Vlajky

Z Tribalwars Wiki CZ
Verze z 26. 6. 2019, 17:46, kterou vytvořila DragonLady (diskuse | příspěvky) (oprava velikosti obrázků)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Jump to navigation

Vlajky

Big flag.png

Vlajky můžete v náhledu přiřadit ke každé své vesnici, a tím získáte výhodu, jako například zvýšení produkce.

Vlajky1.jpg

Pokud máte dostatečný počet vlajek stejného druhu a úrovně, můžete je vylepšovat, kombinací tří stejných vlajek získáte jednu vlajku s bonusem o stupeň vyšším, maximálně však do úrovně 9.

Vlajky2.jpg

Vlajky nejsou vázány na konkrétní svět, ale na účet, to znamená, že pokud budete hrát ještě na jiném světě s vlajkami, budete mít k dispozici všechny získané vlajky. V náhledu uvidíte celkový stav všech volných vámi získaných vlajek. V záložce přehled světa, uvidíte i jejich rozmístění na jednotlivých světech.

Výsledky bojů s použitím vlajky můžete vyzkoušet v simulátoru, vlajku síly a obrany nemůžete vidět, výsledky vidíte až pomocí oznámení.

V případě, že přijdete o vesnici, ve které máte vlajku vyvěšenou, vlajka vám zůstane i po ztrátě vesnice. Vlajky vám zůstanou i tehdy, pokud přerušíte hru (zrušíte účet, dáte začít znovu, nebo začnete hrát na světě novém. Po opětovném přihlášení na svět s vlajkami je máte opět všechny k dispozici.

Vlajku pro více obyvatelstva nelze odstranit do té doby, dokud nebude počet obyvatelstva odpovídat velikosti selského dvora.

V zástupu v dovolené se nemohou vyměňovat vlajky a nemohou se zvyšovat úrovně vlajek.

V případě ukončení světa se během 24 hodin všechny vlajky ze všech vesnic automaticky odeberou a je možné je opět použít na kterémkoliv jiném světe.


Získání vlajek

Vlajky můžete získat několika způsoby.

Buďto si je přímo koupit za premiové body, kdy každý koupený balíček obsahuje 3 vlajky ( úrovně 3, 4 a 5) a je zcela náhodný.

nebo:

 • Ničením nepřátelského vojska
  (vlajky úrovní 2)
 • Vytvářením šlechticů
  (viz níže)
 • Získáváním ocenění
  (vlajky úrovně 1 až 5)
 • Dokončováním úloh
 • Kupováním rozšiřujících balíčků
 • Zvaním hráčů do hry
 • Získání vlajky vyšší úrovně za tři vlajky nižší úrovně (pomocí červené šipky u dané vlajky v náhledu)

Vlajky3.jpg


Výměna vlajek

Výměna je možná jen v rámci kmene.

Latka 49.png

V záložce výměna vyberte vlajku, kterou chcete nabídnout k výměně, zadáte počet vlajek a nakonec zadáte vlajku o kterou máte zájem. Pak už jen stačí kliknout na "Nastavit". Pokud jste si nabídku rozmysleli, můžete nabídku stáhnout zpátky.


Vlajky za vytváření šlechticů

 • jedna vlajka úrovně 1 stojí 1 šlechtice
 • jedna vlajka úrovně 2 stojí 3 šlechtice
 • jedna vlajka úrovně 3 stojí 9 šlechticů
 • jedna vlajka úrovně 4 stojí 27 šlechticů
 • jedna vlajka úrovně 5 stojí 81 šlechticů
 • jedna vlajka úrovně 6 stojí 243 šlechticů
 • jedna vlajka úrovně 7 stojí 729 šlechticů
 • jedna vlajka úrovně 8 stojí 2187 šlechticů
 • jedna vlajka úrovně 9 by měla stát minimálně 6 561 šlechticů


Typy Vlajek

Flag 1 3.png Produkce surovin

Umísti tuto vlajku před tvoje místo s produkcí surovin a pozoruj, jak tvoji pracující začnou dosahovat lepších výsledků produkce.

Flag 2 3.png Rychlost verbování

Trénování nových jednotek se dá zrychlit umístěním této vlajky pro produkci jednotek v tvé vesnici, jako připomínku, že efektivita se nejen očekává, ale dokonce vyžaduje. (Nevztahuje se na Šlechtice)

Flag 3 3.png Útočná síla

S vědomím, že tato vlajka hrdě vlaje ve větru v jejich vesnici, budou vojáci za svého pána bojovat ještě s větší vervou.

Flag 4 3.png Obranná síla

Shromáždi své jednotky pod touto vlajkou, aby za tebe, svého pána, bojovali až do posledního muže.

