Definice typů speed kol

Z Tribalwars Wiki CZ
Verze z 7. 6. 2018, 16:28, kterou vytvořila DragonLady (diskuse | příspěvky) (doplnění odkazu)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Jump to navigation

Funkce

Jednotlivé typy speed kol jsou na většině jazykových verzí pro přehlednost odlišeny názvem. Každý název typu speedů se vztahuje k určitému typickému nastavení. Některá jejich mezinárodní jména ( např. Bash nebo CAT ) se mohou na jednotlivých verzích DK lišit podle toho, co vše je za daný typ pokládáno.

Další informace najdete na stránce: Obtížnost speed kol

Struktura jména speedu

Každé speed kolo má svůj originální název. Například #3316 13-209 Noční Speed of Barbars.
#3316 je ID speedu, tedy pořadové číslo speedu podle jeho vzniku ( pořadová čísla mohou být proházena- např. 300, 303, 301, 302, 304, jelikož nezávisí na tom, na kdy budou ty či ony speedy nastaveny - každé ale náleží pouze jednomu existujícímu speedu dané jazykové verze DK ).
13-209 funguje pro určení, v jakém roce se speed koná ( 13 -> 2013 ) a kolikátý v daném roce je ( zde 209. )- jedná se však výhradně o český typ zápisu speedu, v zahraničí se nevyskytuje.
Noční je část názvu sloužící k bližšímu určení speed kola. Tyto dodatky se mohou vyskytovat před ( Noční Železná pevnost, MiniTantaller ) i za ( New Year round, 6 hour BASH x350 ) názvem samotným. Některá speed kola ani svůj vlastní název jako takový nemají a skládají se jen z dodatkové části ( 12 hour x 100, 12 horas ), některá naopak mají pouze samotný název nebo skupinu názvů ( Blesk, Vítr Bash, Země - Osada v kouzelném lese ).
Speed of Barbars je pak samotný název speed kola.

Časté dodatky k bližšímu určení speed kola

Mini: Na českých DK znamená, že je daný speed kratší než 6 hodin, není na něm zavedena odměna v podobě PB a hráčský limit je 50.
Noční: Speed konající se v noci. Jedná se o mezinárodní dodatek k názvu speedu ( např. Noční Blesk, Night Bash ). Na českých DK se používá pro jeden speed, který dané noci časově dominuje.
Hyper: Časté na francouzských DK ( Speed Hyper Boucherie ), znamená umocnění vlivu typické věci pro daný speed jako jsou například opuštěné vesnice, farm limit atd.
Speed, SDS: Mezinárodní dodatek k názvu speedu, nemá smysl pro nastavení speedu.
Určení délky speedu: Například 6 horas, 5 hour CAT atd. Na první pohled poskytuje informaci o tom, jak je speed dlouhý.
Určení rychlost speedu: Například 8 hour x200, 300 x 12 atd. Na první pohled poskytuje informaci o tom, jak je speed dlouhý.
Speciál: Dodatek užívaný pro česká speed kola. Znamená, že jsou do speedu přidány nějaké vesnice navíc ( například železná pevnost, do které se dodává o speedu typu Bash vojsko složené ze špehů jako snadno získatelný bonus do off ranku hráčů ).

Definice typů speedů

Níže jsou uvedeny a abecedně seřazeny vybrané typy speed kol s jejich definicemi pro jednotlivé jazykové verze. Kurzívou jsou vyznačeny ne vždy platné informace.

2 / 3 / 4 / 5 triburi

Rumunské DK: Na tomto speed kole jsou hráči automaticky rozděleni do určitého počtu kmenů. Vítězí kmen s největším počtem bodů.

2 / 3 / 4 / 5 kmenů

České DK: Na tomto speed kole jsou hráči automaticky rozděleni do určitého počtu kmenů. Vítězí hráč s největším počtem bodů nebo hráč s největším počtem bodů ze kmene s největším počtem bodů. Vzácně se objevují i méně tradiční podmínky vítězství jako např. bodově první 3 hráči z bodově nejlepšího kmene.

Abend

Švýcarské DK: Speed konající se v odpolední až večerní části dne ( začátek nejdříve kolem 14:00 a konec nejpozději kolem 23:00 ), vítězí hráč s největším počtem bodů. Lze dobývat vesnice.

