Z Tribalwars Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání

Konfigurace světa

Každý svět má svá nastavení - jako jsou např. rychlosti jednotek, rychlosti obchodníků, omezení typu jednotek a podobně. Tyto informace, týkající se aktivních světů, jsou ve hře, na hlavní stránce, pod záložkou "- Info o světech -"

U světů již vyhraných (ukončených), je k nalezení na URL adrese světa, po přidání cesty "/interface.php?func=get_config", několik informací o vítězích, tzv. Síň slávy. Např., pro 1. svět platí kompletní adresa: http://cs1.divokekmeny.cz/interface.php?func=get_config. Nebo na: https://www.divokekmeny.cz/archive/cs1

Odkaz na vnější stránku se statistikami TW Stats: http://cz.twstats.com/


XML soubor konfigurace má oddíly (přesněji elementy). Některé jsou, pro příklad, níže popsané.

Elementy

config->speed

- základní rychlost světa
- příklady hodnot: 1, 2, 1.6, 1.3 a pro speed světy: 50, 100, 200, 300, apod.

Většinou je použita jako násobící (dělící) faktor k další konfiguraci. Přímo ovlivňuje rychlost obchodníků - kdy pro 1 je 6 minut/pole a pro rychlost světa 2 je rychlost obchodníku (6:2) = 3 minuty/pole.


config->unit_speed

- koeficient rychlosti jednotek
- příklady hodnot: 1, 0.5, 0.625

Spolu s rychlostí z popisu jednotek a rychlostí světa určuje absolutní rychlost jednotek. Přesný vzorec:
absolutní rychlost = základní_rychlost_z_popisu_jednotek / (config->speed * config->unit_speed) [v minutách na pole]


config->moral

- morálka při útoku
- příklady hodnot: 1, 2, 0

Určuje způsob počítání morálky:
1 - morálka se počítá z poměru bodů hráčů.
2 - time morale - morálka se počítá dle z poměru bodů hráčů (útočníka a obránce). Navíc se morálka zvyšuje, čím déle hráč na daném světě hraje.
0 - morálka je vypnutá (100%)


config->misc->kill_ranking

- typ počítání bodů útoku a obrany
- standardní hodnoty: 1 (světy otevřené do cca březen 2008), 2 (nové světy od cca březen 2008)

Způsob, jakým se počítají body "poražený protivník"
1 - dle hodnoty selského dvora cizích poražených jednotek
2 - dle speciálních vah pro každý typ poražené jednotky
Více viz téma Poražený protivník


config->misc->millis_arrival

- Jaké je pořadí útoků, pokud dojdou ve stejné sekundě
- standardní hodnota: 1
- další známá hodnota: 0

0 - útok, který byl vyslán první, první dorazí
1 - pořadí útoku je počítáno na milisekundy, takže nezáleží na tom, který útok byl dříve vyslán


config->misc->command_cancel_time

- dokdy lze zrušit příkaz jednotkám [v sekundách]
- standardní hodnota: 600 (10 minut)
- další obvyklé hodnoty: (speed světy) 60, 180, ...

Hodnota (v sekundách) do kdy lze zrušit již vydaný povel k útoku či podpoře. Změnit/zrušit již vydaný povel pro stažení podpor nelze.


config->misc->trade_cancel_time

- dokdy lze zrušit příkaz na tržišti [v sekundách]
- standardní hodnota: 300 (5 minut)
- další obvyklé hodnoty: (speed světy) 30, 120, ...

Hodnota (v sekundách) dokdy lze zrušit již vydaný povel k odeslání surovin. Změnit/zrušit již vydaný povel pro nákup surovin nelze.


config->misc->online_time

- jak dlouho je hráč považován za on-line
- standardní hodnota: 300 [sekundy]

Podle tohoto nastavení je určováno, jak dlouho je ještě hráč považován za online ... od poslední akce (akce = i jen zobrazení v prohlížeči, ne nutně výkonný čin). Odráží se to v online statusech např. v menu "Přátelé"


config->misc->gm_scan

- standardní hodnoty: 0.05


config->misc->start_christmas_tree config->misc->end_christmas_tree

- Vánoční stromek
Čas (ve formátu Unix time ), kdy se v grafickém náhledu vesnice objeví (a zmizí) vánoční stromek.


config->misc->online_time_reminder

- standardní hodnoty: 0


config->newbie->days případně config->newbie->minutes

- počáteční doba neútočení
- standardní hodnoty: 5 [dní] resp. 60 [minut] (pro speed)

Počáteční doba, po kterou nemůže být na hráče útočeno. Počítá se vždy od chvíle založení první vesnice - a to jak v případě vstupu na svět, tak i při uživatelském "začít znovu" či restartu poté, co jsou hráči sebrány všechny vesnice.
Hráč může po dobu hájení útočit. Jen ostatní nemohou zaútočit na něj.


config->newbie->ratio

- následná počáteční ochrana z poměru bodů hráčů
- standardní hodnoty: 20 a 0

Vyjadřuje poměr (násobek) bodů hráčů, nad kterou je zakázáno na sebe útočit (sw nedovolí vyslat na sebe útok). Jde o začátečnickou ochranu, časově limitovanou (viz další element). Omezení platí pro obě strany (myslím).
Hodnota 0 znamená, že je povoleno útočit hned, za libovolného vzájemného poměru.


config->newbie->ratio_days případně config->newbie->ratio_minutes

- doba počáteční ochrany dané z rozdílu bodů hráčů
- standardní hodnoty: 60 nebo 30 [days] a 0

Určuje dobu od začátku (resp. restartu), po kterou se uplatňuje počáteční ochrana z config->misc->ratio Hodnota 0 znamená, že se ochrana neuplatní po žádnou dobu.