Z Tribalwars Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání

Synonyma online

Synonyma, též slova souznačná, jsou slova nebo slovní spojení se vzájemně stejným nebo podobným významem, která lze za určitých okolností zaměňovat. Dodávají jazyku bohatství, umožňují jemné odstínění významů v závislosti na kontextovém a stylistickém zabarvení. Pokud k jednomu jevu existuje více synonymních výrazů, vytvářejí tzv. synonymickou řadu. Za jádro takové řady se považuje nejvíce stylisticky i emocionálně neutrální výraz.

Synonyma online
slovník synonym


Vulgární výrazy

Sprostá slova (sprosté slovo odborně nazýváme vulgarismus) vyjadřují negativní a silně emotivní postoj k věci či člověku, vůči nimž jsou směrována. Používání sprostých slov v psaném i mluveném projevu je většinou společnosti považováno za nevhodné.

Sprostá slova se používají jako nadávka nebo jako prostředek k uvolnění vnitřního napětí (klení), popřípadě i pro jejich používání při významových konotacích v textu.

V některých kulturách jsou takováto slova tabuizována tak, že jejich použití na veřejnosti může být trestné. V některých zemích jsou filmová, televizní a rozhlasová díla za určitých okolností cenzurována tak, aby tato slova neobsahovala.

Vulgární výrazy v češtině
Vulgární výrazy v angličtině
Slovník sprostých slov v angličtině

Ve hře Divoké kmeny a na Fóru Divoké kmeny jsou tato slova zakázána.


Zkratky

Největší databáze zkratek. Zkratky.cz vám pomohou snadno nalézt význam hledané zkratky. Můžete také vyhledávat zkratky dle významů.

Zkratky

Ve hře Divoké kmeny a na Fóru Divoké kmeny jsou zkratky vulgárního charakteru zakázány.


Nářečí

Nářečí neboli dialekt (adj. nářeční, zř. nářečový a dialektní, dialektový, zast. dialektický) je nespisovný jazykový útvar užívaný pouze mluvčími z určité geografické oblasti. Nářečí v češtině vznikala přibližně od 12. století jako důsledek izolace jednotlivých oblastí a lidí v nich žijících. Nářečí se uplatňuje především v běžné, neformální ústní komunikaci.


Slovník brněnskýho hantecu

Brno se může pochlubit nejen jedinečnou historií, architekturou, památkami (ostatně jako spousta jiných měst a obcí), ale taky ojedinělým a jedinečným nářečím, slangem, známým jako brněnsky hantec... Otázka brněnského hantecu se stává vědeckou záležitostí. Rejpal by mohl tvrdit, že to není kompletní jazyk. Jistěže ne. Nemá třeba ucelenou gramatiku. Na druhou stranu, porozumět brněnskému hantecu bez patřičných znalostí a zkušeností je téměř nemožné.

brněnský hantec


Ostravské axiomy

Jsou nepsané zásady, které platí, ať chceme, nebo nechceme, a najdeme je tedy i v ostravštině. Tou v podstatě hlavní je zásada, že ostravština nemá dlouhé samohlásky, tím méně souhlásky. Všechna slova se vyslovují rázně a krátce, bo na víc není čas. Přesto je to dialekt melodický a zpěvný, nejvíce se ovšem blíží rapu.

Ostravský slovník
Ostravský slovník 2


Slovníky

Slovník (zdrobnělina: slovníček) je nejčastěji abecedně řazený seznam slovní zásoby, vysvětlující slova z různých hledisek. Sestavováním slovníků se zabývá lingvistická disciplína zvaná lexikografie.

Ve většině slovníků jsou slova zachycena pouze ve svém základním tvaru, tzv. lemmatu, přestože např. slovníky v rámci jazykových učebnic mohou být zaznamenána i nepravidelné tvary.

Slouží pro překlad z jednoho jazyka do druhého, ke slovům jednoho jazyka obsahují jeho překlad v druhém jazyce, často i s výslovností, komentářemi, frázemi a příklady, nebo jinými doprovodnými informacemi. Některé větší překladové slovníky obsahují i druhou část, ve kterém jsou slova pro zpětný překlad z druhého jazyka do prvního. Tyto slovníky mohou být i specializované, například se omezovat jen na odborné termíny z některé oblasti.


Odkazy na užitečné online pomocníky


slovník cizích slov
Ústav pro jazyk český

Hříchy pro šíleného korektora - stav, děj a účel

Korektura a vše kolem ní