Farm limit

Z Tribalwars Wiki CZ
Jump to navigation

Funkce


Farm limit, neboli pravidlo selského dvora, ohraničuje maximální počet obyvatel ve vojenských jednotkách, které se brání při napadení vesnice nepřítelem / 1 úroveň selského dvora. Na tento počet obyvatel budou přebývající jednotky zredukovány v původním poměru.
Například: Selský dvůr je na úrovni 25. Farm limit je 500 a ve vesnici se právě nachází 4000 kopiníků, 3000 šermířů a 3000 TK. Po napadení tedy dojde k redukci vojska na 12500 obyvatel. Ve vesnici je vojsko o 25000 obyvatelích. Proto se veškeré počty bránícího se vojska zredukují na polovinu. S tímto vojskem se pak počítá při samotném boji. Samozřejmě ztráty jsou dvojnásobné oproti případu, kdy by byly ve vesnici přítomny jen ty zredukované počty vojska.

Na světě s aktivním farm limitem lze snížit katapulty úroveň selského dvora maximálně o 3 stupně. Tato skutečnost je zahrnuta i do simulátoru (lze v něm zvolit katování selského dvora).

Rozšíření


Farm limit se vyskytuje nejčastěji na speed kolech, kde je častou součástí speedů typu Bash, CAT, CAT vs. Bash, na ostatních typech speed kol je vzácnější.
Na normálních světech se vyskytuje velice vzácně, a to jen na některých cizích jazykových verzích DK. Příkladem jsou německé a nizozemské DK.

Hodnoty farm limitů


Jelikož se farm limity vyskytují v jakýchkoli typech hry ( normální světy i rozmanité druhy speed kol ), je samozřejmé, že jejich hodnoty mohou být rozdílné podle situace.


Na speed kolech typu Bash jsou nejčastější farm limity o velikosti 1 ( ty jsou poměrně výjimečné a na jiných typech speed kol se nevyskytují ), 50, 100, 200, 300 a 400. Nejčastější jsou farm limity 50 a 200.
Na speed kolech typu CAT a CAT vs. Bash jsou farm limity sice méně časté než v předchozím případě, pokud se však vyskytují, nejčastěji mají hodnotu 100 nebo 200, vzácněji 300.
Na speedech typů Blesk, Vítr, Země a Slunce jsou farm limity poměrně vzácné a mají obvykle vyšší hodnotu. Nejčastěji mají velikost 500, 1000 a 2000, vzácněji se však vyskytuje farm limit 200, který je typický například pro některá řecká a francouzská speed kola.
Normální světy farm limity obvykle nemají, pokud se však nějaký svět s farm limitem objeví, je farm limit dostatečně velký, aby hru sám o sobě příliš neovlivňoval, avšak umožňoval ji ovlivnit po zničení selského dvora např. katapulty nebo jedná-li se o malou vesnici s malým selským dvorem.

Výhody a nevýhody


Světy nebo speed kola s farm limitem jsou vhodné pro útočné hráče. Pakliže je farm limit menší než 1000, nedoporučuje se hrát obranně.
Na speed kolech samozřejmě celá situace vede k tomu, že při farm limitech 500 a méně hráči staví pouze útočné vesnice a uhýbají vzájemným útokům.
Pakliže je na speedu nastaven farm limit 1-10, vzniká zmatková situace, kdy se hráči předhánějí ve vzájemných útocích hned po začátku hry- jakákoli hra na deff rank je pak naprosto nemožná a obránce příliš jednotek nezničí. V celé situaci ještě hrají významnou roli katapulty, díky jejichž působení může poměrně rychle po začátku hry dojít k narušení budov většiny vesnic.
Pakliže je farm limit velký, doporučuje se zničit katapulty selské dvory a po tomto činu samozřejmě vojsko bránící se vesnice ztratí svou účinnost.

Důležité hodnoty


Farm limity můžeme rozdělit do několika podskupin podle toho, do jaké míry ovlivňují hru.


Farm limity do 20 znamenají pro hru neustálé boje, útočník i s poměrně malým vojskem ( např. 200 LK ) nemá velké ztráty.
Farm limity v rozmezí 50-200 jsou na speed kolech asi nejčastější, umožňují útoky s poměrně malými ztrátami, avšak pro jejich uskutečnění již vyžadují větší vojsko, tj. obranné jednotky mohou již útočníky potrápit.
Jakmile má farm limit hodnotu 300-500, hru již tolik neovlivňuje, přesto pro hru s ním nelze doporučit obrannou hru. Při farm limitu 500 je ale pravda, že obrana složená z 50% lučištníků, 25% kopiníků a 25% šermířů může v některých případech úspěchy zaznamenat.
Farm limit 600 je zcela hraniční, podobný případ je i farm limit 700 nebo 750. Pěchotní obrany full útoky za velkého opevnění přežijí, avšak obrany "znehodnocené" TK, katapulty, špehy, případně některými útočnými jednotkami, mají s obranou problém. Samozřejmě vždy záleží i na štěstí útočníka. Obrana při zničeném opevnění však znamená téměř jisté vítězství útočníka.
Farm limity 1000 a více již hru přímo neovlivňují. Jejich využití pro útočníka nastává ve chvíli, kdy je bránící se vesnici zničen selský dvůr nebo je-li v ní mnoho vojska- potom samozřejmě dojde k redukci a počet zničených jednotek je daleko vyšší.