Věk osvícení

Z Tribalwars Wiki CZ
Verze z 4. 2. 2020, 10:55, kterou vytvořila DragonLady (diskuse | příspěvky) (oprava údajů)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Jump to navigation

LH University 19.jpg


Věk osvícení je typ cíle hry představený v červenci 2019, ve kterém hráči nebo kmeny budou muset dobýt jednu ze speciálních univerzitních vesnic a vylepšit ji na určitou úroveň. Jakmile kmen nebo hráč postaví poslední úroveň univerzity v této zvláštní vesnici, svět vítězně skončí.

Aby toho bylo dosaženo rychleji, musí hráči kmene spolupracovat, a posílat suroviny do vesnice. Myšlenkou vítězného konce světa je stavba a vylepšení všech úrovní „divu světa“.

Aby hráči mohli žádat o slevu mincí, musí svět běžet alespoň rok, shodně jako u dominance.


Dobytí univerzitní vesnice

Ihned na začátku světa můžete na mapě nalézt speciální vesnice. Vesnice mají začátečnickou ochranu před útoky, která je jejich jedinou a poslední ochranou až do konce světa. Dříve než ochrana skončí, vy a váš kmen budete muset naplánovat, kdy a jak je zabrat. V době ochrany proti útokům se nemění bodový stav vesnice, protože ji nejde bourat katapulty a beranidly, ani naopak nebude růst jako barbarská vesnice.

Univves.jpg

Pod vaší vládou musíte shromáždit suroviny potřebné pro zvýšení stupně Univerzity. Stupně univerzity lze snížit zabráním vesnice nebo úspěšným útokem s katapulty.

Univerzitní vesnice se objeví na těchto souřadnicích:

 • 499 | 450
 • 550 | 499
 • 500 | 550
 • 450 500

Na větších světech (jako například v Polsku) se další vesnice objeví i na:

 • 400 | 400
 • 400 | 599
 • 599 | 400
 • 599 | 599

Vylepšení univerzity

LH MapIcon 03.jpg

Po 75 dnech je ochrana před útokem odstraněna a univerzitní vesnice mohou být zabrány. Když je univerzitní vesnice dobytá, majitel vesnice může začít vylepšovat univerzitu (první úroveň je již postavena a nemůže být zničena). Jiné kmeny mohou napadnout, a nebo dobýt Univerzitní vesnice, které vlastníte. V univerzitní vesnici mohou hráči zvyšovat úrovně jen univerzity (žádné jiné stavby).

Vlajky ovlivňující rekrutace jednotek nebudou mít žádný vliv. Zkrácení času pomocí premiových bodů, jakož i položky z inventáře Vynucený pokrok a Privilegium také nelze použít na Univerzitní vesnici (některé další položky inventáře použít lze).

Aby bylo možné zvyšovat stupně univerzity, vy a váš kmen budete muset poslat suroviny do vesnice. Jakmile má univerzita požadované množství uložených surovin, můžete ji vylepšit na další úroveň kliknutím na tlačítko "Vylepšit".

Vylepseni univerzity.jpg

Vzhledem k tomu, že univerzitní vesnice může uložit maximálně 2.000.000.000 surovin, od té chvíle, nebude mít vliv využití surovinových balíčků.

V následující tabulce můžete vidět dobu potřebnou pro každou úroveň univerzity

Úroveň Doba výstavby (v hodinách)
1 2
2 4
3 6
4 8
5 10
6 12
7 14
8 16
9 18
10 20
11 22
12 24
13 26
14 28
15 30
16 32
17 34
18 36
19 38
20 40
21 42
22 44
23 46
24 48
25 52
26 56
27 64
28 72
29 80
30 96

Útok na Univerzitní vesnici

Nepřátelské kmeny a hráči mohou na mapě útočit na jakékoli Univerzitní vesnice. Útoky na ještě neporažené Univerzitní vesnice musí být plánovány dobře, protože každá Univerzitní vesnice obsahuje ve výchozím nastavení následující obranné jednotky:

 • 1.000 Kopiníků
 • 1.000 Šermířů
 • 500 jednotek Těžké kavalérie

Protože je univerzita hlavním cílem, bude nutné tomu přizpůsobit taktiku a nastavit zásobování surovinami pro rychlý růst. Zároveň bude nutné univerzitu chránit před útoky s katapulty nebo šlechtici ostatních kmenů. Hráči ovládané Univerzitní vesnice mohou být podporovány kmenem, takže byste měli očekávat maximální obranu. Mějte na paměti (v závislosti na nastavení serveru), že hráči mohou poslat více vojáků pro obranu ještě barbarské (nezabrané) Univerzitní vesnice.

Prvotním cílem útoků proti nepřátelským Univerzitním vesnicím je snížit jejich úroveň univerzity, aby váš kmen dosáhl požadované maximální úrovně své univerzity před kýmkoli jiným. Existují určité akce, které mohou snížit úroveň univerzity, například:

 • Úspěšné útoky s katapulty
 • Je-li Univerzitní vesnice dobytá (úroveň univerzity se sníží o 2 stupně)
 • Propuštění hráče, který vlastní Univerzitní vesnici, z kmene (úroveň univerzity je snížena o 2 stupně)

V každém případě nemůže úroveň univerzity klesnout pod stupeň 1. Také Nádvoří, Selský dvůr a Skladiště v Univerzitní vesnici, nemohou být napadeny katapulty.

Taktiku si kmeny musí vytvořit sami. Buď můžete hned co to půjde zabrat nějakou univerzitu, nebo zabrat později až ji bude vlastnit jiný kmen. Taktikou může být i pouhé bourání cizích univerzit.

Náhled cíle hry

Vekosv.jpg

Hráči se mohou podívat na náhled cíle hry v záložce Žebříček, a poté kliknutím na možnost Věk osvícení. Na této stránce mohou hráči vidět:

 • Univerzitu
 • Vedoucí kmen / hráč
 • Požadovaná úroveň univerzity, aby vyhrál svět
 • Seznam univerzitních vesnic seřazených podle úrovně
 • Aktuální seznam všech univerzitních vesnic včetně kmenů, které je vlastní. Pokud vesnice ještě není vlastněna (nebyla dobyta), bude kmenová / hráčská kolonka prázdná
 • Souřadnice univerzitní vesnice. Pokud na ně kliknete, budete přesměrováni na polohu vesnice na mapě
 • Aktuální úroveň univerzity v každé univerzitní vesnici


Vítězné ukončení hry

Úkolem je vystavět univerzitní vesnici na level 30, kmen, kterému se to podaří nejdříve, se stane vítězem světa, svět skončí (po dokončení stavby) a aktivuje se nastavení míru. Během této doby hráči nemohou opustit kmen (nebo být propuštěni) a vítězný kmen nemůže být rozpuštěn.