Z Tribalwars Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání
Jednotky

Paladin
Paladin Náklady
Dřevo Dřevo: 20
Hlína Hlína: 20
Železo Železo: 40
Populace Míst v selském dvoře: 10
Informace o jednotce
Síla útoku Síla útoku: 150
Všeobecná obrana Všeobecná obrana: 250
Obrana proti kavalerii Obrana proti kavalerii: 400
Obrana proti lučištníkům Obrana proti lučištníkům: 150
Rychlost Rychlost: 10 minut pro políčko (rychlost 1)
Kořist Unese surovin: 100

Silná všestranná jednotka, která se nenachází na všech herních světech, potřebná především v počáteční fázi hry.

Každý hráč může mít v jeden okamžik jen jednoho paladina. Toto neplatí na nových světech pro tzv. Systém schopností Paladina - viz níže.

Jmenovat Paladina můžeme, pokud budeme mít postavenou sochu.

Systém s předměty

Paladin nachází předměty, kterými ho můžeme "vyzbrojit" - viz. Předměty. Předměty jsou uloženy ve zbrojnici, která se nachází v budově sochy.

Podpora vesnice: pokud se sejde v jedné vesnici několik paladinů se shodným předmětem, platí bonus pouze jednou.

Paladin zemře, padne-li najednou polovina armády.

Pokrok v hledaní u paladina:

• Když útočíš na prázdné vesnice, tak ti přibývá základní 3 % denně.
• 3 % denně + za poražené jednotky (má to vlastní výpočet) při rychlosti 1
• 6 % denně při rychlosti 2


Novinka: Systém schopností Paladina

Od světa 48 se ve hře můžeš setkat s novým systémem Paladinů.

Kniha.png

Paladinovy schopnosti

Tento nový systém paladinů bude zejména o možnostech! Nejenže budete moci vlastnit až deset paladinů, ale budete je také moct zlepšovat, učit novým schopnostem a trénovat v oblastech, ve kterých od nich potřebujete největší pomoc. A to jak na bojišti, tak ve vašich vesnicích! To vše by vám mělo pomoci budovat vaše velkolepé impérium, takže se jen ujistěte, že jste si zvolili tu nejlepší možnou taktiku pro rozvoj vašich paladinů!

Paladin

S novým systémem paladinů budete moci zaměstnat až deset paladinů, kteří budou připraveni plnit vaše příkazy. Jako obvykle, svého prvního paladina si rekrutujete ve své první vesnici. Později, jakmile vždy získáte určitý počet vesnic, budete moci povolat do zbraně i další paladiny.

Množství vesnic k získání dalších paladinů je následující: 1 / 3 / 5 / 10 / 20 / 35 / 50 / 65 / 80 / 100

Nový systém

Každý paladin může (a musí) být trénován individuálně a to pomocí knih schopností, díky kterým se učí nové věci a pro vaši říši tak bude přínosnější.

Vylepšování

Své paladiny můžete vylepšovat 4 různými způsoby uvedenými níže. Maximální úroveň vylepšení každého paladina je 30. Pokaždé, když paladin dosáhne vyšší úrovně, získáte knihu schopností, díky které můžete zlepšit schopnosti vašeho paladina. Berte však na vědomí, že získat můžete pouze 30 knih schopností pro každého paladina, takže využívejte knihy rozumně.

V přehledu můžete vidět ukazatel, který zobrazuje získané zkušenosti a také kolik bodů zkušeností (XP) je potřeba získat k další úrovni aktuálně zobrazeného paladina. Váš paladin může získat zkušenosti následujícími způsoby:

Útočením

Paladin může získat zkušenosti přímou účastí v bojích. Množství získaných zkušeností závisí od množství poražených bránících se jednotek. Paladin nezíská žádné zkušenosti za útok na vlastní armádu.

Bráněním

Paladin může získat zkušenosti za obranu vesnice. Množství získaných zkušeností závisí od množství poražených útočících jednotek. Paladin nezíská žádné zkušenosti za bránění proti vlastní armádě.

Podporováním

Paladin může získat zkušenosti za účast v podporování vesnic jiných hráčů. Množství získaných zkušeností závisí od času, který stráví podporováním, od celkového množství tvých jednotek v podporované vesnici a od množství poražených útočících jednotek. Zkušenosti se přidávají denně, když paladin bojuje a když se mění množství podpory. Paladin nezíská žádné zkušenosti za bránění proti vlastní armádě.

Dohlížením na výstavbu

Paladin může dohlížet na výstavbu budov v jeho vesnici. Zkušenosti získá, pokud se ve vesnici nachází v době zahájení výstavby a počká až do jejího úplného dokončení. Množství získaných zkušeností je závislé na ceně budovy.

