokud je podmínek více v jednom úkolu, tak se pro každou část zobrazuje ukazatel splnění. Po splnění všech podmínek je možno úkol "dokončit".

Tut4.jpg


Odměny

Po splnění je možno vyzvednout si odměnu v záložce "Odměny":

Tut5.jpg

Tut6.jpg


Nově získáte suroviny za postavení a vylepšení každé budovy (pozor, pokud budovu zbouráte či vám ji zbourá nepřítel, podruhé za její vylepšení odměnu nezískáte).

Za dokončení každého stupně každé budovy tak získáte určité množství surovin zpět. Existují dvě pravidla, která určují výši odměny. První je nastavené minimální předem definované množství surovin (pro každou surovinu může být rozdílné) a druhým pravidlem je % množství nákladů na výstavbu. Získáte vždy tu částku, která je vyšší. Dávejte si jen pozor, pokud zadáte do stavební fronty více, než 5 budov, odměna nebude počítat s dodatečnými náklady na další budovy do stavební řady.

Máte-li více vesnic, odměny obdržíte vždy v aktuálně otevřené vesnici. Pokud nebude ve vašem skladu dostatek místa pro vyzvednutí odměny, budete na to upozorněni, abyste zbytečně o své suroviny nepřišli. Obecně lze říct, že splnění úkolu neznamená automatické získání odměny, ale pouze její odemknutí v okně pro odměny, kde si ji hráč může vyzvednout kdykoliv uzná za vhodné.


Kmenové úkoly

resetují se každý týden a umožní vám získat nejen odměny za jejich dokončení, ale také vám zvýší reputaci a prestiž vašeho kmene, takže můžete s ostatními soukmenovci společně dosahovat vyšších cílů a sledovat svůj individuální postup a úspěchy.

Úkoly od mentora

Zobrazují se stejně, včetně zobrazení jejich splnění. Po splnění a dokončení úkolu, může mentor učni zadat další úkol.

Úkoly událostí

Pokud ve hře běží nějaká událost, objeví se okno pro úkoly události. Úkoly budou stejné, jako doposud, jen se přizpůsobí novému vzhledu. Na rozdíl od hlavních úkolů zde nebude zpravidla existovat více úkolových řad, ale nový úkol se vám zobrazí až po dosažení úkolu předešlého. Pokud tak máte úkol na dosažení určité pozice, např. 100 - 50 - 25 - 10, první úkol se vám dokončí, jakmile dosáhnete 100. pozice, druhý po dosažení 50. pozice atd. V některých případech určitých událostí se může stát, že vám poběží i více úkolových řad najednou.


Pozdní Start

Pokud se přihlásíte do světa, který už je spuštěn nějakou dobu, je doporučeno změnit Vaši strategii. Stejně je však doporučeno rozšiřovat budovy na suroviny, abyste mohli rychle vystavět vesnici. Ale také budete muset rychle začít stavět obranu vesnice. Je doporučeno postavit Opevnění a také rekrutovat pár jednotek. Napsat útočníkovi také často pomáhá. Vždy je dobré využít vojáků a krást suroviny z ostatních vesnic. Vydrancované suroviny pomohou k rychlejšímu růstu.


Rozdíly

Nesoustřeďujte se příliš na vytvoření prvního šlechtice. Získat co nejrychleji druhou vesnici, zní logicky, ale to Vám nepomůže, pokud nebudete schopni ochránit Vaše vesnice. Pokud se soustředíte pouze na šlechtice, budete snadným terčem a také velmi oblíbeným. Vetší hráči se rádi zmocní vesnice, která už je připravena vytvářet vlastní šlechtice. Postupem času, když už na Vás začnou útočit, je už příliš pozdě.

Jediná strategie proti tomuto je obrana. To znamená vytvořit hodně šermířů a kopiníků. Pokud vytvoříte dostatek jednotek, útočníci si většinou najdou slabší cíl. I morálka pomáhá, pokud Vás napadnou větší hráči. Velký hráč ztratí kolem 70% síly jeho útoku právě díky morálce.

Správná obrana stojí spoustu času, ale vyplatí se i později ve hře. Až budete mít dobrou obranu (asi tak 1200 kopiníků, 1200 šermířů), můžete začít přemýšlet o šlechtici.


Vesnice

- Vesnice je základní jednotkou hry, stavíte v ní budovy, rekrutujete vojsko a shromažďujete suroviny.
- Snažíte se ji neustále vylepšovat, rozšiřovat o nové budovy a chránit před nepřátelským vojskem.
- Začínáte s jednou malou vesnicí, pokud ale vydržíte hrát a naberete dostatek zkušeností, brzy vaše vesnice může konkurovat okolí a můžete obsazovat další vesnice.


Obchodování

Ve světě Divokých Kmenů mezi sebou mohou hráči obchodovat se svými surovinami , výměna se provádí na tržišti. Suroviny mezi vesnicemi přenáší obchodníci. Každý obchodník unese 1000 surovin. Obchodovat s prémiovými body Vám může velice pomoci při začátcích světa, protože jsou to suroviny navíc oproti jiným hráčům.


V sekci Výměna můžete přijímat nabídky ostatních hráčů. Je zde také filtr, ve kterém můžete zvolit, jakou surovinu hledáte i jakou nabízíte, nastavit maximální poměr i maximální dobu dodávky nebo zobrazení pouze nabídek členů kmene.


V sekci Prémiový trh můžete kupovat i prodávat suroviny za premiové body.


V sekci Vytváření nabídek můžete na trhu nabízet své suroviny. Při vytváření nabídky také můžete zvolit maximální dobu cesty, popř. i na některých světech maximální poměr. Ostatní hráči poté mohou vaši nabídku přijmout.

Obrázek-2..png


Sekce Rozeslat suroviny slouží k volnému rozesílání surovin. Stačí zvolit cílovou vesnici a počet odesílaných surovin. Volné rozesílání svému kmeni je umožněno po měsíci hry, rozesílání ostatním hráčům po dvou měsících.

Obrázek-1..png


V sekci Transporty vidíte přehled kam se obchodníci pohybují.


V sekci Obchodní status uvidíte, s čím se tví obchodníci zrovna zabývají.

Obrázek-4.png


Sekce Požádat je výhoda, která ti umožní stáhnout suroviny z tvých ostatních vesnic. Vesnice jsou seřazeny podle vzdálenosti.


Nastavení

V nastavení najdete plno funkcí a informací, včetně informací o používání dat.

Nastavení.jpg