Z Tribalwars Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání
(Založena nová stránka s textem „''Tato stránka obsahuje pouze vybrané kvalitní strategie a slouží především k poučení pro méně zkušené hráče. Momentálně obsahuje pouze s…“)
 
Řádek 1: Řádek 1:
''Tato stránka obsahuje pouze vybrané kvalitní strategie a slouží především k poučení pro méně zkušené hráče. Momentálně obsahuje pouze strategie jednotlivců, nikoli kmenové.''
+
''Tato stránka obsahuje pouze vybrané kvalitní strategie a slouží především k poučení pro méně zkušené hráče. Momentálně obsahuje pouze strategie jednotlivců, nikoli kmenové. Je určena především hráčům klasických světů, nikoli speed kol.''
  
 
== Styly herního pojetí ==
 
== Styly herního pojetí ==
Řádek 40: Řádek 40:
 
=== Velké herní účty ===
 
=== Velké herní účty ===
  
<br>Každý větší herní účet by za standardních podmínek měl obsahovat jak obranné, tak útočné vesnice.
+
<br>Každý větší herní účet by za standardních podmínek měl obsahovat jak čistě obranné, tak čistě útočné vesnice (žádné smíšené; v pozdější fázi hry lze mít i špehovací vesnice).
 
<br>Poměr obranných ku útočným vesnicím by se měl pohybovat někde mezi 4:1 a 1:1. Čím větší má hráč ve vesnicích procentuální zastoupení útočných vesnic, tím by měl být oproti průměrným hráčům v okolí větší a aktivnější. Naopak menší hráč si často vystačí s menším procentem útočných vesnic, o to více však musí dbát na to, aby vojsko v nich správně využil.
 
<br>Poměr obranných ku útočným vesnicím by se měl pohybovat někde mezi 4:1 a 1:1. Čím větší má hráč ve vesnicích procentuální zastoupení útočných vesnic, tím by měl být oproti průměrným hráčům v okolí větší a aktivnější. Naopak menší hráč si často vystačí s menším procentem útočných vesnic, o to více však musí dbát na to, aby vojsko v nich správně využil.
 
<br>Útočící hráč je vždy ve výhodě oproti bránícímu se. Výsledek společných střetnutí určují především jeho schopnosti. Má také výhodu toho, že se vojska v útočných vesnicích staví rychleji než v obranných. Naopak není dobré dostat se do úporné obrany, ze které ani na soupeře neútočíte. Útok vždy pro obránce znamená zdržení, nutnost o něco se starat, vázat své jednotky v dané vesnici, získat pocit nejisté budoucnosti.
 
<br>Útočící hráč je vždy ve výhodě oproti bránícímu se. Výsledek společných střetnutí určují především jeho schopnosti. Má také výhodu toho, že se vojska v útočných vesnicích staví rychleji než v obranných. Naopak není dobré dostat se do úporné obrany, ze které ani na soupeře neútočíte. Útok vždy pro obránce znamená zdržení, nutnost o něco se starat, vázat své jednotky v dané vesnici, získat pocit nejisté budoucnosti.
 
<br>Nutnou součástí všech útočných akcí jsou [[fake útok|fake útoky]], které matou nepřítele a dělají dojem velikosti útočníka, když si dovolí poslat tolik útoků.
 
<br>Nutnou součástí všech útočných akcí jsou [[fake útok|fake útoky]], které matou nepřítele a dělají dojem velikosti útočníka, když si dovolí poslat tolik útoků.
 +
 +
== Start na světě ==
 +
 +
=== Brzy po spuštění světa ===
 +
 +
<br>Po samotném startu světa je nutné využít jednotky z tutoriálových úkolů na farmení a stavět především budovy produkující suroviny. Tím se získá jednoznačná výhoda oproti hráčům, kteří od samého začátku staví primárně vojsko, protože tento stav není při malém počtu opuštěných vesnic udržitelný.
 +
<br>Vojsko je vhodné začít hromadně stavět asi od 1-2 dnů před koncem začátečnické ochrany. Postupně je nutný přechod na nepřetržitou rekrutaci, což však nesmí znemožnit rozvoj budov ve vesnici, proto není třeba na to nijak spěchat.
 +
<br>U žádného typu vesnic se nesmí při stavbě vojska zapomínat na špehy. U vesnic zaměřených spíše na obranu než útok to platí dvojnásob.
 +
<br>Nezapomínejte co nejvíce farmit. Čím více a čím do pozdější fáze hry rabujete opuštěné vesnice nebo vesnice malých hráčů, tím více surovin získáváte pro svůj rozvoj.
 +
<br>Ve všech vesnicích nastává občas chvíle, kdy se rekrutuje jednotky, ale není co stavět, protože tradiční budovy jako surovinové zdroje, selský dvůr, skladiště a kasárna jsou vystavěny tak, že to stačí, nebo je další stupeň příliš nákladný. V takové chvíli je dobré použít suroviny na budovy, které se pro tento účel hodí, protože doba výstavby je dlouhá a jsou poměrně levné - opevnění a kovárnu. Obojí budete nakonec potřebovat, postavit je dříve vám zlepší hru (méně starostí s obranou u opevnění a v budoucnu rychlejší stavba šlechtice u kovárny).
 +
<br>Většina velkých hráčů staví od samého začátku hlavně budovy produkující suroviny.
 +
<br>Obecně platí, že stavba panského dvora ve vesnici se nesmí uspěchat. Vesnice musí být dostatečně vybavena po stránce surovinových zdrojů (aspoň úrovně 25 u každé budovy na těžbu) i po vojenské stránce (nejlépe přes 7000 obyvatel v jednotkách), mít opevnění na úrovni 17 a více, kasárnu na úrovni nejlépe 18 a více a stáj na úrovni 10 a více. Podobná vesnice je ideálně připravena pro možnost z této vesnice dobývat vesnice jiné.
 +
 +
=== V pozdější fázi hry ===
 +
 +
<br>V tomto případě se snažte stavět primárně obranné vojsko (nejlépe s LK na farmení). Uzpůsobte konkrétní strategii konkrétní situaci. Cílem je co nejdříve být schopen co nejvíce farmit. Neútočte s malými farmícími útoky na velké opuštěné vesnice, protože většinou mají velké opevnění a došlo by k velkým ztrátám.
 +
<br>Jelikož se budete nacházet nedaleko velkých hráčů majících statisíce bodů, pokuste se je ve chvíli, kdy máte mírně přes 1000 bodů, požádat o ochranu nebo neútočení. Jakékoli v tuto chvíli vytvořené přátelství může vést v dalekém budoucnu k tomu, že se stanete členem jeho kmene.
 +
<br>Bojujte v případě nouze jen s menšími hráči.
 +
<br>Máte-li například na výběr dobýt vesnici hráče s 1000 body nebo barbarskou vesnici s 3000 body, je nejvýhodnější dobýt barbarskou vesnici a pomocí katapultů zničit obránci selský dvůr, kasárnu a hlavní budovu. To vám zajistí bezproblémové farmení jeho vesnice a později může tento hráč skončit a z jeho vesnice se stane barbarská vesnice, jež časem doroste do větší velikosti.
 +
<br>Nestavte příliš velké vesnice, dokud nemáte kolem 30.000-100.000 bodů. Jinak se stáváte potenciální kořistí pro velké hráče v okolí. Do té doby stačí, když největší vesnice nemají více než 7000 bodů.
  
