Z Tribalwars Wiki CZ
Verze z 19. 8. 2010, 20:02, kterou vytvořil Gismo (diskuse | příspěvky) (Vznik vesnic barbarů)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Obecné informace

Vesnicí barbarů se rozumí ta vesnice, která nemá žádného majitele. Na mapě jde ihned poznat, narozdil totiž od aktivních vesnic je celá šedivá.

Vznik vesnic barbarů

Vesnice barbarů můžou vzniknout více způsoby. Pokud hráč zruší učet nebo je dlouho neaktivní, jeho všechny vesnice se promění v barbarské a hráč již na světě není. Ve vesnicích tak zústáva stejná armáda jako před zešednutím. Dalším vznikem barbarských vesnic je, když hráč poruší pravidla a jako trest mu jsou sebrány některé vesnice. Odebrané vesnice zešednou a jsou tak bez majitele. Armáda v těchto vesnicích je však jiná než před zešednutím. Support tam obvykle dá tolik jednotek, kolik má vesnice bodů. Na některých světech jsou barbarské vesnice přímo od spuštění světa, tutíž jsou hned od začátku bez majitele a dokonce i bodově rostou. Tyto vesnice bývají bez armády.