Obtížnost speed kol

Z Tribalwars Wiki CZ
Jump to navigation


Všechna speed kola lze rozdělit podle určité obtížnosti.
Speed kola mající nízkou obtížnost jsou vhodná pro méně kvalitní hráče a začátečníky, kde se tito hráči mohou učit základním dovednostem. Naopak speedy s vysokou obtížností jsou určeny kvalitním hráčům.

Faktory ovlivňující obtížnost


Obtížnost všech speed kol ovlivňuje kromě hráčského faktoru především samotné nastavení, o něhož účincích tato stránka pojednává.


Jedním z nejdůležitějších faktorů je rychlost světa. Pakliže je rychlost speedu nízká ( 50-200 ), hrozí u mnoha hráčů ztráta chuti hrát, jelikož je speed příliš pomalý. Na druhou stranu není potřeba farmit tak usilovně, jelikož jednotky mají nízkou rychlost.
Rychlost jednotek je částečně závislá na jiných nastaveních. Zvláště u jiných jazykových verzích DK je časté, že čím rychlejší je speed kolo samotné, tím nižší je relativní rychlost. Dále je časté, že u speed kol typu Bash se často na českých DK vyskytuje rychlost jednotek nižší než 1. Relativní rychlost jednotek se nyní pohybuje v rozmezí 0-1, dříve bylo možné spatřit i vyšší. Rychlost jednotek má za následek při nízké hodnotě možnost lépe manévrovat s jednotkami a uhýbat tak nepřátelským útokům ( při nízké rychlosti se totiž občas stává, že hráč ani nepostřehne, že nějaký útok přichází a už vůbec nemá šanci uhnout. Rychlost jednotek také ovlivňuje rychlost farmení, zvláště pakliže je na speed kole mnoho barbarských a bonusových vesnic.
Důležitá je i délka speed kola- delší speed kola jsou vhodná pro kvalitní hráče, kteří navíc mají PÚ.
Dalším faktorem ovlivňujícím obtížnost speedu je výzkum. Na speed kolech se vyskytují 3 typy výzkumu, a to jednoduchý, 3stupňový a 10stupňový. Zejména na dlouhých speed kolech se vyskytuje jen jednoduchý výzkum, jelikož by byli při jiném typu výzkumu silně znevýhodněni hráči bez PÚ a celkově by pak byl speed příliš složitý. 10stupňový výzkum je nejméně častý, je vhodný pro speed kola typu CAT, Bash a CAT vs. Bash, pokud na nich nelze zabírat vesnice a farm limit má hodnotu 100 a více.
Přítomnost či nepřítomnost kostela má také velký vliv na hru. Mnoho hráčů nemá rádo kostely nebo s nimi ani neumí hrát. Na většině speed kol ( zvláště těch zahraničních ) se kostely nevyskytují.
Rozestavěná vesnice je pro hru na speedu také důležitá. Čím nižší level rozestavěná vesnice má, tím důležitější je hrát na vojsko a je více doporučeno hrát útočně, jelikož je tato strategie celkově výhodnější. Pokud každý hráč začíná s více vesnicemi, ze hry se může stát zmatek a obtížnost také roste.
Velmi významný pro farmení je počet barbarských a bonusových vesnic na hráče. Je-li malý nebo žádný, hráči jsou více nuceni útočit na sebe navzájem.
Obtížnost speed kola ovlivňuje i farm limit. Například je-li na speed kolech, kde lze zabírat vesnice, farm limit 200, je nutné uhýbat a hrát útočně- hra se tím stává vysoce obtížnou a hrozí velké převraty ve hře. Jakmile je hodnota farm limitu 400 a méně, na všech speed kolech s tímto nastavením je doporučeno hrát útočně a být neustále aktivní.
Dále je důležitý fake limit. Čím vyšší hodnotu má ( občas se vyskytuje na českých DK hodnota až 10% ), tím více je znemožněno posílání fake útoků na nepřátele, a tak většinou nehrozí poslání několika desítek útoků najednou, z nichž by byl účinný pouze jeden. Také je pak obtížnější vytváření vláčků šlechty- je nutné mít poměrně velký doprovod.
Morálka znesnadňuje speed bodově velkým hráčům při útocích na malé. U dobře spolupracujících kmenů pak může malý aktivní hráč zapodporovaný soukmenovci dělat nepřátelům mnoho problémů.
Zvláštním způsobem, jak znesnadnit nastavení, je pak nastavit podivný systém šlechticů. Existuje mnoho různých kombinací, na které si hráči špatně zvykají a které přinášejí různé výhody a nevýhody.
V poslední době se také začíná uplatňovat domobrana, která dokáže při její zvýšené účinnosti znepříjemnit hru větším hráčům.
A nakonec, posledním z opravdu důležitých faktorů, jsou případné zvláštní systémy vítězství, jako jsou speed kola s tajemstvími, tantallery, osadou v kouzelném lese, cheatdorfy, metallery, apod.