 
== Taktika zabírání vesnic ==
 
== Taktika zabírání vesnic ==
Řádek 57: Řádek 77:
 
<br>Naopak jako menší hráč v poli potenciálních a větších soupeřů toto privilegium nemáte. Je výhodné na sebe neupozorňovat zabíráním příliš velkých vesnic, proto nevystavujte své vesnice do velikých bodových hodnot (nad 6000) a naopak se hodně soustřeďte na vojsko, stavbu opevnění a pomalý a plynulý růst.
 
<br>Naopak jako menší hráč v poli potenciálních a větších soupeřů toto privilegium nemáte. Je výhodné na sebe neupozorňovat zabíráním příliš velkých vesnic, proto nevystavujte své vesnice do velikých bodových hodnot (nad 6000) a naopak se hodně soustřeďte na vojsko, stavbu opevnění a pomalý a plynulý růst.
 
<br>Jste-li hráč někde v průměru mezi těmito dvěma póly, snažte se zjistit o svém okolí co nejvíce a zabrat větší znepřátelené hráče, kteří díky bojům přišli o velkou část vojska.
 
<br>Jste-li hráč někde v průměru mezi těmito dvěma póly, snažte se zjistit o svém okolí co nejvíce a zabrat větší znepřátelené hráče, kteří díky bojům přišli o velkou část vojska.
 +
<br>
 +
<br>Sledujte body hráčů ve svém okolí.
 +
<br>Klesá-li nějakému hráči výrazně počet bodů, je zabírán, a tedy i oslaben, a tak na něj můžete také útočit a získat některé vesnice pro sebe.
 +
<br>Podle [[TW stats]] můžete zjistit, kým je zabírán.
 +
<br>Je-li zabírán vlastním kmenem, sledujte jeho poraženého protivníka. Vzrůstá-li, je hráč neaktivní, hrozí zbarbaření a nebude se vašim útokům aktivně bránit, ačkoliv mu vojsko ve vesnicích zůstane. Nevzrůstá-li, je na účtu pravděpodobně zástup nebo samotný hráč, který odstraňuje jednotky z vesnic dobývaných soukmenovci; proti útokům protivníka se tak bude bránit a hrozí i protiútoky.
 +
<br>Je-li zabírán jiným kmenem, pravděpodobně se na něj koná útočná akce. Vy jako potenciální nepřítel můžete využít tuto dobu, kdy je hráč bez vojska a nucen čelit ničivým útokům, a zaútočit také.
 +
<br>Je velmi výhodné na začátku i v pozdější fázi hry sledovat poraženého protivníka hráčů. Vzroste-li najednou ten útočný (ODÚ, ODA), hráč útočil a má poté oslabený útok, proto pro vás nemůže být takovou hrozbou. Vzroste-li poražený protivník v obraně (ODO, ODD) hráč se bránil útokům, takže má oslabenou obranu, ale nemusí to nic znamenat o jeho útočných jednotkách.
 +
<br>
 +
<br>Na začátku hry, kdy mají hráči 1 vesnici, je bodový pokles hráče zapříčiněn většinou útoky s katapulty nebo beranidly. Obránce má tedy poničené budovy a je pravděpodobné, že je i vojensky oslaben.
  
 
=== Využití dobytých vesnic ===
 
=== Využití dobytých vesnic ===
Řádek 93: Řádek 122:
 
<br>Máte-li více rozvinutých vesnic blízko sebe, můžete například časovat poslední dobývací útok nepřítele na jednu z vašich vesnic svým útokem s paladinem a Vascosovým žezlem. Nepřítel na chvíli získá vesnici, ale hned poté ztratí ji i vojsko.
 
<br>Máte-li více rozvinutých vesnic blízko sebe, můžete například časovat poslední dobývací útok nepřítele na jednu z vašich vesnic svým útokem s paladinem a Vascosovým žezlem. Nepřítel na chvíli získá vesnici, ale hned poté ztratí ji i vojsko.
 
<br>V případě, že se to hodí, můžete svého šlechtice použít k zabrání své vesnice, která je téměř dobyta nepřítelem. Oddanost v ní tak stoupne na 25, takže je možné, že poté v dané vesnici odvrátíte o jeden útok více a třeba ji poté i udržíte.
 
<br>V případě, že se to hodí, můžete svého šlechtice použít k zabrání své vesnice, která je téměř dobyta nepřítelem. Oddanost v ní tak stoupne na 25, takže je možné, že poté v dané vesnici odvrátíte o jeden útok více a třeba ji poté i udržíte.
 +
 +
=== Podpora malých vesnic ===
 +
 +
<br>Za účelem zničit svému soupeři jednotky můžete umístit své obranné jednotky do barbarské vesnice nebo vesnice malého neaktivního hráče. Váš soupeř, farmící tuto vesnici běžně beze ztrát, zcela automaticky a bez špehování na vesnici může zaútočit farmícím útokem, který přes podporu ve vesnici neprojde.
 +
<br>Nevýhodou je riziko, že daná vesnice je zcela jistě farmena i jinými hráči; navíc každý hráč využívá jiný druh a počet jednotek ve farmících útocích, a tak můžete například zničit se svými 300 kopiníky 100 LK svého soukmenovce a zároveň mít sám většinu této podpory zničenou - prakticky se nelze nijak dozvědět, kdo byl útočníkem a komu jste kolik jakých jednotek zničili.
  
 
=== Speciální vojska ===
 
=== Speciální vojska ===
  
 
<br>Kvůli špehům je v pozdní fázi hry možné vytvářet ještě špehovací vesnice, které obsahují pouze špehy. Ty není dobré vytvářet přímo na válečné frontě, protože by hrozilo snadné a rychlé napadení a zničení.
 
