Snížení cen zlatých mincí

Z Tribalwars Wiki CZ
Jump to navigation

Snížení cen zlatých mincí je závislé na tom, jaký je tzv. Cíl hry.

Dominance

Hlavní podmínkou pro získání slevy na cenu mincí u světů s cílem hry "Dominance" a "Věk osvícení"

změny:

- zcela jsme zrušili čekací dobu jednoho roku, kdy sleva mohla být uplatněna až po roce stáří světa.
- rozhodli jsme se, že již nebudeme provádět anketu ohledně slevy mincí.
- k provedení slevy mincí bude zapotřebí, aby nás kontaktoval jakýkoliv hráč ticket systémem. My poté do několika dnů slevu zavedeme do hry.
- na světě nyní budou možné tři slevy, pokud kmen po slevě ztratí požadovanou dominanci, sleva zůstává v platnosti.
- sleva zlatých mincí proběhne na základě dominance vedoucího kmene a to následovně:
Dosáhne-li vedoucí kmen 20% dominance, proběhne sleva na 4/5 základní ceny zlatých mincí (faktor 0.8)
Dosáhne-li vedoucí kmen 35% dominance, proběhne sleva na 1/2 základní ceny zlatých mincí (faktor 0.5)
Dosáhne-li vedoucí kmen 50% dominance, proběhne sleva na 1/5 základní ceny zlatých mincí (faktor 0.2)
Tato změna slevy mincí se bude týkat všech světů s vítěznou podmínkou dominanceObecně tedy platí:

Sleva Počet hráčů Faktor
1/2 původní ceny pod 750 hráčů 0.5
1/3 původní ceny pod 500 hráčů 0.3
1/5 původní ceny pod 250 hráčů 0.2


Přehled slev na světech

V následující tabulce můžete zjistit, jaká je sleva z běžných cen na zlaté mince na všech aktivních světech.

Svět Faktor


Svět 81 0,2
Svět 82 0,5
Svět 83 0,2
Svět 84 1
Svět 85 1
Svět 86 1
Svět 87 1
Svět Casual 8 1
Svět Casual 9 1
Svět Classic 4 0,5
Svět Speciál 0,2


Počet potřebných surovin k mincím

Faktor Počet surovin
0,8 Dřevo: 22.400 Hlína: 24.000 Železo: 20.000
0,7 Dřevo: 19.600 Hlína: 21.000 Železo: 17.500
0,5 Dřevo: 14.000 Hlína: 15.000 Železo: 12.500
0,3 Dřevo: 8.400 Hlína: 9.000 Železo: 7.500
0,2 Dřevo: 5.600 Hlína: 6.000 Železo: 5.000


Runové války

U tohoto systému hry probíhá snížení ceny mincí automaticky.

Cenaminci.jpg


Velké obléhání

Snižování cen mincí je automatické jako u Runových válek.