Flag 5 3.png Štěstí v boji

Vlajka štěstí dovolí její vlastníkovi ovlivnit výsledek útoků manipulací faktoru štěstí v boji. Tato záhadná vlajka donutí štěstí, aby bylo co nejblíže 0, jak to jen síla vlajky dovolí. Pokud by bylo v bitvě štěstí například -20% nebo +20%, tak potom vlajka štěstí se silou 6% změní štěstí na buď -14% nebo na +14%. Nebo pokud bylo např. štěstí -10% a vlajka štěstí má sílu 15%, výsledné štěstí bude 0.

Flag 6 3.png Počet obyvatel

Podpoř touto vlajkou své obyvatele, aby neplýtvali tolik místem k bydlení a začali bydlet spolu, čím ti umožní dále rozšířit tvou vesnici.

Flag 7 3.png Nižší cena mince

Umístění této vlajky způsobí, že šlechtici sníží cenu za své služby, sníží se cena mince.

Flag 8 3.png Nosnost

Inspiruj touto vlajkou tvé jednotky, aby v sobě našli novou sílu a výdrž, a aby unesli více kořisti získané z jiné vesnice.


Barvy a bonusy

Lvl 1 Lvl 2 Lvl 3 Lvl 4 Lvl 5 Lvl 6 Lvl 7 Lvl 8 Lvl 9
Produkce surovin
Flag 1 1.png Flag 1 2.png Flag 1 3.png Flag 1 4.png Flag 1 5.png Flag 1 6.png Flag 1 7.png Flag 1 8.png Flag 1 9.png
+4% +6% +8% +10% +12% +14% +16% +17% +18%
Rychlost verbování
Flag 2 1.png Flag 2 2.png Flag 2 3.png Flag 2 4.png Flag 2 5.png Flag 2 6.png Flag 2 7.png Flag 2 8.png Flag 2 9.png
+6% +8% +10% +12% +14% +16% +18% +19% +20%
Útočná síla
Flag 3 1.png Flag 3 2.png Flag 3 3.png Flag 3 4.png Flag 3 5.png Flag 3 6.png Flag 3 7.png Flag 3 8.png Flag 3 9.png
+2% +3% +4% +5% +6% +7% +8% +9% +10%
Obranná síla
Flag 4 1.png Flag 4 2.png Flag 4 3.png Flag 4 4.png Flag 4 5.png Flag 4 6.png Flag 4 7.png Flag 4 8.png Flag 4 9.png
+2% +3% +4% +5% +6% +7% +8% +9% +10%
Štěstí
Flag 5 1.png Flag 5 2.png Flag 5 3.png Flag 5 4.png Flag 5 5.png Flag 5 6.png Flag 5 7.png Flag 5 8.png Flag 5 9.png
-6% -8% -10% -12% -14% -16% -18% -19% -20%
Počet obyvatel
Flag 6 1.png Flag 6 2.png Flag 6 3.png Flag 6 4.png Flag 6 5.png Flag 6 6.png Flag 6 7.png Flag 6 8.png Flag 6 9.png
+2% +3% +4% +5% +6% +7% +8% +9% +10%
Nižší cena mince
Flag 7 1.png Flag 7 2.png Flag 7 3.png Flag 7 4.png Flag 7 5.png Flag 7 6.png Flag 7 7.png Flag 7 8.png Flag 7 9.png
-10% -12% -14% -16% -18% -20% -22% -23% -24%
Nosnost
Flag 8 1.png Flag 8 2.png Flag 8 3.png Flag 8 4.png Flag 8 5.png Flag 8 6.png Flag 8 7.png Flag 8 8.png Flag 8 9.png
+6% +8% +10% +12% +14% +16% +18% +19% +20%


Přehled vlajek

Jak bylo zmíněno výše, v záložce Přehled světa, se můžete podívat, jaké vlajky máte na různých světech použity, a případně stáhnout všechny vlajky z daného světa.

Přehled vlajek.PNG


Přehled vlajek v jednotlivých vesnicích

Podrobný přehled vlajek v jednotlivých vesnicích na aktuálním světě naleznete v Náhledech. Náhledy -> Výzkum . Zde jde jednotlivé vlajky u jednotlivých vesnic křížkem odstranit, nebo pomocí tlačítka Vybrat, vlajku k vesnici přiřadit.

PVL.PNG

Vlajku jde přiřadit k vesnici také v náhledu vesnice, kde se poté zobrazí.

Vlajky4.jpg


Protokol

Protokol ti zobrazí, kdy a z jakého důvodu jsi získal nové vlajky.

Protokol.PNG