<br>Kvůli špehům je v pozdní fázi hry možné vytvářet ještě špehovací vesnice, které obsahují pouze špehy. Ty není dobré vytvářet přímo na válečné frontě, protože by hrozilo snadné a rychlé napadení a zničení.
<br>V pozdější fázi hraní na světech, kde má paladin předměty s novými bonusy, je dobré asi tak v každé 10. vesnici, nejlépe bonusové vesnici podporující rekrutaci v dílně, pouze katapulty, a do jedné z takovýchto vesnic umístit paladina. V kombinaci s Aletheianými ohni se jedná o nejúčinnější obranu, která i sama o sobě dokáže přečkat několik plně postavených útoků.
+
<br>V pozdější fázi hraní na světech, kde má paladin předměty s novými bonusy, je dobré asi tak v každé 10.-20. obranné vesnici, nejlépe bonusové vesnici podporující rekrutaci v dílně, pouze katapulty, a do jedné z takovýchto vesnic umístit paladina. V kombinaci s Aletheianými ohni se jedná o nejúčinnější obranu, která i sama o sobě dokáže přečkat několik plně postavených útoků.
 +
<br>V pozdní fázi hry se vyplatí stavět více druhů složení útočných vesnic podle jejich očekávaného využití. Kromě vesnic s klasickým složením útoku některé mohou obsahovat velké množství (např. 1000) beranidel, jiné až 500 katapultů. Takové speciálně postavené vesnice pak pomáhají ničit opevnění nebo jiné budovy, a mohou tak pomoci úspěchům dalších útoků jdoucích na danou vesnici nebo zničit například selský dvůr, či kasárnu, a tak donutit obránce stavět poškozenou budovu a snížit dočasně produkci vojska.
 +
 
 +
=== Útočná hra s katapulty ===
 +
 
 +
<br>Katapulty slouží ke zničení budov v soupeřových vesnicích. Takto zničené vesnice by poté neměly být dobývány útočníkem.
 +
<br>Nejčastějším cílem katapultů jsou selský dvůr, kasárna, stáj, kovárna, hlavní budova a nádvoří. Pro destrukci opevnění je lepší používat beranidla, protože jsou efektivnější, jejich rekrutace je levná a rychlejší a zabírají méně místa v selském dvoře.
 +
<br>Demolice kovárny slouží ke zpomalení vytváření šlechticů nebo ražby zlatých mincí. Může být i přímo spojena s demolicí panského dvora.
 +
<br>Demolice selského dvora znemožňuje zadávání rekrutace nových jednotek. Měla by být spojena s demolicí hlavní budovy, aby bylo složité vystavět selský dvůr na původní úroveň.
 +
<br>Demolice stáje nebo kasáren zpomaluje rychlost rekrutace jednotek obránce.
 +
<br>Demolice nádvoří zabraňuje obránci v možnosti časovat nebo ovlivňovat vyslané vojenské příkazy.
 +
 
 +
=== Noční hra světů ===
 +
 
 +
<br>V noci většina hráčů spí, a tak nemohou se svým účtem nic dělat. Můžete proto špehovat vesnice nepřátel (noční bonus nemá na výsledky špehování vliv) a podle výsledků špehování zabírat vesnice bez vojska.
  
 
== Rozšiřující možnosti hraní ==
 
== Rozšiřující možnosti hraní ==
Řádek 121: Řádek 169:
 
<br>Výhodné může být vytváření okruhu se surovinami. Například 1 hráč vytvoří nabídku, ve které dává 900 dřeva a požaduje 1000 železa, a zároveň opačnou nabídku, kde požaduje 1000 dřeva a nabízí 900 železa. U obou nabídek není nepravděpodobné, že je někdo přijde, a tak nakonec takový hráč získá 100 dřeva a 100 železa (když obě nabídky vytvoří jen jednou).
 
<br>Výhodné může být vytváření okruhu se surovinami. Například 1 hráč vytvoří nabídku, ve které dává 900 dřeva a požaduje 1000 železa, a zároveň opačnou nabídku, kde požaduje 1000 dřeva a nabízí 900 železa. U obou nabídek není nepravděpodobné, že je někdo přijde, a tak nakonec takový hráč získá 100 dřeva a 100 železa (když obě nabídky vytvoří jen jednou).
 
<br>Na světech, kde se obchoduje s prémiovými body (PB) lze PB využít podobným způsobem. Například přijmete 2000 hlíny, za které zaplatíte 4 prémiové body. Hned po doručení hlíny můžete vytvořit nabídku, ve které nabízíte 2000 hlíny za 6 prémiových bodů. V případě, že ji někdo přijme, získáte 2 PB. Nebo naopak chcete PB držet na stejné hodnotě a získávat suroviny. Takže v daném příkladu nabídnete 1200 hlíny s požadavkem na 4 PB. Získáte 800 jednotek hlíny.
 
<br>Na světech, kde se obchoduje s prémiovými body (PB) lze PB využít podobným způsobem. Například přijmete 2000 hlíny, za které zaplatíte 4 prémiové body. Hned po doručení hlíny můžete vytvořit nabídku, ve které nabízíte 2000 hlíny za 6 prémiových bodů. V případě, že ji někdo přijme, získáte 2 PB. Nebo naopak chcete PB držet na stejné hodnotě a získávat suroviny. Takže v daném příkladu nabídnete 1200 hlíny s požadavkem na 4 PB. Získáte 800 jednotek hlíny.
 +
 +
=== Strategie farmení ===
 +
 +
<br>Základní pravidlo farmení je, že by se farmící útoky neměly nikdy zastavit.
 +
<br>Nejvýhodnější je farmení pomocí LK. Také lze použít dvojici šermíři + kopiníci.
 +
<br>V noci by měly útoky dopadat na vzdálenější vesnice tak, abyste další den ráno mohli mít mnoho surovin ve skladech a odesílat farmící útoky znovu. Naopak v době, kdy jste aktivní s drobnými přestávkami několik hodin v kuse, můžete farmit blízké vesnice.
 +
<br>Velikost útoků a frekvenci jejich posílání na konkrétní vesnice utvářejte podle informací o opevnění ve vesnici, produkci surovin a velikosti skladiště.
 +
<br>Čas od času si tyto informace obnovte prošpehováním farmených vesnic (často stačí umístit špehy přímo do farmícího útoku).
 +
<br>Málo aktivní farmené hráče špehujte častěji, neboť hrozí jejich příchod na účet a povolání domobrany.
 +
<br>
 +
<br>Čím jsou vesnice blíže větším a aktivním hráčům, tím nižší je pravděpodobnost, že si z nich odnesete mnoho surovin. Proto přednostně farměte vesnice dále od hráčů. Farmení vesnic u jiných hráčů lze použít jako taktický prvek, máte-li poměrně dost surovin a chcete-li uškodit těmto hráčům a ukrást suroviny, které by jinak získali oni.
 +
<br>
 +
<br>Jsou-li opuštěné vesnice dorostlé do hodnoty tolika bodů, do kterých na daném světě rostou, můžete, v případě, že je neplánujete dobývat, pomocí katapultů zničit zbytečné budovy, které neprodukují suroviny, ale "zabírají body", takže se ve vesnici automaticky nepostaví skladiště nebo surovinové zdroje na vyšší úrovni.
 +
<br>Vhodným cílem katapultů v takovém případě jsou všechny budovy kromě skladiště a budov produkujících suroviny. Výsledkem je, že se postupně ve více a více vesnicích zlepšují surovinové zdroje a vy tak z farmících útoků můžete přinášet suroviny častěji a ve větší míře.
  
