Runové války

Z Tribalwars Wiki CZ
Verze z 10. 9. 2018, 02:17, kterou vytvořila DragonLady (diskuse | příspěvky) (Zamyká „Runové války“ ([Editace=Povolit jen správcům] (do odvolání) [Přesunutí=Povolit jen správcům] (do odvolání)))
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Jump to navigation
Runove valky.png


Jednou z podmínek pro ukončení světa jsou takzvané Runové války. Tento způsob ukončení světa je o dobytí runových vesnic a jejich udržení po určenou dobu. Více informací na stránce Runová vesnice.

Samotné světy jsou podobné ostatním světům jaké znáte, takže i zde zcela jistě uplatníte své nasbírané zkušenosti.

V určitém okamžiku se na mapě objeví mystické runové vesnice, které budou čekat na své dobytí. Ovládnutí těchto runových vesnic bude klíčem k vítězství na daném světe. Dobýt vesnici nebude však tak snadné, jak by se na první pohled mohlo zdát. Existuje totiž několik překážek, které budete muset překonat.


Výzvy

  • První výzvou bude porazit válečníky, kteří v runových vesnicích hlídají starobylé runy. Pro tyto válečníky je chránění run posvátným a jediným životním cílem, takže se budou bránit!
  • Druhou výzvou bude udržení takové vesnice. Jelikož runové kameny ve vesnicích mají magickou moc, oslabují vojáky, kteří se v jejich blízkosti nacházejí a tak udržení takové vesnice bude mnohem těžší.
  • Třetí výzvou bude dobýt a udržet dostatek vesnic, aby váš kmen potvrdil svoji sílu. Vítězný kmen musí dobýt 60% runových vesnic na každém kontinentu.


Kmen, který dokáže překonat tyto výzvy a udrží 60 % runových vesnic na každém kontinentu po dobu 14 dní, získá sílu runových kamenů a bude prohlášen za vítěze světa!


Fáze

Abyste získali lepší přehled o tom, jak to celé funguje, vytvořili jsme krátký přehled, kde vám vše vysvětlíme. Zpravidla bude svět s Runovými válkami rozdělen do tří fází:


Přípravná fáze

Začátek hry je stejný, jak jste již zvyklí z ostatních světů. Budujete své vesnice, posilňujete svoji armádu, bojujete proti svým nepřátelům a rozšiřujete svá území. Avšak v tom se náhle objeví runové vesnice.


Fáze dobývání

Jakmile se ve hře objeví runové vesnice, hra se mění! Nyní se kmeny musí zaměřit na dobývání runových vesnic a to na všech kontinentech. Moudří vůdci kmenů to samozřejmě vezmou na vědomí a již v přípravné fázi připraví svou dobývací strategii. Menší kmeny budou také těžit z nových možností, jako je zasahování ve správný čas a odcizování cenných runových vesnic od větších kmenů bojujících proti zabetonovaným obranám.

Zatímco na začátku této fáze se zaměříte na přemáhání nepřátelských jednotek a dobývání runových vesnic, po jejich získání se budete muset zaměřit na zajištění jejich obrany. Kvůli obrannému znevýhodnění (- 50 % obranné síly) bude těžší vesnice udržet, pokud jich již budete vlastnit více. Bude tak nutné hlídat pohyby nepřátelských jednotek a více přesouvat své obranné jednotky mezi vesnicemi. K udržení runových vesnic bude nutný stálý příchod nových a nových obranných jednotek.


Kontrolní fáze

Jakmile se kmenu podaří dobýt všechny potřebné runové vesnice, začne konečné odpočítávání. Jakmile skončí, kmen, který vesnice udržel, se stane vítězem světa! V této fázi hry se musí dominantní kmen rozhodnout, zda se chce zaměřit na udržení kontroly runových vesnic, které drží, a nebo zda přistoupí k riskantnímu kroku a pokusí se ještě více rozšiřovat, aby svoji jasnou dominanci upevnil. Ostatní kmeny mohou také dělat různá strategická rozhodnutí pro získání runových vesnic, s největší pravděpodobností budou nejspíš usilovat o získání těchto vesnic do svého vlastnictví, ale také se mohou pokusit nečekaným útokem na ostatní vesnice zabránit dalšímu přísunu vojska do runových vesnic. Rozhodnutí bude již na vás!


Snížení ceny zlatých mincí na světe s runovými vesnicemi

Pokud vedoucí kmen dosáhne určitého procenta dominance, pro urychlení světa se sníží cena zlatých mincí. Rozhodujícím faktorem je výlučně hodnota dominance vedoucího kmene. Pokud následně dominance vedoucího kmene padne pod dané procento, cena mincí se však už nezdraží, ale zůstane na dané hodnotě do doby, dokud ji opět někdo nepřesáhne a cena se opět nesníží.

Snížení je následovné:

0% - 10% dominance - faktor 1

10% - 20%dominance - faktor 0,9

20% - 30%dominance - faktor 0,8

30% - 40%dominance - faktor 0,7

40% - 50%dominance - faktor 0,6

50% - 60%dominance - faktor 0,5

60% dominance a více - faktor 0,4​