Z Tribalwars Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání

Funkce

Žebříček slouží pro porovnání vyspělosti hráčů v různých měřitelných oblastech hry. Ve hře je přístupný po kliknutí na položku "Žebříček" uprostřed horní lišty, přičemž pod touto položkou se objevuje Vaše pořadí v bodovém žebříčku hráčů a počet bodů. Mezi jednotlivými typy žebříčku můžete překlikávat pomocí seznamu žebříčků nalevo ( ten se zobrazuje na stránce jakéhokoli žebříčku ).
Velká část funguje zvlášť pro hráče a pro kmeny ( žebříčky bodů, bodů na kontinentu a poraženého protivníka ). Dále existuje žebříček tajemství, žebříček ocenění a žebříček kmenových válek. Všechny tyto žebříčky se nemusí nalézat na každém světě ( závisí na tom, zda svět danou funkci obsahuje ). Žebříček kmenových válek srovnává pouze kmeny a žebříček ocenění nebo žebříček tajemství pouze hráče.
Kromě žebříčku tajemství platí, že každá stránka žebříčku obsahuje 20 ( v případě, že se jedná o poslední stránku žebříčku, může to být i méně ) umístěných hráčů nebo kmenů. Na 1. stránce žebříčku se tak nalézají hráči nebo kmeny na 1.-20. místě, na 2. stránce na 21.-40. místě, na 3. stránce na 41.-60. místě atd.
Pod žebříčkem samotným se nachází prostor pro to nalézt část žebříčku s určitým hráčem nebo kmenem podle jména ( lze zadat i jen část jména; v takovém případě musí část jména být složena z minimálně 3 znaků, u kmenů se kromě žebříčků poraženého protivníka zadávají místo celých jmen jen tagy nebo části tagů; pro úspěšné hledání je nutné zadat část tagu nebo celý tag skládající se minimálně ze 2 znaků ) nebo pořadí. U žebříčků bodů na kontinentu se dále zadává kontinent, na kterém má být pořadí nalezeno. Výjimkou je žebříček kmenů držících tajemství, v něm nelze hledat zpravidla proto, že je žebříček krátký.
Žebříček je součástí hostovacího přístupu na servery.
Kromě toho existují na speed kolech žebříčky hráčů a kmenů, které mapují výsledek speedu ( objeví se tedy až po jeho konci na stránce "Všechna kola" ). Podle příslušného žebříčku nebo žebříčků ( vzácněji podle jiných výsledků v čase, kdy speed končí ) je pak určen vítěz speed kola.

Základní typy žebříčků

Níže jsou popsány veškeré typy žebříčků, které existují v samotné hře a v hostovacím přístupu ( zde tedy nebudou popsány žebříčky s výsledky speedů ).

Žebříček bodů hráčů

V tomto žebříčku jsou hráči seřazeni podle bodů. Body jsou výsledkem součtu bodů všech vesnic, které hráč vlastní. Body každé vesnice jsou vypočítány podle bodové tabulky. Žebříček hráčů podle bodů dále nabízí prohlédnout si počet vesnic a průměr bodů na vesnici ( je vypočítán vydělením počtu bodů počtem vesnic ).
Celkově jsou informace v žebříčku uspořádány takto:
Umístění | Jméno hráče | Tag kmene hráče | Body hráče | Počet vesnic hráče | Bodový průměr vesnic hráče

Světová dominance kmenů

Žebříček zobrazuje dominanci kmenů na světech, kde je dominance v podmínkách. V žebříčku dominance je přehled kmenů, které mají nejvíce procent obsazených vesnic a tudíž mají šanci se stát vítězem světa.