 
=== Kostely ===
 
=== Kostely ===

Verze z 9. 5. 2015, 13:11

Tato stránka obsahuje pouze vybrané kvalitní strategie a slouží především k poučení pro méně zkušené hráče. Momentálně obsahuje pouze strategie jednotlivců, nikoli kmenové. Je určena především hráčům klasických světů, nikoli speed kol.

Styly herního pojetí

Malé herní účty


Existují 3 základní varianty způsobu hry, máte-li pouze 1 vesnici:
Ryze útočný
Ryze obranný
Smíšený

Obecná pravidla fungování těchto způsobů hry lze aplikovat i na případy, kdy hráč sice vlastní více vesnic, ale vojsko v jedné z nich je naprosto dominantní a vojsko v ostatních vesnicích zanedbatelné.

Ryze útočná hra vyžaduje kvalitního a aktivního hráče. Jelikož takový hráč nestaví prakticky žádné obranné jednotky, nesmí dopustit, aby útoky soupeřů zničily jeho vojsko. Naopak musí být připraven na ničení jednotek soupeřů.
Útočné hráče se snaží likvidovat hlavně pomocí lehkých kavalerií. Ty nejsou podle rychlosti příliš rozeznatelné od špehů, takže si obránce může obě jednotky splést a nevěnovat útoku zvláštní pozornost a tedy nechat své útočné jednotky doma. Navíc jsou lehké kavalerie (LK) tak rychlé, že i poměrně krátká neaktivita na účtu může znamenat, že si obránce všimne až zničených jednotek, aniž by s nimi stačil uhnout.
Obranné hráče a hráče se smíšeným vojskem musí útočný hráč ničit většinou celým útokem.
Při obraně se útočný hráč musí snažit uhýbat s vojskem (například tak, že zaútočí na blízkou barbarskou vesnici) a doma nechávat jen špehy nebo vůbec nic. Má-li možnost povolat domobranu, je často dobré ji využít (především v začátku hry). Není dobré nechávat doma útočné vojsko ani při domnělém špehování nepřítelem, neboť hrozí již výše zmíněná záměna LK se špehy a v případě, že se jednalo o LK, také velké ztráty.
Útočný hráč musí využívat především LK jako nástroj pro farmení. Každá LK, do které se investuje na začátku hry, se později bohatě vyplácí, jelikož přináší mnoho surovin z farmení a při farmení nedochází téměř k žádným ztrátám a farmení je rychlé.
Je důležité umět posílat vláček šlechticů.
Útočný hráč musí být neustále také útočící hráč. Neměl by být zahnán do obrany, naopak je jeho cílem ovládnout nejsilnější nepřátele v okolí a jejich suroviny a velké vesnice.

Ryze obranná hra je neefektivní. Farmení s obrannými jednotkami (kopiníky a šermíři) je pomalejší než u farmení s LK a dochází k němu často k velkým ztrátám. Cílem obranného hráče je stavět obranu podobně rychle, jako útoční hráči staví útok. Takový hráč tedy staví nejen kopiníky, šermíře a lučištníky, ale také těžké kavalerie (TK) a katapulty. Těžké kavalerie jsou ale velice drahé a jejich stavba je poměrně pomalá. Navíc při farmení nedosahují efektivity LK. Základem budov tohoto hráče je opevnění a budovy na stavbu vojska na vysokých úrovních.
Oproti útočnému hráči by měl mít i o něco více postavených špehů.
Obranný hráč prakticky nemůže útočit (maximálně pomocí TK, šermířů, případně katapultů) a při jakékoli potřebě bránit se útoku nepřítele je většinou nucen mu čelit s úplným vojskem, a čelit tak hrozbě naprostého zničení jeho pracně budované obrany.
Velký problém je i s dobýváním prvních vesnic. Obranný hráč si zpravidla může dobývat jen vesnice malých, neaktivních hráčů, nebo opuštěné vesnice. Velké vesnice aktivních hráčů může dobývat většinou jen za pomoci útočněji laděného spojence, který vojsko obránce zničí.

Smíšený systém hry lze dále rozdělit na 2 další varianty:
A) deff + LK
Takový hráč staví od samého začátku hry kopiníky, šermíře a lučištníky do obrany a LK jako útok. Staví-li LK stejně rychle jako čistě útočný hráč, dosahuje vyšších zisků z farmení, protože kopiníci a šermíři farmí více surovin než sekerníci.
Hráč hrající systémem deff + LK může postavit také katapulty nebo beranidla pro zkvalitnění útočné části vojska. Místo sekerníků může v případě nouze použít šermíře. Obecně platí, že konkrétní stavěné úrovně stáje a kasáren záleží na konkrétní situaci, ve které se hráč nachází, doporučuje se však na ani jednom nešetřit a postavit hodně vojska.
Výhoda tohoto systému hraní je, že se takový smíšený hráč ubrání na začátku hry proti všem a dokáže jako útočník zničit bránící se jednotky ryze útočného hráče. Bohužel postupem času ryze útoční hráči získávají (bojují-li jako útočníci) nad těmito smíšenými velkou převahu a nedělá jim problém obranu složenou jen z kopiníků, šermířů a lučištníků, která se staví pomalu, zničit.
Oproti ryze útočnému hráči má omezenější výběr při dobývání dalších vesnic - nevybere-li si vesnici čistě útočného hráče, musí zvolit hráče s malou obranou nebo opuštěnou vesnici.

B) deff + off
Tento smíšeně hrající hráč staví zpočátku systémem deff + LK. Často do chvíle, kdy má kolem 1500-2000 kopiníků, šermířů a někdy i lučištníků. Poté však začíná stavět mnoho beranidel a sekerníků.
Takový hráč je jako obránce naprosto netečný vůči hráčům hrajícím systémem deff + LK. Na počátku hry o něm platí to samé jako o hráči hrajícím na deff + LK.
Oproti hráčům majícím jen deff a LK má tento hráč možnost zničit jako útočník vojska o něco větších neútočných hráčů.

Velké herní účty


Každý větší herní účet by za standardních podmínek měl obsahovat jak čistě obranné, tak čistě útočné vesnice (žádné smíšené; v pozdější fázi hry lze mít i špehovací vesnice).
Poměr obranných ku útočným vesnicím by se měl pohybovat někde mezi 4:1 a 1:1. Čím větší má hráč ve vesnicích procentuální zastoupení útočných vesnic, tím by měl být oproti průměrným hráčům v okolí větší a aktivnější. Naopak menší hráč si často vystačí s menším procentem útočných vesnic, o to více však musí dbát na to, aby vojsko v nich správně využil.
Útočící hráč je vždy ve výhodě oproti bránícímu se. Výsledek společných střetnutí určují především jeho schopnosti. Má také výhodu toho, že se vojska v útočných vesnicích staví rychleji než v obranných. Naopak není dobré dostat se do úporné obrany, ze které ani na soupeře neútočíte. Útok vždy pro obránce znamená zdržení, nutnost o něco se starat, vázat své jednotky v dané vesnici, získat pocit nejisté budoucnosti.
Nutnou součástí všech útočných akcí jsou fake útoky, které matou nepřítele a dělají dojem velikosti útočníka, když si dovolí poslat tolik útoků.

