Slovník

Z Tribalwars Wiki CZ
Jump to navigation
Vyberte počáteční písmeno: # 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

#

Význam
^^ Zasmání

0-9

Význam
100k 100.000
24/7 24 hodin, 7 dní v týdnu = nonstop = nepřetržitě
(Často používané pro označení neustálé aktivity, stavby vojska nebo rabování.)
28000 30000 25000 Trojice čísel dřevo-hlína-železo udávající cenu něčeho - zde například zlatých mincí
3-tech / 10-tech Třístupňový / desetistupňový systém výzkumu
4000 3000 2500 Trojice nebo dvojice čísel udávající počty obranných jednotek obránce - kopiníci, šermíři, lučištníci

A

Význam
Admin
 • Administrátor = Community Manager - nejčastější význam používání této zkratky
 • Speed admin
 • Cheathunter
 • Účet patřící InnoGames s administrátorskými právy, který zejména na začátku existence DK pomáhal spravovat určité složky hry
AFK Není přítomen u PC (Away from keyboard)
Akademie Panský dvůr
Asistent Pomocník rabování (Farm assistant)

B

Význam
Bash
Bashovat
 • Hrát Bashe
 • Být záměrně malý, na útočné hře založený hráč; ničit svými útoky okolí bez zabírání vypleněných vesnic
Ban Blokace herního účtu; dočasné nebo trvalé vyloučení ze hry
Barbarka Barbarská vesnice; někdy je toto slovo používáno i obecně pro jakoukoli opuštěnou vesnici nebo vesnice vzniklé po zbarbaření účtu
Beran Beranidlo
Beta verze Speciální jazyková verze sloužící k testování novinek, které budou implementovány do hry
Beton Obrovské množství obranných jednotek ve vesnici
Blok
 • Blokace herního účtu; dočasné nebo trvalé vyloučení ze hry
 • Blokace hráče ve zprávách
Bonuska / Bonusovka Bonusová vesnice
Bot Typ skriptu automaticky provádějící některé herní funkce - např. farmení, stavbu budov, rekrutaci atd.
Botař Hráč užívající boty
Brzy* Častá odpověď na otázku hráčů: "Kdy bude spuštěn nový svět?"; O podobných záležitostech vědí něco konkrétního pouze zaměstnanci InnoGames.
BTW = by the way = mimochodem
Building bot Skript automaticky provádějící stavbu budov

C

Zkratka Význam
Cleaner
 • Hráč ničící svým útokem obranu soupeře před tím, než ji někdo jiný zabere
 • Útok ničící obranu soupeře před tím, než bude vesnice zabrána
CM = Community Manager = Administrátor
CTF / CTV / CtF = Capture the Flag

Č

Význam
Časovat Útočit na (zpravidla útočnou) vesnici soupeře tak, aby útok dopadl těsně po návratu soupeřova útoku, a tak bylo soupeřovo vojsko zničeno
Čistka Útok ničící obranu soupeře před tím, než bude vesnice zabrána
Čištění Ničení obrany soupeře před zabráním vesnice nebo preventivně (aby příliš nezesílila)

D

Význam
Dědek Šlechtic
Dědina Vesnice
Deff Obrana
Deff + LK Taktika, při které hráč staví v hlavní vesnici pěchotní obranné jednotky a lehkou kavalerii
Deff Bash Druh speed kola, ve kterém vítězí hráč nebo kmen s největším poraženým protivníkem v obraně
Deffař Hráč stavějící převážně obranné jednotky, zpravidla není sám schopen zabírat aktivní hráče
Deffka Obranná vesnice; vesnice, ve které jsou obranné jednotky
Diplom Součást odměny za výhru na světě; je vytvořen pro členy vítězného kmene na jejich počest
Diplomacie Vztahy mezi kmeny
DK Divoké kmeny, O hře
DS = Die Stämme = Divoké kmeny

F

Význam
Fake / Fejk / Falešný útok Útok složený z malého množství jednotek poslaný s cílem zmást nepřítele (ten poté neví, které útoky obsahují mnoho jednotek a mohou ho ohrozit a které ne)
Fake skript Skript, který automaticky odešle malé zadané množství jednotek na vesnice zadaného nepřítele
Farm skript Skript zadávající do nádvoří automaticky koordináty blízkých opuštěných vesnic;
Farma / Farmení Farmení je útočení na vesnice s cílem vyrabovat suroviny v nich. Takto pravidelně rabovaná vesnice nebo hráč se nazývá farma.
FL Farm limit = Pravidlo selského dvora
Fórař Správce fóra
FS
 • Fake skript
 • Farm skript
Fullka Vojsko vesnice, ve které jednotky zabírají 19.000 a více obyvatelstva
FYI = For your information = pro tvoji informaci

H

Význam
HA = Hromadná akce
HB = Hlavní budova
HL = Hráčský limit
Hradby Opevnění
Hromadný útok
HZ Hromadná zpráva

CH

Význam
Chytit vlak Odchycení útoku "vlaku", ve kterém je Šlechtic a minimum armády (tj. 2. nebo 3. šlechtický útok v pořadí).

