Z Tribalwars Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání

Charakteristika


Cheatdorf je druh speed kola, ve kterém jsou do hry přidány 4 vesnice, kterým se říká stejně a i účet, jenž je spravuje, má tento název.
Tyto vesnice neobsahují žádné vojsko, vítězem speedu se obvykle stává hráč nebo kmen držící nejvíce cheatdorfů či mající nejvyšší počet bodů.

Vesnice


Zde jsou uvedeny stupně jednotlivých budov, které vesnice účtu cheatdorf obsahují. Každá tato vesnice má 263.785 bodů.

Budovy
Hlavní budova 50
Kasárna 40
Stáj 30
Dílna 20
Kovárna 20
Panský dvůr 1
Nádvoří 1
Tržiště 40
Dřevorubec 50
Lom na těžbu hlíny 50
Železný důl 50
Selský dvůr 40
Skladiště 40
Skrýš 10
Opevnění 20

Historie, rozšíření a četnost


Speed kolo typu Cheatdorf bylo vyvinuto českým hráčem Diktátor Miloš, jenž vytvořil myšlenku speedu se 4 velkými vesnicemi, které by neobsahovaly žádné vojsko, a tak by boje o ně probíhaly už od začátku.
Speed byl postupně zavlečen na německou, švýcarskou a nakonec i českou jazykovou verzi DK.
Na švýcarské a německé jazykové verzi DK je brán jako něco navíc a nejčastěji bývá nastavován o svátcích. Na českých DK je však nastavován poměrně často, přibližně každé 1-3 týdny.

Nastavení


Tento speed obvykle nedosahuje délky několika dní. Zejména na českých DK je typický jako šestihodinový speed, vzácně se však vyskytují i speed kola typu MiniCheatdorf.
Rychlost bývá 400, rychlost jednotek 0,5-1.
Rozestavěná vesnice je na levelu 4, případně i vyšším.
Samotné cheatdorfy jsou roztroušeny volně po mapě.

Náhled Cheatdorfu

Cheatdorf.png