Adel

Švédské DK: Typ speedu, na němž lze dobývat vesnice. Vítězí hráč nebo kmen s největším počtem bodů. V případě, že se koná v noci, jeho název je prodloužen na Nattspeed Adel.

Akce

Ruské DK ( Экшн ): Jedná se o speed kolo se sníženou cenou zlatých mincí a zvýšeným účinkem ve ztrátě oddanosti šlechticem. Vítězí hráč s největším počtem bodů.

Barbarenronde

Nizozemské DK: Speed kolo s velkým počtem opuštěných vesnic. Vítězí hráč nebo kmen s největším počtem bodů.

Bash

České DK: Na tomto speedu vítězí hráč nebo kmen s největším off, deff nebo OD rankem. Nejčastěji vítězí hráč s největším off rankem, je nastaven farm limit a nelze dobývat vesnice, ani jedno však není pevným pravidlem.
Světová verze DK: Vítězem se stává hráč s největším off rankem. Je nastaven farm limit.
Německé DK: Vítězí hráč s největším OD rankem, je nastaven farm limit, nastavení umožňuje zabírat vesnice.
Švýcarské DK: Vítězí hráč s největším off rankem na konci speedu. Nelze dobývat vesnice. Farm limit je nejčastěji v rozmezí 10-100.
Portugalské DK: Speed kolo bez farm limitu, není možné dobývat vesnice. Vítězí hráč s největším off rankem, avšak to není oficiálně nikde uvedeno.
Rumunské DK: Na tomto speed kole vítězí hráč s největším off rankem. Nelze dobývat vesnice, na speedu je nastaven farm limit.
Řecké DK: Toto speed kolo obsahuje farm limit. Nelze dobývat vesnice. Vítězí hráč s největším off rankem.
Ruské DK: Na tomto speed kole vítězí hráč s největším off rankem. Je nastaven farm limit. Nelze dobývat vesnice. Dělí se na několik podtypů. Klasický Bash se zpravidla vyznačuje rozestavěnou vesnicí o 26 bodech a farm limitem 50-150. Na typu New Bash hráči začínají s plně vystavěnou vesnicí. Farm limit je vždy 50. Super Bash je druh Bashe s počáteční vesnicí o 508.104 bodech. Farm limit bývá standardně 150-350.
Francouzské DK: Vítězí hráč s největším off rankem.

BashBlesk

České DK: Jedná se o speed kolo, na kterém vítězí hráč nebo kmen s největším součtem určité části počtu bodů ( např. 40% nebo 100% ) a určité části off ranku ( např. 25% nebo 50% ). Většinou lze dobývat vesnice.

Blesk

České DK: Na tomto speed kole vítězí hráč nebo kmen s největším počtem vesnic nebo s největším počtem bodů. Zpravidla bez obsahu farm limitu.

Boucherie

Francouzské DK: Vítězem se stává hráč s největším počtem bodů. Lze dobývat vesnice. Je nastaven silný farm limit ( 100-150 ). Výjimečné případy s farm limitem 10-50 nesou jméno Hyper Boucherie. Délka je většinou 2-4 hodiny. Rychlost speedu 400, rychlost jednotek 1.

Capture the flag


Švédské DK: ( CTV )Speed kolo, na které je přidáno několik vesnic majících více bodů, než lze normálně dosáhnout stavbou budov. Vítězí hráč držící největší vesnici z nich, která se nachází na souřadnicích 500|500.
České DK: Na tento typ speed kola je přidáno 1-5 opuštěných vesnic na předem oznámené koordináty. Tyto vesnice nejsou zvětšeny, není do nich supportem dodáno žádné vojsko a ani nejsou spravovány speciálním účtem- chovají se jako běžné barbarské nebo bonusové vesnice. Vítězí hráč nebo kmen, který má největší součet časů držení jednotlivých vesnic. Vesnice je vždy považována za majetek toho hráče nebo kmene, jehož jméno nese.