I

Význam
IF = Interní fórum
IG = InnoGames
IGM = In-Game-Message = Soukromá zpráva
IMHO = in my humble opinion = podle mého názoru
In-Game Ve hře
Inno InnoGames

K

Význam
K65 / K 65 Kontinent 65
Katy Katapulty.
Katování / Katění / Katit Systematické útočení na hráče s cílem zničit jeho budovy
KF = Kmenové fórum
kk = OK
Koně Jezdecké jednotky; často jsou myšleny jen lehké kavalerie
Koňluk Lučištník na koni
Kopí Kopiníci

L

Význam
Lama = Hráč nízké kvality
Lehká Lehká kavalérie
LK = Lehká kavalérie
LnK = Lučištník na koni
lol = laughing out loud = hlasitě se směji
Luky Lučištníci

M

Význam
Malus Procentuální produkce surovin během povolání domobrany
Meče Šermíři
Milice Domobrana
Milisekundy Systém, kdy vojenské příkazy mají milisekundovou přesnost dopadu; nedopadají všechny v celé sekundy
Mini / Minispeedy Miniblesky
Mód Moderátor
 • člen kmene s právy na spravování kmenového fóra
 • člen DK týmu s právy na spravování DK fóra
Moralbasher Hráč s nízkým počtem bodů útočící na jiné menší hráče. Smyslem útoku je zničit vojsko ve vesnici, aby vesnici mohl dobýt velký spojenec, který by jinak na obránce měl sám příliš nízkou morálku a ztratil by při ničení obrany více jednotek než jeho menší spojenec
Mood Nastavení světa ovlivňující relativní rychlost obnovy oddanosti po útocích šlechtice
Multiúčet / Mulťák Hráč mající na jednom světě více herních účtů

N

Význam
N3 Úroveň cizí rozestavěné vesnice 3
Nábor Přijímání hráčů do kmene
Náborář Člen vedení kmene, který je pověřen prováděním náboru, má právo zvát hráče
NAP = Non-agression-pact = Dohoda o neútočení (DoN)
nb = not bad = To není špatné... / To nezní špatně...
NB = Noční bonus
Nobl Šlechtic
Nočák Speed kolo hrané v nočních hodinách; noční speed kolo
Noob Lama; nezkušený hráč, zpravidla nováček
np = no problem = klidně / bez problému
NR = Noční režim

O

Význam
OD Poražený protivník
ODA / ODÚ = Poražený protivník v útoku
ODD / ODO = Poražený protivník v obraně
OD Bash = Typ speed kola, ve kterém vítězí hráč či kmen s největším celkovým poraženým protivníkem
Off Útok
Off rank Poražený protivník v útoku
Offař Útočný hráč
Offka Útočná vesnice, tj. vesnice, ve které jsou postaveny útočné jednotky
Opevko Opevnění
Osada Osada v kouzelném lese
Osobka = Zprávy
OT = off topic = mimo téma (většinou používané na fórech)
OZ = Osobní zprávy

P

Význam
PA = Premium account = Prémiový účet, Prémium
Palach Paladin
Panák Šlechtic
Pay to win / P2W = Placením k vítězství! Fráze se užívá často pro poukázání na to, že hráč sám o sobě není kvalitní, ale k úspěchu mu dopomáhají premiové funkce - tzv. Prémium
PB = Premiové body
PC = Personal computer = Počítač
PD = Panský dvůr
Pevnost Novinka roku 2019, vesnice společná pro hráče kmene
Pevnost na speedu Nejčastěji se myslí Železná pevnost; správně se však jedná o typ speed kola; pevnosti obecně jsou vesnice s vyššími úrovněmi budov, než které lze normálně vystavět (a tedy upravené DK týmem) vkládané na speed kola nebo světy
Plný útok / obrana = vojsko složené z útočných jednotek / obranných jednotek, které zabírá v selském dvoře 19.000 a více míst, tj. zaplňuje jej
Popis = Popis nastavení speed kola nacházející se na stránkách s nastavenými speed koly
PR = Pomocník rabování
Prémium / Prémiák / Prémko Premiový účet
Pro Kvalitní hráč nebo kmen; často užívané ironicky
Profilák Profilový obrázek
Profilovka = profilová stránka
PSC = Paysafecard; způsob koupě prémiových bodů
= Prémium , Premiový účet
PW = password = heslo