Start na světě

Brzy po spuštění světa


Po samotném startu světa je nutné využít jednotky z tutoriálových úkolů na farmení a stavět především budovy produkující suroviny. Tím se získá jednoznačná výhoda oproti hráčům, kteří od samého začátku staví primárně vojsko, protože tento stav není při malém počtu opuštěných vesnic udržitelný.
Vojsko je vhodné začít hromadně stavět asi od 1-2 dnů před koncem začátečnické ochrany. Postupně je nutný přechod na nepřetržitou rekrutaci, což však nesmí znemožnit rozvoj budov ve vesnici, proto není třeba na to nijak spěchat.
U žádného typu vesnic se nesmí při stavbě vojska zapomínat na špehy. U vesnic zaměřených spíše na obranu než útok to platí dvojnásob.
Nezapomínejte co nejvíce farmit. Čím více a čím do pozdější fáze hry rabujete opuštěné vesnice nebo vesnice malých hráčů, tím více surovin získáváte pro svůj rozvoj.
Ve všech vesnicích nastává občas chvíle, kdy se rekrutuje jednotky, ale není co stavět, protože tradiční budovy jako surovinové zdroje, selský dvůr, skladiště a kasárna jsou vystavěny tak, že to stačí, nebo je další stupeň příliš nákladný. V takové chvíli je dobré použít suroviny na budovy, které se pro tento účel hodí, protože doba výstavby je dlouhá a jsou poměrně levné - opevnění a kovárnu. Obojí budete nakonec potřebovat, postavit je dříve vám zlepší hru (méně starostí s obranou u opevnění a v budoucnu rychlejší stavba šlechtice u kovárny).
Většina velkých hráčů staví od samého začátku hlavně budovy produkující suroviny.
Obecně platí, že stavba panského dvora ve vesnici se nesmí uspěchat. Vesnice musí být dostatečně vybavena po stránce surovinových zdrojů (aspoň úrovně 25 u každé budovy na těžbu) i po vojenské stránce (nejlépe přes 7000 obyvatel v jednotkách), mít opevnění na úrovni 17 a více, kasárnu na úrovni nejlépe 18 a více a stáj na úrovni 10 a více. Podobná vesnice je ideálně připravena pro možnost z této vesnice dobývat vesnice jiné.

V pozdější fázi hry


V tomto případě se snažte stavět primárně obranné vojsko (nejlépe s LK na farmení). Uzpůsobte konkrétní strategii konkrétní situaci. Cílem je co nejdříve být schopen co nejvíce farmit. Neútočte s malými farmícími útoky na velké opuštěné vesnice, protože většinou mají velké opevnění a došlo by k velkým ztrátám.
Jelikož se budete nacházet nedaleko velkých hráčů majících statisíce bodů, pokuste se je ve chvíli, kdy máte mírně přes 1000 bodů, požádat o ochranu nebo neútočení. Jakékoli v tuto chvíli vytvořené přátelství může vést v dalekém budoucnu k tomu, že se stanete členem jeho kmene.
Bojujte v případě nouze jen s menšími hráči.
Máte-li například na výběr dobýt vesnici hráče s 1000 body nebo barbarskou vesnici s 3000 body, je nejvýhodnější dobýt barbarskou vesnici a pomocí katapultů zničit obránci selský dvůr, kasárnu a hlavní budovu. To vám zajistí bezproblémové farmení jeho vesnice a později může tento hráč skončit a z jeho vesnice se stane barbarská vesnice, jež časem doroste do větší velikosti.
Nestavte příliš velké vesnice, dokud nemáte kolem 30.000-100.000 bodů. Jinak se stáváte potenciální kořistí pro velké hráče v okolí. Do té doby stačí, když největší vesnice nemají více než 7000 bodů.

Taktika zabírání vesnic

Opuštěné vesnice


Existuje-li někde mnoho velkých (1500-3500 bodů) opuštěných vesnic a máte-li v plánu je zabrat, je dobré stanovit si přirozené hranice vašeho budoucího území. Braňte se místům, kde hrozí přímé sousedství (1 pole vzdálenosti) s potenciálním soupeřem. Vesnice, které budou budoucí hranicí vašeho území, zabírejte jako první, protože na počátku zabírání máte možnost postavit bez větších komplikací velké množství šlechticů (které postačí na částečný nebo úplný vláček a tedy vesnici zaberete dříve). Zároveň máte snazší farmení blízkých vesnic uvnitř zabrané hraniční kružnice. Až poté postupně zabírejte vesnice blíže a blíže vesnici, ze které posíláte šlechtice. Ničte vesnice potenciálních nepřátel, které se v kruhu vašich vesnic objeví. Tím vytvoříte nedotknutelné a bezpečné území s možností rychlých vzájemných podpor mezi vašimi vesnicemi.
Zabrat však můžete i záměrně jednotlivé vesnice v poli nebo přímém sousedství nepřítele, které zapodporujete a můžete v nich postavit několik špehů a útočné jednotky. Tímto způsobem budete vázat kolem této vesnice jednotky ve vesnicích nepřítele, kterému by jinak kdykoli hrozilo zabrání některých vesnic.

Vesnice hráčů


Zabírání vesnic hráčů plánujte podle stavu okolí. Jste-li největší hráč v okolí a máte-li dostatek vojska, je nejlepší postupně zabírat největší vesnice v okolí a upevnit si tak svou pozici. Zároveň nebude pořádně nikdo, kdo by vás mohl ohrozit, když se oslabíte při zabírání jiného hráče.
Naopak jako menší hráč v poli potenciálních a větších soupeřů toto privilegium nemáte. Je výhodné na sebe neupozorňovat zabíráním příliš velkých vesnic, proto nevystavujte své vesnice do velikých bodových hodnot (nad 6000) a naopak se hodně soustřeďte na vojsko, stavbu opevnění a pomalý a plynulý růst.
Jste-li hráč někde v průměru mezi těmito dvěma póly, snažte se zjistit o svém okolí co nejvíce a zabrat větší znepřátelené hráče, kteří díky bojům přišli o velkou část vojska.

