Dominance

Z Tribalwars Wiki CZ
Jump to navigation

Světová dominance

Pro úplné vítězství na světě s touto podmínkou musí mít kmen pod svojí kontrolou 70% všech hráči vlastněných vesnic. Současně svět musí běžet alespoň 365 dní, aby mohl vedoucí kmen zahájit svoji dominanci.

Dominující kmen musí udržet své procento dominance na 30 po sobě jdoucích dní jako potvrzení svého vítězství.

Jakmile kmen dosáhne svého vítězství, svět se přepne do mírového režimu, kdy nelze již opustit kmen a bude v nejbližší době uzavřen.

Všechna čísla jsou proměnná dle nastavení konkrétního světa.

Dominance.jpg