Tréninkem

Paladin může projít speciálním tréninkem, díky kterému získá body zkušeností. Během tréninku ho však nemůžeš vyslat do boje či využívat jeho bonusy. Pokud je jeho vesnice během tréninku zabrána, zemře a nezíská žádný účinek. Pokud Paladin trénuje, není možné jej vyslat do boje.

Strom schopností

Strom schopností

Existuje 12 různých schopností, z čehož každá má 4 úrovně (celkem tedy 48 úrovní). Chcete-li odemknout schopnost vyšší úrovně, je potřeba mít získané všechny 4 schopnosti nižší úrovně. Ty jsou navíc rozděleny do 3 odvětví, na které můžete své paladiny specializovat.

Úroveň schopností 1 -> K odemčení musí být paladin min. na úrovni 1. Úroveň schopností 2 -> K odemčení musí být paladin min. na úrovni 8. Úroveň schopností 3 -> K odemčení musí být paladin min. na úrovni 16. Úroveň schopností 4 -> K odemčení musí být paladin min. na úrovni 24.

Útok

Útočení: Během útoku s paladinem budou sekerníci v útoku bojovat efektivněji. (konkrétně o 5/10/15/30%) Jezdectví: Během útoku s paladinem bude lehká kavalérie v útoku bojovat efektivněji. (5/10/15/30%) Ničení: Během útoku s paladinem budou katapulty způsobovat větší škody budovám. (5/10/15/30%) Bourání: Během útoku s paladinem budou beranidla efektivněji ničit hradby. (5/10/15/30%)

Obrana

Šermířství: Šermíři vesnice, ve které se paladin nachází, budou mít zvýšenou obranu. (5/10/15/30%) Falanga: Kopiníci vesnice, ve které se paladin nachází, budou mít zvýšenou obranu. (5/10/15/30%) Opevňování: Budovy vesnice, ve které se paladin nachází, budou odolnější proti obléhacím strojům. (10/20/30/50%) Vroucí olej: Hradby vesnice, ve které se nachází paladin, budou odolnější. (3/6/9/15%)

Vesnice

Motivování: Vesnice, ve které se paladin nachází, bude produkovat více surovin. (3/6/9/15%) Architektura: Vesnice, ve které se paladin nachází, bude rychleji stavět budovy. (3/6/9/15%) Instrukce: Vesnice, ve které se paladin nachází, bude rychleji rekrutovat jednotky. (3/6/9/15%) Přesvědčování: Vesnice, ve které se paladin nachází, bude mít zvýšenou efektivu šlechtických útoků. (Paladin se musí v dané vesnici nacházet v době, kdy útok proběhne.) (+2 / +4 / +6 / + 10 ztráta oddanosti)

Knihy schopností se přidají po získání automaticky do vašeho inventáře, kde mohou být využity jakýmkoliv paladinem, který však musí splňovat požadavky pro využití dané knihy schopností. Pokud váš paladin požadavky splňuje, můžete využít knihu v inventáři a nebo přímo na obrazovce náhledu daného paladina.

Profil


Statistika

Změna schopností

Můžete také změnit schopnosti svého paladina. Tato funkce umožní zrušit všechny využité knihy a body schopností a vy je budete moci znovu přidělit. Nebude to však zadarmo, tato funkce je zpoplatněna prémiovými body, takže lepší variantou je zvolit tu správnou strategii od samého začátku.

Přemístění

Paladina můžete samozřejmě přemístit do jiné vesnice, pokud se v této nové vesnici nachází socha a má dostatek místa v selském dvoře. Přemístění nějakou dobu trvá a jakmile proběhne, aktivují se u paladina všechny požadované bonusy v nové vesnici.

Oživení

Pokud váš paladin v boji zemře, v soše máte možnost ho znovu oživit. Při základní rychlosti světa to bude trvat 6 hodin. Za prémiové body je však možné tuto dobu zkrátit na polovinu. Nezapomínejte, že pokud váš paladin zemře, zmizí s ním i všechny jeho bonusy, takže ho dobře ochraňujte! Schopnosti není nutné po oživení znovu získávat, ty mu zůstávají.

Podpora v jiné vesnici

V případě že paladin podporuje jinou vesnici, tak jeho schopnosti ovlivňují tuto ves, ve které se nachází. Tzn. že pokud má knihu obrany, budou jednotky ve vesnici mít zvýhodněnou obranu. Pokud bude vesnici podporovat paladinů více, budou zvýhodněny všechny jejich schopnosti (ty nejvyšší dosažené, ale samozřejmě nejdou sčítat).


Paladin je i název časopisu, více informací zde: Paladin (časopis)