CAT

Rumunské DK: Dělí se na 2 typy: CAT a CAT team. Vítězí hráč ( CAT ) nebo kmen ( CAT team ) s největším počtem bodů na konci speedu. Speed se automaticky ukončí poté, co některý hráč ( CAT ) nebo kmen ( CAT team ) plně dostaví svou vesnici nebo své vesnice. Nelze dobývat vesnice.
Světové DK: Vítězí hráč s největším počtem bodů na konci speedu. Nelze dobývat vesnice.
Ruské DK: Nelze dobývat vesnice. Vítězí hráč s největším počtem bodů. Dělí se na 3 typy: Klasický CAT: Start od 26 bodů. Super CAT: Start striktně od 12154 bodů, farm limit 150. New CAT: Pomalá rychlost vojska, nízká úroveň startovní vesnice.
České DK: Druh speed kola, na němž v případě nemožnosti dobývat vesnice vítězí hráč nebo kmen, který jako první dostaví všechny své vesnice, nebo hráč nebo kmen s největším počtem bodů na konci speedu nebo hráč nebo kmen, který jako první překročí stanovenou bodovou hranici potřebnou pro výhru a ukončení speedu. V případě, že je možné dobývat vesnice, vítězí hráč nebo kmen vlastnící nejvíce vesnic, které mají v podmínkách vítězství stanovenou nebo vyšší bodovou hodnotu. Speed kolo může obsahovat

CAT vs. Bash

České DK: Vítězí hráč nebo kmen, který jako první dostaví všechny své vesnice ( v takovém případě se speed automaticky ukončí ) nebo který zvítězí poté, co získá minimální stanovený počet bodů a zároveň je na prvním místě v bodech pouze 1 hráč nebo kmen. V případě, že tato podmínka není splněna, vítězí hráč nebo kmen s největším off, deff nebo OD rankem. Nelze dobývat vesnice.

Cheatdorf

České DK: Do hry jsou přidány 4 vesnice o 263.785 bodech. Tyto vesnice neobsahují žádné vojsko. Lze dobývat vesnice. Vítězí hráč nebo kmen s největším počtem bodů nebo držící nejvíce vesnic Cheatdorfu ( pokud v tomto případě nastane shoda, rozhoduje počet bodů, off, deff nebo OD rank ).
Německé DK: Speed kolo nastavované během svátků jako jsou Vánoce nebo Velikonoce. Do hry jsou přidány 4 velké vesnice ( nad bodovou hranicí, na kterou je lze vystavět normálně ) bez obsahu vojska. Vítězí hráč nebo kmen s největším počtem bodů.
Švýcarské DK: Speed kolo nastavované během svátků jako jsou Vánoce nebo Velikonoce. Do hry jsou přidány 4 velké vesnice ( nad bodovou hranicí, na kterou je lze vystavět normálně ) bez obsahu vojska. Vítězí hráč nebo kmen s největším počtem bodů.

Classic

Ruské DK: Na tomto speed kole vítězí hráč nebo kmen s největším počtem bodů. Je možné dobývat vesnice.

Cluster

Světová verze DK: Na tomto speedu vítězí hráč nebo kmen s největším počtem bodů. Vzdálenost cesty šlechtice je limitována.
Portugalské DK: Speed kolo, ve kterém vítězí hráč s největším počtem bodů. Vzdálenost šlechtice je limitována. Striktně bez farm limitu.
Nizozemské DK: Speed kolo, ve kterém vítězí hráč nebo kmen s největším počtem bodů. Vzdálenost šlechtice je limitována. Obvykle je vzdálenost šlechtice limitována na 15 polí.
Ruské DK: Na tomto druhu speedů je limitována maximální délka cesty šlechtice. Vítězí hráč s největším počtem bodů.

Conditional win

Světová verze DK: Na tomto speed kole jsou uvedeny podmínky vítěztví, po jejichž splnění se speed automaticky ukončí. Vítězí hráč nebo kmen. Zpravidla se jedná o podmínky v počtu bodů a počtu vesnic. Lze dobývat vesnice.

Corrida pela construção

Brazilské DK: Speed kolo, při kterém začínají hráči s vesnicí o 1388 bodech, vítězí hráč, který jako první vystaví svou vesnici na 12130 bodů, poté se speed automaticky ukončí. Vesnice nelze dobývat. Striktně bez farm limitu. Délka obvykle 2 hodiny.

Distancia Máxima

Španělské DK: Speed, na kterém vítězí hráč s největším počtem bodů. Šlechtic snižuje oddanost vždy o 100. Startovní vesnice má 7272 bodů.