V malé míře obtížnost ovlivňuje i přítomnost či nepřítomnost paladina, systém špehování, přítomnost či nepřítomnost lučištníků, začátečnická ochrana, případně další nastavení.

Obtížnost českých speed kol


Na českých speed kolech převládají speed kola s nízkou až střední obtížností.
Nejčastější je rozestavěná vesnice na levelu 4, oproti většině ostatních jazykových verzí DK zde existuje mnoho ustálených levelů rozestavěných vesnic + levely zavlečené z jiných jazykových verzí DK, ty jsou však poměrně vzácné. Občas se vyskytují i levely rozestavěných vesnic "na jedno použití", i ty jsou však velice vzácné.
Rozestavěná vesnice na levelu 0 je poměrně vzácná ( 2-3x týdně ).
Občas se zde však vyskytují nejobtížnější speed kola ze všech. Nikde jinde není možné nalézt speed kola typu Vítr Bash, speedy Bash s farm limitem 1, a samozřejmě se zde vyskytují různá speed kola s velice obtížným nastavením, kde je nakombinováno mnoho nepříjemných jevů, a tak si hráči své vítězství musí opravdu zasloužit.

Obtížnost zahraničních speed kol


Německé DK mají poměrně monotónní nastavení- stále podobné, vyhovující hráčům znalých skriptů, jelikož je zde mnoho z nich povoleno.
Skoro vždy má rozestavěná vesnice level odpovídající českému levelu 0. Je nastaveno málo barbarských a bonusových vesnic na hráče a většina hráčů aktivně hraje, a tak je obtížné farmení a skoro nutností je útočná hra. Někdy je možné vystavět vesnici až na více než 13.000 bodů. Neexistují však krátká speed kola. Rychlost jednotek je nejčastěji 0,35 nebo 0,4.


Švýcarská speed kola jsou typická rozestavěnou vesnicí na levelu odpovídajícím našemu levelu 4. Jsou středně až více obtížná, nedosahují však většinou extrémně vysoké obtížnosti.
Typická je také nízká rychlost jednotek v rozmezí 0,25-0,35. Na většinu speed kol je možné vstoupit pouze s PÚ.


Na světové verzi DK se vyskytují především obtížná speed kola s rozmanitým nastavením, obvykle se nevyskytují speed kola v rozmezí délky 2-4 hodin a hodinová speed kola jsou poměrně vzácná ( 1-2x týdně ). Nejčastěji je nastavena malá rozestavěná vesnice mající méně než 100 bodů, avšak vyskytují se i větší. Jsou nastavovány rozmanité rychlosti světa i jednotek.


Brazilské DK mají speedy odvozené od 2 základních typů- jeden typ má rozestavěnou vesnici o 1388 bodech a málo barbarských a bonusových vesnic ( asi 1,5 na hráče ), druhý typ má rozestavěnou vesnici o 7272 bodech a mnoho barbarských a bonusových vesnic. Tyto typy se liší jen v délce ( u prvního 2-12 hodin, u druhého 6 hodin- 7 dní ). Druhý typ navíc obsahuje s narůstající délkou více a více opuštěných vesnic.
Rychlost je obvykle 300-400, rychlost jednotek 1, obecně lze tyto speedy označit za jednoduché až středně obtížné, nevyskytují se zde však žádná speed kola vysoké obtížnosti.


Speedy polské jazykové verze DK patří ke středně obtížným až obtížným, mají rozmanité nastavení a nejčastěji dosahují délky 3-10 hodin.


Na nizozemských speed kolech lze nalézt rozmanitá nastavení, často jsou však podobná německým a švýcarským speedům.


Ruská speed kola mají středně obtížné až obtížné nastavení, to je však mírně znehodnoceno nízkou hráčskou kvalitou, díky níž není výhra příliš obtížná. Je častá rychlost 400 a rychlost jednotek 0,5, nejčastěji se vyskytuji speed kola délky 6 hodin, kratší než 4 hodiny spíše výjimečně.


Rumunská speed kola patří k obtížným, mají rozmanité nastavení a různé délky.


Francouzská speed kola se vyznačují rozmanitostí obtížnosti nastavení. Extrémně obtížná nastavení zde nenajdeme, avšak je zde široká škála speedů s obtížností nízkou až poměrně vysokou.


