Z Tribalwars Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání

Základní informace

Turnaj je sled většího množství speed kol. O jeho existenci jsou hráči informováni. Turnajová speed kola nemusí následovat těsně po sobě - např. může být nastaveno jen 1x týdně po dobu 2 měsíců. Nakonec jsou všechny tyto speedy vyhodnoceny podle určitých kritérií a v závislosti na tom udána odměna ( nejčastěji v podobě prémiových bodů ).

Smysl turnajů

Speed turnaje slouží ke zvýšení koncentrace kvalitních hráčů na speed serveru v období jejich trvání. Je to zároveň vynikající příležitost, jak si vydělat větší množství PB ( nebo dokonce jiné odměny ), než by bylo běžně možné. Hráči si také mohou lépe vzájemně porovnat své schopnosti.

Dělení a možnosti turnajů

Turnaje lze rozdělit do několika skupin podle různých kritérií.

Přístupnost

Pro účast ve většině kmenových turnajů je třeba složit registrační poplatek v podobě PB. To zajistí, že se zúčastní pouze týmy, které mají skutečně zájem hrát. Speed kola jsou zaheslována, přístupové klíče odevzdány všem přihlášeným hráčům nebo zakladatelům přihlášených kmenů. Turnaje přístupné všem hráčům bez skládání registračního poplatku se hrají obvykle na úspěchy jednotlivců.

Délka

Nejčastěji turnaje trvají 1-2 měsíce. Existují extrémy v podobě miniturnajů ( např. délka 11 hodin - 5 po sobě jdoucích dvouhodinových speedů, české DK ) i turnajů trvajících 1 rok ( britské DK, 1 speed kolo měsíčně ).

Systém soupeření

Většina turnajů se skládá ze speedů, na které mají přístup všichni hráči, případně všichni registrovaní hráči nebo registrované kmeny. Avšak na některých turnajích je vytvořen pavouk, někdy i včetně základních skupin. Na každý speed tak mají přístup jen ti hráči nebo kmeny, kteří na sebe právě narazí.

Způsob vyhodnocení výsledků

Tradičně byly výsledky vyhodnocovány speed týmem pořadatelské jazykové verze DK. V poslední době ale řada zemí přešla na vyhodnocování systémem DK ( tato novinka se objevila v průběhu roku 2012 ). Výhodou této metody je, že na stránce turnajů ( přístup k ní se nachází na horní liště hlavní stránky DK na všech jazykových verzích, které turnaje provozují ) jsou přehledně zobrazeny předešlé, současné i plánované speed turnaje spolu s jejich výsledky nebo průběžným stavem. Naopak hlavní nevýhoda je, že existují jen 3 varianty, jak se turnaj vyhodnocuje.

1) Turnaj bodů hráčů ( hodnotí se pouze body, kterých hráč dosáhne na konci speedu )

Bodové umístění hráčeBody do turnaje
1.30
2.27
3.25
4.23
5.22
6.21
7.20
8.19
9.18
10.17
11.16
12.15
13.14
14.13
15.12
16.11
17.10
18.9
19.8
20.7
21. a horší, ale aspoň 26 bodů3
Ostatní02) Turnaj bodů kmenů ( hodnotí se pouze body, kterých kmen dosáhne na konci speedu )

Bodové umístění kmeneBody do turnaje
110
27
35
42
513) Turnaj úspěchů hráčů ( body udíleny podle mnoha kritérií )
Turnajové body za členství ve kmeni, který dosáhl umístění v bodové tabulce:

Podmínka zisku turnajových bodůTurnajové body
Hráči z bodově 1. kmene2
Hráči z bodově 2. kmene1Turnajové body za pořadí hráče v bodové tabulce:

Podmínka zisku turnajových bodůTurnajové body
1.-3 místo5
4.-10. místo4
11.-20. místo3
Mimo TOP20 + počet dosažených bodů: 1000 a více2
Mimo TOP20 + počet dosažených bodů: Více než 01Turnajové body za dobytí vesnic jiných hráčů nebo opuštěných vesnic:

Podmínka zisku turnajových bodůTurnajové body
10 a více dobytí3
5-9 dobytí2
1-4 dobytí1Turnajové body za "preciznost", tj. za průměrný počet bodů vesnice určený níže uvedenou tabulkou:

Podmínka zisku turnajových bodůTurnajové body
Průměrný počet bodů vesnice mezi 4450 a 45503
Průměrný počet bodů vesnice mezi 4300 a 47002
Průměrný počet bodů vesnice mezi 4000 a 50001

Odměna

Jak již bylo řečeno výše, odměna je zpravidla udělena ve formě prémiových bodů. U turnajů bez registračního poplatku je celá suma prémia věnována firmou InnoGames. V případě turnajů s registračními poplatky jsou získané PB využity jako další zdroj pro vyplácení odměn, přesto InnoGames většinou i tyto turnaje podporuje vlastním vkladem. V takovém případě je určena procentuální odměna vítězným hráčům nebo kmenům, jelikož se zprvu neví, kolik účastníků se přihlásí a složí registrační poplatek.

Reprezentační turnaje

Reprezentační turnaje jsou turnaje, kterých se účastní reprezentační týmy jazykových verzí DK. Systém a pravidla určuje na základě dohody pořadatelská země, v případě, že jsou pořádány přímo firmou InnoGames, turnaj se koná na jazykové verzi tribalwarsmasters. Většinou mají reprezentační týmy 20 členů, ale může být stanoveno i méně. Reprezentační turnaje mají nejčastěji skupinovou a vyřazovací fázi, jednotlivé reprezentace tvoří kmeny, bodově nejlepší kmen vítězí, na 1 speedu bývají obvykle jen 2 kmeny.