Z Tribalwars Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání

Pevnost

Pevnosti jsou nové od světa 64.

Pevnosti jsou speciální vesnice, které každý kmen může vybudovat na mapě. Pevnosti pomohou kmenům expandovat a úspěšněji útočit na nepřátele. I přesto, že jsou drahé na stavbu, poskytnou vašemu kmenu několik výhod. Největší výhodou je posílání mnohem větší armády do útoku i obrany. Pevnosti mohou být vylepšeny k získání dalších benefitů.

Vy a váš kmen budete moci společně posílat suroviny do společného skladu a vystavit tuto mocnou pevnost.

Pevnost.jpg


Stavba pevnosti

Každý zakladatel a vůdce kmene najde možnost postavit pevnost v záložce Kmen - Pevnost.

Pevnostkde.jpg

Místo pro pevnost vybere na zelené ploše na mapě a souřadnice napíše do formuláře v kmeni. V této fázi musí hráči kmene poslat požadované suroviny ze svých vesnic na staveniště, a vůdce/zakladatel musí spustit výstavbu včas, v opačném případě bude stavba zrušena, staveniště zmizí z mapy a suroviny budou ztraceny. Časový limit pro zásobování surovinami je 72 hodin na světech s rychlostí 1 (36 hod pro rychlost 2, atd). Útoky ani podpory na staveniště nejdou odeslat.

Pevn0.jpg

Po dokončení stavby bude pevnost mít stupeň 1 a bude připravena k používání. Pevnost patří celému kmenu, ale pouze vůdce a zakladatel může zadat stavební příkaz v pevnosti a rekrutovat jednotky a tyto poté odesílat.

Pevn11.jpg


Boj

Je-li pevnost napadena, členové kmene o tom dostanou upozornění. Ačkoliv pevnost nemůže být zabrána, může být zničena s pomocí obléhacích zbraní a pokud bude snížena na úroveň 0, stane se z ní opět staveniště. Když nebude rekonstruována ve vyměřeném čase, bude trvale odstraněna z mapy.

Pevn2.jpg

350

Pevnosti mají veškeré potřebné budovy, avšak oproti klasické vesnici jsou vylepšené, stejně jako celá pevnost. Mimo možnost mít více jednotek a rekrutovat je dvakrát rychleji, pevnost také poskytuje několik různých bonusů. Jednotky rekrutované v pevnosti se příliš neliší od jednotek z klasické vesnice, ale pevnost má systém, podobný klasické morálce, zvaný "Valor"- Udatnost. Pokud pevnost útočí na pevnost značně většího kmene, jednotky budou silnější, zatímco, když budou útočit na pevnost slabšího kmene, budou jednotky útočit s menší silou.

Útočení na pevnost, případně i její zničení nebo snížení její úrovně, přidává bonusy útočícímu kmeni:

  • Zlaté mince pro každého člena kmene. Množství mincí závisí na počtu vesnic nepřátelského kmene, a může to být i 0 (nula) mincí.
  • Dočasný +100% bonus k verbovaní jednotek ve vlastní pevnosti, pokud je nepřátelská pevnost snížená aspoň o jeden stupeň.

Pevn01.jpg

Pevn3.jpg


Mimo opevnění a hlavní budovu (velitelství), se žádná jiná budova nedá poškodit. Opevnění se dá i opravovat, pokud je dostatek surovin, stavbu pevnosti může provádět pouze zakladatel nebo vůdce kmene.

Pevn5.jpg


Udatnost

Útoky z a do pevností využívají tzv. Udatnost, která funguje jako "morálka". Výpočet udatnosti upravuje sílu útočníka a počítá se v okamžiku odeslání vojska i v době jeho dopadu (v těchto obou časech), nikoliv v době mezi odesláním a dopadem (když je vojsko na cestě). Udatnost se počítá v závislosti počtu bodů kmene/hráče. Připojení se do kmene, případně jeho opuštění nebude mít vliv na udatnost, ale pouze na získané mince. Hodnoty udatnosti budou v rozmezí 20 % až 150 %.

Bonusy

Pevnosti mají tyto trvalé bonusy:

  • Více místa v selském dvoře.
  • Mnohem větší skladiště. Tyto suroviny se ale dají vyrabovat.
  • 100% bonus k rychlosti verbování jednotek.
  • Každá úroveň pevnosti prodlouží trvání kmenové schopnosti o 10 %, takže až o 100 %.


Vylepšování pevnosti

Když pevnost dosáhne úroveň 1, je možno ji používat. Dá se vylepšovat až na stupeň 10. Tato vylepšení stojí suroviny (stejně jako její výstavba), ale ty tam můžete posílat průběžně kdykoliv a nemusíte se obávat časového limitu. Po ukončení každého vylepšení se všechny budovy v pevnosti změní na nové hodnoty (viz níže). Podobně to funguje, když je úroveň pevnosti snížena. Ceny vylepšení/výstavby každé úrovně jsou závislé na počtu vesnic, které kmen vlastní.

Pevn10.jpg


Snižování úrovně pevnosti

Útočením na hlavní budovu - velitelství pevnosti a jejím bouráním se dá snížit úroveň pevnosti. Úroveň pevnosti odpovídá určitému stupni hlavní budovy. Např. Pokud je napadená pevnost úrovně 8 a její hlavní budova na stupni 24, a je hlavní budova ubouraná na stupeň 23, úroveň pevnosti se automaticky sníží na 7 (hlavní budova na stupeň 21). Hlavní budovu můžete zbourat vždy jen o 3 stupně na 1 útok, zároveň padne úroveň pevnosti vždy maximálně o 1.


Tabulka bodů

Budovy v pevnosti
Obrázek Úroveň Hlavní budova Opevnění Kasárna Stáj Dílna Nádvoří Kovárna Kostel
Staveniste1.png 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Staveniste2.png 1 3 2 2 2 1


15 1
2 6 4 4 4 2


Staveniste3.png 3 9 6 6 6 3


4 12 8 8 8 4


Staveniste4.png 5 15 10 10 10 5


6 18 12 12 12 7


Staveniste5.png 7 21 14 14 14 9


8 24 16 18 16 11


Staveniste6.png 9 27 18 22 18 13


10 30 20 25 20 15Úspěchy

Za pevnost je možno získat dva úspěchy, jeden je za vylepšování kmenové pevnosti, a druhý je za snižování úrovní nepřátelských pevností.

Pevn1.jpg

Dobyvpevn.jpg