Z Tribalwars Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání

Obecné informace


Downgrade je velmi netradiční druh speed kola. Zpravidla bývá kratší než 6 hodin, ale výjimečně může mít i délku 6 hodin, takový Downgrade se pak jmenuje Downgrade speciál. Podmínkou vítězství je nejčastěji mít jako první svou vesnici ( nebo všechny své vesnice v případě, že se začíná s více vesnicemi ) zdemolovanou na 21 nebo 26 bodů.V takovém případě rozestavěná vesnice bývá 10-tantaller. Vzácně existují i Downgrady, ve kterých vítězí hráč vlastnící nejvíce vesnic, které mají méně než počet bodů udaný v podmínce vítězství.

Výskyt a historie


Tento typ speedu se vyskytuje výhradně na českých DK. Jeho základy byly položeny již za doby speed admina Skrtyho, během roku 2012 však byl tento druh rozdělen na mnoho podtypů lišících se nastaveními i podmínkou vítězství, začaly se poprvé objevovat i Downgrady délky nad 6 hodin. V poslední době je nastavován přibližně 1x za 1-2 týdny.

Taktika


Zvláště v základní podobě tohoto speed kola ( bez šlechtice, rozestavěná vesnice 10, 1 počáteční vesnice, 1 hodina délky, vítězí hráč, který jako první dosáhne 21 bodů ) je základem vítězství spolupráce se soukmenovci a dalšími spojenci. Měla by probíhat katapultováním vždy domluvených budov u jednoho či dvou hráčů z celé skupiny spojenců. Hlavní budova by měla být zničena až nakonec, do té doby z ní může probíhat rovněž demolice. Pokud speed kolo obsahuje šlechtice, je třeba dávat pozor na velké hráče, kteří rádi zmaří vítězství, které potom může připadnout jejich soukmenovcům.
Downgrady, ve kterých vítězí hráč držící nejvíce vesnic majících méně než xxx bodů, mají zcela odlišnou taktiku. Je možné hrát několika způsoby. První varianta je ještě před dobytím zdemolovat vesnice a dobýt už vesnice, které splňují kýžený limit. Druhá možnost je dobýt vesnice a už odzačátku je demolovat pomocí hlavní budovy. Třetí varianta je vesnice demolovat vojenským způsobem ( katapulty ) a až ke konci hry. Zcela nejlepší způsob, jak se pokusit vyhrát, je zkombinovat všechny 3 varianty. Zprvu pouze dobývat, ale v dobytých vesnicích stavět jen vojsko a SD, případně jen několik málo nechat povyrůst ( podle aktuálních potřeb ). Přibližně 60-45 minut před koncem by mělo začít demolování nadbytečných budov v hlavní budově, aby již na konci speedu měly demolované vesnice méně bodů než je zadaný limit. Pokud se 10-15 minut před koncem ukáže, že to v takové rychlosti nelze stihnout, je nutné si pomoci katapulty. Dále je vhodné v posledních 1-2 hodinách hry začít demolovat katapulty okolní opuštěné vesnice a ty posléze dobýt ( když už mají méně bodů než limit ).


Náhled downgrade

Downgrade.png