Z Tribalwars Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání

Tribal Wars Map

TW maps je stránka poskytující velmi kvalitní mapy. Díky své složitosti a absenci českého překladu je poměrně málo využívaná.

Tribal Wars MapTento článek pojednává pouze o vybraných základních využitích a funkcích.
Základem je zvolit svět.
Poté se zobrazí mapa lokality kolem bodu na mapě 500|500. Nahoře úplně vlevo lze posouvat mapu do různých stran nebo vypsat bod na mapě pro vycentrování.
Zoom značí zvětšení mapy oproti normálu ( tomu, jak mapu vidí hráč při běžné hře ). Lze zvolit zoom 6-100 %.
Pole Search umožňuje najít hráče, kmen nebo vesnici odpovídajícího názvu. Po najetí kurzoru nad výsledky se zobrazí informace o nich. Po kliknutí na jeden z výsledků se zobrazí mnoho různých možností- odkazy na kmeny a hráče přímo do hry, seznamy vesnic hráče a jejich řadění do kontinentů, grafy kmenů a hráčů, seznam hráčů ve kmeni ( ty lze dále podle různých hledisek řadit ). Po kliknutí na highlight se vesnice, hráč nebo kmen zobrazí stále barevně na mapě.
Barvy a zbarvené hráče či vesnice lze spravovat po kliknutí na tlačítko highlights.
Filter Vám umožní filtrovat hráče, kmeny nebo vesnice podle určitých vlastností- například minimální a maximální body vesnice, doba poslední aktivity hráče atd. Položky bez požadované vlastnosti se na mapě nezobrazí.
Políčko Circles umožňuje vytvářet kruhy s bodem o určitých koordinátech a o zvoleném poloměru.
Lines umožňuje vytvářet úsečky určité síly po zvolení počátečního a koncového bodu na mapě.
V nabídce More naleznete další užitečné volby jako například automatické vytvoření mapy na TW stats podle daných voleb ( například zobrazení nejlepších 10 kmenů a nejlepších 3 hráčů ).
Travel times umožňuje zjistit rychlost, jakou se ta která jednotka dostane z vybrané startovní do vybrané konečné vesnice.
Highlight mode umožňuje automaticky zbarvit určité hráče podle dané vlastnosti ( pokud není zvoleno "normal"- to je spravováno v Highlights a vše si volí uživatel ).


Samotná mapa se dělí na hlavní část a minimapu, která zobrazuje danou oblast ve zmenšení. Minimapa mizí při velmi malých zoomech. Na obou z map se po najetí myši na jakoukoli vesnici zobrazí informace o ní, majiteli a kmeni majitele. Oddálení lze provést také kolečkem myši. Posouvat mapami lze pomocí obou z nich. Po kliknutí na vesnici se opět zobrazí mnoho možností- například centrování mapy, vytvoření kruhu kolem vesnice a mnoho dalších.