Verze 8.20 1.png


Žebříček bodů kmenů

Tento žebříček řadí kmeny podle počtu bodů určitého počtu bodově nejlepších hráčů ( zpravidla to bývá 40, ale tento počet může být vyšší, nižší, nebo také tato funkce vůbec v nastavení daného světa nemusí existovat, takže se za jakýchkoli podmínek řadí kmeny podle bodů všech hráčů ). Dále obsahuje body celého kmene, počet členů kmene, bodový průměr hráče a bodový průměr vesnice. Bodový průměr kmene se vypočítá vydělením bodů kmene počtem jeho členů. Bodový průměr vesnice se vypočítá vydělením bodů kmene počtem vesnic, které kmen vlastní.
Celkově jsou informaci v žebříčku bodů kmenů uspořádány takto:
Umístění | Tag kmene | Počet bodů nejlepších X hráčů | Počet bodů celého kmene | Počet členů kmene | Bodový průměr hráčů | Počet vesnic, které kmen vlastní | Bodový průměr vesnice

Žebříčekbodůkmene.PNG

Žebříček bodů hráčů na kontinentu

Tento typ žebříčku je vztažen na určitý kontinent ( celkově má tedy každý svět 100 těchto žebříčků, protože se na každém světě nachází 100 kontinentů ). Řadí hráče podle toho, kolik bodů mají ty jejich vesnice, které se na daném kontinentu nalézají. Například: Hráč má 120 vesnic. Z nich 30 je na kontinentu 55, 22 na kontinentu 54 a zbylých 68 vesnice na kontinentu 45. V žebříčku bodů hráčů na kontinentu 45 mu budou do pořadí započítány jen body 68 vesnic, které na tomto kontinentu vlastní. V tomto žebříčku se také zobrazuje počet vesnic, které byly započítány, protože se na daném kontinentu nachází, a počet vesnic, které má hráč celkově.
Celkově jsou informace v žebříčku uspořádány takto:
Umístění | Jméno hráče | Tag kmene hráče | Počet bodů vesnic hráče na kontinentu | Počet vesnic hráče na kontinentu | Počet vesnic hráče celkem

Žebříček hráčů kontinentu.PNG

Žebříček bodů kmenů na kontinentu

Žebříček bodů kmenů na kontinentu je rovněž vztažen na daný kontinent. Řadí kmeny podle toho, kolik bodů mají jejich vesnice na zvoleném kontinentu. Dále zobrazuje počet vesnic kmene, které se na kontinentu nalézají.
Celkově jsou informace v tomto typu žebříčku uspořádány následujícím způsobem:
Umístění | Tag kmene | Počet bodů kmene na kontinentu | Počet vesnic kmene na kontinentu

Žebříček kmen kontinent.PNG

Žebříček poraženého protivníka hráčů

Tento druh žebříčku se dělí na 3 části: Žebříček poraženého protivníka hráče v útoku, Žebříček poraženého protivníka hráče v obraně a žebříček celkového poraženého protivníka hráče. Body poraženého protivníka mají celkem 2 způsoby počítání, bližší informace naleznete na stránce Poražený protivník.
Poražený protivník hráče v útoku ( = off rank hráče; = ODA hráče; = ODÚ hráče ) je součtem bodů poraženého protivníka získaných z každého boje, kde byl daný hráč útočníkem.
Poražený protivník hráče v obraně ( = deff rank hráče; = ODD hráče; = ODO hráče ) je součtem bodů poraženého protivníka získaných z každého boje, kde byl daný hráč obráncem.
Celkový poražený protivník hráče ( = OD rank hráče; = OD hráče ) je roven součtu poraženého protivníka hráče v útoku a poraženého protivníka hráče v obraně.
Mezi těmito třemi podtypy žebříčku lze přepínat v rámci žebříčku poraženého protivníka hráče nahoře ( klikáním na položky "Jako útočník", "Jako obránce" a "Dohromady" ).
Informace v každém podtypu žebříčku jsou uspořádány takto:
Umístění | Jméno hráče [ Tag kmene hráče ] | Hráčem dosažená hodnota daného typu poraženého protivníka