Distancia Minima

Španělské DK: Speed, na kterém vítězí hráč s největším počtem bodů. Šlechtic snižuje oddanost vždy o 100. Startovní vesnice má 2138 bodů.

Doubleteam

Německé DK: Na tomto speedu vítězí bodově nejlepší dvoučlenný kmen. Lze dobývat vesnice.

Easy2Noble

Švýcarské DK: Speed kolo, ve kterém vítězí hráč s největším počtem bodů. Lze dobývat vesnice. Šlechtic snižuje oddanost o více než 20-35%.

Elimination

Řecké DK: Speed kolo, na kterém vítězí hráč nebo kmen s největším počtem bodů. Lze dobývat vesnice. Nastavení obsahuje farm limit 150-250.

Fast

Švýcarské DK: Speed kolo délky 1-4 hodiny, ve kterém vítězí hráč s největším počtem bodů. Lze dobývat vesnice.

Fight

Švýcarské DK: Speed kolo délky obvykle 2-5 hodin obsahující farm limit. Lze dobývat vesnice. Vítězí hráč s největším počtem bodů.

Fresh

Ruské DK: Jedná se o velmi krátký druh speedu, jehož délka se pohybuje v rozmezí od 1 do 4 hodin. Rozestavěná vesnice má 508.104 bodů. Farm limit je 250, kmeny dvoučlenné, zlaté mince o dvojnásobné ceně. Lze dobývat vesnice. Vítězí hráč s největším počtem bodů.

Garder Le Pouvoir

Francouzské DK: Vítězí hráč nebo kmen, který dosáhne stanovený počet bodů a vesnic a tento stav udrží po dobu 1 hodiny. Lze dobývat vesnice.

Gemelos aliados

Španělské DK: Speed kolo s dvojčlennými kmeny. Vítězí kmen s největším počtem bodů. Rychlost 300. Rozestavěná vesnice o 653 bodech.

Go Fast

Francouzské DK: Na těchto speed kolech vítězí hráč s největším počtem bodů. Lze dobývat vesnice. Startovní vesnice má přibližně 7.000 bodů. Délka tohoto speedu se pohybuje od 90 minut do 4 hodin.

Kata

Německé DK: Speed s farm limitem, vítězí hráč s největším počtem bodů. Nelze dobývat vesnice.

Kataronde

Nizozemské DK: Vítězí hráč s největším počtem bodů. Nelze dobývat vesnice.

Katta

Švýcarské DK: Speed obvykle s farm limitem, vítězí hráč s největším počtem bodů na konci speedu. Nelze dobývat vesnice.

Kattas

Švédské DK: Speed, na kterém vítězí hráč s největším počtem bodů. Nelze dobývat vesnice.

King of the Hill

Portugalské DK: Speed kolo, ve kterém vítězí hráč s největším počtem bodů na konci speedu. Vesnice nelze dobývat. Striktně bez farm limitu.
Světová verze DK: Na speed je přidána 1-5 vesnic s počtem bodů vyšším než lze dosáhnout běžnou stavbou. Tyto vesnice obsahují velké vojsko. Vítězí hráč držící nejvíce těchto vesnic. V případě shody rozhoduje off rank.
Švédské DK ( KOTH ): Speed kolo, na které je přidáno několik vesnic majících více bodů, než lze normálně dosáhnout stavbou budov. Tyto vesnice obsahují velké vojsko. Vítězí hráč s největším počtem bodů.
Ruské DK: ( Царь Горы, Král hory ) Do hry je přidána na souřadnice 500|500 vesnice o 508.104 bodech. Vítězí hráč, který ji drží na konci speedu.

Ladyller

České DK: Do hry bude přidána 1 vesnice se 76928 body. V průběhu hry se mění její koordináty a přibývá vojsko. Lze dobývat vesnice. Poté, co je vesnice Ladyllera jednou dobyta, do ní již support další vojsko nedodává ani se vesnice nepřesouvá. Vítězí hráč nebo kmen, který tuto vesnici drží na konci speedu.

Lealtad loopy

Španělské DK: Speed kolo, ve kterém vítězí hráč s největším počtem bodů. Lze dobývat vesnice. Šlechtic snižuje oddanost o více než 20-35%.

Loopy loyalty

Světová verze DK: Speed kolo, ve kterém vítězí hráč nebo kmen s největším počtem bodů. Lze dobývat vesnice. Šlechtic snižuje oddanost o více než 20-35%.

