Z Tribalwars Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání

Světová dominance

Pro úplné vítězství na světě s touto podmínkou musí mít kmen pod svojí kontrolou 70% všech hráči vlastněných vesnic. Současně svět musí běžet alespoň 365 dní, aby mohl vedoucí kmen zahájit svoji dominanci.

Dominující kmen musí udržet své procento dominance na 30 po sobě jdoucích dní jako potvrzení svého vítězství.

Jakmile kmen dosáhne svého vítězství, svět bude pokračovat ještě 1 den a pak se přepne do mírového režimu a bude v nejbližší době uzavřen.

Všechna čísla jsou proměnná dle nastavení konkrétního světa.

Dominance.jpg