Tajemství

Z Tribalwars Wiki CZ
Jump to navigation

Základní informace

Takže jste si vybudovali svou armádu, zabrali vaše nepřátele, přidali se k silnému kmenu a jste postrachem menších hráčů po celém světě? Co dělat dál? Ve stejné době se ve hře objeví tzv. "Tajemství Síly". Objeví se v některých barbarských vesnicích na různých místech mapy. Těmito Tajemstvími jsou vynálezy a objevy, které povedou váš svět do nové éry. A to jsou hlavní cíle hry: udržet po stanovenou dobu všechna Tajemství v jednom kmenu, stát se dominantní silou světa a svět vyhrát.


V jedné vesnici nemohou být dvě tajemství.


Tři měsíce po startu nového herního světa se kolem deseti až dvaceti Tajemství (v závislosti na nastavení světa) rozprostře v náhodných barbarských vesnicích (nejlépe v příhraničních oblastech mezi kmeny). Všechna tato Tajemství budou (pravděpodobně) renesanční objevy a vynálezy.


Testoves.JPG


Na začátku hry, kdy se Tajemství rozprostřou, začne boj mezi rozvíjejícími se hlavními kmeny o ukořistění Tajemství, která budou na dosah ruky, což jim umožní přesun Tajemství do centra jejich území. To povede na začátku k soupeření mezi silnými kmeny, které by se za normálních okolností první soustředily na vytlačení slabšího konkurenta.


V polovině hry se kmeny zaměří na bezpečné udržení jejich Tajemství (i proti špehům ve vlastním kmeni, kteří by mohli přeběhnout) zatímco se při rozšiřování území budou snažit o získání Tajemství z okolních malých kmenů.


V okamžiku, kdy jeden (nebo více) z kmenů rozhodnou, že jsou dostatečně silnými, aby si urvali Tajemství zatoulané v malém kmeni, se mohou pokusit o bleskovou válku se svými soupeři a pokusit se ovládnout jejich Tajemství.

Co jsou tajemství

Tajemství jsou to předměty, které mohou být přepravovány mezi vesnicemi. Položka vesnice je vždy uvedena v žebříčku, pokud v současné době "necestuje" (v tom případě se na místě zobrazí - "cestování z...").


Cestování tajemství

Na rozdíl od jiných jednotek, může Tajemství cestovat pouze omezený počet polí (10) najednou. Po přesunu tajemství musí před dalším přesunem zůstat Tajemství ve vesnici po dobu 7 dní, což dává jiným kmenům možnost je ukořistit.

Tajemství vždy patří celému kmeni (z morálního hlediska), ale je kontrolováno majitelem vesnice, ve kterém se nachází. (Pouze hráč vlastnící Tajemství ho může přesouvat mezi vesnicemi. Pokud přesouvá Tajemství do vesnice jiného hráče, kontrola nad Tajemství se přesune na hráče, který cílovou vesnici vlastní).

Oproti jednotkám nelze přesun Tajemství zrušit. Pokud je cílová vesnice dobyta před příchodem Tajemství, přechází kontrola nad Tajemstvím na nového majitele při příchodu do vesnice.

V určitých intervalech se rozšíří dodatečné kopie všech Tajemství v rámci kmene, čímž bude stále obtížnější si udržet všechna Tajemství. Nakonec jeden kmen bude mít dostatek energie na to, aby dokázal získat alespoň jednu kopii z každého Tajemství a tím vyhrát hru.


Ovládání Tajemství

Kontrolu nad Tajemstvím získáte, když dobudete vesnici, ve které bude uloženo (označeno zvláštní ikonkou vlajky na hlavní mapě), nebo když Tajemství přesunete do jedné z vašich vesnic. Na rozdíl od vojáků, se Tajemství může pohybovat pouze po malém počtu políček najednou. Poté, co bude přesunuto, potřebuje si Tajemství odpočinout ve vesnici na delší dobu. Jakmile zadáte přesun Tajemství, budete bez jeho kontroly - nemůžete příkaz zrušit nebo poslat zpět (pokud se ovšem nevrací k vám), takže buďte opatrní, komu Tajemství svěříte.


Tajemství Ikona.jpg
Ikona vlajky na mapě ukazuje umístění Tajemství ve vesnici.


Seznam Tajemství

 • Kartografie
 • Knihtisk
 • Doutnákové muškety
 • Opevnění s hradební věží
 • Anatomie
 • Perspektivní kreslení
 • Klasický republikanismus
 • Desítkové zlomky
 • Hodinový strojek
 • Dvojí účetnictví
 • Astronomie


Šíření Tajemství

Tajemství se po určité době začne šířit kolem kmenu, který Tajemství získal. Kmen bude dostávat pravidelnou aktuální informaci o tom, kdy a kde se Tajemství případně rozšíří. Nově rozšířené "kopie" Tajemství budou stejně dobré jako jeho originál. Časem se Tajemství bude více a více šířit, takže bude stále těžší udržet soupeřovy chamtivé ruce daleko od něj. Nakonec bude čas na přípravu útoku na každou vesnici držící Tajemství, kterou váš kmen dosud nekontroluje.


Barbarka s tajemstvím.JPG


Zprávy o oznámení

Jelikož se stanou tajemství nedílnou součástí hry, budou některé události týkající se jejich spuštění, oznámeny všem nebo některým hráčům.

Tajemstvi oznamko.JPG


Při každém přírůstku nového Tajemství, obdrží všichni hráči o jeho vzniku oznámení. Tato zpráva bude označena jako důležitá. Pokaždé, když kmen získá určitý počet Tajemství (bude konfigurovatelné) obdrží všichni hráči o této skutečnosti varovnou zprávu/oznámení.


Žebříček tajemství

Umístění všech Tajemství je vždy veřejně k dispozici v Žebříčku "Pořadí Tajemství" Na stránkách by měly být uvedeny všechny kopie všech Tajemství spolu s jejich umístěním, jménem hráče a kmene jehož je držitelem.


Žebříček.JPG


Vítězství ve hře

Chcete-li vyhrát hru, musí mít kmen kompletní sadu Tajemství. To znamená, že nemusíte držet všechna Tajemství na mapě, ale pouze musíte vlastnit od každého vynálezu nebo objevu alespoň jeden kus. Poté, co kmen získá kontrolu nad kompletní sadou, začíná vítězný odpočet. Udrží-li kmen po celou dobu odpočtu kontrolu nad celou sadou, vyhrává hru. Všimněte si, že se počítají pouze sady: Má-li kmen více než jednu kopii určité části Tajemství, stačí udržet kontrolu jen nad jednou jedinou - udržet úplnost kompletní sady Tajemství, a tím vyhrát.

Poté co kmen vyhraje udržením sady Tajemství po stanovenou dobu - svět automaticky přejde na nastavený mír a na konec bude uzavřen.


Ukončení/ nastavení světa

Svět bude ukončen, jakmile jeden kmen získá všech 20 tajemství a udrží je po dobu 30 dnů. Tajemství se na světě začnou objevovat po 200 dnech od spuštění světa. Do té doby je nutné, aby si kmeny vytvořili co nejlepší podmínky pro jejich následné zabrání.


Upozornění: Každý svět může mít jiné nastavení, může se to lišit jak v počtu tajemství i v počtu dní, kdy se tajemství objeví na světě.