Los 4 mosqueteros

Španělské DK: Vítězí hráč s největším počtem bodů. Kmeny mohou mít až 4 členy. Startovní vesnice o 2138 bodech.

Los 4 Reinos

Španělské DK: Hráči na tomto speed kole jsou automaticky rozděleni do 4 kmenů. Vítězí hráč s největším počtem bodů.

Megaseroedstvo

Ruské DK ( Мегасероедство ): Na tomto speed kole vítězí hráč s největším počtem bodů. Lze dobývat vesnice. Hráči startují s plně vystavěnou vesnicí. Je nastaveno velké množství opuštěných vesnic na hráče.

Mini Classic

Ruské DK: Speed kolo délky 7-14 dní o rychlosti 10 a rychlosti vojsk většinou 0,2. Lze dobývat vesnice. Vítězí hráč nebo kmen s největším počtem bodů.

MikroClassic

České DK: Na tomto speed kole vítězí hráč nebo kmen s největším počtem bodů. Zároveň je jeho rychlost 10-50. Délka se pohybuje v rozmezí 6-12 hodin.

Morgen

Švýcarské DK: Speed konající se v ranní části dne ( začátek nejdříve kolem 8:00 a konec nejpozději kolem 16:00 ), vítězí hráč s největším počtem bodů. Lze dobývat vesnice.

Nachmittags

Švýcarské DK: Tento druh speed kola se koná v odpoledních až večerních hodinách. Lze dobývat vesnice. Vítězem se stává hráč s největším počtem bodů.

Night

Německé DK: Noční speed, vítězí hráč nebo kmen s největším počtem bodů. Lze dobývat vesnice.
Švýcarské DK: Noční speed, vítězí hráč s největším počtem bodů. Lze dobývat vesnice. Někdy se objevuje i název Long Night pro dlouhé speedy zabírající velkou část dne ( např. se konají v čase 22:00-14:00 ).

No Hauls

Světová verze DK: Vítězí hráč nebo kmen s největším počtem bodů. Nelze rabovat suroviny.
Nizozemské DK: Vítězí hráč s největším počtem bodů. Startovní vesnice o 26 bodech.

Noble rush

Rumunské DK: Vítězí hráč nebo kmen s největším počtem bodů. Je nastaveno větší množství barbarských vesnic a velká startovní vesnice ( přes 9.000 bodů ). Šlechtic snižuje oddanost vždy o 100. Zpravidla se jedná o speedy délky 6-14 hodin.

Noble Tes Voisins

Francouzské DK: Na těchto speedech vítězí hráč s největším počtem bodů. Lze dobývat vesnice, ale maximální vzdálenost šlechtice je 10 polí.

Noob

Španělské DK: Vítězí hráč s největším počtem bodů. Začátečnická ochrana 10 minut. Jednočlenné kmeny, téměř žádné barbarské vesnice. Po dobytí nelze začít znovu. Dělení: Noob ( startovní vesnice o 2138 bodech ), Noob Extra ( startovní vesnice o 7272 bodech, vždy jednoduchý výzkum ), Noob Clasica ( startovní vesnice o přibližně 76 bodech, fake limit 1% bodů vesnice, 10-stupňový výzkum ).

Normal

Portugalské DK: Na tomto speed kole vítězí hráč s největším počtem bodů. Maximální vzdálenost šlechtice není limitována. Striktně bez farm limitu.

Nuit

Francouzské DK: Noční speed kolo, jehož vítězem se stává hráč nebo kmen s největším počtem bodů.

Nulaller

České DK: Do hry je přidáno 5 vesnic o 26 nebo 36 bodech. Tyto vesnice jsou volně roztroušeny po mapě a obsahují vojsko. Jsou pod správou účtu Nulaller. Během speedu lze dobývat vesnice. Vítězí hráč nebo kmen držící největší počet vesnic Nulallera, v případě shody rozhoduje off, deff, OD rank nebo body.

O conquistador

Brazilské DK: Speed kolo, ve kterém vítězí kmen s největším počtem bodů. Je nastaveno mnoho barbarských vesnic a začátečnická ochrana 6-24 hodin. Šlechtic vždy snižuje oddanost o 100. Striktně bez farm limitu.

