Startovní levely vesnic

Z Tribalwars Wiki CZ
Jump to navigation

Funkce


Startovní levely vesnic umožňují hráčům přihlášeným na daný svět, classic či speed kolo začít hru s větší vesnicí než 26 bodů. Celá hra se pak zrychlí, hráči již od jejího začátku mohou dělat věci, na které by jinak museli čekat, než si svou vesnici dostatečně vystaví sami.
Jakmile je nastavena určitá rozestavěná vesnice, od této úrovně začínají všichni přihlášení hráči a barbarské i bonusové vesnice již při jejich objevení se na mapě dosahují také této velikosti.
Během hry se mohou rozestavěné vesnice mírně měnit, většinou se však jedná o pomalé postupy na normálních světech, kdy se rozestavěné vesnice mění až po několika měsících po malých krůčcích, až se dostane jejich bodová hodnota z 26 na 116 bodů + někde 10 bodů za první kostel. Na speed kolech se nic podobného obvykle nevyskytuje a rozestavěná vesnice zůstává po celou dobu speed kola stejná.

Rozestavěné vesnice na speed kolech


Na speed kolech mají rozestavěné vesnice největší význam.
Teoreticky je nastavitelné téměř neomezené množství variant, reálně se však vyskytuje pouze 11 levelů rozestavěných vesnic na české jazykové verzi DK. Dále existují rozestavěné vesnice, které se vyskytují pouze na speed kolech zahraničních. Třetí skupinou pak jsou zvláštní a také velice vzácná speed kola, kde nalezneme rozestavěné vesnice velikosti železné pevnosti, tantallera, apod.

České rozestavěné vesnice


Poznámka:
Za První kostel se přičítá dalších 10 bodů ( pokud jsou kostely na daném speed kole aktivní ).
Sochy se automaticky ve vesnici neobjevují, takže se za ně nikde 24 bodů nepřičítá.

Level 0

26 bodů


Budovy
Hlavní budova 1
Nádvoří 1
Selský dvůr 1
Skladiště 1
Skrýš 1

Level 1

72 bodů


Budovy
Hlavní budova 3
Nádvoří 1
Dřevorubec 6
Lom na těžbu hlíny 6
Železný důl 6
Selský dvůr 1
Skladiště 3
Skrýš 1

Level 2

308 bodů


Budovy
Hlavní budova 7
Kasárna 3
Kovárna 6
Nádvoří 1
Tržiště 1
Dřevorubec 12
Lom na těžbu hlíny 12
Železný důl 12
Selský dvůr 9
Skladiště 6
Skrýš 1
Opevnění 5

Level 3

653 bodů


Budovy
Hlavní budova 10
Kasárna 10
Stáj 5
Dílna 1
Kovárna 10
Nádvoří 1
Tržiště 1
Dřevorubec 15
Lom na těžbu hlíny 15
Železný důl 15
Selský dvůr 12
Skladiště 10
Skrýš 1
Opevnění 10

Level 4

2138 bodů


Budovy
Hlavní budova 15
Kasárna 15
Stáj 10
Dílna 2
Kovárna 15
Nádvoří 1
Tržiště 5
Dřevorubec 23
Lom na těžbu hlíny 23
Železný důl 23
Selský dvůr 22
Skladiště 15
Skrýš 1
Opevnění 15

Level 5

2824 bodů


Budovy
Hlavní budova 16
Kasárna 16
Stáj 12
Dílna 4
Kovárna 15
Nádvoří 1
Tržiště 6
Dřevorubec 25
Lom na těžbu hlíny 25
Železný důl 25
Selský dvůr 24
Skladiště 16
Skrýš 3
Opevnění 15

Level 6

3543 bodů


Budovy
Hlavní budova 18
Kasárna 18
Stáj 13
Dílna 8
Kovárna 16
Nádvoří 1
Tržiště 10
Dřevorubec 26
Lom na těžbu hlíny 26
Železný důl 26
Selský dvůr 25
Skladiště 17
Skrýš 5
Opevnění 16