Na španělském speed serveru se v poslední době vyskytují speed kola převážně vyšší obtížnosti, nejčastěji mají rychlost jednotek 0,3-0,5 a celkem málo barbarských a bonusových vesnic. Také rychlost světa je často nízká.


Portugalské DK mají speed kola nízké až střední obtížnosti. Rychlost je nejčastěji 300-400, rychlost jednotek 0,4-0,5. Kromě malé rychlosti jednotek a malého počtu barbarských a bonusových vesnic však na těchto speedech nic dalšího moc obtížné není a nastavení bývá stále podobné.

Příklady

Jednoduché nastavení

Nastavení
Délka 2 hodiny
Podmínky k vítězství Kmen s největším počtem bodů
Paladin Ano
Lučištníci Ne
Domobrana Ne
Kostel Ne
Výzkum Jednoduchý
Rozestavěná vesnice Level 4
Opuštěné vesnice ( celkem ) 3 na hráče
Růst opuštěných vesnic Ano, do 4.000 bodů, rychle rostoucí
Farm limit Ne
Začátečnická ochrana 10 minut
Podpory Možné i mimo kmen
Možnost začít znovu Ano
Morálka Ne
Fake limit Ne
Šlechtic Ano
Stoupající ceny šlechty Zlaté mince o poloviční ceně
Maximální dosah šlechty 1415 polí
Pozbytí důvěryhodnosti ve šlechtu 20-35
Limit členů kmene 4, ze kmene lze vystoupit
Hráčský limit 100
Rychlost 400
Rychlost vojska 1
Noční režim Ne
Zástup v dovolené Ne

Středně obtížné nastavení

Nastavení
Délka 6 hodin
Podmínky k vítězství Hráč s největším počtem bodů
Paladin Ano
Lučištníci Ne
Domobrana Ne
Kostel Ne
Výzkum Jednoduchý
Rozestavěná vesnice Level 3
Opuštěné vesnice ( celkem ) 1,5 na hráče
Růst opuštěných vesnic Ano, do 1.000 bodů
Farm limit 1000
Začátečnická ochrana 15 minut
Podpory Pouze v rámci kmene
Možnost začít znovu Ano
Morálka Ne
Fake limit Ne
Šlechtic Ano
Stoupající ceny šlechty Zlaté mince
Maximální dosah šlechty 1415 polí
Pozbytí důvěryhodnosti ve šlechtu 45-55
Limit členů kmene 4, ze kmene lze vystoupit
Hráčský limit 100
Rychlost 400
Rychlost vojska 0,7
Noční režim Ne
Zástup v dovolené Ne

Obtížné nastavení

Nastavení
Délka 4 hodiny
Podmínky k vítězství Kmen s největším počtem bodů
Paladin Ano
Lučištníci Ano
Domobrana Ne
Kostel Ano
Výzkum 3 stupňový
Rozestavěná vesnice Level 5
Opuštěné vesnice ( celkem ) 0,5 na hráče
Růst opuštěných vesnic Ne
Farm limit 300
Začátečnická ochrana 5 minut
Podpory Možné i mimo kmen
Možnost začít znovu Ne
Morálka Ano
Fake limit 1% bodů vesnice
Šlechtic Ano
Stoupající ceny šlechty Zlaté mince
Maximální dosah šlechty 1415 polí
Pozbytí důvěryhodnosti ve šlechtu 20-35
Limit členů kmene 3, ze kmene nelze vystoupit
Hráčský limit 50
Rychlost 400
Rychlost vojska 0,3
Noční režim Ne
Zástup v dovolené Ne

Velmi obtížné nastavení

Nastavení
Délka 12 hodin
Podmínky k vítězství Hráč s největším počtem bodů
Paladin Ne
Lučištníci Ano
Domobrana Ano, nárůst o 100 do levelu SD 15, setrvá 2 hodiny
Kostel Ano
Výzkum 10 stupňový
Rozestavěná vesnice Level 0
Opuštěné vesnice ( celkem ) 2 na hráče
Růst opuštěných vesnic Ne
Farm limit Ne
Začátečnická ochrana 20 minut
Podpory Pouze v rámci kmene
Možnost začít znovu Ne
Morálka Ano, klasická
Fake limit 2% bodů vesnice
Šlechtic Ano
Stoupající ceny šlechty Balíčky surovin o dvojnásobné ceně
Maximální dosah šlechty 15 polí
Pozbytí důvěryhodnosti ve šlechtu 15-25
Limit členů kmene 4, ze kmene lze vystoupit
Hráčský limit 100
Rychlost 250
Rychlost vojska 0,5
Noční režim Ne
Zástup v dovolené Ne