Z Tribalwars Wiki CZ
(přesměrováno z Barbarka)
Přejít na: navigace, hledání

Obecné informace

Vesnicí barbarů se rozumí ta vesnice, která nemá žádného majitele. Na mapě je, narozdíl od aktivních vesnic, celá šedá.

Noční bonus se na barbarskou vesnici nevztahuje.


Vesnice barbarů

Vznik vesnic barbarů

Vesnice barbarů mohou vzniknout více způsoby:

- Pokud hráč zruší učet nebo je dlouho neaktivní, všechny jeho vesnice se promění v barbarské, a hráč se na daném světě již nenachází. Ve vesnicích zůstává všechna armáda, která se ve vesnici nacházela před zbarbařením.
Po vzniku se vojsko tvoří dál, přestože majitel již zbarbařel.

- Dalším vznikem barbarských vesnic je jejich odebrání kvůli porušení pravidel hry. Odebrané vesnice zbarbaří a jsou tak bez majitele.
Po zbarbaření se automaticky přejmenují na Vesnice barbarů.

- Na většině světů se nacházejí barbarské vesnice již od počátku, a dokonce i bodově rostou. Tyto vesnice bývají bez armády.


Růst barbarských vesnic

- Barbarské vesnice mohou automaticky růst pouze do určitého počtu bodů.

Na některých světech barbarské vesnice nerostou.

- Pro bonusové vesnice platí stejný růst jako pro barbarské vesnice.

- Na některých speed kolech barbarské vesnice dobývat nejdou, slouží k rabování.

- Na některých světech se zbarbařelé vesnice pomalu bourají až na počet bodů, který byl stanoven jako maximální, do něhož barbarské vesnice, mající méně bodů, rostou.