Level 7

4594 bodů


Budovy
Hlavní budova 20
Kasárna 19
Stáj 13
Dílna 10
Kovárna 18
Nádvoří 1
Tržiště 18
Dřevorubec 27
Lom na těžbu hlíny 27
Železný důl 27
Selský dvůr 26
Skladiště 20
Skrýš 7
Opevnění 17

Level 8

6043 bodů


Budovy
Hlavní budova 22
Kasárna 21
Stáj 18
Dílna 12
Kovárna 18
Nádvoří 1
Tržiště 20
Dřevorubec 28
Lom na těžbu hlíny 28
Železný důl 28
Selský dvůr 27
Skladiště 24
Skrýš 8
Opevnění 18

Level 9

7970 bodů


Budovy
Hlavní budova 26
Kasárna 23
Stáj 19
Dílna 13
Kovárna 19
Nádvoří 1
Tržiště 23
Dřevorubec 29
Lom na těžbu hlíny 29
Železný důl 29
Selský dvůr 28
Skladiště 25
Skrýš 9
Opevnění 18

Level 10

12130 bodů


Budovy
Hlavní budova 30
Kasárna 25
Stáj 20
Dílna 15
Kovárna 20
Panský dvůr 1
Nádvoří 1
Tržiště 25
Dřevorubec 30
Lom na těžbu hlíny 30
Železný důl 30
Selský dvůr 30
Skladiště 30
Skrýš 10
Opevnění 20

Speciálně rozestavěné vesnice

Level 0,5

28 bodů


Budovy
Hlavní budova 1
Nádvoří 0
Dřevorubec 1
Lom na těžbu hlíny 1
Železný důl 1
Selský dvůr 0
Skladiště 0
Skrýš 0


Level 1,5

110 bodů


Budovy
Hlavní budova 5
Kasárna 1
Stáj 1
Kovárna 1
Nádvoří 0
Tržiště 0
Dřevorubec 1
Lom na těžbu hlíny 1
Železný důl 1
Selský dvůr 4
Skladiště 2
Skrýš 0
Opevnění 0


Level 2,5

727 bodů


Budovy
Hlavní budova 10
Kasárna 10
Stáj 5
Dílna 1
Kovárna 10
Nádvoří 1
Tržiště 1
Dřevorubec 15
Lom na těžbu hlíny 15
Železný důl 15
Selský dvůr 18
Skladiště 10
Skrýš 1
Opevnění 10

Level 3,5

1388 bodů


Budovy
Hlavní budova 15
Kasárna 15
Stáj 10
Dílna 0
Kovárna 10
Nádvoří 1
Tržiště 0
Dřevorubec 20
Lom na těžbu hlíny 20
Železný důl 20
Selský dvůr 20
Skladiště 15
Skrýš 0
Opevnění 10

Level 4,5

2872 bodů


Budovy
Hlavní budova 18
Kasárna 15
Stáj 10
Dílna 5
Kovárna 20
Panský dvůr 0
Nádvoří 1
Tržiště 5
Dřevorubec 22
Lom na těžbu hlíny 22
Železný důl 22
Selský dvůr 22
Skladiště 15
Skrýš 0
Opevnění 5

Level 5,5

3520 bodů


Budovy
Hlavní budova 20
Kasárna 20
Stáj 20
Dílna 1
Kovárna 15
Panský dvůr 0
Nádvoří 1
Tržiště 0
Dřevorubec 25
Lom na těžbu hlíny 25
Železný důl 25
Selský dvůr 20
Skladiště 20
Skrýš 0
Opevnění 0

Level 6,5

3834 bodů


Budovy
Hlavní budova 20
Kasárna 15
Stáj 10
Dílna 2
Kovárna 20
Panský dvůr 1
Nádvoří 1
Tržiště 10
Dřevorubec 25
Lom na těžbu hlíny 25
Železný důl 25
Selský dvůr 23
Skladiště 20
Skrýš 0
Opevnění 15

Level 7,5

5574 bodů


Budovy
Hlavní budova 20
Kasárna 20
Stáj 15
Dílna 10
Kovárna 20
Panský dvůr 0
Nádvoří 0
Tržiště 15
Dřevorubec 28
Lom na těžbu hlíny 28
Železný důl 28
Selský dvůr 25
Skladiště 25
Skrýš 10
Opevnění 20

