Z Tribalwars Wiki CZ
Verze z 6. 3. 2013, 00:50, kterou vytvořil Tantalena (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka: == Význam registrace == Registrace slouží k vytvoření nového účtu ve hře nebo na fóru. Hru Divoké kmeny nelze hrát bez založení herního účtu. Stejně ta…)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Význam registrace

Registrace slouží k vytvoření nového účtu ve hře nebo na fóru. Hru Divoké kmeny nelze hrát bez založení herního účtu. Stejně tak není možné na DK fóru bez vytvořeného účtu posílat osobní nebo profilové zprávy, přispívat do témat, zakládat nová témata a udělovat reputaci. Některá DK fóra mají pro neregistrované uživatele další omezení jako např. znemožnění vidět profily registrovaných uživatelů fóra, nemožnost vidět právě aktivní hráče atd.

Registrace ve hře

Registrace do hry se provádí po kliknutí na "Nyní bezplatně přihlásit". Tento odkaz se nachází ve středu hlavní stránky Divokých kmenů.

Registrace ve hře 1.png

Zobrazí se následující stránka sloužící k samotné registraci:

Registrace ve hře 2.png

Svět
V titulu stránky je uvedeno, na který svět se právě chcete registrovat. Zprvu je uveden doporučený svět. Doporučený svět bývá obvykle jeden z posledních, které začaly, a tak nehrozí velké zaostání ve hře vůči hráčům, kteří na daném světě hrají již od jeho odstartování. Po kliknutí na možnost "Zvolit jiný svět" však můžete tento svět změnit. Zobrazí se seznam všech světů, na které je možné se registrovat, ke každému z nich je uveden krátký popis jeho nastavení. Po kliknutí na nějaký z nich se stránka registrace aktualizuje a Vaše přihlášení bude platit pro vybraný svět. Nelze se registrovat na více světů najednou. Hra jednoho hráče s více účty na jednom světě je přísně zakázána. Na speed kolech je zakázána i hra více účtů se stejnou IP adresou na jednom speed kole.
Chcete-li hrát na více světech, můžete buď provést novou registraci a založit jiný účet, nebo se přihlásit na hlavní stránce DK na stávající účet, kliknout na "Zobrazit všechny světy" a poté na jméno světa, na kterém chcete účet založit. Při druhé uvedené možnosti zůstává stejný herní účet.
Uživatelské jméno
Uživatelské jméno musí obsahovat minimálně 4 znaky. Jedno uživatelské jméno může mít jen jeden herní účet. Nesmí obsahovat nevhodná slova, urážky, rasistický podtext atd. ( viz pravidla hry ). Dále jsou zakázána jména napodobující jména členů DK týmu. Při mírném porušení těchto pravidel může dojít jen k napomenutí a po dohodě s členem DK týmu bude jméno účtu upraveno. Vážná provinění ale mohou vést až k trvalé blokaci účtu na všech herních světech.
Nově je možné, aby své vlastní jméno měnili v průběhu hry i samotní hráči. Tato funkce stojí 500 PB. Jméno se změní okamžitě, možnost je dostupná v nastavení účtu.
Heslo
Heslo slouží k přístupu na Váš účet. Musí obsahovat alespoň 4 znaky. POZOR - hesla rozeznávají velká a malá písmena. Je doporučeno volit silné heslo, tedy delší kombinaci písmen a čísel, případně i jiných znaků. Heslo musí být níže zopakováno ( toto opatření slouží jako ochrana vůči překlepu ).
E-mail
Do položky "E-mail" napište svou e-mailovou adresu, kterou chcete používat jako registrační. Jeden e-mail nemůže být použit jako registrační pro více než jeden účet pro jednu jazykovou verzi DK. Na danou adresu Vám mohou být zasílány novinky týkající se Divokých kmenů i jiných her firmy InnoGames. Také budete upozornění v případě neaktivity nebo obdržíte oznámení o přeplnění skladiště nebo provedení určitých staveb. V nastavení účtu ( přímo ve hře ) můžete sami vybírat, které informace Vám mají být zasílány. Hra nepřijímá všechny názvy e-mailů, je tedy doporučeno vybrat e-mail se známým provozovatelem. Uveďte skutečný e-mail ( po registraci Vám totiž přijde zpráva, ve které musíte registraci potvrdit ).
Obchodní podmínky a ochrana osobních údajů
Nutnou podmínkou dokončení registrace je zaškrtnutí políčka "Registrací souhlasím s obchodními podmínkami a ochranou osobních údajů".
Registraci dokončete kliknutím na tlačítko "Přihlásit".
Po provedení všech výše uvedených pokynů je Váš účet založen.

Registrace na DK fóru

Registrace na DK fórum vyžaduje již aktivní účet ve hře. Vaše jméno na fóru bude stejné jako jméno účtu, který k registraci použijete. Oproti registraci do hry zde neexistuje aktivační e-mail, který byste museli potvrdit.
Registraci provedete po kliknutí na tlačítku "Registrace" v pravém horním rohu stránky fóra.

Registrace na fórum 1.png

Poté se zobrazí registrační stránka obsahující mj. tuto tabulku, kterou je nutné vyplnit za účelem registrace:

Registrace na fórum 2.png

Jméno
Zde uveďte jméno účtu, který chcete použít k registraci na fóru.
Heslo hráče
Tato položka slouží k ověření, že je registrační účet Váš. Zadejte heslo účtu sloužící k přihlášení do hry.
Heslo do fóra
Zadejte a poté i zopakujte heslo, které bude sloužit k přihlášení na fórum. Toto heslo se nesmí shodovat s heslem do hry. I zde je doporučeno vybrat složitější kombinaci znaků.
Registraci dokončíte kliknutím na tlačítko "Přihlásit".