Sledujte body hráčů ve svém okolí.
Klesá-li nějakému hráči výrazně počet bodů, je zabírán, a tedy i oslaben, a tak na něj můžete také útočit a získat některé vesnice pro sebe.
Podle TW stats můžete zjistit, kým je zabírán.
Je-li zabírán vlastním kmenem, sledujte jeho poraženého protivníka. Vzrůstá-li, je hráč neaktivní, hrozí zbarbaření a nebude se vašim útokům aktivně bránit, ačkoliv mu vojsko ve vesnicích zůstane. Nevzrůstá-li, je na účtu pravděpodobně zástup nebo samotný hráč, který odstraňuje jednotky z vesnic dobývaných soukmenovci; proti útokům protivníka se tak bude bránit a hrozí i protiútoky.
Je-li zabírán jiným kmenem, pravděpodobně se na něj koná útočná akce. Vy jako potenciální nepřítel můžete využít tuto dobu, kdy je hráč bez vojska a nucen čelit ničivým útokům, a zaútočit také.
Je velmi výhodné na začátku i v pozdější fázi hry sledovat poraženého protivníka hráčů. Vzroste-li najednou ten útočný (ODÚ, ODA), hráč útočil a má poté oslabený útok, proto pro vás nemůže být takovou hrozbou. Vzroste-li poražený protivník v obraně (ODO, ODD) hráč se bránil útokům, takže má oslabenou obranu, ale nemusí to nic znamenat o jeho útočných jednotkách.

Na začátku hry, kdy mají hráči 1 vesnici, je bodový pokles hráče zapříčiněn většinou útoky s katapulty nebo beranidly. Obránce má tedy poničené budovy a je pravděpodobné, že je i vojensky oslaben.

Využití dobytých vesnic


Vesnice, které jsou po dobytí malé, je výhodné přeměnit na obranné.
Vesnice, které jsou po dobytí velké, je výhodné přeměnit na útočné.
Vesnice s kostelem (na světech, kde je kostel aktivní) by měly být obranné, protože útok v nich vytvořený je slabý díky nízké hodnotě obyvatelstva volného pro stavbu vojska.
Bonusové vesnice na obyvatelstvo by měly být útočné, protože útok v nich vytvořený může být extrémně silný, zvláště v kombinaci s paladinem a jeho předměty pro útočné jednotky.
Bonusové vesnice na rychlost rekrutace v kasárně by měly být obranné a sloužit hlavně jako zdroj z co možná největší části pěchotní obrany (kopiníci, šermíři, lučištníci).
Bonusové vesnice na rychlost rekrutace v dílně by měly sloužit jako zdroj katapultů pro použití s Aletheianými výstražnými ohni a paladinem, případně jako průrazné útočné vesnice (obsahující velké množství beranidel nebo i katapultů; vojska těchto vesnic do cílových vesnic obránce musí dorazit jako první, aby napáchaly škody na opevnění a poté bylo možné snáze prorazit obranu vesnice).
Bonusové vesnice na rychlost rekrutace ve stáji by měly být útočné (zrychlují výstavbu LK nebo lučištníků na koni).
Bonusové vesnice na kapacitu skladiště + počet obchodníků v tržišti, na produkci všech surovin, na produkci dřeva a na produkci hlíny by měly být spíše obranné, neboť jsou oblíbený cíl nepřátel a poskytují významný obchodní uzel nebo suroviny hodící se k výrobě obranných jednotek.
Bonusové vesnice na produkci železa by měly být spíše útočné s vysokým obsahem LK.

Vojenská stránka hry

Časování


Časování je postup vyslání takového protiútoku, kterému reálně nelze uhnout.
Útočí-li na vás nepřítel jednotkami pomalejšími než lehká kavalerie, máte možnost uhnout jeho útoku. V takovém případě můžete například ponechat kartu prohlížeče s jeho útokem. V ní se po dopadu jednotek na vaší vesnici objeví i návrat jednotek domů. Ve chvíli, kdy se čas zbývající do dopadu jeho jednotek a čas, který půjdou vaše útočné jednotky na něj, rovnají, můžete vyslat útok. Je velmi nepravděpodobné, že nepřítel uhne, pokud váš útok dojde několik sekund po návratu jeho vojska. Samozřejmě však občas hrozí, že si danou vesnici zapodporuje odjinud nebo mu pošle podpory soukmenovec.
Časovat lze i složitějším způsobem, kdy se využije skutečnost, že nepřítel jde cestu k vám a zpět. Když si tuto cestu označíme časem 2, jde-li nepřítel pouze s LK, musíte v čase 0,2 zaútočit sekerníky, v čase 0,9 zaútočit TK nebo teoreticky odhadnout, že pošle útok, a v čase -1 zaútočit beranidly (u všeho se samozřejmě myslí útok, ve kterém je TK, beranidlo nebo sekerník nejpomalejší jednotka).
Časování lze občas znemožnit soupeři, pokud váš útok obsahuje katapulty a zničí nádvoří.
Další způsob je odeslání velkého množství útoků, ze kterých jen jeden je ten pravý ostrý, a tak je nepravděpodobné, že nepřítel vystihne pravý čas návratu vašeho ostrého útoku pro nebo zjistí, který útok je ostrý, včas, a časne jej.

Obrana


Obrana je pasivní způsob boje, a tak by neměla převažovat nad útokem. Je důležité starat se o to, aby ji pokud možno nemusely obstarávat žádné útočné jednotky.
Čistě teoreticky lze s 1 LK počítat přibližně jako s horším lučištníkem, proto může posloužit jako jednotka pro rychlé nutné podpory v nejhorších případech. Tato možnost by ale neměla být pokládána za standardní a je určitě lepší útočnou jednotku využít v útoku a zaměstnat nepřítele.

Obranné jednotky se staví většinou déle než útočné. Chcete-li se rychlostí stavby obrany přiblížit rychlosti stavby útoku, musíte v ní používat nejen pěchotní obranné jednotky a TK, ale také katapulty. V případě, že se jeví jako nepravděpodobné využití katapultů jako jednotky k paladinovi a Aletheianým výstražným ohňům, je po určité době od napadení nepřítelem lepší zničit katapulty a místo nich postavit TK a pěchotní obranné jednotky.