Level 8,5

7272 bodů


Budovy
Hlavní budova 20
Kasárna 20
Stáj 10
Dílna 5
Kovárna 15
Panský dvůr 0
Nádvoří 0
Tržiště 10
Dřevorubec 30
Lom na těžbu hlíny 30
Železný důl 30
Selský dvůr 30
Skladiště 30
Skrýš 0
Opevnění 20

Level 9,5

9483 bodů


Budovy
Hlavní budova 20
Kasárna 25
Stáj 20
Dílna 15
Kovárna 20
Panský dvůr 0
Nádvoří 1
Tržiště 20
Dřevorubec 30
Lom na těžbu hlíny 30
Železný důl 30
Selský dvůr 30
Skladiště 30
Skrýš 10
Opevnění 20

Využití


Nejčastěji ze všech je nastavována na českých speed kolech rozestavěná vesnice na levelu 4. Je výhodná pro Miniblesky, Blesky, speedy typu Bash, Tantaller, Železná pevnost, případně Vítr. Vzácně se vyskytuje i na speed kolech typu Země.
Naopak je zcela nevhodný pro speed kola typu CAT a CAT vs. Bash. Tato speed kola totiž obvykle dosahují rychlosti 300-400, a proto by při levelu 4 a takovéto rychlosti skončila příliš brzy. Pro využití 5-6 hodin takovéhoto speedu by však byla potřeba rychlost přibližně 125-140, nic podobného se však nevyskytuje. Ve dvouhodinových MiniCATech, které však nejsou příliš časté, se rozestavěná vesnice na levelu 4 vyskytuje, hráči však samozřejmě nedostávají prémiové body.


Celkem pravidelně se objevují speed kola s rozestavěnou vesnicí na levelu 0. Takováto speed kola byla v minulosti nejčastější i na českém speed serveru, dnes však jejich nastavovanost klesá. Jedná se o univerzální level rozestavěné vesnice- teoreticky je možné jej použít na jakékoli speed kolo. U speedů typu Slunce a Maximum endurance se jiné rozestavěné vesnice většinou ani nevyskytují. Velmi obvyklá je tato rozestavěná vesnice i na speed kolech typu Vítr a Země.
V poslední době jsou celkem zajímavé MiniBlesky délky 1 hodiny, ve kterých se také vyskytuje rozestavěná vesnice na levelu 0. Nedochází sice k dobývání, nastavení však umožňuje zajímavé miniboje a vyrovnané výsledky.
Také se nejčastěji vyskytuje na speed kolech typu CAT a CAT vs. Bash.


Stejné využití má i rozestavěná vesnice na levelu 1, jen je nastavována poměrně vzácně.


Rozestavěná vesnice na levelu 5 v poslední době patří také k často nastavovaným.
Výsledkem její existence na speed kole je zrychlení hry oproti levelu 4. Vyskytuje se obvykle na Miniblescích délky do 1 hodiny, speedech typu MiniBash do délky 2 hodin, Blescích dlouhých 6 a více hodin a vzácněji na speed kolech typu Vítr, Tantaller nebo Železná pevnost.


Další poměrně častý stupeň rozestavěné vesnice je level 10.
Na české jazykové verzi DK tato speed kola obvykle nedosahují délky vyšší než 12 hodin.
Tento level je nastavován z několika důvodů.
Celkem častý a jeden z původních záměrů je jeho nastavení ve chvíli, kdy nejsou na speed kole žádné barbarské ani bonusové vesnice. V takovém případě situace vede k vytvoření unikátní situace, kdy jsou hráči nuceni dobývat se navzájem. Dobývání je velice obtížné, v podstatě nedochází k farmení, hráči jsou nuceni především v prvních desítkách minut hrát útočně a uhýbat útokům mířících na jejich vesnici.
V poslední době se rozvíjí zcela opačné nastavení, kdy je naopak speed server zaplaven barbarskými a bonusovými vesnice, úkolem hráčů je pak dobýt jich co nejvíce. Oproti prvnímu případu je zcela nezbytný prémiový účet pro ražbu zlatých mincí- má-li hráč 100 vesnic, je samozřejmé, že si prodlevy způsobené ručním ražením mincí nemůže dovolit. Oproti prvnímu typu mohou být tato speed kola delší, neposkytují však zejména v prvních hodinách dostatečný počet bojů, jelikož dochází jen k osidlování prázdného území. Počty barbarských a bonusových vesnic se dohromady pohybují přibližně v hodnotách 10-200 na jednoho přihlášeného hráče.
Nižší hodnoty mají za důsledek podobný typ hry jako na speedu třetího typu, který je v podstatě normálním Bleskem, který má jen maximální rozestavěnou vesnici. Je tedy nastavováno 2-6 barbarských a bonusových vesnic na hráče.


