Z Tribalwars Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání


Stejně jako existuje například více způsobů výzkumu jednotek, vyskytuje se i více způsobů vytváření šlechty.
Při všech je obvykle společné, že rekrutace šlechtice probíhá v panském dvoře. Obvykle všechny systémy spojuje hodnota 28.000 jednotek dřeva, 30.000 jednotek hlíny a 25.000 jednotek železa.

Zlaté mince


Zdaleka nejčastěji se vyskytuje systém tvorby šlechticů, ve kterém se prostředkem pro zvyšování hodnoty šlechticů stávají zlaté mince.
Panský dvůr lze vystavět pouze na 1 stupeň, šlechtic samotný stojí 40.000 jednotek dřeva, 50.000 jednotek hlíny a 50.000 jednotek železa. Zlaté mince mají cenu 28.000 jednotek dřeva, 30.000 jednotek hlíny a 25.000 jednotek železa, avšak výjimečně se vyskytují i jiné hodnoty. Počet šlechticů, které může každý hráč vytvořit, je omezen počtem vyražených zlatých mincí. Na prvního šlechtice je potřeba mít vyraženu 1 zlatou minci, na druhého 3, atd. V případě zničení šlechtice je na většině světů možné jej vytvořit nově bez nutnosti razit zlaté mince na stejného šlechtice.
Ražba zlatých mincí i rekrutace šlechticů probíhá v panském dvoře.

Balíčky surovin


Tento systém tvorby šlechticů je druhým nejčastějším na normálních světech. Další způsoby se na normálních světech obvykle nevyskytují.
Šlechtic samotný nemá žádnou cenu. Panský dvůr lze vystavět až na 3 stupně. Balíčky surovin fungují jako zlaté mince ohledně limitu šlechticů, který určují. Kromě balíčků surovin počet vytvořitelných šlechticů limituje i součet stupňů všech panských dvorů. Například má-li hráč 1 panský dvůr na levelu 2, může uskladnit mnoho balíčků surovin, avšak přesto může dobýt pouze 2 vesnice. Dále je důležité připomenout, že vyšší levely panského dvora jsou velmi drahé. Oproti zlatým mincím je ale po zničení šlechtice nutné znovu uskladňovat balíčky surovin, aby bylo možné znovu zrekrutovat šlechtice ( samozřejmě pokud nemá hráč dostatečnou rezervu ).
Výhodou panského dvora na vyšším levelu je i schopnost rychlejší rekrutace šlechticů.
Výjimečně mohou mít balíčky surovin i jinou cenu.

Stálá cena šlechtice


Světy se stálou cenou šlechticů se nevyskytují, toto nastavení lze nalézt pouze na speed kolech například světové a portugalské jazykové verze.
Šlechtic má cenu zlaté mince ( případně jinou, to se však nevyskytuje ). Panský dvůr je možno vystavět také až na stupeň 3. Maximální počet šlechticů je omezen součtem úrovní panských dvorů. Například má-li hráč jen jednu vesnici s panským dvorem na úrovni 3, může vytvořit maximálně 3 šlechtice.
Obnova šlechtice "zdarma" zde nefunguje, je proto po ztrátě nutné znovu šlechtice vytvořit za původní cenu.

Jiné způsoby


Teoreticky je možné nastavit i jiné druhy nárůstu cen šlechticů, reálně se však nevyskytují. Jejich využití je teoreticky možné pouze na speed kolech.
Příkladem je systém, kdy ceny šlechticů rostou každé 3 šlechtice ( první 3 mají stejnou cenu, další 3 vyšší, další 3 ještě vyšší, atd. ).