Znemožnění dobývání


Jednou z možností, jak učinit nepříteli dobývání vašich vesnic nesnadné, je chytání šlechticů. Jde-li na vás vláček šlechticů, tedy několik (4 nebo 5) útoků z 1 vesnice obsahující šlechtice, snažte se trefit obranou mezi ně. Samozřejmě se tento postup hodí jen v případě, že nemáte dostatek dostupného obranného vojska na ubránění. Takto chytit šlechtice lze rovněž pomocí domobrany, povoláte-li ji ve správný moment a jde-li to. Důvodem chytání šlechticů je, že 2.-4. (5.) útok nebývají tak silné jako ten první, proto je lze většinou snadno zničit i malým množstvím obrany.
V případě, že na vás nepřítel útočí s menším počtem šlechticů - např. 1 nebo 2 - a vy nemáte dostatek obranného vojska, snažte se obranné vojsko vytvořit a před útoky uhýbat. Ve chvíli, kdy vás bude moci nepřítel dobýt, všechno vojsko shromáždíte a pokusíte se zničit jeho šlechtice. Samozřejmě až v tuto chvíli je možné zapojit domobranu, aby zničení šlechtice pomohla.
Máte-li více rozvinutých vesnic blízko sebe, můžete například časovat poslední dobývací útok nepřítele na jednu z vašich vesnic svým útokem s paladinem a Vascosovým žezlem. Nepřítel na chvíli získá vesnici, ale hned poté ztratí ji i vojsko.
V případě, že se to hodí, můžete svého šlechtice použít k zabrání své vesnice, která je téměř dobyta nepřítelem. Oddanost v ní tak stoupne na 25, takže je možné, že poté v dané vesnici odvrátíte o jeden útok více a třeba ji poté i udržíte.

Podpora malých vesnic


Za účelem zničit svému soupeři jednotky můžete umístit své obranné jednotky do barbarské vesnice nebo vesnice malého neaktivního hráče. Váš soupeř, farmící tuto vesnici běžně beze ztrát, zcela automaticky a bez špehování na vesnici může zaútočit farmícím útokem, který přes podporu ve vesnici neprojde.
Nevýhodou je riziko, že daná vesnice je zcela jistě farmena i jinými hráči; navíc každý hráč využívá jiný druh a počet jednotek ve farmících útocích, a tak můžete například zničit se svými 300 kopiníky 100 LK svého soukmenovce a zároveň mít sám většinu této podpory zničenou - prakticky se nelze nijak dozvědět, kdo byl útočníkem a komu jste kolik jakých jednotek zničili.

Speciální vojska


Kvůli špehům je v pozdní fázi hry možné vytvářet ještě špehovací vesnice, které obsahují pouze špehy. Ty není dobré vytvářet přímo na válečné frontě, protože by hrozilo snadné a rychlé napadení a zničení.
V pozdější fázi hraní na světech, kde má paladin předměty s novými bonusy, je dobré asi tak v každé 10.-20. obranné vesnici, nejlépe bonusové vesnici podporující rekrutaci v dílně, pouze katapulty, a do jedné z takovýchto vesnic umístit paladina. V kombinaci s Aletheianými ohni se jedná o nejúčinnější obranu, která i sama o sobě dokáže přečkat několik plně postavených útoků.
V pozdní fázi hry se vyplatí stavět více druhů složení útočných vesnic podle jejich očekávaného využití. Kromě vesnic s klasickým složením útoku některé mohou obsahovat velké množství (např. 1000) beranidel, jiné až 500 katapultů. Takové speciálně postavené vesnice pak pomáhají ničit opevnění nebo jiné budovy, a mohou tak pomoci úspěchům dalších útoků jdoucích na danou vesnici nebo zničit například selský dvůr, či kasárnu, a tak donutit obránce stavět poškozenou budovu a snížit dočasně produkci vojska.

Útočná hra s katapulty


Katapulty slouží ke zničení budov v soupeřových vesnicích. Takto zničené vesnice by poté neměly být dobývány útočníkem.
Nejčastějším cílem katapultů jsou selský dvůr, kasárna, stáj, kovárna, hlavní budova a nádvoří. Pro destrukci opevnění je lepší používat beranidla, protože jsou efektivnější, jejich rekrutace je levná a rychlejší a zabírají méně místa v selském dvoře.
Demolice kovárny slouží ke zpomalení vytváření šlechticů nebo ražby zlatých mincí. Může být i přímo spojena s demolicí panského dvora.
Demolice selského dvora znemožňuje zadávání rekrutace nových jednotek. Měla by být spojena s demolicí hlavní budovy, aby bylo složité vystavět selský dvůr na původní úroveň.
Demolice stáje nebo kasáren zpomaluje rychlost rekrutace jednotek obránce.
Demolice nádvoří zabraňuje obránci v možnosti časovat nebo ovlivňovat vyslané vojenské příkazy.

Noční hra světů


V noci většina hráčů spí, a tak nemohou se svým účtem nic dělat. Můžete proto špehovat vesnice nepřátel (noční bonus nemá na výsledky špehování vliv) a podle výsledků špehování zabírat vesnice bez vojska.

Rozšiřující možnosti hraní

Vlajky


Vlajky by neměly být zbytečně neustále slučovány, jestliže máte podobný počet vlajek jako počet vesnic.
Jejich použití záleží na konkrétní situaci. Poklidný velký herní účet může mít ve většině vesnic vlajky snižující cenu zlatých mincí. Naopak při různých bojových akcích (útoky / obrana) je nutné podpořit dotčené vesnice v době střetu vlajkami na útok či obranu.
Vlajka na zvýšení rekrutace se hodí, zvláště když podporujete sebe nebo spoluhráče a potřebujete rychle ztracené jednotky po útoku nepřítele obnovit. Navýšení obyvatelstva se hodí hlavně u útočných vesnic. Je možné zadat v nějaké vesnici rekrutaci nad běžnou kapacitu SD a poté se rekrutace dokončí, i když se vlajka na obyvatelstvo přemístí jinam.
Vlajky na náklad a produkci surovin využijete hlavně v brzké fázi světa. Tu na náklad především, jestliže máte neaktivní hráče okolo, pořád nosíte tolik surovin, co jednotky unesou, a chcete jich mít víc. V opačném případě (nosíte z farmení málo surovin) se jeví jako výhodnější vlajka na zvýšení produkce.

Obchodní systém


Tržiště v mnoha vesnicích na vysoké úrovni sice zabírá místo v selském dvoře, ale zároveň přináší možnost prakticky libovolně přeskupovat suroviny mezi vlastními vesnicemi i při obchodech s jinými hráči. To vám umožní lépe získávat suroviny do vesnic, kde je potřeba zadat určitou stavbu nebo rekrutaci jednotek.
Při výhodné obchodní nabídce vytvořené vaším sousedem nebo i vzdáleným hráčem nemáte problém s jejím přijímáním. Naopak můžete zkoušet sami velké množství surovin na tržišti nabídnout.
Rychlého přeskupování surovin můžete využít při ražbě zlatých mincí. Vlajku na snížení ceny zlatých mincí můžete umístit do vybrané vesnice, do níž následně pošlete suroviny. Tento postup může ušetřit i desetitisíce a statisíce jednotek surovin.
Větší tržiště má velký smysl především u bonusových vesnic na těžbu 1 druhu suroviny, neboť usnadňuje snazší rozesílání této suroviny do vesnic, kde právě schází.

