Snížení cen zlatých mincí

Z Wiki

Přejít na: navigace, hledání

Hlavní podmínkou pro získání slevy je, že svět musí být spuštěn minimálně 1 rok a musí o ni požádat hráči daného světa.

Sleva zlatých mincí na 1/2 původní ceny (faktor 0.5)

Je-li splněna základní podmínka a počet hráčů klesne pod 750, proběhne na daném světě anketa, která bude běžet 7 dní. Pokud většina zúčastněných hráčů v anketě bude pro slevu mincí, bude po ukončení ankety do několika následujících dnů nahrána do hry. O spuštění ankety a také o jejím výsledku budou hráči vždy informováni hromadnou zprávou přímo ve hře.

Sleva zlatých mincí na 1/3 původní ceny (faktor 0.3)

Je-li splněna základní podmínka a počet hráčů klesne pod 500, proběhne na daném světě anketa, která bude běžet 7 dní. Pokud většina zúčastněných hráčů v anketě bude pro slevu mincí, bude po ukončení ankety do několika následujících dnů nahrána do hry. O spuštění ankety a také o jejím výsledku budou hráči vždy informováni hromadnou zprávou ve hře.

Sleva zlatých mincí na 1/5 původní ceny (faktor 0.2)

Je-li splněna základní podmínka a počet hráčů klesne pod 250, proběhne na daném světě anketa, která bude běžet 7 dní. Pokud většina zúčastněných hráčů v anketě bude pro slevu mincí, bude po ukončení ankety do několika následujících dnů nahrána do hry. O spuštění ankety a také o jejím výsledku budou hráči vždy informováni hromadnou zprávou ve hře.

Pokud v probíhající anketě na daném světě hráči rozhodnou, že slevu mincí nechtějí, o další anketu je možné požádat až po následujících 3 měsících.


Obecně tedy platí:

Sleva Počet hráčů Faktor
1/2 původní ceny pod 750 hráčů 0.5
1/3 původní ceny pod 500 hráčů 0.3
1/5 původní ceny pod 250 hráčů 0.2


Upozornění: Pro světy, kde již nějaká sleva mincí proběhla, se ponechá sleva, která již tam je.
Pro světy, kde ještě sleva mincí neproběhla, platí výše uvedené.

Přehled slev na světech

V následující tabulce můžete zjistit, jaká je sleva z běžných cen na zlaté mince.

Svět Sleva
Svět 28 1/5
Svět 29 1/5
Svět 31 1/5
Svět 34 1/3
Svět 35 1/5
Svět 36 1/3
Svět 37 1/2
Svět 38 1/2
Svět 39 /
Svět 40 /
Svět 41 /
Svět 42 /
Svět 43 /
Svět 44 /
Svět 45 /
Svět Casual 1 /
Svět Casual 2 /

Poznatek:

Sleva Počet potřebných surovin k mincím
1/2 Dřevo: 14.000 Hlína: 15.000 Železo: 12.500
1/3 Dřevo: 8.400 Hlína: 9.000 Železo: 7.500
1/5 Dřevo: 5.600 Hlína: 6.000 Železo: 5.000