Prémium

Z Wiki

Přejít na: navigace, hledání

Prémiový účet

Obecné informace

Prémiový účet slouží k usnadnění hry. Hra s prémiovým účtem vám nejenže usnadní hraní, ale také vám vytvoří daleko větší přehled o hráčích a vesnicích. K aktivaci prémiového účtu jsou potřebné prémiové body. Pokuď si aktivujete prémiový účet na jednom světě, tak platí pouze pro daný svět, kde byl prémiový účet aktivován.

Aktivace prémiového účtu

  • 30 Prémiových bodů - Prémiový účet na 3 dny
  • 60 Prémiových bodů - Prémiový účet na 7 dní
  • 100 Prémiových bodů - Prémiový účet na 14 dní
  • 200 Prémiových bodů - Prémiový účet na 30 dní

Prémiový účet zdarma

Bezplatný prémiový účet budete mít možnost využít dvakrát. Poprvé po dobu sedmi dnů v okamžiku, kdy v hraném světu získáte 500 bodů. Podruhé to bude opět na sedm dní, v okamžiku, kdy získáte 15 000 bodů. Tato přidělená výhoda Vám vydrží tak dlouho, než si ji sami zaktivujete.

Začátek hry

Bezplatný Prémiový účet budete mít možnost využít během začátku hry dvakrát. Poprvé v okamžiku, kdy získáte 500 bodů a podruhé při dosažení 15 000 bodů, a to na dobu 7 dnů. Tyto bezplatné prémiové body budete mít k dispozici tak dlouho, dokud je ve hře neuplatníte.

Aktivaci provedete následovně zde: Prémiový účet > Aktivovat > Zde dole naleznete Bezplatný prémiový účet.


BezplatnýPÚ.PNG


Pozvání hráče

Prémiový účet za nově získané hráče je připisován do inventáře.

Pozvání.JPG

POZNÁMKA: Premium zadarmo za pozvání nového hráče dostanete pouze tehdy, je-li tento hráč ve hře úplně nový. Pokud již dříve hrál, premium zdarma za něj není.

Speciální příležitosti

Jako jsou výhry v soutěžích, které se pravidelně pořádají na veřejném fóru, výhra ve hře SPEED, prodloužení Prémia o Vánocích a možnost si zakoupit Prémium za zvýhodněnou cenu atd.


Prémiové body

Co jsou prémiové body

Prémiové body (neboli "PB") jsou body, které potřebujete k aktivaci prémiového účtu, správce účtu nebo pomocníka rabování. PB můžete získat buď jejich koupením nebo jako výhru v některé soutěži. Prémiové body a věci, které si za ně můžete koupit, vám pomáhají ve hře k jednoduššímu ovládaní vašeho účtu a rychlejšímu rozvoji vaší vesnice. Nákupem prémiových bodů také podporujete údržbu hry.

Nákup prémiových bodů

Chcete-li si koupit prémiové body, je třeba kliknout na název „Prémium“ v horní liště. Více informací se dozvíte ZDE


Využití prémiových bodů

Využít prémiové body můžete na tyto věci:

Prémiový účet

Správce účtu

Zvýšení surovinové produkce

Pomocník rabování

Nákup vlajek

Také můžete využít prémiové body na zkrácení doby stavby budovy na polovinu nebo na snížení nákladů (surovin) za stavbu budovy o 20%

Převod prémiových bodů

Prémiové body můžete také převést na jiný účet.

Jak na to?

Nejdříve je nutné kliknout „Prémium“ na horní liště Prem.JPG

V následujícím okně je možné vybrat jednu ze čtyř hlavních nabídek. V našem případě je třeba kliknout na možnost „Převod“.

Latka 38.png

Následně uvedete Příjemce a počet prémiových bodů, které chcete převést a zmáčknete „Dále“

Latka 39.png

Nakonec uvedete pro potvrzení své heslo a zmáčknete „Potvrdit“

Latka 40.png

Poznámka: Najednou je možné převádět maximálně 1000 prémiových bodů.

Správce účtu

- Pomocníka rabování je nyní možné zakoupit samostatně, ale je stále součástí balíčku "Správce účtu". "Pomocník rabování" má nyní své místo v nabídce. Zkratka "C" – na klávesnici byla změněna, aby zohlednila světy, které vyžadují více špehů k úspěšnému špehování.

