Runová vesnice

Z Tribalwars Wiki CZ
Jump to navigation

Co je runová vesnice?

Runové vesnice se objevují na světech (například Svět 54 ), na kterých je podmínkou pro vítězství, aby kmen obsadil určitý počet runových vesnic (obvykle 15, t.j. 60%) na každém kontinentu, které musí ubránit po danou dobu (obvykle 14 dní). Více informací na stránce Runové války.

Runové vesnice se objeví až určitý den po startu světa, musíte si tedy na ně počkat. Mají 2537 bodů.

Vesnice nejsou prázdné, ale je v nich dané množství vojska. Vyzkoumané jednotky v kovárně jsou pouze kopiníci a šermíři.

Runovka má sníženou obranu (bonus/malus) ve výši 50%, proto je těžké jí ubránit.

Jak vypadá runová vesnice?

Na mapě je její obvod zvýrazněn blesky.

Runova 1.jpg

Na mini mapě vpravo je označena růžovým praporkem.

Runova 2.jpg

V náhledech vesnic má, podobně jako bonusová vesnice, vedle názvu ikonu - v tomto případě kámen s modrou runou.

Runova 3.jpg

Po otevření náhledu vypadá stejně jako normální vesnice , pouze s tím rozdílem, že před opevněním je velký kámen s modrou svítící runou, v nočním režimu svítí do fialova.

Runova 4.jpg

Runova 5.jpg

Budovy mají daný počet stupňů:

Hlavní budova: 15
Kasárna: 10
Stáj: 10
Dílna: není k dispozici
Strážní věž: není k dispozici
Kovárna: 15
Nádvoří: 1
Socha: není k dispozici
Tržiště: 5
Dřevorubec: 15
Lom na těžbu hlíny: 15
Železný důl: 15
Selský dvůr: 30 (budova kompletně dostavěna)
Skladiště: 25
Skrýš: 1
Hradby: 20 (budova kompletně dostavěna)

Zobrazení v mobilní aplikaci

V mobilní aplikaci je runová vesnice na mapě maskována do malé barbarky, označení i velikost zatím chybí. Jediné označení je ikonka v náhledu vesnic (podobná jako u bonusové vesnice):

Runova 6.jpg

Informace o získaných runových vesnicích

V žebříčcích je aktivní záložka Runové války

Runovéválky.jpg

--DragonLady (diskuse) 7. 11. 2017, 03:35 (CET)