Rozestavěná vesnice na levelu 3 v poslední době není příliš častá- na českých speed kolech se během obvyklého týdne objevuje v 1-5 případech.
Při jejím nastavení je hra poměrně zajímavá- taktika se liší hráč od hráče. Jelikož se jedná o poměrně malou rozestavěnou vesnici, avšak bez absence všech budov kromě panského dvora, lze hráče rozdělit do dvou skupin- jedna nejprve dostatečně vystaví budovy, druhá se snaží okamžitě začít se zabíráním vesnic, proto má již velmi brzy panský dvůr, avšak nepříliš velké vojsko a budovy ve vesnici.


Rozestavěné vesnici na levelech 6-9 jsou poměrně vzácné. Vyskytují se především na Miniblescích či krátkých Blescích do délky 8 hodin.
Level 6 opět zrychluje hru při levelu 5.
Levely 7-9 již znamenají poměrně velké vesnice, důležité je při jejich nastavení často opět kvantita ( pro zvýšení velikosti dobytých vesnic je pak mnoho času během zbývajícího času trvání speed kola ).


Rozestavěná vesnice na levelu 2 se již také téměř nevyskytuje, taktika na tomto speedu je podobná spíše jako při levelech rozestavěné vesnice 0 nebo 1 než při levelu 3- rozhodně nemůže docházet k okamžité snaze o postavení šlechty.

Zahraniční rozestavěné vesnice


Tyto rozestavěné vesnice se nevyskytují všechny na ani jednom ze speed serverů.
Jsou uvedeny pouze typy rozestavěných vesnic, které nejsou popsány mezi českými.
Kromě vypsaných rozestavěných vesnic existují ještě další- zejména na polské jazykové verzi DK, kde je nastavováno mnoho speed kol s rozestavěnými vesnicemi "na jedno použití".

136 bodů

Budovy
Hlavní budova 5
Nádvoří 1
Dřevorubec 10
Lom na těžbu hlíny 10
Železný důl 10
Selský dvůr 5
Skladiště 5

1388 bodů

Budovy
Hlavní budova 15
Kasárna 15
Stáj 10
Kovárna 10
Nádvoří 1
Dřevorubec 20
Lom na těžbu hlíny 20
Železný důl 20
Selský dvůr 20
Skladiště 15
Opevnění 10

3520 bodů

Budovy
Hlavní budova 20
Kasárna 20
Stáj 20
Dílna 1
Kovárna 15
Nádvoří 1
Dřevorubec 25
Lom na těžbu hlíny 25
Železný důl 25
Selský dvůr 20
Skladiště 20

7272 bodů

Budovy
Hlavní budova 20
Kasárna 20
Stáj 10
Dílna 5
Kovárna 15
Nádvoří 1
Tržiště 10
Dřevorubec 30
Lom na těžbu hlíny 30
Železný důl 30
Selský dvůr 30
Skladiště 30
Opevnění 20

Rozšíření


Rozestavěná vesnice o 136 bodech a 3520 bodech se vyskytuje na světové verzi DK.
Rozestavěná vesnice o 1388 bodech se vyskytuje výhradně na brazilských speed kolech. Jedná se o přechodný stav mezi českými levely 3 a 4- má však blíže spíše rozestavěné vesnici na levelu 4. Na brazilských DK má většina speed kol právě tuto rozestavěnou vesnici.
Rozestavěná vesnice o 7272 bodech se vyskytuje především na brazilské, v menší míře na maďarské jazykové verzi DK. Na brazilských speed kolech je tento level rozestavěné vesnice používán velice často na speed kolech typu Zumbizada a od nich odvozených speed kol délky 12 hodin, 3 nebo 7 dní. Je nastaveno mnoho barbarských a bonusových vesnic, a tak dochází k rychlému dobývání. Speed kolo typu Zumbizada bylo v poslední době přejato i na španělskou jazykovou verzi.