OBA

Švédské DK: Na tomto speedu obvykle lze dobývat vesnice. Vítězí hráč nebo kmen s největším off rankem.

OD

Brazilské DK: Nelze dobývat vesnice. Striktně bez farm limitu. Vítězí hráč s největším OD rankem. Obvykle je nastavena rozestavěná vesnice o 1388 bodech.

Od zdi ke zdi

Ruské DK ( Стенка на стенку ): Na tomto speed kole jsou po registraci hráči rovnoměrně rozdělení do 2 kmenů. Střední část mapy obsahuje 3 obdélníky o velikosti 3x16 polí rozdělené mezerou velikosti 5 políček. Střední obsahuje barbarské vesnice, krajní pak patří jednotlivým kmenům. Rozestavěná vesnice má 26 bodů. Lze dobývat vesnice. Vítězí hráč s největším počtem bodů.

ODA

Brazilské DK: Nelze dobývat vesnice. Striktně bez farm limitu. Vítězí hráč s největším off rankem.

Old school

Řecké DK: Na tomto speed kole šlechtic snižuje oddanost o 40-60, limit členů kmene je 6, výzkum třístupňový a rozestavěná vesnice o 653 bodech. Fake limit 1% bodů vesnice. Vítězí hráč s největším počtem bodů.

One Big Village

Francouzské DK: Vítězem se stává hráč, který jako první plně dostaví svou vesnici. Nelze dobývat vesnice. Nejčastější je délka speedu 3-4 hodiny.

Osada v kouzelném lese

České DK: Na tento speed je přidán obdélník 3x2 pole nebo čtverec 3x3 pole vesnic o velikosti 12130, 20725 nebo 76928 bodů. Teoreticky se může vyskytovat na jednom speed kole i několik těchto skupin vesnic ( ale pokaždé mají všechny tyto vesnice jednotnou velikost ). Vesnice jsou spravovány účtem Osada v kouzelném lese a obsahují vojsko. Lze dobývat vesnice. Vítězí hráč nebo kmen držící nejvíce vesnic Osady v kouzelném lese ( pokud v tomto případě nastane shoda na 1. místě - např. 2 hráči mají po 4 vesnicích - o vítězi rozhodují body, off, deff nebo OD rank ) nebo vítězí hráč nebo kmen, který jako první vlastní všechny její vesnice.

Pevnost

České DK: Libovolná kombinace Tantalleru, Osady v kouzelném lese, Železné pevnosti, Cheatdorfu a dalších speciálních typů speedů. V praxi každá Pevnost využívá jen vybrané prvky speedů. O vítězi rozhoduje 1 nebo více centrálních vesnic, na jejichž držení se hraje, přičemž v případě shody v držení centrálních vesnic rozhodují body, off, deff nebo OD rank. Vítězem se může stát hráč i kmen. Nejsou striktně dodržována pravidla pro speedy s jednotlivými typy speciálních vesnic- např. vesnice Cheatdorfu mohou obsahovat vojsko.

Seznamovací

České DK: Jedná se o speed kolo vhodné pro začátečníky ve hře speedů. Lze dobývat vesnice, vítězí kmen s největším počtem bodů. Počty opuštěných vesnic nebývají extrémně nízké a rozestavěná vesnice je na levelech 0-5.

SimCity

Řecké DK: Typ speedu, na kterém nelze útočit na ostatní hráče ani dobývat vesnice. Vítězí hráč s největším počtem bodů. Délka speedu je vždy 150 minut ( 2,5 hodiny ).

Slunce

České DK: Tento název je souhrnné označení pro všechna speed kola délky 14-30 dní. Častá je rychlost 50-150 a absence farm limitu. Nastavení se podobá nastavení světa.

Soldes

Francouzské DK: Vítězem se stává hráč s největším počtem bodů. Lze dobývat vesnice. Rychlost 300-400, rychlost jednotek 0,5-0,8. Bez farm limitu. Délka 4 hodiny.

Solo ronde

Nizozemské DK: Vítězí hráč s největším počtem bodů. Jednočlenné kmeny, nejsou možné podpory mimo své vesnice.

Sorte ou azar

Brazilské DK: Speed kolo, ve kterém vítězí hráč nebo kmen s největším počtem bodů. Šlechtic snižuje oddanost v hodnotách 1-100. Obvyklá délka 12 hodin a start při rozestavěné vesnici o 1388 bodech.