- Pole pro varování a doporučení v indexu „správce účtu“ nyní zobrazuje pouze relevantní informace. Pokud následuje upozornění na plné skladiště a ve stavbě je zadána nová úroveň budovy, automaticky se smažou všechny tyto upozornění, hned po dostavbě budovy skladiště. To se děje každou hodinu.


Správa šablon

Ve výchozím nastavení při otevření správce vesnice se vám zobrazí nabídka pro správce vesnice. Pro správu svých šablon klikněte na "Spravovat šablony".

Systémové šablony

Hra nabízí tři výchozí šablony, které můžete použít. Tyto šablony nelze měnit ani vymazat.

Systémové šablony jsou:

  • Zdrojová - Obecně dobře vystavěná vesnice, v níž se klade důraz na dostavěna budov na stupeň 30.
  • Defenzivní - Pro vesnice s obrannými jednotkami.
  • Ofenzivní - Pro vesnice s útočnými jednotkami.

Vytvoření vlastní šablony

Můžete si vytvořit svou vlastní šablonu v případě, že tři systémové šablony nevyhovují vašim potřebám. Pokud tak chcete učinit, vyplňte název šablony pod sekcí "Vytvořit šablonu" a vyberte si, zda chcete začít kopírovat z prázdné šablony nebo z již existující šablony.

M 1.png

Prohlížení, přejmenování a mazání šablon

Pod sekcí "Vytvořit šablonu" najdete seznam vašich stávajících šablon. Stupně budov zobrazené v tabulce značí cílové stupně budov poté, co správce vesnice dokončí všechnu svou práci v dané vesnici.

Můžete kliknout na ikonu Rename.png pro přejmenování vaší šablony nebo na ikonu Delete.png pro vymazání vaší šablony. Všimněte si, že systémové šablony nelze přejmenovat ani vymazat.

Pokud chcete zobrazit nebo změnit pořadí šablon, klepněte na jejich název.

M 2.png

Úpravy šablon

M 3.png

Stejně jako na předchozí straně, souhrnná sekce vám i zde ukáže cílové stupně jednotlivých budov.

Pod tím vám stavební řada ukáže přesné pořadí, v jakém budou budovy dostavěné.

Položky v seznamu stavební řady vám ukazují budovy, které se dostavují, o kolik stupňů se dostavují a také i stupně, na kterých budou jednotlivé budovy poté, co proběhne jejich dostavba.

Kliknutím na ikonu Delete.png můžete dostavbu dané budovy zrušit. Pokud chcete změnit pořadí stavební řady, můžete kliknout na ikonu Sorthandle.png a přemístit tak danou dostavbu ve stavebním řadě.

Nicméně, narozdíl od ostatních částí hry, vaše smazané nebo změněné dostavby nebudou okamžitě uloženy. Pokud je chcete uložit, musíte kliknout na tlačítko "Uložit" pod stránkou, abyste uložili všechny vaše změny! Na tlačítko "Uložit" musíte také kliknout po přidání nových stavebních příkazů do stavebního řady.

Také máte možnost nechat vašeho správce vesnice zbourat některé budovy, pokud jejich stupně převyšují vámi zadané cílové požadavky na stupně jednotlivých budov. Správce vesnice tak však učiní pouze v případě, pokud máte hlavní budovu minimálně na stupni 15 a oddanost 100.

Pro přidání nových stavebních příkazů do stavebního řady použijte sekci "Přidat příkaz" ve spodní části stránky.

Správce vesnice bude řadit budovy přesně v pořadí, jaké je uvedeno na této stránce. To znamená, že pokud například přidáte stavbu kasárny o 20 stupňů, správce vesnice vystaví kasárnu za sebou o 20 stupňů dříve než začne stavět další budovu. V případě, že přidáte dostavět kasárnu o 2 stupně a následně na to kovářskou dílnu o dva stupně a tyto příkazy dáte opakovat desetkrát, správce vesnice bude vystavovat obě budovy postupně.


Přiřazení šablony pro správu vesnice

Můžeš přiřadit šablonu k vesnicím a řídit tak činnost ve svých vesnicích z okna Spravovat vesnice.

Přiřazení nebo odstranění šablony pro vesnici

Pro přiřazení šablony k jedné či více vesnicím je nejprve musíš označit klepnutím na políčko vlevo od názvu vesnice.