Rozestavěné vesnice na zahraničních DK


Je důležité vědět, že se obecně na všech jazykových verzích DK nejčastěji vyskytuje rozestavěná vesnice o 2138 bodech ( odpovídající českému levelu 4 ). Jedinou výjimkou jsou německé, světové a brazilské DK, na kterých se takováto speed kola vůbec nevyskytují. Velmi vzácná jsou i na polské jazykové verzi. Na všech ostatních obvykle tvoří podstatnou část celkového počtu speedů.
Dále je poměrně početné nastavování rozestavěné vesnice odpovídající českému levelu 3. Tato speed kola jsou nejpopulárnější na portugalské, španělské, francouzské a maďarské jazykové verzi DK.
Na německé, světové, polské, ruské a některých dalších jazykových verzích DK se často vyskytuje rozestavěná vesnice na levelech 0 a 1 nebo podobné typy malých vesnic.
Na ruských DK se také občas objevují speed kola s maximální rozestavěnou vesnicí.

Speciální rozestavěné vesnice


Jak již bylo řečeno, speciální rozestavěné vesnice jsou velice vzácné. Za speciální druh rozestavěných vesnic můžeme považovat každou rozestavěnou vesnici, která má více než 12130 bodů. Jedná se tedy o vesnice, které na běžných světech nelze vybudovat.

Železná pevnost

Uveden ruský typ:

Budovy
Hlavní budova 50
Kasárna 40
Stáj 35
Dílna 15
Kovárna 50
Panský dvůr 1
Nádvoří 1
Tržiště 50
Dřevorubec 50
Lom na těžbu hlíny 50
Železný důl 50
Selský dvůr 50
Skladiště 40
Skrýš 10
Opevnění 20

Tantaller

Tento typ speed kola se do poloviny února 2012 zatím neobjevil.

Budovy
Hlavní budova 40
Kasárna 40
Stáj 30
Dílna 20
Kovárna 20
Panský dvůr 1
Nádvoří 1
Tržiště 30
Dřevorubec 40
Lom na těžbu hlíny 40
Železný důl 40
Selský dvůr 40
Skladiště 40
Skrýš 20
Opevnění 30

Český Metaller

Budovy
Hlavní budova 20
Kasárna 35
Stáj 25
Dílna 15
Kovárna 20
Nádvoří 1
Tržiště 1
Dřevorubec 35
Lom na těžbu hlíny 35
Železný důl 35
Selský dvůr 25
Skladiště 25
Skrýš 10
Opevnění 20

Maďarská železná pevnost

Budovy
Hlavní budova 50
Kasárna 40
Stáj 30
Dílna 20
Kovárna 20
Panský dvůr 1
Nádvoří 1
Tržiště 20
Dřevorubec 40
Lom na těžbu hlíny 40
Železný důl 40
Selský dvůr 50
Skladiště 40
Skrýš 0
Opevnění 20

Cheatdorf

Budovy
Hlavní budova 50
Kasárna 40
Stáj 30
Dílna 20
Kovárna 20
Panský dvůr 1
Nádvoří 1
Tržiště 40
Dřevorubec 50
Lom na těžbu hlíny 50
Železný důl 50
Selský dvůr 40
Skladiště 40
Skrýš 10
Opevnění 20

Ruská železná pevnost

Budovy
Hlavní budova 50
Kasárna 40
Stáj 35
Dílna 15
Kovárna 50
Panský dvůr 1
Nádvoří 1
Tržiště 50
Dřevorubec 50
Lom na těžbu hlíny 50
Železný důl 50
Selský dvůr 50
Skladiště 40
Skrýš 10
Opevnění 20