Z Tribalwars Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání

Jak se obsazují vesnice?

- K obsazení vesnice musíte mít šlechtice a dostatek armády, protože je pravděpodobné, že hráč bude mít ve vesnici vojsko, kterým bude vesnici bránit.
- Šlechtic při útoku na vesnici sníží oddanost o cca 20-35. V případě použití bonusů (medajlí) je to o několik procent více. Proto je třeba opakovat útoky nebo použít tzv. Vláček.
- Při obsazení vesnice je vaše oddanost automaticky nastavena na hodnotu 25, přičemž narůstá v závislosti na rychlosti světa.
- Vojsko z obsazené vesnice v okamžiku zabrání zmizí, a to nejen to poražené ve vesnici, ale i to na cestě nebo v jiných vesnicích jako podpora. Vesnice bude okamžikem zabrání prázdná.


Jak získám šlechtice?

Tato jednotka se cvičí v Pánském dvoře. Na šlechtice jsou potřeba zlaté mince a balíček surovin. Za prvního šlechtice zaplatíte jednu zlatou minci, za druhého dvě, za osmdesátého pátého osmdesát pět. Pokud šlechtic v boji zahyne, tak už mince razit nemusíte. Stačí pouze vycvičit šlechtice znovu. Při použití bonusu (pohár) je možno získat šlechtice okamžitě při splnění podmínek (budova, mince).