Z Tribalwars Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání

Základní informace

Precision je druh speed kola, jehož cílem je být na konci nejblíže předem stanovené bodové hranici (např. 100.000 bodů). Hranice bývá stanovena tak, aby bylo možné ji během speedu překonat, čímž vznikne soupeření o nejbližší přiblížení k ní. V případě, že je od hranice více lidí stejně vzdáleno, PB se dělí mezi všechny z nich. Délka je pravidelně 2-6 hodin a level rozestavěné vesnice zpravidla 3 a výše.

Příklad: Precisionpopis.jpg

Historie a výskyt

Speed kola typu Precision byla vynalezena v rámci .net verze DK již kolem roku 2010. Tyto speedy obsahovaly rozmanité podmínky vítězství, kdy vždy byla určena nějaká hranice + vítězil hráč, který se jí nejvíce přiblížil (např. mít bodový průměr vesnice nejblíže hodnotě 6000, mít body či off rank nejblíže hodnotě průměru bodů nebo off ranku na hráče speedu apod.).
Na českých DK započalo nastavování tohoto typu speed kol až v lednu 2014. V současnosti je tento druh speedu zcela jedinečný, neboť ve světě nemá další zastoupení. Četnost se pohybuje kolem 1-2 těchto speedů týdně. Oproti původním speedům na světové verzi je prozatím podmínka vítězství stanovena pouze pevnou bodovou hranicí a je zvykem, že vesnice je během speedu možné dobývat.

Taktika

(Tato část článku pojednává o běžném českém nastavení.)


Strategie hry na tomto speed kole částečně kombinuje herní strategii Blesku a CATu - její významnou součástí je samozřejmě dosažení optimální bodové hodnoty. Tato hodnota se pak liší v závislosti na jednotlivých hráčích. Může být mírně pod hranicí stanovenou pro vítězství (hráč před koncem začne stavět budovy, aby se jí přiblížil), nebo může tuto hodnotu mírně překračovat (a poté hráč vyčkává na demoliční útoky okolí; když ty nepřijdou, demoluje budovy sám). Naopak není dobrá strategie vystavět dlouho před koncem speedu své vesnice přesně tak, aby kopírovaly bodovou hranici pro vítězství. Hráč, který se této chyby dopustí, je zavalen útoky, které jej demolují nebo dokonce připravují o vesnice. Z textu výše vyplývá, že součástí strategie je i připravit si kromě pevné obrany také útočné vojsko jak pro demolici, tak i zabírání soupeřů v boji o vítězství.