Po ujištění, že v řádku pro akci máš vybrané "Použít šablonu", musíš vybrat specifickou šablonu z vedlejší nabídky a potvrdit.

Potvrzení šablony si můžeš ověřit ve sloupci "Stav", kde by se u dané vesnice nebo vesnic měl zobrazit stav "Aktivní".

Pokud chceš odstranit šablonu, stačí vybrat možnost "Odstranit".

Šablonu můžeš také aktivovat v hlavní budově kliknutím na "Správce vesnic" a vybráním šablony ze seznamu možností "Změnit šablonu".

Příklad na správce vesnice, kde jedna vesnice byla přiřazena k zdrojové šabloně a správce vesnice v ní právě vykonává činnost.


Pomocník rabování

Pomocník rabování nabízí efektivní a pravidelné rabování surovin v barbarských vesnicích.


- Pomocníka rabování je možné zakoupit samostatně, ale je stále součástí balíčku „Správce účtu“. „Pomocník rabování“ má nyní své místo v nabídce. Zkratka "C" – na klávesnici byla změněna, aby zohlednila světy, které vyžadují více špehů k úspěšnému špehování.


Pomocník rabování.JPG

Nápověda k farmení

Pomocník na farmení umožňuje snadné posílání jednotek do barbarských vesnic kolem Tebe, buď přímo na mapě, nebo přes hlášení o útocích v Správci účtu. Můžeš vytvořit dvě šablony pro sloučení dvou odlišných kombinaci jednotek a následně odeslání farmovacieho útoku. Pro jednoduchost, nazveme je A a B.

Využití pomocníka na farmení na mapě

Am fa map.png

Jakmile si vytvořil jednu nebo více šablon, můžeš je začít používat. Pamatuj, že musíš mít aktivovány kontextové menu, aby si mohl šablonu na mapě použít.

Po kliknutí na barbarskou vesnici na mapě by sis měl všimnout tlačítka A a B. Odpovídají šablonám, které si vytvořil. K odeslání útoku klikni na tlačítko a jednotky budou odeslány bez nutnosti potvrzení útoku.

Nezapomeň, že toto funguje pouze na barbarské vesnice. Není možné zaútočit tímto způsobem na hráčovu vesnici bez potvrzení útoku na nádvoří.

Používání nápovědy na farmení v správci účtu

Am fa ov.png

Je také možné využít pomocníka na farmení skrze hlášení posledních útoků na barbarské vesnice. Můžeš to udělat v seznamu nejnovějších hlášení o útocích.

Na seznamu vidíš nejnovější útoky na barbarské vesnice u nichž došlo k úspěšnému farmení surovin.

Stejně jako na mapě, můžeš kliknout buď na A nebo B pro odeslání jednotek do útoku na barbarskou vesnici.

Také je zde tlačítko C, které nemá nic společného se šablonami, které si vytvořil. Kliknutím na C dojde k použití nejnovější zprávy od špeha pokud vypočítání kolik jednotek je třeba, aby si vydrancoval všechny suroviny, které se v dané vesnici nacházejí a odešle jejich. Vyskočí ti okno s přesným počtem odeslaných jednotek.

C lze použít pouze pokud si právě provedl špehování na danou vesnici.

Správce jednotek

Správce jednotek ti umožňuje automatické cvičení jednotek zvolením počtu jednotek, které chceš vycvičit v každé vesnici. Jakmile jsou dostupné požadované suroviny, automaticky se začne výcvik.

Můžeš zadat počet jednotek do každé vesnice zvlášť, nebo můžeš ukládat šablony pro pozdější použití a použít je později ...

Použití správce jednotek na cvičení jednotek

M 5.png

V panelu "Spravovat vesnice" na vrchní vyber počet jednotek, které mají být dohromady vycvičené v jedné vesnici. Můžeš také nastavit vyrovnávací paměť, na uchování rezervy surovin míst pro obyvatele. Když budeš spokojený s nastavením, v panelu pro vesnice pod potvrzovacím políčkem pro všechny vesnice klikni na tlačítko Uložit, čímž se začne cvičení nových jednotek.

Pokud jsi vytvořil šablonu (viz níže), můžeš použít toto nastavení pro všechny vesnice namísto zadávání znovu. V horním panelu ("Správce vojsk") vyber vytvořenou šablonu a pak vyber vesnice, pro něž má být tato šablona aktivní. Klikni na Uložit na aktivaci šablony pro vybrané vesnice.