Off a Deff rank.PNG

Žebříček poraženého protivníka kmene

Tento žebříček se dělí na stejné části jako žebříček poraženého protivníka hráče. Způsob přepínání mezi nimi je stejný.
Poražený protivník kmene v útoku ( = off rank kmene; = ODA kmene; = ODÚ kmene ) je součtem bodů poraženého protivníka získaných z každého boje, kde byl jakýkoli člen kmene útočníkem, avšak tento boj musel proběhnout v době, kdy byl daný hráč členem kmene.
Poražený protivník kmene v obraně ( = deff rank kmene; = ODD kmene; = ODO kmene ) je součtem bodů poraženého protivníka získaných z každého boje, kde byl jakýkoli člen kmene obráncem, avšak tento boj musel proběhnout v době, kdy byl daný hráč členem kmene.
Celkový poražený protivník kmene ( = OD rank kmene; = OD kmene ) je roven součtu poraženého protivníka kmene v útoku a poraženého protivníka kmene v obraně.
POZOR! Na některých pomocných stránkách ( například TW stats ) je poražený protivník kmene počítán jako součet poražených protivníků členů kmene. Tento způsob počítání je však chybný a neshoduje se se způsobem počítání poraženého protivníka kmene ve hře.
Informace v každém podtypu žebříčku jsou uspořádány následujícím způsobem:
Umístění | Jméno kmene | Kmenem dosažená hodnota daného typu poraženého protivníka

Off-Deff rank kmene.PNG

Žebříček ocenění hráčů

Tento žebříček porovnává hráče podle toho, kolik jakých ocenění dosáhli. Počet bodů za úroveň ocenění je dán podle následující tabulky:

Úroveň oceněníBody do tabulky ocenění
Zlato + denní ocenění4
Stříbro3
Bronz2
Dřevo + jednoúrovňová ocenění ( např. Šťastlivec )1


V tomto žebříčku se jména některých hráčů neukazují, jelikož hráči mají možnost v nastavení vypnout zobrazování ocenění na svém profilu, a tak nejsou ocenění zobrazována ani v jejich tabulce s jejich jménem. Hráči, kteří nechají na svém profilu jen některá ze svých ocenění a jiná skryjí, zkreslí žebříček, protože jim započítá zveřejněný počet.
Informace jsou v žebříčku ocenění hráčů uspořádány takto:
Pořadí | Jméno hráče | Tag kmene hráče | Body ocenění | Malé ikonky získaných ocenění hráče

Ocenění.PNG

Žebříček kmenových válek

Tento žebříček řadí kmeny primárně podle součtu bodů vesnic, které kmeny dobyly protivníkům, se kterými vedly vyhlášenou válku. Je však možné žebříček uspořádat i podle ostatních faktorů, které jsou v žebříčku uvedeny, kliknutím na ně. Konkrétně se jedná o "Vyhrané vesnice" ( počet vesnic, které kmen dobyl kmenům, proti kterým je ve válce ), "Prohrané vesnice" ( počet vesnic, které kmen ztratil při jejich dobytí kmenem, se kterým je kmen ve válce ), "Poměr surovin" ( ve skutečnosti se jedná o výsledek dělení vyhraných vesnic prohranými vesnicemi ), "Poražení protivníci (of.)" ( součet poražených protivníků všech bojů daného kmene proti kmenům, se kterými má kmen vyhlášenou válku, kde jsou hráči daného kmene útočníci ) a "Poražení protivníci (def.)" ( součet poražených protivníků všech bojů daného kmene proti kmenům, se kterými má kmen vyhlášenou válku, kde jsou hráči daného kmene obránci ).
Informace jsou v žebříčku uspořádány takto:
Umístění | Tag kmene | Body vesnic získaných kmenem | Vyhrané vesnice kmene | Prohrané vesnice kmene | Podíl vyhraných a prohraných vesnic kmene | Poražený protivník kmene v útoku | Poražený útočník kmene v obraně

Kmenové války.PNG

Žebříček tajemství

Žebříček tajemství řadí kmeny podle počtu typů tajemství, které vlastní. Není rozdělen na stránky. Nejvýše jsou kmeny, které mají ve svém držení nejvíce typů tajemství. Úplně nejníže se v tabulce nachází seznam vesnic s tajemstvím, které ještě nejsou dobyty. Každý kmen vlastnící tajemství má svou vlastní minitabulku. Těsně nad ní je vlevo uvedeno jméno kmene s tagem v závorce, vpravo počet držených tajemství. V tabulce samotné je vlevo jméno tajemství, vpravo všechny vesnice kmene, které obsahují dané tajemství, uprostřed majitel každé z vesnic. Každý druh tajemství, který kmen vlastní, má takto uspořádaný blok v jedné celé tabulce daného kmene.

