Morálka

Z Tribalwars Wiki CZ
Jump to navigation

Morálka slouží jako ochranný faktor pro malé a nově přihlášené hráče. Vypočítavá se na základě bodů útočníka a obránce, v některých případech morálka bere v úvahu i počet odehraných dní obránce na daném světě. Udává se z pohledu útočníka. Nejčastější hodnota morálky je 100%, ale při útoku na malé nebo malé a nedávno přihlášené hráče je morálka útočníka nižší.

Morálka udává procento základní hodnoty útoku, kterého následně v boji jednotky dosahují. Například: Morálka je 60%. Útočník pošle na obránce 1500 lehkých kavalérií. 1 lehká kavalérie má hodnotu jezdeckého útoku 130. Ve výsledku je hodnota jezdeckého útoku, se kterou se při boji počítá, 1500 * 0,6 * 130.
Jakmile menší hráč zaútočí na většího, nezískává žádný bonus k útoku.
Maximální morálka je 100%.

Kalkulátor morálky se nachází v simulátoru. Pro získání morálky stačí přidat do kalkulátoru morálky počet bodů nebo jméno obránce, počet bodů nebo jméno útočníka a počet dní obránce na světě.


Moralka.png


Vzorce výpočtů morálky


A) Klasická morálka ( morálka založena na bodech protivníků )
((body obránce / body útočníka) * 3 + 0.3) * 100

B) Časová morálka s limitovaným časem ( morálka založena na bodech protivníků a počtu odehraných dní obránce )
((body obránce / body útočníka) * 3 + 0.25 + počet odehraných dní obránce * 0.002) * 100 ; za hodnotu (počet odehraných dní * 0.002) lze dosadit maximálně 0,25

C) Časová morálka s nelimitovaným časem ( morálka založena na bodech protivníků a počtu odehraných dní obránce, avšak méně výhodná pro obránce, kteří se v průběhu hry příliš nevyvinuli )
((body obránce / body útočníka) * 3 + 0.25 + počet odehraných dní obránce * 0,002) * 100


Vysvětlivky:
body obránce - bodová hodnota hráče, který se v boji brání, neobsahuje poraženého protivníka
body útočníka - bodová hodnota hráče, který v boji útočí, neobsahuje poraženého protivníka
počet odehraných dní obránce - počet celých dní, které hráč, který se v boji brání, strávil na světě od posledního nového začátku ( nový začátek = registrace na svět, nový start po dobytí všech vesnic nebo nový začátek zvolený pomocí nastavení účtu )

Příklady

1)
Útočník: 2.000.000 bodů
Obránce: 500.000 body
Počet odehraných dní obránce: 300 dny

2)
Útočník: 2.000.000 bodů
Obránce: 100.000 body
Počet odehraných dní obránce: 500 dny


A)
1) ((500000/2000000) * 3 + 0,3) * 100 = 105 -> morálka je 100%
2) ((100000/2000000) * 3 + 0,3) * 100 = 45 -> morálka je 45%

B)
1) ((500000/2000000) * 3 + 0,25 + 300 * 0,002) * 100 = 125 -> morálka je 100%; za (300 * 0,002) bylo dosazeno 0,25, protože typ morálky více nedovoluje
2) ((100000/2000000) * 3 + 0,25 + 500 * 0,002) * 100 = 60 -> morálka je 60%; za (500 * 0,002) bylo dosazeno 0,25, protože typ morálky více nedovoluje

C)
1) ((500000/2000000) * 3 + 0,25 + 300 * 0,002) * 100 = 160 -> morálka je 100%
2) ((100000/2000000) * 3 + 0,25 + 500 * 0,002) * 100 = 140 -> morálka je 100%