R

Význam
Rada Rada kmene zahrnuje všechny členy širšího vedení kmene, kteří rozhodují o směřování kmene
Ratio (ochrana) Poměrová ochrana udaná maximálním poměrem mezi velikostí bodů útočníka a obránce - je-li tento poměr nedodržen, nemohou odesílat vzájemně útoky; poté, co od začátku hraní obou uplyne určitý čas, i při překročení poměru se mohou vzájemně napadat
Repre Speed reprezentace
Rezervace Funkce rezervačního systému, která umožňuje nárokovat si vesnici pro dobytí; po dobytí se rezervace smaže; před odesláním útoku na rezervovanou vesnici se zobrazí hráčům vlastního kmene varování, že je rezervovaná
RK = Rada kmene
RL = real life = reálný život (mimo DK)
RS = Rezervační systém
rofl = "rolling on the floor laughing" = Válím se smíchy po podlaze.
Rytíř Paladin

S

Význam
S30 / S 30 = Svět 30
SD = Selský dvůr
SDS = Speed kolo
Sekery Sekerníci
Selák
 • Selský dvůr
 • Množství jednotek udávané v plných selských dvorech (např. mám 5 seláků útoku = mám v 5 vesnicích selský dvůr plně zaplněný útočnými jednotkami)
Šermy Šermíři
SimCity Způsob hraní, kdy hráč staví obranné jednotky, nezabírá jiné hráče a zabírá opuštěné vesnice
Skauti Špehové
Sklad Skladiště
Skriptař Hráč používající skripty (zpravidla se myslí nepovolené)
Šlechta Šlechtic
Šlechtický nárok = Rezervace
Šlechtický plánovač Rezervační systém
Šlechtit Snižovat oddanost ve vesnici pomocí posílání šlechticů na ni
Solo
 • Samotářské hraní jednotlivce, bez podpory kmene nebo přátel
 • Zahraniční typ speed kola, kde hráči nemohou vytvořit vícečlenný kmen a jsou znemožněny jejich vzájemné podpory
Speed Speed kolo
Speedař Hráč speed kol
Support = Herní podpora
Support officer = Člen Herní podpory, který odpovídá na dotazy hráčů
Supporter = Člen herní podpory
Surky Suroviny
Surovinové zdroje Souhrnný název pro budovy:
Špeh
 • Jednotka
 • Hráč vynášející ze svého kmene informace cizím hráčům
Špion Hráč vynášející ze svého kmene informace cizím hráčům
stfu = shut the fuck up = už nic neříkej
SZ

T

Význam
Tag Zkratka názvu kmene
Tech(nologie) Výzkum
Těžká (jízda) Těžká kavalerie
thx = thanks = díky
Time morale = Časová morálka; typ morálky závisející nejen na bodech, ale i čase, jak dlouho obránce na světě hraje
Timing = časování; postup umožňující zničit jednotky nepřítele vracející se z útoku
TK = Těžká kavalerie
Trh Tržiště
TSDS = Team Speed Die Stämme = Speed tým
TW = Tribal Wars = Divoké kmeny

U

Význam
USDS = Ultra Speed Die Stamme = speed kolo s rychlostí vyšší než 400

V

Význam
Ves(ka) Vesnice
Víra "Veličina" popisující vliv kostelů; vojsko pod vlivem víry bojuje 100% silou
Vlak (vláček) útoky se šlechtici, odeslané ve stejný čas s rozdílem milisekund až sekund. Podle nastavení světa a aktivovaných bonusů na oddanost se posílají 3 až 5, aby vesnice byla dobyta.

W

Význam
WP = Well played = Dobrá práce / Dobře zahráno
WTF? = What the fuck? = Co to bylo? / Cože?
WTH = What the hell? = Co proboha?
Wut? = What? = Co?

Z

Význam
Zabrat Dobýt vesnici
Zbarbařit Účet automaticky zbarbaří (tj. je smazán a jeho vesnice se stanou barbarskými), jakmile je dlouhodobě neaktivní a není na něm aktivován prémiový účet.
Zeď Opevnění
Zkatit / Zkatovat Zničit budovy ve vesnici pomocí katapultů
Zlatky Zlaté mince
ZM = Zlaté mince
ZO = Začátečnická ochrana
ŽP


Herní zkratky najdete na stránce Herní zkratky