Z Tribalwars Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání

Snížení cen zlatých mincí je závislé na tom, jaký je tzv. Cíl hry.

Dominance

Hlavní podmínkou pro získání slevy na cenu mincí u světů s cílem hry "Dominance" a "Věk osvícení" je, že svět musí být spuštěn minimálně 1 rok a musí o ni požádat hráči daného světa.

Sleva zlatých mincí na 1/2 původní ceny (faktor 0.5)

Je-li splněna základní podmínka a počet hráčů klesne pod 750, proběhne na daném světě anketa, která bude běžet 7 dní. Pokud většina zúčastněných hráčů v anketě bude pro slevu mincí, bude po ukončení ankety do několika následujících dnů nahrána do hry. O spuštění ankety a také o jejím výsledku budou hráči vždy informováni hromadnou zprávou přímo ve hře.

Sleva zlatých mincí na 1/3 původní ceny (faktor 0.3)

Je-li splněna základní podmínka a počet hráčů klesne pod 500, proběhne na daném světě anketa, která bude běžet 7 dní. Pokud většina zúčastněných hráčů v anketě bude pro slevu mincí, bude po ukončení ankety do několika následujících dnů nahrána do hry. O spuštění ankety a také o jejím výsledku budou hráči vždy informováni hromadnou zprávou ve hře.

Sleva zlatých mincí na 1/5 původní ceny (faktor 0.2)

Je-li splněna základní podmínka a počet hráčů klesne pod 250, proběhne na daném světě anketa, která bude běžet 7 dní. Pokud většina zúčastněných hráčů v anketě bude pro slevu mincí, bude po ukončení ankety do několika následujících dnů nahrána do hry. O spuštění ankety a také o jejím výsledku budou hráči vždy informováni hromadnou zprávou ve hře.

Pokud v probíhající anketě na daném světě hráči rozhodnou, že slevu mincí nechtějí, o další anketu je možné požádat až po následujících 3 měsících.

Obecně tedy platí:

Sleva Počet hráčů Faktor
1/2 původní ceny pod 750 hráčů 0.5
1/3 původní ceny pod 500 hráčů 0.3
1/5 původní ceny pod 250 hráčů 0.2


Pro světy, kde již nějaká sleva mincí proběhla, se ponechá sleva, která tam již je.
Pro světy, kde ještě sleva mincí neproběhla, platí výše uvedené.


Přehled slev na světech

V následující tabulce můžete zjistit, jaká je sleva z běžných cen na zlaté mince na všech aktivních světech.

Svět Faktor


Svět 72 0,9
Svět 74 1
Svět 75 1
Svět 76 1
Svět 77 1
Svět 78 1
Svět Casual 6 0,8
Svět Casual 7 1


Počet potřebných surovin k mincím

Faktor Počet surovin
0,7 Dřevo: 19.600 Hlína: 21.000 Železo: 17.500
0,5 Dřevo: 14.000 Hlína: 15.000 Železo: 12.500
0,3 Dřevo: 8.400 Hlína: 9.000 Železo: 7.500
0,2 Dřevo: 5.600 Hlína: 6.000 Železo: 5.000


Runové války

U tohoto systému hry probíhá snížení ceny mincí automaticky.

Cenaminci.jpg


Velké obléhání

Snižování cen mincí je automatické jako u Runových válek.