Žebříček členů kmene

Žebříček členů kmene můžete nalézt po kliknutí na položku "Členové" na profilu kmene. Obsahuje seznam členů daného kmene seřazených primárně podle bodů ( lze však seřadit i podle počtu vesnic ).
Informace jsou v žebříčku členů kmene uspořádány následujícím způsobem:
Jmeno hráče | Umístění hráče v žebříčku kmene podle bodů | Počet bodů hráče | Umístění hráče v bodovém žebříčku světa | Počet vesnic hráče

Členové.PNG

Výsledkové listiny speed kol

Výsledné žebříčky speedů jsou veřejně přístupné na stránce "Všechna kola" vpravo od nastavení daného speedu. Celkem se jedná o 4 základní typy tabulek. V základě jsou obdobné jako žebříčky ve hře nebo hostovacím přístupu.

Žebříček bodů hráčů

Tento žebříček řadí hráče podle jejich bodů. Zobrazuje výsledky 50 bodově nejlepších hráčů. Je rozhodující pro většinu speedů, jelikož na nich často vítězí hráč s největším počtem bodů.
Uspořádání: Umístění | Jméno hráče | Tag kmene hráče | Body hráče | Počet vesnic hráče

Žebříček bodů kmenů

Žebříček bodů kmenů vytváří pořadí kmenů podle součtu bodů nejlepších X hráčů. Maximálně je zobrazeno 50 nejlepších kmenů.¨
Uspořádání: Umístění | Tag kmene | Body nejlepších X hráčů | Body všech hráčů ve kmeni | Počet členů kmene | Počet vesnic kmene

Žebříček poraženého protivníka hráčů

Tento druh žebříčku se dělí na 3 podtypy, mezi kterými lze přepínat.
Poražený protivník hráče v útoku ( = off rank hráče; = ODA hráče; = ODÚ hráče ) je součtem bodů poraženého protivníka získaných z každého boje, kde byl daný hráč útočníkem.
Poražený protivník hráče v obraně ( = deff rank hráče; = ODD hráče; = ODO hráče ) je součtem bodů poraženého protivníka získaných z každého boje, kde byl daný hráč obráncem.
Celkový poražený protivník hráče ( = OD rank hráče; = OD hráče ) je roven součtu poraženého protivníka hráče v útoku a poraženého protivníka hráče v obraně.
Mezi těmito třemi podtypy žebříčku lze přepínat v rámci žebříčku poraženého protivníka hráče nahoře ( klikáním na položky "Jako útočník", "Jako obránce" a "Dohromady" ).
V každém žebříčku se nachází 15 nejlepších hráčů.
Uspořádání: Umístění | Jméno hráče | Poražený protivník hráče

Žebříček poraženého protivníka kmenů

Tento druh žebříčku se dělí na 3 podtypy, mezi kterými lze přepínat.
Poražený protivník kmene v útoku ( = off rank kmene; = ODA kmene; = ODÚ kmene ) je součtem bodů poraženého protivníka získaných z každého boje, kde byl jakýkoli člen kmene útočníkem, avšak tento boj musel proběhnout v době, kdy byl daný hráč členem kmene.
Poražený protivník kmene v obraně ( = deff rank kmene; = ODD kmene; = ODO kmene ) je součtem bodů poraženého protivníka získaných z každého boje, kde byl jakýkoli člen kmene obráncem, avšak tento boj musel proběhnout v době, kdy byl daný hráč členem kmene.
Celkový poražený protivník kmene ( = OD rank kmene; = OD kmene ) je roven součtu poraženého protivníka kmene v útoku a poraženého protivníka kmene v obraně.
V každém žebříčku se nachází 15 nejlepších kmenů.
Uspořádání: Umístění | Tag kmene | Poražený protivník kmene