Při vytváření obchodních nabídek v naprosté většině případů platí, že by pro jiné hráče neměly být v kurzu nižším než 1. Nižší kurzy používejte jen v případě, že se dané suroviny chcete rychle zbavit, a pokud možno tyto nabídky vytvořte jako dostupné pouze pro členy vašeho kmene.
Obecně platí, že je lepší vytvářet nabídky tak, aby je mohl přenášet i jeden obchodník (který unese 1000 surovin), ale klidně taková nabídka může být vytvořena mnohokrát.
Například je lepší nabídnout 10x 900 dřeva za 1000 hlíny než 9x 1000 dřeva za 1111 hlíny nebo než 1x 9000 dřeva za 10000 hlíny (tato třetí varianta je asi pro případné kupce nejméně populární, protože vyžaduje mít velké tržiště a mnoho jedné suroviny najednou).

Výhodné může být vytváření okruhu se surovinami. Například 1 hráč vytvoří nabídku, ve které dává 900 dřeva a požaduje 1000 železa, a zároveň opačnou nabídku, kde požaduje 1000 dřeva a nabízí 900 železa. U obou nabídek není nepravděpodobné, že je někdo přijde, a tak nakonec takový hráč získá 100 dřeva a 100 železa (když obě nabídky vytvoří jen jednou).
Na světech, kde se obchoduje s prémiovými body (PB) lze PB využít podobným způsobem. Například přijmete 2000 hlíny, za které zaplatíte 4 prémiové body. Hned po doručení hlíny můžete vytvořit nabídku, ve které nabízíte 2000 hlíny za 6 prémiových bodů. V případě, že ji někdo přijme, získáte 2 PB. Nebo naopak chcete PB držet na stejné hodnotě a získávat suroviny. Takže v daném příkladu nabídnete 1200 hlíny s požadavkem na 4 PB. Získáte 800 jednotek hlíny.

Strategie farmení


Základní pravidlo farmení je, že by se farmící útoky neměly nikdy zastavit.
Nejvýhodnější je farmení pomocí LK. Také lze použít dvojici šermíři + kopiníci.
V noci by měly útoky dopadat na vzdálenější vesnice tak, abyste další den ráno mohli mít mnoho surovin ve skladech a odesílat farmící útoky znovu. Naopak v době, kdy jste aktivní s drobnými přestávkami několik hodin v kuse, můžete farmit blízké vesnice.
Velikost útoků a frekvenci jejich posílání na konkrétní vesnice utvářejte podle informací o opevnění ve vesnici, produkci surovin a velikosti skladiště.
Čas od času si tyto informace obnovte prošpehováním farmených vesnic (často stačí umístit špehy přímo do farmícího útoku).
Málo aktivní farmené hráče špehujte častěji, neboť hrozí jejich příchod na účet a povolání domobrany.

Čím jsou vesnice blíže větším a aktivním hráčům, tím nižší je pravděpodobnost, že si z nich odnesete mnoho surovin. Proto přednostně farměte vesnice dále od hráčů. Farmení vesnic u jiných hráčů lze použít jako taktický prvek, máte-li poměrně dost surovin a chcete-li uškodit těmto hráčům a ukrást suroviny, které by jinak získali oni.

Jsou-li opuštěné vesnice dorostlé do hodnoty tolika bodů, do kterých na daném světě rostou, můžete, v případě, že je neplánujete dobývat, pomocí katapultů zničit zbytečné budovy, které neprodukují suroviny, ale "zabírají body", takže se ve vesnici automaticky nepostaví skladiště nebo surovinové zdroje na vyšší úrovni.
Vhodným cílem katapultů v takovém případě jsou všechny budovy kromě skladiště a budov produkujících suroviny. Výsledkem je, že se postupně ve více a více vesnicích zlepšují surovinové zdroje a vy tak z farmících útoků můžete přinášet suroviny častěji a ve větší míře.

Kostely


Na světech s kostely je tradiční pojetí snažit se mít pokud možno v každé vesnici víru 1.
Důležité je snažit se stavět méně vesnic s kostelem na úrovni 3 než více vesnic s kostelem na úrovni 1 nebo 2. Výhoda se projeví v získaném obyvatelstvu a v tom, že je pro soupeře obtížnější zbourat kostel na vyšší úrovni, když bude na vaši vesnici s kostelem útočit.
V případě, že jste pod častými útoky, které navíc vaše vesnice mnohdy dobývají, jeví se jako lepší postavit v neklidných oblastech kostely tak, aby na každém místě byly radši 2 víry. Při dobytí 1 vesnice s kostelem nebudete okamžitě muset stavět kostel jinde a nenastane problém s vesnicemi bez víry.

První kostel je levný, rychlý pro postavení a nenáročný na obyvatelstvo. Po dobytí vesnice s ním jej lze kdekoli postavit znovu. Této skutečnosti můžete využít tak, že si například soukmenovcem necháte dobýt vesnici s prvním kostelem. Když poté útočíte na nepřítele do oblasti, kterou vaše víra dosud nepokrývá, a vesnice v této oblastí dobudete, máte možnost rychle postavit první kostel a ubránit si je bez tak obrovských ztrát.

Obyvatelstvo


Cílem každého kvalitního hráče je mít ve vesnicích mnoho jednotek. Lze proto přemýšlet různě o tom, jak na úkor budov zvýšit počet obyvatel použitelných na vojsko.
Nejčastější je velké snížení úrovně tržiště. V pozdní fázi vývoje světa už není tak důležité (většinou všichni potřebují hlínu na zlaté mince a mají přebytek železa), proto se doporučuje snížit úroveň tržiště například na 15.
Čistě teoreticky je pro ražbu zlatých mincí nepodstatný železný důl na úrovni 30; postačí 29 a na produkci ZM se to nijak neprojeví. V praxi se ale doporučuje železný důl ponechat na úrovni 30, protože to zrychlí regeneraci po ztrátě vojska (hlavně LK a TK jsou na železo velmi náročné).
Někteří hráči ponechávají hlavní budovu pouze na úrovni 20, někteří ji postaví na 25, někteří na 30. Obecně platí, že u vesnic hluboko v zázemí kmene stačí level 20. U vesnic na válečné frontě se vyplatí klidně i level 30 kvůli zrychlení výstavby poničeného opevnění nebo kvůli nižší pravděpodobnosti velkého poškození hlavní budovy katapulty. Hlavní budova také rychle dostavuje například selský dvůr poničený katapulty apod.
Vesnice sloužící výhradně jako zdroj katapultů k paladinovi s Aletheianými výstražnými ohni nemusí mít teoreticky žádnou kasárnu ani stáj.
Mnoho obranných vesnic může mít dílnu pouze na úrovni 5-10, jelikož většinou není používána (lze ji použít jen těsně po útocích nepřítele pro rekrutaci katapultů, které se po uklidnění situace zničí a získané obyvatelstvo se dorekrutuje z jednotek s lepšími obrannými čísly).

Všechna tato rozhodnutí ale závisí pouze na jednotlivých hráčích. Záleží i na konkrétní situaci, ve které se hráč nachází, neexistuje jednotný postup.