Speed

Rumunské DK: Jedná se o souhrnný název pro typy speedů, na nichž lze dobývat vesnice a vítězí hráč nebo kmen s největším počtem bodů.

Speed of Barbars

České DK: Tento druh speedu obsahuje minimálně 20 opuštěných vesnic na hráče. Lze dobývat vesnice. Vítězí hráč nebo kmen s největším počtem bodů. Velmi často má počáteční vesnice 12130 bodů. Farm limit je výjimečný. Četné je i snížení oddanosti šlechticem vždy 100 za účelem zrychlení dobývání opuštěných vesnic.

Super offer

Ruské DK: Speed kolo, na kterém vítězí hráč s největším off rankem. Nelze dobývat vesnice. Rozestavěná vesnice dosahuje 653 bodů a je nastaveno malé množství opuštěných vesnic na hráče. Farm limit má hodnotu 10.

Surprise

Francouzské DK: Tento typ speed kola má předem utajené nastavení. Vítězí nejčastěji hráč s největším počtem bodů.

Szybkie

Polské DK: Všechny speedy na polských DK, které jsou otevřené pro všechny hráče.

Tantaller

České DK: Do hry je přidáno standardně 5 vesnic o 76928 bodech ( vzácně může být i 1-4 ). Tyto vesnice jsou volně roztroušeny po mapě a obsahují vojsko. Jsou pod správou účtu Tantaller. Během speedu lze dobývat vesnice. Vítězí hráč nebo kmen s největším počtem bodů nebo držící největší počet vesnic Tantallera ( v takovém případě v případě shody rozhoduje off, deff, OD rank nebo body ).

Tribu masiva

Španělské DK: Na speedech tohoto typu vítězí kmen s největším počtem bodů. Lze dobývat vesnice. Kmeny obvykle nemají omezený maximální počet hráčů.

Tripleteam

Německé DK: Na tomto speedu vítězí bodově nejlepší tříčlenný kmen. Hráči mohou dobývat vesnice.

Überraschungs

Německé DK: Speed s předem utajeným nastavením.

Vítr

České DK: Vítr je souhrnné označení pro všechna speed kola délky 2-4 dní. Častá je rychlost 300 a absence farm limitu.

Vrije instellingen

Nizozemské DK: Speed, na kterém vítězí hráč s největším počtem bodů. Vesnice je možné dobývat. Většinou bez farm limitu.

Výzkumový speciál

České DK: Na tomto druhu speed kola vítězí hráč s největším počtem provedených výzkumů na konci speedu. Z tohoto důvodu je nastaven třístupňový nebo desetistupňový výzkum.

Země

České DK: Země je souhrnné označení pro všechna speed kola délky 5-10 dní. Častá je rychlost 200-300 a absence farm limitu.

Zumbizada

Brazilské DK: Speed kolo délky 6 hodin s dvoučlennými kmeny, hráči začínají s vesnicí o 7272 bodech, speed kolo obsahuje mnoho opuštěných vesnic rostoucích do 10.000 bodů. Striktně bez farm limitu. Ve většině případů je tento druh speedu nastavován v noci od 0:00 do 6:00 tamějšího serverového času.
Španělské DK: Speed s rozestavěnou vesnicí o 7272 bodech, obsahující mnoho opuštěných vesnic rostoucích do 10.000 bodů. Limit členů kmene je 2. Začátečnická ochrana 20 minut. Vítězí hráč s největším počtem bodů. Nejčastější délka 5-8 hodin.

Železná pevnost

České DK: Do hry je přidána standardně 1 vesnice o 203.703 bodech ( velmi ojediněle však mohou být i 2-3 ). Tyto vesnice jsou volně roztroušeny po mapě ( v případě, že je jedna, nachází se ve středu mapy ) a obsahují vojsko. Jsou pod správou účtu Železná pevnost. Během speedu lze dobývat vesnice. Vítězí hráč nebo kmen s největším počtem bodů nebo držící největší počet vesnic Železné pevnosti ( v případě, že více hráčů drží stejný počet vesnic Železné pevnosti - například pokud na speedu se 2 vesnicemi Železné pevnosti mají 2 hráči po 1 vesnici - v případě shody rozhoduje off, deff, OD rank nebo body ).