Z Tribalwars Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání

Postup legálního předání herního účtu

Zde je uveden jediný legální postup pro darování herního účtu, aby nedošlo v budoucnosti k vyloučení účtu ze hry z důvodu špatného předání (promlčecí doba žádná není).


Dle § 5 VOP je nutné nejdříve o takovém záměru informovat Support:

5.3 Účet je bez našeho výslovného souhlasu, ať už zdarma či za úplatu, nepřenosný.
(to za úplatu neznamená, že účet lze prodat, ale že tato výmluva, že byl účet koupen, neobstojí)
Další postup se pak odvíjí od následujících pravidel:

§ 4) Herní účty
1. Hráči nemohou mít více jak jeden účet na každém světě. Hráči mohou hrát na více světech pomocí stejného účtu, případně hrát Divoké kmeny na více účtech, pokud dané účty nejsou na stejném světě.
2. Rozhodne-li se hráč z jakéhokoliv důvodu hrát na jiném účtu na stejném světě, musí se ujistit, že na tom předešlém bylo nastaveno smazání účtu a uběhlo od té doby 24 hodin, než se přihlásí na nový účet. Není dovoleno následně však zrušit proces smazání účtu.
(U předávání účtů však vyžadujeme, aby proces mazání byl dokončen.)​

4. Vytváření a/nebo používání jednoho či více účtů za účelem pomáhání jiným účtům (tzv. "podporující účty"), stejně jako profitování z takového činu, je zakázáno.

5. Není dovoleno získat nebo pokoušet se získat neautorizovaný přístup na účet jiného uživatele. Trestá se i samotný pokus o to.

6. Je zakázáno sdílet hesla nebo jiné přihlašovací údaje s jinými hráči. Support není povinen pomáhat vám v takových případech.

Jak tedy správně postupovat?

napsat ticket na support, že se chystáte předat svůj účet jinému hráči - do ticketu vypsat, o koho jde - pokud o někoho, kdo již hru hrál, pak uvést jeho všechna herní jména, která ve hře používal, stejně tak uvést i všechna vaše jména, která jste ve hře kdy používali.
Jakmile support prověří, že předání účtu nic nebrání a napíše vám souhlas k předání, pak jsou další kroky následující:

  • původní hráč provede změnu registrační emailové adresy
  • nový majitel účtu si na novou emailovou adresu nechá zaslat nové heslo

je zakázáno, aby nový majitel účtu vstupoval na darovaný účet před tím, než dané změny na darovaném účtu proběhnou.
A jak si nechám zaslat nové heslo? Takto:


Predani1.jpg


Predani2.jpg


Tam vyplníte herní jméno přebíraného účtu nebo e-mail, který jste odeslali původnímu majiteli.
Na uvedený e-mail Vám pak přijde odkaz na heslo - pozor však na expirační dobu. Po přihlášení si pak změníte heslo podle sebe.

Znovu připomínáme, jakýkoli jiný postup je nedovolený a povede k vyloučení účtu ze hry.


A pro úplnost připomínáme ještě jedno ustanovení z VOP:

§ 12 Tvé povinnosti
12.2 Zavazuješ se řídit ustanoveními těchto VOP, respektovat návody k jednotlivých hrám a jednat dle našich pokynů a pokynů našich spolupracovníků i pomocníků. To zahrnuje pokyny administrátorů a moderátorů (Community Manager, Supporter) v herních diskuzních fórech.