Trvá několik minut, než se začne výcvik nových jednotek, pokud máš požadované suroviny a místa pro obyvatele.

Vyrovnávací paměť

M 6.png

Vyrovnávací paměť (VP) můžeš použít k určení, kolik místa pro obyvatele a surovin ti po zadání šablony pro výcvik jednotek má zůstat. Například, pokud nastavíš populační VP na 100, šablona vypne výcvik jednotek, když ti zůstane 100 volných míst pro obyvatele.

Tvorba a úprava vlastních šablon

Pro úpravu šablony nebo vytvoření šablony nové klikni na správu šablon v horní části okna. Otevře se ti nové okno, kde můžeš upravovat a vytvářet šablony.

M 5.png

Tvorba nové šablony

Vypiš požadovaný počet jednotek do polí pod obrázky jednotek a Pojmenuj šablonu. Pak klikni na vytvořit šablonu pro uložení nastavení šablony, které si zadal. Můžeš také nastavit vyrovnávací paměť pro vytvářenou šablonu.

Úprava vytvořené šablony

Na úpravu vytvořené šablony klikni na zelené tlačítko Upravit vedle názvu šablony, kterou si přeješ upravovat. Objeví se ti nastavení šablony, které můžeš libovolně změnit. Vypiš počet jednotek a nastav si vyrovnávací paměť, jaký potřebuješ a pak klikni na "Uložit".

Použití šablon pro vesnice

Když sis teď vytvořil šablonu, můžeš ji použít na vesnici, v níž chceš cvičit jednotky. To můžeš provést z okna Správce jednotek.

M 5.png

V horním panelu (Správce vojsk) vyber šablonu ze seznamu, kterou chceš použít. Pak zaškrtni vesnice, pro které má být šablona použita a klikni na tlačítko Uložit pro aktivování šablony pro vybrané vesnice.

Mazání šablon

Pro vymazání šablony zaškrtni políčko vedle názvu šablony a klikni na tlačítko "Vymazat".


Tvorba nové šablony

Pro vytvoření nové šablony klikni na tlačítko Nová šablona pod sekcí Upravovat šablony. Měla by se napravo objevit nová sekce.

K šabloně můžeš připojit popis pro lepší orientaci v budoucnu.

Jakmile si zadal požadované kombinace jednotek, klikni na tlačítko Uložit k přidání nové šablony.

Úprava a smazání šablony

Pokud potřebuješ šablonu změnit, ať už popis nebo kombinaci jednotek, klikni na popis šablony pod sekcí Upravovat šablonu.

Pokud upřednostňujete smazání šablony a vytvoření šablony nové, klikni na červený křížek napravo od popisu šablony.

Správce tržiště

Správce tržiště umožňuje nastavení automatických převodů surovin mezi tvými vesnicemi v určený čas.

Vytvoření nové obchodní cesty

Pamatuj, že po vytvoření nové obchodní cesty je vesnice, kterou máš zvolenou tou, ze které jsou suroviny odesílány do určené vesnice.

Pro vytvoření nové obchodní cesty buď zadáš souřadnice vesnici v sekci Cíl cesty nebo můžeš použít odkazy Oblíbené, Tvé vlastní nebo Historie, které jsou napravo .

Pak zadáš počet surovin, které by měly být odeslány. To uděláš v sekci Suroviny.

Nakonec je nutné vybrat, kdy by měly být suroviny odeslány. Můžeš vybrat kterýkoliv den v týdnu a přesný čas, kdy by mělo k převodu surovin dojít.

Suroviny budou odeslány pouze, pokud jejich je dostatek a pokud je dostatečný počet požadovaných obchodníků.

Správce tržiště.JPG

Prohledávání a mazání obchodních cest

Po vytvoření obchodních cest si je můžeš prohlížet v seznamu v dolní části stránky. Můžeš si zkontrolovat budoucí naplánovanou zásilku surovin pro ujištění, že si napsal správný den a denní dobu, kdy má k odeslání dojít.

V současné době není možné obchodní cestu upravovat.

Pro smazání obchodní cesty klikni na tlačítko Vymazat, které je vedle obchodní cesty, nebo zaškrtni políčka při cestách, které chceš vymazat a poté klikni na tlačítko Vymazat, které je dole.